Ергодизайн

Digitalk&A1 Awards '23: Как "Ергодизайн" създава умна фабрика за мебели

Компанията стартира мащабен проект за дигитализация и осъвременяване на процесите, свързани с продажбите и производството

Мария Карашанова
1745 прочитания

Ергодизайн


Дигитализацията е изискване за всеки съвременен бизнес, но най-голяма трансформация обикновено се наблюдава в онези сектори, които са по-традиционни и консервативни. Именно такъв е и мебелният бранш, където често все още много от процесите са ръчни и отнемат време. Добър пример за това как се въвеждат иновации и се създава наистина умна фабрика за мебели дава "Ергодизайн", която вече 25 години предлага продуктите си на българския пазар.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Умна фабрика за мебели

Възложител: "Ергодизайн" ООД

Изпълнител: "МОС Консулт" ООД

Дата на стартиране/дата на приключване: 5.03.2019 / 10.10.2022

Проектът е кандидат за конкурса Digitalk&A1 Awards

Категория: Внедрено в организация ИТ решение

Компанията стартира мащабен проект за дигитализация и осъвременяване на процесите си, след като през последните години се повишават обемът на работа и сложността на проектите, а добре обучени кадри липсват. "Разработихме изцяло нов дигитален процес за поръчка на мебели по индивидуален проект, при който автоматично се приемат поръчки и се обработват данните. Целта на проекта бе да направим наистина съвременна умна дигитална фабрика, в която клиенти и търговци да могат сами да конфигурират елементи от мебелите и обзавеждането, а ние да обработваме данните и да генерираме поръчките в пъти по-бързо от преди", разказва Симона Славова, маркетинг мениджър в "Ергодизайн".

По думите й с реализирането на дигитализацията компанията не само постига по-висока производителност и съкращава времето за създаване на проекти и поръчки, но също така успява да повиши качеството на продукцията и да увеличи продажбите си. Сега например поръчката на спалня по индивидуален проект отнема не повече от 10 минути, докато преди това е изисквало дни. По този начин мебелната фирма се нарежда сред пионерите в бранша в България и Европа, които инвестират в софтуер и високи технологии с цел почти пълна автоматизация на процесите си, обяснява още Славова.

Умна фабрика

Преди изпълнението на проекта данните за мебелите по индивидуална поръчка се обработват и пресъздават ръчно от конструкторите на "Ергодизайн". Този начин на работа е времеотнемащ и освен това позволява допускане на човешки грешки, чието поправяне изисква допълнително труд и средства. В тази връзка компанията търси начин да дигитализира обработката на поръчките на клиентите и генерирането на данни за конструкторския отдел и производството. За целта тя интегрира няколко ключови системи, които работят в синхрон, за да автоматизират напълно процесите, свързани с продажбата и производството.

"Инсталирахме интеграционен сървър, който проверява дали има нови поръчки и ги вкарва автоматизирано в imos CAD система за мебелен и интериорен дизайн. Софтуерът обработва всяка поръчка и генерира информацията, необходима за производството: данни за разкрой, кантиране и програми за пробиване и обработка. В цялостния дигитализиран процес във фабриката участват още ERP система и високотехнологична ControllerMES система. Тя от своя страна обработва данните от CAD CAM софтуера", разказва Славова. В комбинация двете умни системи планират точно логистиката на компанията за доставка на мебелите в България и Румъния.

В рамките на проекта за умна фабрика "Ергодизайн" автоматизира напълно също така машинния парк и операторите на машините. В тази връзка всеки детайл предварително се етикетира, а в баркода му се съдържа цялата информация за неговото производство. Единственото, което е необходимо, за да може да се използва впоследствие, е той да бъде сканиран и оттам нататък всяка машина "знае какво да прави с него". По този начин роботизираните системи извършват рутинните и монотонни операции, а хората могат да се фокусират върху по-висококвалифицирани и творчески задачи.

Изпълнението на целия проект отнема повече от три години, а бюджетът, който е инвестиран само в софтуер и облачни решения, достига 750 хиляди евро. "Трябваха ни няколко години усилен труд по внедряването на софтуера и дигитализирането на всички процеси, за да свържем всичко в едно, така че системите във фабриката да заработят в пълен синхрон", изтъква Славова. "Но пък си струва, защото само така можем да отговорим на изискванията на европейските пазари. Отделно от това вярваме, че процесите по дигитализация и автоматизация са отговорност на всеки работодател, който иска да подобри не само качеството и изпълнението в производството, но и да осигури възможно най-добри условия за работа на екипа си."

Променените процеси

Умната фабрика за мебели съществено улеснява работата и повишава производителността на едновременно няколко звена в "Ергодизайн", а от нейните възможности могат да се възползват и търговските партньори на компанията. В този смисъл на първо място софтуерът за мебели по индивидуално решение може да се използва от консултанти и проектанти при работата с крайния потребител. Това позволява на момента да се визуализира съответното обзавеждане, улеснявайки значително целия процес по продажбата. По този начин клиентите могат за конструират мебели по свой вкус, а с визуализацията на проектите, която става за секунди, всеки може веднага да си представи това, което е поръчал.

"B2B софтуерът, който предлагаме на нашите партньори, помага да бъде задоволено близо 95% от потребителското търсене. Благодарение на софтуера и високотехнологичните системи можем да предоставим индивидуални и проектни решения на крайния клиент. А производствените данни, които стоят зад всичко това, елиминират възможността от човешки грешки и контролират за качественото изпълнение и изработка. Това реално се дължи изцяло на умните машини и роботи", споделя Славова.

На следващо място, дигитализацията обхваща и следващия етап - а именно подаването на поръчки към компанията с натискане на един бутон, без да се налага да се губи време в описване на всички детайли. Третото звено по веригата са служителите в офиса на "Ергодизайн", които благодарение на автоматизацията извършват значително по-малко рутинни дейности, а процесите са облекчени. Не на последно място работата на конструкторите е елиминирана, тъй като производствените файлове се генерират сами с помощта на огромната база данни, която стои отзад, и милионите логики, приложени в софтуерите.

Ефективност

Ефектът от реализираните решения е значителен, като цифрите ясно показват успеха на подобренията. Преди изпълнението на проекта офисът е успявал да входира и обработва по 50 поръчки на ден, а сега благодарение на облачно базирания софтуер обемът е достигнал до почти 200 поръчки на ден. Освен това след автоматизацията компанията успява да удвои броя на плочите, които товари, разтоварва и разкроява на ден - техният брой се увеличава от само 30 - 40 преди това до над 100. Не на последно място, не повече от 10 минути вече са необходими от потвърждаването на една клиентска поръчка до влизането й в производството.

"Успяхме да облекчим значително процесите, защото само за секунди даден проект вече може да се визуализира с конкретни параметри, да се остойности и да се подаде за изпълнение. Така постигнахме удовлетвореност както по отношение на търговците, така и на клиентите, които получават исканите поръчки по-бързо и по-качествено. Като цяло постигнахме значително по-голяма производителност и по-високо качество на индивидуални поръчки и решения. Освен това намалихме съществено брака и разходите за енергия и ресурси", споделя Славова. Тя допълва също така, че високотехнологичните системи са помогнали на "Ергодизайн" за балансиране на натоварването на машините и служителите в производството, така че поръчките да бъдат готови за експедиция в точния момент.

Предизвикателства

Всеки проект има своите предизвикателства, били те технологични или управленски. В случая основната трудност, с която "Ергодизайн" трябва да се справи, е свързана с приемането на новите системи от персонала. "Генерално в нашето общество все още битува страх, че роботите ще изместят хората. А това няма как да се случи. Роботизираните системи в мебелната промишленост могат да извършват рутинни и повтарящи се действия в производството на изделия от дървесина. Затова автоматизирането на подобни операции е от изключително значение за индустрията. Въвеждането на роботи и машини всъщност спестява на нашите служители трудни за изпълнение дейности. Казано простичко, те могат да ги заместят в среда и дейности, свързани с високи температури или високо запрашаване. Но всяка промяна, която кара хората да излизат извън релсите, в които са свикнали да работят, и извън зоната си на комфорт, представлява трудност", отбелязва Славова.

По думите й най-сложната задача е била мотивирането на кадрите да работят със софтуерите и "да излязат от кутията" на познатото. Тя признава, че все пак е имало служители, които не са приели процеса на модернизация и са се отказали. По-голямата част на екипа обаче успява да приеме новия начин на работа и иновативните технологии, вече възползвайки се максимално от техните възможности. За да подпомогне допълнително приемането на новите решения, компанията отделя време и усилия за обучения. "Правехме ги, за да убедим търговските ни партньори, че новият "продукт", който предлагаме, е значително по-добър. Важно беше да ги уверим, че софтуерът има много предимства и може да им помага в обслужването на крайните клиенти", допълва още Славова.

Бъдещо развитие

"Ергодизайн" обаче категорично не планира да приключи дотук с дигитализацията, компанията вече гледа към следващите си проекти за оптимизации както в производството и машинния парк, така и в процесите, свързани със създаването и генерирането на файлове за поръчките. А важна следваща стъпка от развитието на сегашните възможности е предоставянето им и на крайните клиенти, които да могат самостоятелно да проектират и конфигурират желаните от тях мебели. Освен това Славова подчертава, че огромната база производствени данни, с които разполага компанията, й дава възможност в бъдеще да създава все повече нови артикули и функционалности за тях.

"Смело можем да кажем, че модернизираните и напълно дигитализирани фабрики като "Ергодизайн" не са много в мебелния бранш - не само в нашата страна, а и в Европа. Секторът отдавна не е привлекателен за младите хора, които вече са свикнали дотолкова с високите технологии, че ги приемат за необходимост. Липсата на млади и добре подготвени кадри е огромен проблем и при нас, както и в повечето други индустрии. А можем да ги привлечем точно с подобни добри примери. Фабрики като нашата са доказателство, че секторът се развива", заключва Славова.

Дигитализацията е изискване за всеки съвременен бизнес, но най-голяма трансформация обикновено се наблюдава в онези сектори, които са по-традиционни и консервативни. Именно такъв е и мебелният бранш, където често все още много от процесите са ръчни и отнемат време. Добър пример за това как се въвеждат иновации и се създава наистина умна фабрика за мебели дава "Ергодизайн", която вече 25 години предлага продуктите си на българския пазар.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Умна фабрика за мебели

Възложител: "Ергодизайн" ООД

Изпълнител: "МОС Консулт" ООД

Дата на стартиране/дата на приключване: 5.03.2019 / 10.10.2022

Проектът е кандидат за конкурса Digitalk&A1 Awards

Категория: Внедрено в организация ИТ решение

Най-новото


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК