Digitalk 101

Digitalk 101 представя най-големите IT компании в България по приходи и анализира 27 подсектора. Класацията се провежда от 1999 г. като "Топ 100 на ИКТ компаниите в България".

Купете К100 Най-големите компании в България

Числата

7.911 7.911

млрд. лв. приходи за 2021 на компаниите от класацията Digitalk 101

20.3% 20.3%

ръст на приходите на софтуерните компании от класациятa Digitalk 101

12% 12%

средно годишен темп на растеж на компаниите от класацията за периода 2019 - 2021 г.

15.6% 15.6%

е средната рентабилност на приходите на участниците в Digitalk 101

Сегменти на IT пазара

Класацията

Top 10

# 2022 # 2021 Company Income 2019, BGN*1000 Income 2020, BGN*1000 Income 2021, BGN*1000 Change 2021/20 Income in Euro*1000 2021 Revenue in Euro*1000 2020 Dynamic 2019-2021 Profit 2021, in BGN*1000 2021 Profitability Employees, AVR. 2021 Efficiency Export, in Euro*1000
1 2 A1 Bulgaria 950,924.5 1,004,890.0 1,122,842.0 11.70% €574,100.00 513,792.10 8.70% 426,957 лв 38.0% 3,687.0 304.50
2 1 BTC (VIVACOM) 993,213.0 1,022,765.0 1,080,234.0 5.60% €552,314.90 522,931.40 4.30% 197,609 лв 18.3% 5,054.0 213.70
3 3 Yettel Bulgaria 752,900.0 786,243.7 837,095.2 6.50% €428,000.00 402,000.00 5.40% 299,700 лв 35.8% 1,632.0 512.90
4 ** ALSO Bulgaria 209,635.0 237,685.0 302,457.0 27.30% €154,643.80 121,526.40 20.10% 10,398 лв 3.4% 123.00 2,459.00 3,092.9
5 5 POLYCOMP 224,539.3 251,778.6 263,976.0 4.80% €134,968.80 128,732.40 8.40% 9,716 лв 3.7% 146.00 1,808.10
6 7 VMware Bulgaria 163,601.7 202,956.8 260,454.5 28.30% €133,168.20 103,770.20 26.20% 16,333 лв 6.3% 1,589.0 163.90 133,168.2
7 6 DATECS 265,012.7 219,572.1 254,144.5 15.70% €129,942.00 112,265.40 -2.10% 41,923 лв 16.5% 527.00 482.20 124,744.3
8 4 Enterprise Services Bulgaria 253,039.0 259,779.0 251,926.0 -3.00% €128,807.70 132,822.90 -0.20% 18,729 лв 7.4% 3,389.0 74.30 127,519.6
9 ** Paysafe Bulgaria 186,126.0 178,054.0 222,501.0 25.00% €113,763.00 €91,037.60 9.30% 14,047 лв 6.3% 1,418.0 156.90
10 11 Cetin Bulgaria n.d. 94,816.1 222,383.6 134.50% €113,703.00 48,478.70 n.a. 85,696 лв 38.5% 226.00 984
Notes: For the revenues in Euro we used the exchange rate 1 € = 1.95583 BGN.
n.d. (no data)
n.a. (not applicable)
* the companyis not part of the general Digitalk 101 2021ranking
**primary revenue from telecommunications services
Only А1 Bulgaria and Yettel Bulgaria claim their profit before taxes and depreciation (EBITDA)

Анализи

Методология и критерии

Методология

Данните в класацията Digitalk 101 са събрани от подадена от компаниите информация, както и от публични източници на информация. Някои отчети са взети от Търговския регистър. Финансовата информация за публичните дружества е от Българската фондова борса. Разделението на приходите по отделните дейности е според информацията, подадена от компаниите.

Критерии

Основен критерий за класирането в Digitalk 101 е общият размер на приходите за 2021 г. Класирането по отделните дейности също е направено на база приходи от съответната дейност за 2021 г. Някои отчети на дружествата са неодитирани заради по-късния законов срок за заверка.

Състав

Класацията Digitalk 101 обхваща над 100 компании, които оперират в ИТС сектора. Компаниите са анализирани в подсегменти на основната.

Архив на предишни издания