"Зеебургер Информатик" има амбиция да ускори дигиталната трансформация на фирмите

Компанията разширява своите дейности в нови области и продължава да назначава висококвалифицирани специалисти

Това е маркетинг публикация. Отговорността за нейното съдържание носи рекламодателят и то отговаря на правилата за нейтив пакети.
952 прочитания

Създадено преди повече от 21 години като развоен център за софтуерните продукти на германската компания SEEBURGER AG, днес българското дружество "Зеебургер Информатик" гледа с оптимизъм в бъдещето. Дори по време на пандемията с Covid-19 фирмата не само не намали персонала си, но и продължи да разширява своите дейности в нови области и продължава да назначава висококвалифицирани специалисти. Какво се промени в бизнеса през тези 21 години, как се справи компанията през пандемичната 2020 г. и какви са плановете за развитие обясняват прокуристите на "Зеебургер Информатик" Cвeтлaнa Бoвянcĸи, Taня Дacĸaлoвa и Георги Андреев.

Началото

SEEBURGER навлиза в България през 1999 г. като разширение на развойния център в Германия. Самостоятелното дружество в страната стартира с четирима студенти от германския факултет на ТУ - София. От германската компания са впечатлени от качествата на българските специалисти, включително от познанията им по немски език. "Трима от първите служители продължават да работят и днес в "Зеебургер Информатик", обяснява Cвeтлaнa Бoвянcĸи.

След 21 години успешно развитие екипът на българската фирма продължава да се разраства непрекъснато, като днес в нея работят над 230 служители в двата офиса - в София и в Пловдив. След 2010 г. започва изграждането и на Център за споделени услуги, който вече е най-големият в групата на SEEBURGER.

Промяна на стратегията Още от 2018 г. с промяна в борда на директорите на германската компания е възприета нова стратегия, свързана с променящия се ИТ пазар, завишените изисквания на ИТ специалистите и разработването на нови бизнес ниши. През 2019 г. е осъществена промяна в ръководството на българското дружество, което е второто по значимост в групата на SEEBURGER, като тримата назначени прокуристи се фокусират върху различните важни за фирмата области - Cвeтлaнa Бoвянcĸи отговаря за административните дейности и човешките ресурси, Taня Дacĸaлoвa ръководи Центъра за споделени услуги, а Георги Андреев - развойните екипи на "Зеебургер Информатик".

"Превръщайки се в голяма компания, започнахме да оптимизираме и подобряваме вътрешните процеси, да налагаме комуникация и прозрачност, както и да се фокусираме върху нови стратегии за развитието на персонала. В началото на 2020 г. анкетирахме нашите служители за това какво според тях е нужно да се подобри - не само по отношение на офис средата и атмосферата, а и по отношение на процеси, комуникация и др. Отзивите от служителите са много важни за нас и имат голяма тежест при реализирането на нововъведения и промени. Екипите в София, които работеха в два отделни офиса, бяха обединени в един нов модерен офис, който осигурява възможност и за увеличаване на служителите", коментира Светлана Бовянски, управляваща администрацията и човешките ресурси. Преди две години пловдивският тим също е преместен в по-голям офис в атрактивна бизнес сграда.

Продължава фокусът върху развитието на Центъра за споделени услуги, стартирал през 2012 г. с 3 екипа и общо 30 човека. Днес той разчита на уменията на повече от 130 специалисти, занимаващи се с поддръжка на клиентски системи, инфраструктура, различни видове консултации. "Поддръжката на облачните решения на SEEBURGER се осъществява изцяло от България", допълва Таня Даскалова, отговаряща за дейността именно на Глобалния център за споделени услуги.

Дигитални услуги за целия свят

"В Центъра за споделени услуги предоставяме услуги за всички наши клиенти без значение дали са избрали решение тип on-Premise, облачно или хибридно - коментира Таня Даскалова. - Нашите консултантски услуги покриват пълния цикъл - от анализ на изискванията и нуждите, създаване на архитектура, през инсталиране и конфигуриране на продукти до създаване на бизнес процеси по спецификации на клиентите. Облачните ни решения са базирани на нашата интеграционна платформа - SaaS, iPaaS, EDI, GTS, HIP, MFT и др. През последните години наблюдаваме най-голям ръст при облачните услуги, средно с над 20% на година. Тази тенденция е лесно обяснима, тъй като този тип услуги минимизират оперативния риск и повишават качеството на процесите, като в същото време подобряват и ценовата ефективност за компаниите".

"Разбира се, такъв тип критични бизнес операции изискват 24/7 поддръжка, която се осъществява предимно от специализираните екипи в България, но имаме и екипи в Германия, САЩ и Китай. При консултантските услуги принципът ни е "Around the Clock", като освен най-големите екипи в Германия и България имаме и екипи в още 14 държави на три континента. Допълнително работим и с партньорски консултантски организации", добавя Даскалова.

Какъв тип специалисти се търсят

"Бъдещите ни планове включват развитие във всички наши подразделения, но най-сериозни са плановете за Центъра за споделени услуги, в частност екипите за облачните услуги", обяснява Таня Даскалова.

Позициите, които са отворени в момента или предстои да бъдат отворени скоро, са за инженери за облачна поддръжка, инженери за управление на софтуерни версии (Release management), мениджър за доставка на услуги, инженер по поддръжка на софтуера, технически и бизнес консултанти, както и т.нар. Mapping консултанти. "В момента развиваме и 24/7 екип в системната администрация и затова имаме такива отворени позиции", допълва Даскалова.

При разработчиците на софтуер водещата технология е Java. Затова в момента има отворени позиции за Java програмисти, с опит или познания в областта на мрежи, сигурност, бази данни, разпределени архитектури и др.

"Няма как да не подсигуряваме и качеството на продуктите ни, чрез разширение на екипите ни за тестване на продукти и решения. Тук отворените позиции са Automation developer, експерт по тестове на сигурността, технически редактор и др.", допълва и ръководителят на развойните екипи Георги Андреев.

Дигитализирани ли са българските предприятия? "Термините дигитализация и дигитална трансформация често се използват като синоними. В различни анализи се твърди, че много компании все още не се стремят към реална трансформация на бизнес модела си, а само към дигитализиране на вече съществуващите процеси, които не отговарят на актуалната бизнес ситуация и не се адаптират достатъчно гъвкаво. Истинската дигитална трансформация настъпва тогава, когато има желание за по-добра ефективност и се инициират промени на процесите на структурно ниво", обяснява Таня Даскалова.

Днес компаниите, които желаят да бъдат конкурентоспособни и да продължат да се развиват, се преоткриват чрез иновативни бизнес модели и опростени операции. Изискванията им за гъвкавост, бързина и цена карат много от тях да предпочетат облачни решения от типа "платформа като услуга" (PaaS) и "инфраструктура като услуга" (IaaS). Според прогнози на Gartner до 2022 г. до 50% от организациите ще използват външен доставчик на облачни услуги.

"Към момента нямаме много клиенти на българския пазар, но и това се променя. През последните читири месеца имаме три директни запитвания от български компании за нашите услуги - коментира Георги Андреев. - Повечето ни клиенти в България, които използват нашите продукти и услуги, го правят следвайки политиките на компаниите "майки", които внедряват решенията ни, за да постигнат оптимизирани процеси, прозрачност и проследяемост. Клиентите ни са представители на различни индустрии - от автомобилно и индустриално производство, през финансови и банкови услуги, също така производители на алкохолни и безалкохолни напитки, както и търговски вериги и др. Наблюдаваме по-бързо навлизане на дигитализацията в сектори като логистика, медии, търговия, автомобилно и високотехнологично производство и други."

Секторите, подлежащи на регулации, са изключително консервативни, при тях промените се случват последователно, но бавно. Такъв пример е банковият сектор. Финансовите институции работят по-усилено от всякога, за да останат рентабилни и конкурентоспособни на различните алтернативи. Съвременните технологии въведоха иновации, които предизвикаха смущения в тази консервативна индустрия. Те избягват регулаторния натиск, чрез нови модели и дори нови видове валута. Предстоящите регламенти и стандарти, като ISO 20022, Strong Customer Authentication (SCA) на PSD2 в Европа, различните инициативи за платежни услуги в Азия, отвореното банкиране (Open Banking), както и необходимостта от плащания в реално време и безконтактни такива, движат модернизацията и дигитализацията в цялата индустрия с голяма скорост", допълва Таня Даскалова.

"Друг сектор, в който се подготвя дигитализация, е селското стопанство, където трансформацията няма как да се случи без промяна в образованието. По тази причина от учебната 2020-2021 година реализираме партньорство с Аграрния университет в Пловдив. Подкрепихме новата им специалност "Зооинженерство и информационни технологии", предоставяйки оборудване за специализирана компютърна зала", обясни Светлана Бовянски.

Ускориха ли се или се забавиха плановете за цифрова трансформация?

"Тенденциите не са едностранчиви - смята Георги Андреев. - В някои части от бизнеса ни се усети ясен спад, особено през второто тримесечие на годината, като ясен индикатор бе намаленият документооборот в редица сектори. При други клиенти обаче се забеляза дори растеж на документооборота. Нашето продуктово портфолио е достатъчно добре диверсифицирано и откъм клиенти от различни индустрии, така че успяхме да балансираме приходите за 2020 г."

"В крайна сметка при намален обем на реализираните поръчки постигнахме ниво на приходите от 2019 г. Не успяхме да постигнем целите си за растеж, но поне запазихме бизнеса през 2020 г., което означава, че сме изградили стабилен бизнес модел, който не се влияе дори от такива кризисни ситуации. В добра ниша сме - дигиталната трансформация - имаме очаквания, че кризата, макар и със закъснение, ще ни донесе още повече бизнес. Плановете ни за 2021 г. за нови проекти също са обещаващи. Имаме заявки за разрастване на консултантските екипи, макар че клиентите все още са предпазливи", заяви Георги Андреев.

COVID-19 и дистанционната работа

Пандемията от COVID-19 и свързаните с нея ограничителни мерки не прекъсва работата на "Зеебургер Информатик". Българските служители са свикнали да работят по общи проекти със свои колеги от Германия и други страни, дейностите в Центъра за споделени услуги също са свързани с дистанционна работа за клиентите. Заради рисковете, свързани с пътуванията от дома до офиса, в началото компанията е насърчавала служителите да работят от дома си. "В офисите в София и Пловдив обаче са създадени условия, покриващи всички изисквания, свързани с COVID-19, така че те могат да бъдат спазвани, дори ако всички служители дойдат в офиса", обяснява Георги Андреев.

Сигурността и дистанционната работа

"За нас сигурността винаги е била на първо място заради естеството на нашия и на клиентите ни бизнес. Затова преминаваме ежегодни одити и сертификации (ISAE 3402, ISO 27001, TISAX). Внедрили сме процеси за възстановяване след бедствия и аварии (Disaster Recovery), за да подсигурим непрекъснато обслужване на нашите клиенти.

ИТ отделът се грижи да осигури най-новите и добри решения за сигурност на пазара. Някои от тези решения включват криптиране на информация, строго лимитиран достъп до мрежите ни базирано на решения от водещи доставчици и резервирана свързаност към основните центрове, в които предоставяме облачните услуги. Също така инфраструктурата ни е базирана на защитни стени от следващо поколение (Next-generation Firewalls), които предоставят най-нови услуги за сигурност", казва Таня Даскалова.

Портфолиото от услуги на "Зеебургер Информатик"

"В SEEBURGER предоставяме единна интеграционна платформа за бизнеса - SEEBURGER BIS (Business Integration Suite), която поддържа всякакъв вид бизнес интеграции - EAI (Enterprise Application Integration), както между различни бизнеси (B2B), така и от бизнес към правителство B2G ( Business to Government), между различни приложения A2A (Application to Application), а освен това обмен на електронен документооборот (EDI), интегриране с външни доставчици на софтуерни решения чрез управление на API интерфейси, ERP, PEPPOL, електронно фактуриране и MFT. Интеграциите със SAP, SAP S/4 HANA и SAP GTS са важна част от портфолиото ни като един от главните SAP партньори в тази сфера. "Много от нашите клиенти използват SAP, затова имаме експертиза за всякакъв вид SAP интеграции, включително за интеграция с митниците в Европа, Австралия и Нова Зеландия - обяснява Таня Даскалова. - Клиентите ни сами избират какви решения да си купят - дали за продукти, инсталирани при тях (on premise), дали работещи в нашия облак или хибридни решения", допълва тя.


Сред клиентите на SEEBURGER BIS са компании от всички сектори, включително финансови услуги, търговия на дребно, енергетика, автомобилна, газова и нефтена индустрия, логистични фирми, производствени предприятия, организации от здравеопазването и др. "BIS осигурява безпроблемна интеграция на всички системи в компаниите, приложенията, бизнес партньорите и облачните услуги. Позволява достъп до всички данни навсякъде в реално време, осигурявайки максимална ефективност и контрол на процесите, а също така подпомага автоматизацията на бизнес процеси, възможност за по-бързо стартиране на нови услуги и модернизиране на наследената (legacy) инфраструктура за подобряване ефективността и стимулиране растежа на бизнеса. Нашата стратегия е да предоставяме една платформа от един доставчик, която отговаря на всички професионални и технически нужди от интеграция и пасва на компании с всякакви размери и изисквания", коментира Георги Андреев.


"Тази стратегия ни позволява да осигурим висококачествени услуги на над 10 000 компании с не голям брой, но добре подбрани, подготвени и обучени специалисти в различни сфери, което е проверено и потвърдено не само чрез добрата обратна връзка от клиентите ни, но и от няколко сертифициращи институции. Притежаваме и заверяваме всяка година сертификати като ISAE 3402, ISO 27001, TISAX и др.", допълва Cвeтлaнa Бoвянcĸи.

Създадено преди повече от 21 години като развоен център за софтуерните продукти на германската компания SEEBURGER AG, днес българското дружество "Зеебургер Информатик" гледа с оптимизъм в бъдещето. Дори по време на пандемията с Covid-19 фирмата не само не намали персонала си, но и продължи да разширява своите дейности в нови области и продължава да назначава висококвалифицирани специалисти. Какво се промени в бизнеса през тези 21 години, как се справи компанията през пандемичната 2020 г. и какви са плановете за развитие обясняват прокуристите на "Зеебургер Информатик" Cвeтлaнa Бoвянcĸи, Taня Дacĸaлoвa и Георги Андреев.

Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото










Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК