Digitalk 101

Digitalk 101 представя най-големите IT компании в България по приходи и анализира 27 подсектора. Класацията се провежда от 1999 г. като "Топ 100 на ИКТ компаниите в България".

Купете К100 Най-големите компании в България

Числата

7,911 7,911

млрд. лв. приходи за 2021 на компаниите от класацията Digitalk 101

20.3% 20.3%

ръст на приходите на софтуерните компании от класациятa Digitalk 101

12% 12%

средно годишен темп на растеж на компаниите от класацията за периода 2019 - 2021 г.

15.6% 15.6%

е средната рентабилност на приходите на участниците в Digitalk 101

Сегменти на IT пазара

Класацията

Top 10

# 2022 # 2021 Company Income 2019 BGN*1000 Income 2020 BGN*1000 Income 2021 BGN*1000 Change 2021/20 Income in Euro*1000 2021 Revenue in Euro*1000 2020 Dynamic 2019-2021 Profit 2021 in BGN*1000 2021 Profitability Employees AVR. 2021 Efficiency Export in Euro*1000
1 2 A1 Bulgaria 950,924.50 1,004,890.00 1,122,842.00 11.70% €574100.00 513,792.10 8.70% 426957 лв 38.0% 3,687.00 304.50
2 1 BTC (VIVACOM) 993,213.00 1,022,765.00 1,080,234.00 5.60% €552314.90 522,931.40 4.30% 197609 лв 18.3% 5,054.00 213.70
3 3 Yettel Bulgaria 752,900.00 786,243.70 837,095.20 6.50% €428000.00 402,000.00 5.40% 299700 лв 35.8% 1,632.00 512.90
4 ** ALSO Bulgaria 209,635.00 237,685.00 302,457.00 27.30% €154643.80 121,526.40 20.10% 10398 лв 3.4% 123.00 2,459.00 3,092.90
5 5 POLYCOMP 224,539.30 251,778.60 263,976.00 4.80% €134968.80 128,732.40 8.40% 9716 лв 3.7% 146.00 1,808.10
6 7 VMware Bulgaria 163,601.70 202,956.80 260,454.50 28.30% €133168.20 103,770.20 26.20% 16333 лв 6.3% 1,589.00 163.90 133,168.20
7 6 DATECS 265,012.70 219,572.10 254,144.50 15.70% €129942.00 112,265.40 -2.10% 41923 лв 16.5% 527.00 482.20 124,744.30
8 4 Enterprise Services Bulgaria 253,039.00 259,779.00 251,926.00 -3.00% €128807.70 132,822.90 -0.20% 18729 лв 7.4% 3,389.00 74.30 127,519.60
9 ** Paysafe Bulgaria 186,126.00 178,054.00 222,501.00 25.00% €113763.00 €91037.60 9.30% 14047 лв 6.3% 1,418.00 156.90
10 11 Cetin Bulgaria n.d. 94,816.10 222,383.60 134.50% €113703.00 48,478.70 n.a. 85696 лв 38.5% 226.00 984
Notes: For the revenues in Euro we used the exchange rate 1 € = 1.95583 BGN.
n.d. (no data)
n.a. (not applicable)
* the companyis not part of the general Digitalk 101 2021ranking
**primary revenue from telecommunications services
Only А1 Bulgaria and Yettel Bulgaria claim their profit before taxes and depreciation (EBITDA)

Анализи

Методология и критерии

Методология

Данните в класацията Digitalk 101 са събрани от подадена от компаниите информация, както и от публични източници на информация. Някои отчети са взети от Търговския регистър. Финансовата информация за публичните дружества е от Българската фондова борса. Разделението на приходите по отделните дейности е според информацията, подадена от компаниите.

Критерии

Основен критерий за класирането в Digitalk 101 е общият размер на приходите за 2021 г. Класирането по отделните дейности също е направено на база приходи от съответната дейност за 2021 г. Някои отчети на дружествата са неодитирани заради по-късния законов срок за заверка.

Състав

Класацията Digitalk 101 обхваща над 100 компании, които оперират в ИТС сектора. Компаниите са анализирани в подсегменти на основната.

Архив на предишни издания