Digitalk&A1 Awards: Награди за бизнес иноватори

Инициативата ще отличи компании, които през последната година са трансформирали бизнеса си чрез иновативни технологични решения. Срокът за кандидатстване изтече на 10 февруари.

За Digitalk&A1 Awards
За Digitalk&A1 Awards

Технологичната медия Digitalk и "A1 България" организират инициатива, която ще отличи най-иновативните технологични проекти, реализирани през 2022 г. Digitalk&A1 Awards е насочена към компании от всички сектори на икономиката, реализирали проекти с т.нар. технологии на бъдещето.

Проектите ще бъдат оценявани от жури, съставено представители на бизнеса, академичните среди, организациите с нестопанска цел, start-up общността и др.

Съорганизатор на инициативата Съорганизатор на инициативата
Партньор: Партньор на инициативата

Съдържание от партньори