Digitalk&A1 Awards '23: bTV въвежда система за интерактивност на зрителите с телевизионното съдържание

Любомир Ангелов, ръководител "Проучвания и развитие на стратегията" в bTV

Digitalk&A1 Awards '23: bTV въвежда система за интерактивност на зрителите с телевизионното съдържание

Чрез новото решение всеки може с гласа си да даде насока на разговора с гостите в студиата на публицистичните предавания

Мария Карашанова
1626 прочитания

Любомир Ангелов, ръководител "Проучвания и развитие на стратегията" в bTV


Навлизането на социалните мрежи в живота ни напълно промени начина, по който взаимодействаме със съдържанието. Вече искаме винаги да имаме възможност да изразяваме одобрение, да коментираме и да споделяме. И макар тази тенденция да тръгна от интернет пространството, сега тя започва да навлиза и в телевизията, а зрителите имат готовност и желание да общуват с случващото се на екраните. На свой ред тази трансформация в нагласите на аудиторията изисква медиите също да се адаптират към новите изисквания и да предложат търсените от потребителите възможности.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Въвеждане на система за интерактивност на зрителите с телевизионното съдържание

Възложител: bTV Media Group

Изпълнител: bTV Media Group & Holler

Дата на стартиране/дата на приключване: 01.07.2022 / няма крайна дата на приключване

Проектът е кандидат за конкурса Digitalk&A1 Awards

Категория: Внедрено в организация ИТ решение

"Дигиталната трансформация е начин да се управлява по-добре бизнесът, да се обогатяват преживяванията на потребителите и да се отговори на нуждите на партньорите. Истинската добавена стойност за бизнеса от въвеждането на нови технологии се случва именно там, където промяната трансформира отношенията между медия и потребител, и медия и рекламодател. В свят, в който да коментираш, показваш отношението и участваш в разговорите вече е норма за потребителите, телевизиите трябва да намират начини да разчупят традиционния модел и да дадат възможност на зрителя да общува и взаимодейства със случващото се на телевизионния екран", споделя Любомир Ангелов, ръководител "Проучвания и развитие на стратегията" в bTV.

По пътя на иновациите тръгва и bTV, интегрирайки системата Holler в своя ефир, която не само отваря бърз канал за комуникация на зрителите с телевизионното съдържане, но също така създава платформа, променяща начина на водене на обществен разговор. Чрез новото решение всеки зрител може с гласа си да даде насока на разговора с гостите в студиата на публицистичните предавания. За целта той трябва да сканира показания на екрана QR код и даде мнението си по зададения въпрос, резултатите от който се коментират с гостите в рамките на самото предаване.

Реализиране на проекта

По думите на Ангелов Holler е амбициозно стартъп решение, към което телевизията проявява интерес още докато то е само на идейно ниво. След като разработката на продукта бива довършена, от bTV решават, че е време да се възползват от тази нова възможност. Самата интеграция на новата система в рамките на телевизионния бизнес и операционните системи на bTV протича в два основни етапа, като обхваща всички нива - от техническото осигуряването до обучението на хората, които ще работят с Holler. А водещата цел в целия процес по въвеждането на новото система е тя да може да се използва бързо и лесно както от зрителите, така и от служителите на медията.

Първата част от интеграцията включва разработването на приложно-програмния интерфейс (т.нар. API), който координира работата и потока на данни от Holler към вътрешните системи на bTV в реално време. На практика по този начин се автоматизира взимането на данни от получените зрителски отговори от бекенда на Holler. След това тази информация се записва в сървър на телевизията. Самият API е разработен от програмистите на стартъпа спрямо предварително описаните спецификации на bTV какво точно трябва да включва. Разбира се, решението преминава и през тестови етап, преди да стартира неговото използване.

Имплементирането на новата система обаче налага и да се въведат редица промени на процесите от страна на медията. Втората част от техническата имплементация всъщност включва автоматизиране на процеса, при който резултатите, записани вече в сървъра, да се изработват в графичен вид за показване на екран. Това се случва с помощта на специализираната графична платформа за визуални елементи в ефир Vizrt, която bTV прилага за всички екранни визуализации на данните.

"Имаше и промяна в процесите, защото се появява нов инструмент и трябваше да има различен начин на работа с тази система спрямо обичайното протичане", разказва още Ангелов. В тази връзка той допълва, че не на последно място по значение е трябвало да се проведат и обучения на самите служители, включително на водещи, продуценти, оператори, ефирни оператори, Vizrt специалисти. "Реално най-голяма тежест и промени се падна на продуцентите и водещите, т.е. те трябваше да бъдат обучени на това какви са възможностите на самата система Holler, как да се взаимодейства със зрителя и да се обогати съдържанието. Също така те трябваше да научат как сами да формулират правилно въпроси, на които да се отговаря, как да разчитат и тълкуват отговорите, как водещият да използва тези резултати по начин, така че да направи разговора по-интересен за зрителя. Също през обучителен процес мина и екипът по продажби за това как функционалностите на системата могат да се използват за комуникационните нужди на клиентите", обяснява още Ангелов.

Възможности на Holler

Основната задача на системата Holler е да позволи въвеждането на нов модел на телевизионно гледане, в което зрителят става активен участник в дискусията, а неговото мнение може да насочва разговора в определена посока. В резултат на това се повишава ангажираността с телевизионното съдържание. Ангелов изтъква, че резултатите от проведените потребителски анкети нямат за цел да служат за социологически проучвания, а само да проследят зрителските нагласи по определена тема.

"Системата функционира на две оперативни нива, като първото е подготовка от страна на медията, а второто е реалното участие от страна на потребителите пред екраните. Основното задължение на медията е да избере по коя тема и при кой гост ще се използва системата. Обикновено това се случва при гостите, чиито коментарни участия са по най-важните обществено-политически теми към момента. Въвеждането на въпроса, който трябва да се изпише на екрана, и показването на графичните резултати представляват автоматизиран процес", подчертава Ангелов.

Той уточнява, че медията има гъвкавост и контрол да създаде много на брой интеракции в рамките на едно предаване. Допълнително освен предварителното планиране при кой гост и по каква тема ще даде възможност на зрителя да участва медията може да промени и зададе нови въпроси в реално време, в рамките на минути след възникване на нова интересна и значима тема, на база коментарите на гостите.

От другата страна е зрителското преживяване, което е максимално опростено и позволява участие по дадена тема само с няколко действия. Показаният на телевизионния екран QR код се сканира с камерата на смартфона от зрителя, след което в рамките на едва няколко докосвания на дисплея участникът изразява своето мнение по поставения въпрос.

Ефективност и резултати

След имплементацията на системата през втората половина на 2022 г. тя започва активно да се използва в няколко водещи предавания на bTV, сред които "Тази сутрин", "Преди обед" и "Лице в лице". От телевизията вече отчитат постигнати значими резултати, а именно:

  • почти 400 000 интеракции със зрители;
  • над 55% от всички участия са от потребители, регистрирали се в системата;
  • 8% от интеракциите са извън България.

До момента медията не е получавала негативна обратна връзка или информация за затруднения за работа със системата. Също така Holler гарантира прозрачност и пълно съответствие с Европейските директиви за защита на личните данни.

Отделно масивите от данни, които се получават през интеракцията със системата, позволяват на медията да опознае по-добре телевизионната аудитория и да използва тази информация, за да постигне стратегическо конкурентно предимство. Също така чрез решението bTV цели да промени цялостната парадигма на отношения между медия и зрител и да утвърди подобни форми на комуникация като неделима част от ежедневното телевизионно преживяване.

"По този начин можем да измерваме пулса на обществото и да събуждаме позитивна гражданска позиция по актуалните теми от дневния ред - законодателни промени и предложения, позиция на страната по външнополитически въпроси, социални теми и други", допълва още Ангелов.

През предизвикателствата към бъдещото развитие

Подобно на много проекти, свързани с въвеждането на иновации, и bTV се изправя първоначално пред предизвикателството да изтъкне предимствата от новото решение пред служителите, които предстои работят с него. Понякога в началото ползите от нововъведенията изглеждат донякъде абстрактни, но това се променя, след като започне тяхното използване и именно такъв е случаят с bTV. След като резултатите и положителния ефект от новото решение стават видими, служителите не само бързо и лесно приемат системата, но започват да я използват с желание, оценявайки добавената стойност, която им носи.

В тази връзка медията ще продължи да развива проекта в бъдеще, разширявайки възможностите за участие на зрителите. Към момента се разработват идеи за имплементирането на системата и в развлекателни предавания. Освен това занапред рекламодателите също се предвижда да станат част от екосистемата и да използват функционалностите на Holler. Тук става дума за една алтернативна форма на реклама, например при продуктово позициониране системата ще позволи не само да се изграждат различни показатели като показност на съответната марка, но и ще може чрез QR код да насочва зрителите към сайта на рекламодателя.

Възможностите за надграждане определено са много и тепърва предстои да бъдат реализирани. "Проектът има мащаб и социална стойност както от гледна точка на размер и покритие на целевата аудитория, така и от гледна точка на очакваните промени във възприемането и потребяването на телевизионно съдържание в България", подчертава Ангелов.

Навлизането на социалните мрежи в живота ни напълно промени начина, по който взаимодействаме със съдържанието. Вече искаме винаги да имаме възможност да изразяваме одобрение, да коментираме и да споделяме. И макар тази тенденция да тръгна от интернет пространството, сега тя започва да навлиза и в телевизията, а зрителите имат готовност и желание да общуват с случващото се на екраните. На свой ред тази трансформация в нагласите на аудиторията изисква медиите също да се адаптират към новите изисквания и да предложат търсените от потребителите възможности.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Въвеждане на система за интерактивност на зрителите с телевизионното съдържание

Възложител: bTV Media Group

Изпълнител: bTV Media Group & Holler

Дата на стартиране/дата на приключване: 01.07.2022 / няма крайна дата на приключване

Проектът е кандидат за конкурса Digitalk&A1 Awards

Категория: Внедрено в организация ИТ решение

Най-новото

"Алтерко" ще разработва персонализиран Shelly чип

"Алтерко" ще разработва персонализиран Shelly чип

  • 0
  • 515

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК