Digitalk 101

Digitalk 101 представя най-големите IT компании в България по приходи и анализира 27 подсектора. Класацията се провежда от 1999 г. като "Топ 100 на ИКТ компаниите в България".

Купете К100 Най-големите компании в България

Числата

6.54 6.54

млрд. лева приходи за 2020 на компаниите от класацият Digitalk 101

53% 53%

ръст на приходите на софтуерните компании от класацият Digitalk 101

1.16 1.16

млрд. евро износ на ИТ продукти от класацията Digitalk 101

10.1% 10.1%

ръст на приходите на аутсорсинг компаниите от класацият Digitalk 101

Сегменти на IT пазара

Класацията

Top 10

# 2021 # 2020 Company Income 2020 BGN*1000 Income 2020 in Euro*1000 Income 2019 BGN*1000 Income 2019 in Euro*1000 Change 2020/2019 % Dynamic 2018-2020 Profit 2020 in BGN*1000 Profitability Employees AVR. 2020 Efficiency Export share % Export in Euro*1000
1 ** BTC (VIVACOM) 1,022,765.00 522,931.40 993,213.00 507,821.70 3.0% 3.9% 123,265.00 12.1% 5,038.00 203.00
2 ** А1 Bulgaria*** 1,004,850.00 513,771.60 950,924.50 486,200.00 5.7% 7.4% 376,301.70 37.4% 3,694.00 272.00
3 ** Telenor Bulgaria 786,243.70 402,000.00 752,900.00 384,951.70 4.4% 3.6% 107,570.70 13.7% 1,733.00 453.70
4 2 Enterprise Services Bulgaria 259,779.00 132,822.90 253,039.00 129,376.80 2.7% 6.0% 15,644.00 6.0% 3,362.00 77.30 99.80% 132,557.20
5 3 POLYCOMP 251,779.00 128,732.60 224,539.30 114,805.10 12.1% 8.4% 6,829.00 2.7% 148.00 1,701.20 4.12% 5,303.80
6 1 DATECS 219,572.10 112,265.40 265,012.70 135,498.80 -17.1% -3.1% 30,240.10 13.8% 524.00 419.00 91% 102,161.60
7 4 VMware Bulgaria 202,956.80 103,770.20 163,601.70 83,648.20 24.1% 36.9% 12,684.40 6.2% 1,282.00 158.30 100% 103,770.20
8 5 IBM Bulgaria 140,382.00 71,776.20 137,857.00 70,485.20 1.8% 3.9% 9,807.00 7.0% 1,922.00 73.00 100% 71,776.20
9 7 Telelink Business Services Group 135,495.00 69,277.50 110,328.00 56,409.80 22.8% 8.1% 14,223.00 10.5% 231.00 586.60 39.63% 27,451.90
10 8 SAP Labs Bulgaria 129,362.00 66,141.70 109,399.00 55,934.80 18.2% 20.6% 6,264.00 4.8% 980.00 132.00 100% 66,141.70
Notes: For the revenues in Euro we used the exchange rate 1 € = 1.95583 BGN.
n.d. (no data)
n.a. (not applicable)
* the companyis not part of the general ICT TOP 100 2020 ranking
**primary revenue from telecommunications services
***profit before taxes and depreciation (EBITDA)

Методология и критерии

Методология

Данните в класацията Digitalk 101 са събрани от подадена от компаниите информация, както и от публични източници на информация. Някои отчети са взети от Търговския регистър. Финансовата информация за публичните дружества е от Българската фондова борса. Разделението на приходите по отделните дейности е според информацията, подадена от компаниите.

Критерии

Основен критерий за класирането в Digitalk 101 е общият размер на приходите за 2020 г. Класирането по отделните дейности също е направено на база приходи от съответната дейност за 2020 г. Някои отчети на дружествата са неодитирани заради по-късния законов срок за заверка.

Състав

Класацията Digitalk 101 обхваща над 100 компании, които оперират в ИТС сектора. Компаниите са анализирани в подсегменти на основната.

Архив на предишни издания