Полина Немска, експерт "Маркетинг" в "Клет България"

Digitalk&A1 Awards '23: Издателство "Клет" внедрява система за единна регистрация в платформите си

Klett ID дава достъп от едно място до всички сайтове и платформи на компанията

Мария Карашанова

Полина Немска, експерт "Маркетинг" в "Клет България"


В епохата на информацията достъпът до знанието трябва да бъде бърз, лесен и удобен, независимо дали става дума за кратка справка или за задълбочен преглед по дадена тема. Разбирайки този ключов принцип на дигиталния свят, издателство "Клет България" стартира проект за въвеждане на система за единна регистрация на потребителите в дигиталните си услуги.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Klett ID

Възложител: "Клет България" ООД

Изпълнител: "Юкспириънс България" ООД

Дата на стартиране/приключване: 01.08.2021 г. - 1.07.2022 г. (и продължава и до днес)

Проектът е кандидат в конкурса Digitalk&A1 Awards

Категория: Внедрено в организация ИТ решение

"Преди да осъществим проекта Klett ID, на клиентите ни им се налагаше да влизат в различните сайтове и платформи, до които им предоставяме достъп посредством различна регистрация и парола. Така всяка наша платформа (системи за електронни и интерактивни учебници, онлайн магазини и др.) оперираше със собствен акаунт, което определено представляваше проблем за потребителите ни", споделя Полина Немска, експерт "Маркетинг" в "Клет България".

В резултат компанията започва работа по създаването на решение за унифицирана автентикация, което да дава достъп до всички нейни сайтове и платформи от едно-единствено място. Това включва електронни учебници, интерактивна образователна среда IZZI, електронен магазин, допълнителни материали и ресурси за работа на учителите (тестове, помагала и др.). В допълнение решението е интегрирано и със CRM системата за по-добър анализ на потребителското поведение и предпочитания. Впоследствие Klett ID се надгражда и с допълнителни функционалности за ползвателите, сред които управление на информацията в профила и възможност за самостоятелно генериране на кодове за достъп до електронните учебници.

Реализиране на проекта

Превръщането на Klett ID в реалност отнема на издателството около година, като по думите на Немска все още продължава работата по допълнително надграждане и подобряване на решението. Като цяло неговото изпълнение преминава през няколко ключови етапа, първият от които е планиране - какво да се постигне от бизнес гледна точка и какви услуги да получат потребителите.

"След това започнахме детайлно обмисляне и разписване на проекта, така че да сме наясно с всяка стъпка и да не пропуснем важен детайл. За да се случи това, преминахме през много разговори и стиковка с външните ни партньори, които поддържат различните системи и услуги, които искахме да обединим посредством Klett ID", разказва Немска. Тя допълва, че след като са уточнени и техническите възможности на системите, с които новото решение трябва да бъде съобразено, се преминава към изграждането на системата.

Самото решение се разработва и внедрява от "Юкспириънс България", които са препоръчани на издателството от друг негов партньор. Сътрудничеството между двете компании се оказва изключително успешно. Немска изтъква, че интеграторът е помогнал не само при създаването на системата, но е дал важни предложения и насоки как да се надгради и разшири първоначалният план. В този смисъл издателството продължава и сега да разчита на експертите от "Юкспириънс" за съвет, нова идея и бърза реакция.

Проектът включва и интеграция на решението с няколко от основните платформи, с които "Клет България" работи. "От една страна, това е системата ни за консумиране на електронни учебници, достъпна за Windows, Android и iOS, от друга - интерактивната ни електронна среда IZZI. И накрая, но не на последно място - платформите ни за електронна търговия "учебника.бг" и "поръчки-учебника.бг". Всички те си "говорят" с Klett ID - като с него не само автентикираме профилите на потребителите си, но също така им позволяваме да си генерират достъп до платформите ни и дигиталните ни услуги", обяснява още Немска.

В допълнение Klett ID има връзка и със CRM системата на издателството, като по този начин се унифицират клиентските картони и се синхронизира информация за поведението на потребителите при ползването на дигиталните услуги. Това на свой ред впоследствие позволява по-лесен анализ на данните и подобряване на отправяните от издателството предложения към клиентите.

Възможностите на Klett ID

Klett ID има за цел да улесни регистрацията и достъпа до дигиталните услуги на издателството на всички потребители, а това включва:

  • Учителите, които са и основната група ползватели. Те се възползват от възможностите на новата система. С една-единствена регистрация те вече могат да достъпват допълнителни ресурси и материали, необходими им за учебния процес, както и имат възможност да управляват профила си (да редактират училища и класове, предмети, по които преподават и др.).
  • Учениците от своя страна получават достъп до ресурси и материали, необходими им за учебния процес.
  • Родителите също могат да влизат и управляват профилите на децата си, свързани с използването на услугите на издателството.
  • Крайните потребители, които са всички останали клиенти на дигиталните услуги на издателството.

Освен бързия достъп до платформите на "Клет България" системата предоставя и възможност за управление да данните, които издателство съхранява за всеки потребител. Новото решение на практика дава свобода ползвателите да коригират и прецизират данните в потребителския си картон, като по този начин всеки определя кои данни могат или не могат да бъдат използвани от компанията.

От друга страна, Klett ID подпомага и работата на самите служители, позволявайки им да следят поведението на потребителите и да уеднаквяват информацията за тях във всички платформи. "За нас ползите се изразяват в актуалната ни база данни с наши потребители и тяхното поведение. Благодарение на нея успяваме да осигурим по-релевантни допълнителни материали и услуги на клиентите ни. Актуалните имейли, които потребителите ни си въвеждат, също са голяма ценност за нас, тъй като по този начин успяваме бързо и лесно да се свържем с тях и да сме по-релевантни към нуждите им", споделя Немска.

"В дългосрочен план системата позволява на потребителите сами да коригират и променят данните в профила си, като по този начин им гарантира, че до тях ще достига информация свързана единствено с техните собствени нужди. А за нас като издателство това позволява максимално прецизиране на маркетинговите ни усилия - с цел извличане максимална ефективност от инструментите ни"

Полина Немска, експерт "Маркетинг" в "Клет България"
Полина Немска, експерт "Маркетинг" в "Клет България"

Предизвикателствата

Когато става дума за интеграция на множество системи, винаги могат да възникнат трудности в процеса. В този ред на мисли за издателство предизвикателно се е оказало изграждането на ясна и конкретна логика за всички процеси по регистрация и обмен на информация между Klett ID и CRM системата на компанията, а също така създаването на работещи механизми за връзки с всички платформи за използване на дигиталното съдържание (4 на брой), които да обменят и информация със SSO (Single Sign-On) платформата на издателство.

"Основното предизвикателство в процеса беше как да направим системата така, че да си говори с толкова много различни платформи, като запазим интегритета на информацията и спазим бизнес изискванията си. Това, разбира се, е нескончаем процес, който продължава и днес - за да можем да сме още по-добри и близко до нуждите на клиентите си", отбелязва Немска.

След преодоляването на технологичните трудности впоследствие обаче екипът на издателство се изправя и пред друг тип предизвикателство, а именно запознаването на потребителите с новото решение. "Системата на образованието, в която работим, не обича големи и резки промени, затова и смяната на модела на регистрация и достъп до нашите продукти и услуги представляваше предизвикателство за потребителите ни", допълва експертът, подчертавайки, че все пак издателството успешно преминава и през този ключов момент от реализирането на решението.

Ефективност

В крайна сметка новата система си струва вложените усилия и в нея вече има над 50 хиляди активни профила. Автоматизираният процес на попълване и осъвременяване на данни в клиентските картони улеснява значително потребители. От друга страна, автоматично генерираният достъп до над 200 хил. учебника на учители, използващи учебниците на издателството, пести време на служителите за поддръжка и обслужване.

Възможностите на системата обаче ще продължат да се надграждат в бъдеще. "Клет България" все още активно си сътрудничи със своите партньори от "Юкспириънс България" за разработване на допълнителни възможности и функционалности. Също така издателството не спира да подобрява вече наличните опции, така че да ги направи максимално удобни за потребителите.

По думите на Немска новата система е уникална за издателския бизнес в България. "Системата позволява и на учителите и клиенти на "Клет" да генерират самостоятелно кодове за достъп до електронни учебници, да достъпват ресурси и материали, необходими им за учебния процес, както и да управляват профила си - да променят работното си място и класовете, в които преподават. Цялата тази информация се съхранява в CRM системата на издателството и позволява прецизиране на работата с конкретния учител в зависимост от учебния предмет или клас, в който той преподава", обобщава Немска.

В епохата на информацията достъпът до знанието трябва да бъде бърз, лесен и удобен, независимо дали става дума за кратка справка или за задълбочен преглед по дадена тема. Разбирайки този ключов принцип на дигиталния свят, издателство "Клет България" стартира проект за въвеждане на система за единна регистрация на потребителите в дигиталните си услуги.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Klett ID

Възложител: "Клет България" ООД

Изпълнител: "Юкспириънс България" ООД

Дата на стартиране/приключване: 01.08.2021 г. - 1.07.2022 г. (и продължава и до днес)

Проектът е кандидат в конкурса Digitalk&A1 Awards

Категория: Внедрено в организация ИТ решение

Най-новото
Дали 2023 ще бъде годината на стартъпите в инфраструктурата

Дали 2023 ще бъде годината на стартъпите в инфраструктурата

  • 0


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК