AMD обяви 26-и годишен доклад за корпоративна отговорност

AMD обяви 26-и годишен доклад за корпоративна отговорност

Документът очертава четирите ключови области, които направляват подхода на компанията

Александър Главчев
1411 прочитания

AMD съобщи за публикуването на своя нов годишен Доклад за корпоративна отговорност, в който отчита своите постижения за изминалата година, включително изпълнението на своите цели за периода 2014 - 2020 г., и формулира нови цели до 2025 г. и 2030 г. Тазгодишният документ очертава четирите ключови области, които направляват подхода на компанията към високопроизводителните изчислителни технологии - дигитално въздействие, грижа за околната среда, отговорност към веригата за доставки и разнообразие, принадлежност и приобщаване на работната сила.

"В AMD сме вдъхновени от стигащия далечни цели потенциал на нашите високопроизводителни изчислителни решения, които да помогнат за решаването на глобалните предизвикателства днес и в бъдеще", споделя Сюзън Мур, корпоративен вицепрезидент по корпоративна отговорност и международни държавни въпроси в AMD, в съобщение до медиите. "Ние също така разбираме, че е важно не само това, което нашите технологии могат да направят, но и доколко ние отговорно ги разработваме и доставяме. Вграждането на екологични, социални и управленски насоки и прозрачност в нашия бизнес ни помага да направим положителна промяна за нашите акционери."

Дигитално въздействие

През изминалата година AMD създаде Фонда за високопроизводителни изчисления за COVID-19 (HPC фонд), за да предостави на университетите и институциите изчислителни ресурси за ускоряване на медицинските изследвания, свързани с COVID-19 и други заболявания. Компанията също така наскоро стартира нова учебна лаборатория в Сингапур за ученици и учители, за да усъвършенства уменията за дигитална грамотност, продължавайки разширяването на учебните лаборатории на AMD в общности по цял свят. За да демонстрира непрекъснатата ангажираност на компанията в напредъка на дигиталното въздействие, компанията си е поставила за цел да помогне на 100 милиона души до 2025 г. чрез филантропията и партньорствата на AMD и фондацията на AMD в области като образованието в основните и инженерните науки, научните изследвания и работната сила на бъдещето.

Грижа за околната среда

Основен приоритет за AMD продължава да бъде управлението на околната среда в рамките на бизнес стратегията на компанията. Инициативата за енергийна ефективност AMD 25x20 доведе до 31,7 пъти увеличение на производителността на ват в процесорите за мобилни устройства. Компанията сега има за цел да постигне 30 пъти увеличение на енергийната ефективност до 2025 г. за процесорите и графичните ускорители, използвани в сървърите за бързо растящите пазари на изкуствен интелект (AI) и високопроизводителни изчислителни среди (HPC). Освен това AMD намали емисиите на парникови газове от своите операции с 38% от 2014 до 2020 г., надминавайки поставената цел от 20%. В бъдеще AMD е поставила нова научно обоснована цел за своите операции, водеща до 50% намаляване на емисиите на парникови газове от 2020 г. до 2030 г.

Отговорна верига за доставки

Партньорският подход на компанията по отношение на отговорността към веригата на доставки се фокусира върху доставянето на качествени продукти, спазвайки високи социални и екологични стандарти. През 2020 г. 47% от производствените доставчици на AMD са провеждали активни одити в рамките на Алианса за отговорен бизнес (RBA), като средните резултати от одита са с 39% по -добри от средните за RBA. Компанията обяви нови цели за веригата на доставки до 2025 г., които включват одит на 100% от нейните доставчици, като същевременно увеличават усилията им за опазване на климата и дейности за повишаване на техния капацитет като обучение и ангажираност към индустрията.

Насърчаване на култура на разнообразие, принадлежност и приобщаване

AMD се е посветила на разрастването на разнообразието, принадлежността и включването (DB&I) на работната си сила, за да помогне за възприемането на различни гледни точки и опит, за да насърчи иновациите и да оспори статуквото, когато е необходимо. Компанията разширява усилията си за задълбочаване на ангажиментите с исторически афроамерикански колежи и университети, както и институции, обслужващи латиноамериканците в САЩ. През 2021 г. увеличеното наемане на недостатъчно представени групи е компонент от стратегическите показатели и етапи на развитие на компанията. Тя е увеличила инвестициите на човешки ресурс в тази посока и е обявила като цел участие на 70% от служителите си в инициативи за приобщаване до 2025 г.

Поддръжка на местните AMD общности в света

Във време, когато светът се нуждае особено от партньорства между обществеността и бизнеса, AMD и нейните служители значително са увеличили филантропската подкрепа чрез своите в цял свят. Благодарение на усилията за реагиране срещу COVID-19 университети, изследователски институти и обществени организации са получили повече от 26 милиона щатски долара като дарени технологии, лични предпазни средства и други (към юни 2021 г.). Освен това 3110 служители на AMD са участвали в 71 доброволчески събития, спонсорирани от компанията.

Усилията на компанията по отношение на околната и социална среда и управленческите политики през 2020-2021 г. са признати от организации и инициативи като: "100 най-добри корпоративни граждани", "Най-справедливите компании в Америка" на Forbes, "Най-добрите места за работа с равнопоставеност на ЛГБТ", "Индекса за равенство между половете" на Bloomberg, Fortune Change the World и наградата "Компас" за иновации на Алианса за отговорен бизнес.

AMD съобщи за публикуването на своя нов годишен Доклад за корпоративна отговорност, в който отчита своите постижения за изминалата година, включително изпълнението на своите цели за периода 2014 - 2020 г., и формулира нови цели до 2025 г. и 2030 г. Тазгодишният документ очертава четирите ключови области, които направляват подхода на компанията към високопроизводителните изчислителни технологии - дигитално въздействие, грижа за околната среда, отговорност към веригата за доставки и разнообразие, принадлежност и приобщаване на работната сила.

"В AMD сме вдъхновени от стигащия далечни цели потенциал на нашите високопроизводителни изчислителни решения, които да помогнат за решаването на глобалните предизвикателства днес и в бъдеще", споделя Сюзън Мур, корпоративен вицепрезидент по корпоративна отговорност и международни държавни въпроси в AMD, в съобщение до медиите. "Ние също така разбираме, че е важно не само това, което нашите технологии могат да направят, но и доколко ние отговорно ги разработваме и доставяме. Вграждането на екологични, социални и управленски насоки и прозрачност в нашия бизнес ни помага да направим положителна промяна за нашите акционери."

Дигитално въздействие

През изминалата година AMD създаде Фонда за високопроизводителни изчисления за COVID-19 (HPC фонд), за да предостави на университетите и институциите изчислителни ресурси за ускоряване на медицинските изследвания, свързани с COVID-19 и други заболявания. Компанията също така наскоро стартира нова учебна лаборатория в Сингапур за ученици и учители, за да усъвършенства уменията за дигитална грамотност, продължавайки разширяването на учебните лаборатории на AMD в общности по цял свят. За да демонстрира непрекъснатата ангажираност на компанията в напредъка на дигиталното въздействие, компанията си е поставила за цел да помогне на 100 милиона души до 2025 г. чрез филантропията и партньорствата на AMD и фондацията на AMD в области като образованието в основните и инженерните науки, научните изследвания и работната сила на бъдещето.

Грижа за околната среда

Основен приоритет за AMD продължава да бъде управлението на околната среда в рамките на бизнес стратегията на компанията. Инициативата за енергийна ефективност AMD 25x20 доведе до 31,7 пъти увеличение на производителността на ват в процесорите за мобилни устройства. Компанията сега има за цел да постигне 30 пъти увеличение на енергийната ефективност до 2025 г. за процесорите и графичните ускорители, използвани в сървърите за бързо растящите пазари на изкуствен интелект (AI) и високопроизводителни изчислителни среди (HPC). Освен това AMD намали емисиите на парникови газове от своите операции с 38% от 2014 до 2020 г., надминавайки поставената цел от 20%. В бъдеще AMD е поставила нова научно обоснована цел за своите операции, водеща до 50% намаляване на емисиите на парникови газове от 2020 г. до 2030 г.

Отговорна верига за доставки

Партньорският подход на компанията по отношение на отговорността към веригата на доставки се фокусира върху доставянето на качествени продукти, спазвайки високи социални и екологични стандарти. През 2020 г. 47% от производствените доставчици на AMD са провеждали активни одити в рамките на Алианса за отговорен бизнес (RBA), като средните резултати от одита са с 39% по -добри от средните за RBA. Компанията обяви нови цели за веригата на доставки до 2025 г., които включват одит на 100% от нейните доставчици, като същевременно увеличават усилията им за опазване на климата и дейности за повишаване на техния капацитет като обучение и ангажираност към индустрията.

Насърчаване на култура на разнообразие, принадлежност и приобщаване

AMD се е посветила на разрастването на разнообразието, принадлежността и включването (DB&I) на работната си сила, за да помогне за възприемането на различни гледни точки и опит, за да насърчи иновациите и да оспори статуквото, когато е необходимо. Компанията разширява усилията си за задълбочаване на ангажиментите с исторически афроамерикански колежи и университети, както и институции, обслужващи латиноамериканците в САЩ. През 2021 г. увеличеното наемане на недостатъчно представени групи е компонент от стратегическите показатели и етапи на развитие на компанията. Тя е увеличила инвестициите на човешки ресурс в тази посока и е обявила като цел участие на 70% от служителите си в инициативи за приобщаване до 2025 г.

Поддръжка на местните AMD общности в света

Във време, когато светът се нуждае особено от партньорства между обществеността и бизнеса, AMD и нейните служители значително са увеличили филантропската подкрепа чрез своите в цял свят. Благодарение на усилията за реагиране срещу COVID-19 университети, изследователски институти и обществени организации са получили повече от 26 милиона щатски долара като дарени технологии, лични предпазни средства и други (към юни 2021 г.). Освен това 3110 служители на AMD са участвали в 71 доброволчески събития, спонсорирани от компанията.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК