Digitalk&A1 Awards

Конкурс за компании, които през последната година са трансформирали бизнеса си чрез иновативни технологични решения.

За Digitalk&A1 Awards
За Digitalk&A1 Awards

Технологичната медия Digitalk и "A1 България" организират конкурс, който ще отличи най-иновативните технологични проекти, реализирани през 2021 г. Digitalk&A1 Awards е насочен към компании от всички сектори на икономиката, реализирали проекти с т.нар. технологии на бъдещето.

Проектите ще бъдат оценявани от жури, съставено представители на бизнеса, академичните среди, организациите с нестопанска цел, start-up общността и др.

За нас