Доц. Полина Михова от департамент "Здравеопазване и социална работа", НБУ: Специалистите, семействата, както и отделните индивиди, от една страна, са все по-заинтересовани от използването на ИТ в процеса на практикуване и реализиране на терапия на езикови и речеви разстройства, а от друга - в условията на COVID-19 тази алтернатива придоби на практика статут като единствената реална възможност за достъп и провеждане на терапевтични сесии

Digitalk&A1Awards: Виртуален център към НБУ подпомага терапията на деца с нарушения

Онлайн платформата дава достъп до специалисти на семейства с пациенти, страдащи от комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения

Мария Динкова
1538 прочитания

Доц. Полина Михова от департамент "Здравеопазване и социална работа", НБУ: Специалистите, семействата, както и отделните индивиди, от една страна, са все по-заинтересовани от използването на ИТ в процеса на практикуване и реализиране на терапия на езикови и речеви разстройства, а от друга - в условията на COVID-19 тази алтернатива придоби на практика статут като единствената реална възможност за достъп и провеждане на терапевтични сесии


ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Изграждане на виртуален център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения

Възложител: Център за терапия към НБУ

Изпълнител: Mint Soft

Дата на стартиране/дата на приключване: 2018 г./2022 г.

Бюджет на проекта: 15 000 лв.

Проектът е кандидат в конкурса: Digitalk&A1 Awards

Намирането на достоверно и научнообосновано съдържание, свързано с комуникативните и емоционално-поведенческите нарушения, е трудно и предизвикателно, особено когато то трябва да е на български език. Това подтиква Центъра за терапия към Нов български университет да създаде виртуална платформа, която да предостави онлайн достъп до специалисти и експертна информация за семействата на пациенти с подобни проблеми.

"Работата по изграждане на виртуалния център стартира преди три години. Първоначалната идея беше да се разработи една платформа с допълнителни ресурси, източници, адаптирани на достъпен език научни статии и изследвания, които да осигуряват достоверни и научно обусловени данни. Всъщност реализирането на достъп до академични познания за родителите на деца с нарушения е опит за запълване на една голяма ниша. Когато те посещават центъра на живо за терапевтични сесии, се оказва, че или нямат достъп до никакви ресурси, или ползват не толкова достоверни в мрежата. В най-добрия случай разполагат с чуждестранна литература, която си превеждат самостоятелно", разказва доц. Полина Михова от департамент "Здравеопазване и социална работа" в Нов български университет.

Впоследствие със започването на пандемията се оказва, че виртуалният център има потенциала да не бъде единствено портал за намиране на нужната информация, но и да предложи модерна форма за провеждане на терапиите. На практика платформата позволява по един безопасен и ефективен начин да се продължи работата с децата с нарушения, без да се забавя или прекъсва лечението на фона на въведените ограничителни мерки през последните две години. За целта към момента се предлагат няколко нива на онлайн консултации, включително чат и видеообаждания, подсигурени от вградената в сайта платформа.

Реализиране на проекта

Изпълнението на проекта по изграждане на виртуалния център започва през есента на 2018 г. и преминава през няколко ключови етапа. На първо място стартира разработката на техническото задание, а след това започва да се търси и най-добрата оферта, която да отговори на основни параметри като цена, дизайн, срок на изпълнение, последваща поддръжка, авторски дизайн на лого и съдържателна част, илюстрираща спецификата на работа на центъра. В крайна сметка като компания изпълнител на решението е избрана Mint Soft, която се заема с разработката на платформата.

"Установихме, че имат нужда от бюджетно и лесно за администриране решение, което същевременно да се отличава с атрактивен дизайн и улеснено използване на платформата от малките потребители и техните родители", разказва Ивайло Ангелов, мениджър в Mint Soft. След уточняване на нуждите на центъра се преминава към конкретизиране на техническото задание и предоставяне на допълнителна информация за начина на работа на центъра. "Изработихме прототип на дизайна в Adobe XD, с помощта на който направихме и архитектурата на сайта. След като вече имахме напълно готов дизайн, оставаха функционалностите, които също бяха изработени като прототип стъпка по стъпка и след това оптимизирани за UI/UX, а накрая съчетани в едно", допълва експертът.

За да бъде платформата бюджетна и да не генерира високи последващи разходи за доработки и поддръжка, тя е базирана на WordPress с персонализиран дизайн. Освен това за създаването на решението допълнително се използва и модифициран Woocommerce, за да се предложи една ефективна система за записване и плащане на часове в синхронизиран график на терапевтите.

След техническото изпълнение на платформата от центъра се заемат с последните два етапа от проекта, а именно заснемането на терапевтите и разработване на CV-та, както и създаване, адаптиране и дигитализиране на наличните ресурси, включително подготовка на анкети за самотестване и самооценка с обратна връзка.

Възможности на платформата

Съдържанието на платформата е богато и е насочено към широк кръг от потребители, които могат да се възползват от нейните ресурси. То е разделено в три секции: "Проблеми в развитието", "Онлайн консултации" и "Страница на специалиста", като е разработено както на български, така и на английски. Михова уточнява обаче, че решението е отворено и няма ограничения за добавяне на нови менюта и страници.

В платформата хората с нарушения и техните семейства могат не само да намерят полезна информация, но също така да си насрочат консултация по имейл, писмена чат консултация със специалист, видео онлайн консултация, както и онлайн дистанционна терапия за приложение у дома.

Виртуалният център е ориентиран и към студенти по психология, медицина, социална работа, специална педагогика, логопедия, обществено здраве, медицинска информатика и други; към докторанти и научни лица с интерес в това професионално поприще; към практикуващи специалисти в общественото здраве и помагащите професии. Не на последно място порталът е полезен и за всички други, нуждаещи се от повече информация, ресурси и дигитализирани терапевтични модели в сферата.

"Проектът предполага, от една страна, развитие на креативни обучителни ресурси, насочени към обучение на хора с типично развитие, от друга, предлага достъпни услуги за деца и възрастни с нарушения", отбелязва Михова. Тя допълва, че чрез виртуалния център се цели предоставяне на текуща информация за конференции, издания, научни събития и срещи на специалистите в България, до които рядко пациентите и техните родители имат достъп.

Предизвикателства

Всеки проект носи своите предизвикателства и този не е изключение. В тази връзка трябва да се споменат технологичните трудности, които екипите от центъра и Mint Soft са преодолели при реализирането на виртуалното решение. "Безспорно най-голямото предизвикателство беше да се разработи удобна система за запазване и плащане на часове, която да е много лесна за потребителите. Преминахме през множество етапи на UI/UX анализ, за да постигнем максимално опростен процес на резервация в само 2 стъпки. Системата има опция да синхронизира графиците на преподавалите с техните Google/Outlook календари чрез API, като така автоматично блокира часовете, в които са заети. От потребителска гледна точка системата позволява запазване на два вида консултация - чат и видеовръзка, което беше следващото ни предизвикателство. Трябваше да намерим достатъчно лесни за работа и същевременно поверителни външни доставчици на двете услуги и да направим синхронизация между тях и уеб платформата", споделя Ангелов.

Освен това затруднения създава и самото дигитализиране на настолните ресурси, с които терапевтите работят в кабинетите си, така че да бъдат трансформирани за ефективна дистанционна работата с пациентите. Към момента част от ресурсите са адаптирани за виртуалното пространство, но има още много работа за обхващане на повече нарушения в различните възрастови категории. Продължава процесът на разработването и дигитализирането на обучителни ресурси, тъй като за тях са необходими допълнителни финансови средства.

Не на последно място, Михова разкрива, че сред предизвикателствата, с които е трябвало да се справят в центъра, е преодоляването на психологическата бариера у родителите и терапевтите, за да се доверят на технологиите и да ги приемат като свой помощник. "Напълно неоснователната тревога на специалистите, че ще бъдат безвъзвратно заменени от компютърните решения, бе рязко преодоляна с настъпването на пандемията, тъй като единствено и само благодарение на различни технологични решения терапията на пациентите не се прекрати, а дори напротив - тя се обогати и трансформира в по-усъвършенстван модел на работа", отбелязва Михова.

Предимства

Предимствата от стартирането на виртуален център за терапия са очевидни, особено след последните две години, когато почти целият ни живот се пренесе в онлайн пространството. Напредъкът на технологиите и достъпът на потребителите до тях все повече ще налагат не само създаването на образователни онлайн портали, но и включването в тях на възможности за интерактивен обмен на знания спрямо индивидуалните потребности и способности.

"Специалистите, семействата, както и отделните индивиди, от една страна, са все по-заинтересовани от използването на ИТ в процеса на практикуване и реализиране на терапия на езикови и речеви разстройства, а от друга - в условията на COVID-19 тази алтернатива придоби на практика статут като единствената реална възможност за достъп и провеждане на терапевтични сесии", посочва Михова.

Чрез публикуване на платформата се очаква да се обогатят и предоставят обучителните подходи за социално включване на хора с нарушения, обучителни затруднения, физически затруднения, сензорни нарушения и други. В този смисъл сред основните предимства на виртуалния център за терапия са:

  • подобряване на виртуалната обща здравна, профилирана и специализирана култура, както и интернет културата на ползване на такъв вид източници на информация;
  • практикуване на виртуална или дистанционна терапия, почиваща и базирана на доказателства;
  • осигуряване на свободен избор на пациента/родителя до няколко по вид и специфика на изпълнение изцяло онлайн форми на консултация/терапия/сесия/среща;
  • достъп до профилирани академични специалисти с добра квалификация и доказана репутация.

От центъра планират в бъдеще да надградят платформата с мобилно приложение, предоставящо програми и обособени решения за работа между пациент и терапевт спрямо специфичните нарушения. Също така се предвижда и реализирането на нови интерактивни обучителни клипове и мултимедийни презентации на български и английски език, тъй като често родители на деца с нарушения извън страната търсят специализирани терапевтични ресурси на говоримия за тяхното дете език.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Изграждане на виртуален център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения

Възложител: Център за терапия към НБУ

Изпълнител: Mint Soft

Дата на стартиране/дата на приключване: 2018 г./2022 г.

Бюджет на проекта: 15 000 лв.

Проектът е кандидат в конкурса: Digitalk&A1 Awards

Намирането на достоверно и научнообосновано съдържание, свързано с комуникативните и емоционално-поведенческите нарушения, е трудно и предизвикателно, особено когато то трябва да е на български език. Това подтиква Центъра за терапия към Нов български университет да създаде виртуална платформа, която да предостави онлайн достъп до специалисти и експертна информация за семействата на пациенти с подобни проблеми.

Най-новото
84% от компаниите - жертва на кибератаки

84% от компаниите - жертва на кибератаки

  • 0
  • 168


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК