nPloy

Digitalk&A1 Awards '23: Как AI базираната платформа nPloy улеснява намирането на работа

По модела на приложенията за запознанства решението свързва кандидати с най-подходящите за тях обяви

Мария Карашанова

nPloy


Технологичните революции навлизат във всички сфери на ежедневието ни, а ако още не са, то промяната вероятно е на прага ни. Именно пример за подобна иновация е платформата за намиране на работа nPloy, която е създадена по модела на приложенията за запознанства. Тя използва алгоритъм с изкуствен интелект, за да свърже кандидатите с точната за тях позиция, търсейки съвпадение между техния опит и изисквания, от една страна, и предложенията и критериите на работодателя, от друга. По този начин решението спестява време и усилия за ръчен подбор на двете страни, като им позволява да се съсредоточат върху точните за тях възможности.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Платформата за намиране на работа nPloy, която чрез AI алгоритъм свързва кандидати и обяви по модела на приложенията за запознанства

Възложител: Ню Хайърс АД/ nPloy

Изпълнител: SmartTek Solutions

Дата на стартиране: 2019 г.

Проектът е кандидат в конкурса Digitalk&A1 Awards 2023

Категория: Стартъп

Идеята за платформата се ражда още през 2018 г., когато основателите на nPloy Константин Цонев и Цветослав Захариев се сблъскват с трудностите за намиране на подходяща работа и решават да създадат по-лесно решение. През 2019 г. nPloy вече е онлайн и екипът започва да се разраства. Към момента компанията в България се състои от 11 специалисти в областта на маркетинга, продажбите и дизайна, а също така работи и с мрежа от експерти на свободна практика. Техническият екип, който разработва и поддържа платформата, е базиран в Украйна, а от края на миналата година пък nPloy вече има и служители в Румъния, които работят за местния пазар.

"Смятаме, че едно от предимствата ни е комбинацията от опитни и млади специалисти, които имат различни виждания, познания, умения и експертиза. Голяма част са завършили висшето си образование в Западна Европа и имат преки наблюдения от различни пазари, което обогатява перспективите ни. Това, което ни обединява, е отдадеността, вярата в необходимостта и приноса на nPloy за модернизацията и прозрачността на пазара на труда", разказва Константин Цонев, управител на nPloy.

Решението

Още от самото си създава платформата има за цел да осъвремени целия процес по намиране на подходяща работна позиция и съответно на точния кандидат. Често търсещите се сблъскват с множество нерелевантни обяви за работа, липсваща информация за диапазон на заплата, необходимост от попълване на дълги форми за кандидатстване, липса на обратна връзка след подадено CV, дискриминация по възраст, пол, етнос и други. От гледна точка на работодателите пък проблемите са свързани с липса на подходящи кадри, неефективност на модела "заплащане на обява", трудности при следене на процеса и управление на екип от рекрутъри, липса на гъвкави решения според нуждите на компанията.

В тази връзка екипът на nPloy се опитва да предложи решение на всички тези предизвикателства със своята платформа. Разработеният AI алгоритъм позволява на кандидатите да получават предложения за позиции спрямо професия, опит, финансови изисквания, локация, ниво на владеене на езици, тип работа и ключови думи. Освен това решението запазва напълно анонимността на талантите, т.е. потенциалните работодатели не виждат лични данни като име, пол, снимка, контакти до проява на взаимен интерес. "Това означава, че кандидатите се оценяват само на база професионалните им умения и качества, което гарантира обективност на процеса. Друг проблем за кандидатите е липсата на обратна връзка след подадено CV. Затова в nPloy има статус на кандидатурата - прегледана, одобрена или отхвърлена - и конкретната причина в случай на отказ", разказва още Цонев.

Отделно платформата подпомага и работата на самите компании, като им позволява да получават по-качествени кандидатури и проактивно да търсят в базата анонимни таланти. Работодателите имат опция да публикуват безплатна обява и да платят само ако харесат анонимните кандидати, за да отключат пълните им профили. В допълнение nPloy предлага и различни абонаментни опции, в част от които има включени recruitment marketing и Employer Branding кампании.

Надграждане на AI алгоритъма

За да се подобрят още повече възможностите на продукта, в началото на миналата година екипът на nPloy решава да надгради платформата чрез добавяне на категория за умения. "Проектът е стъпка към постоянното усъвършенстване на алгоритъма с изкуствен интелект, който е в основата на успеха на nPloy. Неговата реализация ни позволи да постигнем още по-прецизна селекция на обявите, които платформата показва на всеки кандидат, като добавихме уменията сред факторите за намиране на съвпадение", отбелязва Цонев. Впоследствие пък новата функционалност дава възможност за допълнително автоматизиране, опростяване и съкращаване на процеса по подбор за двете страни.

За съдействие по подобряването на алгоритъма компанията отново се обръща към своя подизпълнител, базиран в Украйна, а именно SmartTek Solutions. ИТ екипът, състоящ се от двама бекенд инженери и един архитект, успява да изпълни техническите изисквания, да завърши и интегрира новото решение само за три месеца. Цонев признава, че в случая най-голямата трудност е била свързана със сортирането и обединяването на сходни умения, формулирани с различни думи. "Причината за това е, че на този етап има над 15 хиляди умения в базата ни, всеки ден се добавят нови, а част от тях са много сходни или почти идентични с други. Изграждането на взаимовръзки между всички умения с различни правила и ключови думи изискваше значителни промени по архитектурата на тази база, както и добавяне на сериозен machine learning в нея, т.е. самообучение на алгоритъма на база на контекстуални сигнали", обяснява той.

Междувременно компанията въвежда и още промени, включително нов и по-удобен дизайн на HR панела, т.е. платформата, която използват компаниите за управление на профилите си в nPloy, както и нова опция за кандидатите в мобилното приложение. През апликацията те вече могат да се информират за новините в своята професионална област, да се присъединяват към клубове и да се включват в дискусии, както и да участват в онлайн събития.

Бизнес моделът и стратегията ни са основани на технологична иновация и дълбоко познаване на проблемите и нуждите на всички участници на пазара на труда. Чрез AI алгоритъма и автоматизацията пестим време, енергия, ресурси и стрес на двете страни в процеса, балансирайки техните интереси.

Константин Цонев, управител на nPloy

Ефективност

Вложените усилия обаче си струват, тъй като добавянето на умения в процеса на търсене, позволява показваните съвпадения да стават по-прецизни и кандидатите да получават максимално релевантни за тях обяви. Ясно доказателство за постигнатия успех се вижда в цифрите - след проведено проучване в края на 2022 г., близо 78% от респондентите заявяват, че през изминалата година са започнали да виждат по-подходящи обяви за работа. Освен това по данни на nPloy през миналата година потребител кандидатства средно по 60% от предложените обяви (3 от 5) в сравнение с 40% през 2021 г. В допълнение над 25% от кандидатите са стигнали до интервю, а работодателите са изпратили над 4300 проактивни покани към таланти (match request), като второто е почти двойно увеличение спрямо данни от 2021 г.

"Тези резултати отново говорят, че кандидатите виждат все по-подходящи за тях предложения благодарение на по-прецизното свързване (matching), дължащо се основно на подобренията в алгоритъма. Статистиката при корпоративните профили показва, че през последните 6 месеца на 2022 г. работодателите са одобрявали средно 18% повече кандидати (средно на база на всички корпоративни профили и обяви), като в същото време са отхвърлили 12% по-малко кандидати. Тази статистика потвърждава, че качеството на кандидатурите се е подобрило и алгоритъмът спестява все повече време на нашите партньори", посочва Цонев.

Към момента nPloy се използва от над 100 хил. потребители и над 1000 компании в България, включително SAP, BIC, Пощенска банка, Accenture, Lidl, Cognyte, Activ Trades, Tek Experts. А постигнатите резултати мотивират още повече компанията да върви напред.

Бъдещи цели

"Дългосрочната ни цел е да постигнем прозрачност и равноправност на участниците на пазара на труда чрез предоставяне на подробна информация за възможностите за работа, умения за различни позиции, необходими квалификации и диапазони на възнаграждение. Това ще позволи на търсещите работа да вземат информирани решения за кариерата си, а на работодателите - да привличат правилните таланти за своята организация с конкурентни условия", подчертава Цонев. По думите му компанията се стреми да направи процесите на квалификация, развитие и търсене на работа възможно най-лесни и ефективни чрез технологични иновации и автоматизации, като непрекъснато обновява и подобрява приложението и платформата.

Освен надграждането на възможностите на решението nPloy си поставя и амбициозни цели за навлизане на 8 нови пазара в Източна и Централна Европа през следващите 5 години. През 2023 г. конкретно екипът иска да постигне 50% ръст в корпоративните клиенти и 30% ръст в броя крайни потребители.

Технологичните революции навлизат във всички сфери на ежедневието ни, а ако още не са, то промяната вероятно е на прага ни. Именно пример за подобна иновация е платформата за намиране на работа nPloy, която е създадена по модела на приложенията за запознанства. Тя използва алгоритъм с изкуствен интелект, за да свърже кандидатите с точната за тях позиция, търсейки съвпадение между техния опит и изисквания, от една страна, и предложенията и критериите на работодателя, от друга. По този начин решението спестява време и усилия за ръчен подбор на двете страни, като им позволява да се съсредоточат върху точните за тях възможности.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Платформата за намиране на работа nPloy, която чрез AI алгоритъм свързва кандидати и обяви по модела на приложенията за запознанства

Възложител: Ню Хайърс АД/ nPloy

Изпълнител: SmartTek Solutions

Дата на стартиране: 2019 г.

Проектът е кандидат в конкурса Digitalk&A1 Awards 2023

Категория: Стартъп

Най-новото

5 начина да се защити облачният бекъп

5 начина да се защити облачният бекъп

  • 0


И ЦРУ разработва генеративен чатбот

И ЦРУ разработва генеративен чатбот

  • 0ЕС блокира сливането на Booking.com и eTravel

ЕС блокира сливането на Booking.com и eTravel

  • 1

Джон Кармак: Изкуствен интелект на човешко ниво - около 2030 г.

Джон Кармак: Изкуствен интелект на човешко ниво - около 2030 г.

  • 0

Как ще се оформи цифровото бъдеще на Европа според GSMA

Как ще се оформи цифровото бъдеще на Европа според GSMA

  • 0


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК