Digitalk 101

Digitalk 101 представя най-големите IT компании в България по приходи и анализира 27 подсектора. Класацията се провежда от 1999 г. като "Топ 100 на ИКТ компаниите в България".

Купете К100 Най-големите компании в България

Числата

9.165 9.165

млрд. лв. общи приходи за 2022 на всички компании от класацията Digitalk 101

1.644 1.644

млрд. евро е общият обем на ИКТ експорта на компаниите от Digitalk 101

12.7% 12.7%

годишен ръст на приходите на участниците в класациятa Digitalk 101

14.3% 14.3%

средногодишен темп на растеж на компаниите от класацията за периода 2020 - 2022 г.

Сегменти на IT пазара

Класацията

Top 10

# 2023 # 2022 Company Revenue 2020, in BGN*1000 Revenue 2021, in BGN*1000 Revenue 2022, in BGN*1000 Change 2022/2021, in % Dynamic Range (2020-2022) Profit 2022, in BGN*1000 Profitability Employees AVR. 2022 Efficiency Export, in Euro*1000
1 1 A1 Bulgaria (incl. Stemo)** 1,004,890.00 1,122,842.00 1,252,452.90 11.54% 11.64% 497,492.21 39.72% 3,890 322.00
2 2 VIVACOM** 1,022,765.00 1,080,234.00 1,165,274.00 7.87% 6.74% 246,940.00 21.19% 4,548 256.20
3 3 Yettel Bulgaria** 786,967.00 836,231.00 893,678.49 6.87% 6.56% 271,295.85 30.36% 1,917 466.20
4 6 DATECS 219,572.13 254,144.51 349,384.07 37.47% 26.14% 66,419.78 19.01% 574 608.70 €171,491.80
5 7 VMware Bulgaria 202,956.81 260,454.46 343,360.00 31.83% 30.07% 21,548.00 6.28% 1,802 190.50 €175,557.20
6 5 POLYCOMP 251,778.60 263,975.98 326,212.68 23.58% 13.83% 6,917.43 2.12% 155 2,104.60
7 4 ALSO Bulgaria 237,685.00 302,457.00 309,298.00 2.26% 14.07% 12,421.00 4.02% 128 2,416.40 €3,162.80
8 8 DXC Bulgaira (Enterprise Services Bulgaria) 259,779.00 251,926.00 263,662.00 4.66% 0.74% 15,393.00 5.84% 3,684 71.60 €134,808.20
9 10 CETIN Bulgaria 94,816.11 222,383.64 260,325.27 17.06% 65.70% 94,509.08 36.30% 253 1,029.00
10 9 Paysafe Bulgaria 178,054.00 221,006.00 224,853.00 1.74% 12.38% 16,176.00 7.19% 1,469 153.10
Total ICT& Telecom Services Market 4,259.26 4,815.65 5,388.50 11.90% 12.48% 1,249.11 18,420 €1,644.50
Notes:
* the company is not part of the general Digitalk 101 2021 ranking
А1 Bulgaria, Vivacom and Yettel Bulgaria claim their profit before taxes and depreciation (EBITDA)
n.d. (no data)
n.a. (not applicable)

Методология и критерии

Методология

Данните в класацията Digitalk 101 са събрани от подадена от компаниите информация, както и от публични източници на информация. Някои отчети са взети от Търговския регистър. Финансовата информация за публичните дружества е от Българската фондова борса. Разделението на приходите по отделните дейности е според информацията, подадена от компаниите.

Критерии

Основен критерий за класирането в Digitalk 101 е общият размер на приходите за 2022 г. Класирането по отделните дейности също е направено на база приходи от съответната дейност за 2022 г. Някои отчети на дружествата са неодитирани заради по-късния законов срок за заверка.

Състав

Класацията Digitalk 101 обхваща над 100 компании, които оперират в ИТС сектора. Компаниите са анализирани в подсегменти на основната.

Архив на предишни издания