"A1 България" работи по близо 500 ИКТ проекта в различна фаза на реализация

Компанията разширява и 5G мрежата си, и NBIoT покритието, както и ИТ експертизата

Владимир Владков
1100 прочитания

Насищането на пазарите на мобилни и фиксирани услуги стимулира операторите да се ориентират към иновативни услуги, както и разширяване на експертизата в сфери като системната интеграция, предоставянето на комплексни услуги за сигурност и др. Именно такъв подход предприе "A1 България", като това се отразява и на финансовите резултати, като тенденцията е възходяща от 2016 г. насам.

Статията е част от рипорта "Отворената трансформация в телекомите" на Digitalk от 11/2021 г.
Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.
Компанията увеличи приходите от услуги както във фиксирания, така и в мобилния сегмент за цялото деветмесечие на 2021 г. Бързо нарастват и приходите от ИКТ услуги, като основен дял имат ИТ решенията и услугите в областта на киберсигурността, като A1 стана официален партньор на IBM в България и разшири партньорството си и с Acronis. Специалистите на А1 работят по над 495 ICT проекта, които са в различна фаза на реализация, заявиха от оператора. Компанията обогатява портфолиото си от ИКТ услуги за корпоративни клиенти, наскоро започна да предлага решения за мониторинг на уязвимости - Offensity, както и в помощ на онлайн търговията - А1 Video Assistant.

5G мрежа в "самостоятелен" режим с по-голямо покритие

Същевременно от компанията продължават да инвестират в разширение на 5G мрежата си, като очакват до края на 2021 г. тя да покрива 50,3% от населението, а до края на 2022 г. - над 67% от населението. В момента достъп до 5G мрежа имат жителите на 75 градове и курорти в България, като услугите работят в честотния обхват 3,6 GHz, след като през април компанията спечели търга на КРС и избра предпочитания от нея 100 MHz диапазон 3600 - 3700 GHz. Средствата, които А1 е инвестирала в своята 5G мрежа през 2020 и 2021 г., са малко над 46,5 милиона лева. За радиомрежата е избран дългогодишният партньор Nokia, a опорната 5G мрежа ще бъде изградена с решения и експертиза на Ericsson. "През следващите 4 години общият размер на инвестициите в инфраструктура на A1 ще надхвърли 780 милиона лева", заяви на среща с журналисти в Пловдив Красимир Петров, директор "Конвергентна мрежа и услуги" на "А1 България".

"Заложихме на истинско 5G изживяване за потребителите, затова стартирахме 5G услугите в диапазона 3,6 GHz с широката честотна лента от 100 MHz. В този РЧ диапазон теоретично постижимата скорост към клиента е 2094 Mbps при идеални условия, а практически е постигана скорост 1589 Mbps, която осигурява на абонатите изживяване, подобно на това от фиксирания оптичен достъп", допълни Петров.

"A1 България" развива и NB-IoT мрежата, която на открито покрива 99,9% от населението и 98% от територията на страната. Компанията е избрала именно NB-IoT като стандарт за нискоенергийни мрежи за целите на IOT приложенията вместо LoRa или Sigfox, защото тя работи в лицензиран спектър и планирането на мрежата е много по-лесно. Освен това сигналите не се влияят нито от останалите играчи, нито от мрежите в нелицензирания спектър. Освен това сигурността на мобилните връзки при NB-IOT e по-голяма, защото се разчита на SIM профили. "Алгоритъмът на работа на NB-IOT осигурява много по-голямо покритие дори от най-разпространената досега мобилна мрежа GSM. Сигналите от NB-IOT проникват през две стени повече в сравнение с GSM, а обхватът на открито е 3 пъти по-голям. "Това означава лесно проникване на сигнала в датчици, разположени в мазета, гаражи, подземни канали и тръби, както и в отдалечени земеделски площи, така че да работят лесно с приложенията, които събират информация от тях", добави Петров.

"А1 България" вече предлага богат набор от ИКТ услуги и решения, включително комплексни ICT решения, управляеми IT услуги, разработка на софтуер, инфраструктура "като услуга", включително собствена облачна платформa за разработване и хостване на модерни бизнес приложения. Освен това компанията има сертифициран център за данни от последно поколение, облачни SaaS решения (ERP, CRM), комплексни мрежови решения и системна интеграция, допълва Михаил Семерджиев, старши мениджър "ICT услуги" в "А1 България". При наличието на тази развита инфраструктура и с експертизата на своите специалисти компанията вече реализира редица интересни проекти, включително решение за ИТ защита в ПОК "Доверие", SAP S/4HANA в Пощенска банка и система, базирана на NB-IoT, в община Казанлък.

Интегриране на Web Application Firewall в ПОК "Доверие"

Технологичното решение на F5 e внедрено от специалистите на "А1 България" в Пенсионноосигурителна компания "Доверие", постигайки максимална сигурност и надеждност на онлайн портала за обслужване на клиенти "Моето Доверие", както и на портала за електронни заявления за осигурителни посредници.

С решението Web Application Firewall на F5 е осъвременена ИТ инфраструктурата, с която ПОК "Доверие" предоставя модерни и интуитивни услуги на своите клиенти.

Технологичното решение филтрира трафика между уеб услугата и интернет, осигурява наблюдение, идентифициране и неутрализиране на заплахите. "Не е необходимо да се поддържа специализиран персонал по сигурността - първоначалната инсталация, конфигуриране и поддръжка се извършват от сертифицирани специалисти на "А1 България", обяснява Михаил Семерджиев.

A1 Web Application Firewall осигурява защита срещу 10-те най-застрашаващи сигурността и целостта на уеб страниците и атаките на приложенията според "Проекта за защита на отворените уеб приложения" (OWASP). Сред тях са XSS (Cross Site Scripting), SQL Injection, Local File Inclusion, CSRF (Cross Site Request Forgery), Broken Authentication, Session Hijacking, Buffer Overflow, както и специфични атаки към някои от модулите на приложението. Освен за осигуряване на безопасността на сайтове и приложения услугата допринася и за постигане на съответствие с изискванията на регулацията за защита на личните данни GDPR.

Освен това то спира DoS и DDoS атаки от слой 7 (ниво приложения), насочени към нарушаване или прекратяване на достъпа до определен уебсайт или услуга за легитимни потребители. "А1 извършва цялостната конфигурация за услугата на клиента - уебсайт, уеб магазин, онлайн услуга. Най-важните политики за сигурност се налагат според вида дейност, обяснява Семерджиев. Освен това се предоставя инспекция на трафика с цел идентифициране и блокиране на злонамерено поведение при опит за достъп до уеб услугата."

А1 внедри в Пощенска банка SAP S/4HANA

През тази година "А1 България" и Пощенска банка завършиха внедряването на SAP S/4HANA, интегрирано решение от ново поколение за управление на вътрешните процеси в банката, което е важна крачка в пътя към дигиталната трансформация на финансовата институция. SAP ERP решението е адаптирано от екипите на А1 за специфичните нужди на банката и подпомага процесите по финансово управление - анализ и планиране, управление на собствени и наети имоти, управление на договори и доставки, изготвяне на инвестиционен и оперативен бюджет.

Внедряване. На SAP решения за управление, анализ, планиране, изпълнение и контрол на бизнес процеси

Поддръжка. Поддръжка, обучения и развитие на SAP системи

Интегриране. Интегриране и надграждане на SAP системи с други ICT решения, предоставяни от А1

Хостинг. SAP CERTIFIED & SUPPORTED оборудване в модерен център за данни на А1

Внедряването на SAP S/4 HANA в Пощенска банка допринася за по-голяма гъвкавост и адаптивност при организационни промени и оптимизация на информационния поток чрез еднократно обработване на документи. Интеграцията, направена от екипите на А1, води и до по-добро структуриране на отчетите и прозрачност по отношение на външни регулаторни и контролни организации. Същевременно се поддържа високо ниво на сигурност на информацията, което е от изключителна важност за всяка организация, оперираща в сферата на финансите. Като част от проекта са въведени също и стандарти за интегриране на външни приложения и процеси, както и механизми за развитие и усъвършенстването им.

Екипът, работил по интеграцията, е включвал над 20 ИТ и финансови експерти от А1, включително представители на SAP Компетентния център на А1. Те са работили в сътрудничество с колегите си от направления "Финанси", "Централни операции" и "Информационни технологии" на Пощенска банка.

Дистанционен IoT мониторинг на минералната вода в община Казанлък

"А1 България" внедри в община Казанлък решение за измерване и дистанционен мониторинг на консумацията на минерална вода в община Казанлък. То е базирано на Интернет на нещата и използва стандарта Narrowband-IoT (NB-IoT). Чрез него община Казанлък разполага с комплексна система за наблюдение на консумацията от водоизточника до крайния потребител и контролира загубите в реално време.

Решението повишава ефективността на работата на представителите на местната администрация, тъй като се увеличава точността на измерването и се намалява времето за реакция при технически проблем по мрежата. Благодарение на високотехнологичната система отпада човешкият фактор по отчитане на консумацията на минерална вода и се свеждат до минимум рисковете от кражба или загуба на вода, добита от минералните извори в региона.

Комплексната система включва

  • Платформа и уеб базиран софтуер за управление и първичен анализ на данните
  • Детайлен профил на консумацията на всеки потребител - позволява проследяване на тенденции при изменение на потреблението
  • Индивидуализирани аларми и възможности за известяване по е-поща и с SMS
  • Използвани са ултразвукови водомери, които са без подвижни части и са защитени от варовикови отлагания, причинени от специфичния химичен състав на минералните води

Системата осигурява достъп до детайлен профил на консумацията на всеки потребител и позволява проследяването на тенденции при изменение на потреблението. Представителите на общината получават достъп до ключови показатели в табличен и графичен вид, както и експорт на данните в текстови, графични и снимкови формати. Решението предоставя широк набор от индивидуализирани аларми и възможности за известяване по имейл и с SMS.

Реализираният в община Казанлък проект на А1 включва комплексна високотехнологична система за измерване, дистанционно отчитане и анализ на данните, благодарение на която се предотвратяват загубите на минерална вода от Сондаж 3 до крайните консуматори на услугата. Локациите, които са оборудвани със специализирани ултразвукови водомери и дейта логери, са петте, които черпят вода от сондажа - училище "Антим Първи", Градска баня, хотел "Зорница", хотел "Казанлък" и хотел "Роза". А1 предлага високотехнологичната услуга за комплексен мониторинг и анализ на потреблението на минерална вода в партньорство с "Кюбико" ООД, експерти в областта на ВиК.

Високотехнологичната услуга на А1 има капацитета да помогне за предотвратяване на загубите на минерална вода и на редица други общини и компании у нас предвид факта, че България е една от държавите с най-много източници на минерална вода в света, а в Европа е на второ място след Исландия. Според направените от компанията тестове решението е по-точно и надеждно от до момента използваните в тази насока.

Решението, въведено в община Казанлък, е част от портфолиото от технологични решения на А1 в сферата на Интернет на нещата като интелигентното видеонаблюдение, мониторинг на консумацията на вода в индустриални мащаби, контрол на въздуха, управление на отпадъци, интелигентно осветление и умно паркиране.

Насищането на пазарите на мобилни и фиксирани услуги стимулира операторите да се ориентират към иновативни услуги, както и разширяване на експертизата в сфери като системната интеграция, предоставянето на комплексни услуги за сигурност и др. Именно такъв подход предприе "A1 България", като това се отразява и на финансовите резултати, като тенденцията е възходяща от 2016 г. насам.

Статията е част от рипорта "Отворената трансформация в телекомите" на Digitalk от 11/2021 г.
Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.
Компанията увеличи приходите от услуги както във фиксирания, така и в мобилния сегмент за цялото деветмесечие на 2021 г. Бързо нарастват и приходите от ИКТ услуги, като основен дял имат ИТ решенията и услугите в областта на киберсигурността, като A1 стана официален партньор на IBM в България и разшири партньорството си и с Acronis. Специалистите на А1 работят по над 495 ICT проекта, които са в различна фаза на реализация, заявиха от оператора. Компанията обогатява портфолиото си от ИКТ услуги за корпоративни клиенти, наскоро започна да предлага решения за мониторинг на уязвимости - Offensity, както и в помощ на онлайн търговията - А1 Video Assistant.

5G мрежа в "самостоятелен" режим с по-голямо покритие

Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото84% от компаниите - жертва на кибератаки

84% от компаниите - жертва на кибератаки

  • 0
  • 163Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК