Digitalk&A1 Awards

Конкурс за компании, които през последната година са трансформирали бизнеса си чрез иновативни технологични решения. Използвайте съветите и напътствията, за да представите пълноценно проекта си.

За Digitalk&A1 Awards
За Digitalk&A1 Awards

Технологичната медия Digitalk и "A1 България" организират инициатива, която ще отличи най-иновативните технологични проекти, реализирани през 2022 г. Digitalk&A1 Awards е насочена към компании от всички сектори на икономиката, реализирали проекти с т.нар. технологии на бъдещето.

Проектите ще бъдат оценявани от жури, съставено представители на бизнеса, академичните среди, организациите с нестопанска цел, start-up общността и др.

За нас