Digitalk&A1 Awards: Награди за бизнес иноватори

Срокът за кандидатстване изтече на 10 февруари.