Pixabay.com
kkz23691

Велико Търново внедрява IoT система за разделно сметосъбиране

Мария Динкова

Pixabay.com

© kkz23691


Опазването на околната среда в днешно време трудно може да се случи без внедряването на различни интелигентни решения за управление на ценните природни ресурси на планетата. Именно и затова в бъдеще със сигурност ще виждаме все повече да се използват различни системи, които ограничават загубата на вода, намаляват или премахват въглеродните емисии, оптимизират използването на хранителните продукти и т.н. Добър пример в тази насока още днес дава община Велико Търново, в която е реализиран IoT проект за дигитализирано разделно събиране на отпадъците.

Подобно на много други области и тя се сблъсква с различни по естество трудности, включително лоша инфраструктура, високи нива на шум и емисии от камионите за обслужване, както и неравномерно запълване на контейнерите в различните райони на по-големите населени места. "Опитваме се да създаваме гъвкави графици за обслужване, но наблюденията ни се базират основно на сигналите от граждани. Те са ни изключително полезни, но със сигурност не са достатъчни, за да се създаде оптимална организация, която да не допуска препълване на контейнери и съответно - да се минимизират "празните" курсове на камионите, които създават трудности в градовете, образуват задръствания, обслужването в малките часове на нощта пък причинява шум, който също е проблем", разказва Антония Спасова, прокурист в "Еко партнърс България" - организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки на българския пазар, която оперира в община Велико Търново и още 19 общини в страната.

Всички тези трудности водят до стартирането на проект за внедряване на системата за интелигентно сметосъбиране, която има потенциала в дългосрочен план да разреши по-голяма част от предизвикателствата на общината. За съдействие при реализацията на новото решение "Еко партнърс" се насочва към А1, като няколко фактора допринасят за този избор. От една страна, двете организации са дългогодишни партньори и са работили съвместно и преди. Освен това телекомът има опит с имплементирането на подобни системи и за "Еко партнърс" това е своеобразна гаранция, че разделното събиране на отпадъци от опаковки във Велико Търново ще бъде изградено по най-добрите практики.

"Не на последно място беше и това, че А1 използват надежден и сигурен технологичен стандарт за комуникация между умните устройства - Narrowband-IoT. Всички функционалности и предимства на системата, процесът на внедряване и поддръжка "като услуга" много ни улесняват", допълва Спасова. По думите й по този начин компанията не само по-лесно планира инвестициите си за дигитализиране на сметосъбирането в община Велико Търново, но също така винаги може да разчита на специалистите от А1 да се грижат за технологичните аспекти, докато "Еко партнърс" се фокусира върху основната си дейност.

Реализиране на проекта

Реализирането на проекта преминава през няколко ключови етапа, които да гарантират успешното внедряване на системата за интелигентно сметосъбиране. Първата стъпка включва уточняване на параметрите, за да се очертаят конкретните предизвикателства, с които общината се опитва да се справи. "По този начин предлагаме оптималната комбинация от софтуер, хардуер и свързаност, така че да отговорим на специфичните нужди на проекта", разказва Любомир Левчев, старши мениджър "Стратегически ICT проекти, иновации и продажби на едро" в "А1 България". Той допълва, че подобни системи телекомът вече е имплементирал и в други населени места, но проектът във Велико Търново се отличава със своите специфични особености.

От една страна, решението позволява не само интелигентно събиране на сметта, но също така е надградено с възможност за разделно събиране на отпадъци от опаковки. От друга страна, неговата работа трябва да бъде адаптирана и към специфичния планински релеф на градската среда във Велико Търново. Това на свой ред налага да се направят точни изчисления при планирането на маршрутите и конфигурацията на датчиците.

"След очертаване на основните цели направихме подробен план - за внедряването, предварителните тестове и пускането на системата в реална среда. В момента системата продължава да натрупва данни, които занапред ще дават все по-задълбочени анализи", посочва още Левчев.

Технологичните възможности

Основната цел на новото решение за "Еко партнърс" е да подпомага осигуряването на по-чистата градска среда в община Велико Търново. В тази връзка то предлага функционалности за подобряване на работата на фирмата за сметосъбиране. Преди всичко системата позволява на компанията да получава в реално време данни за нивото на запълненост, обема и температурата на всеки контейнер. Анализът на тази информация дава възможност да се оптимизират маршрутите на сметосъбиращите екипи, както и местоположението на поставените контейнери.

"По-малко курсове на камионите, събиращи контейнерите с разделно събрани отпадъци, водят и до по-ниско ниво на замърсяване на въздуха в общината. Не на последно място фактът, че във всеки момент системата би могла да сигнализира за преместен или повреден контейнер, силно увеличава шансовете за навременна реакция при вандалска проява", изтъква Левчев.

В основата на системата стои технологията за Интернет на нещата, като тя обхваща три основни компонента - хардуер, софтуер и свързаност. По думите на експерта технологичните хардуерни компоненти имат за задача да извършват директно измерване на теглото на контейнерите за разделни отпадъци. Комуникационните устройства - UHF RFID антени пък "разчитат" информацията от всеки обслужен контейнер, оборудван с RFID таг. Тези RFID тагове помагат всеки от контейнерите да може да бъде идентифициран в системата, а с активните сензори се отчита дистанционно нивото на запълненост, измерват се обемът и температурата. Същевременно датчиците подават сигнали и в случай на обръщане или преместване на контейнерите, което от своя страна помага за превенция на вандалски прояви.

Вторият компонент от решението е свързаността, чрез която данните от устройствата се изпращат към централизираната платформа, където информацията се анализира в реално време. При всички свои IoT решения телекомът използва технологичния стандарт 3GPP базиран Narrowband-IoT (NB-IoT), за да осигури максимално надеждно покритие, по-дълъг живот на батерията на устройствата, а също така висока скорост и сигурност при предаване на данните.

"Избрали сме този стандарт, защото той използва лицензиран честотен диапазон и така осигуряваме защита на комуникацията от външни влияния. А1 е първата компания, която предлага такива възможности на клиентите в България, а според GSMA организацията, която представлява интересите на 750 оператора и близо 400 компании от мобилната екосистема, има 170 мобилни IoT мрежи в световен мащаб, 110 от които са изградени по технологичния стандарт Narrowband-IoT", обяснява Левчев.

Резултатите

Като цяло решенията за интелигентно сметосъбиране дават много по-точна представа какво се случва с отпадъците в населените места и позволяват да се управлява по-ефективно тяхното извозване. Според Спасова водещото предимство в случая е възможността за наблюдение на запълняемостта на контейнерите в реално време, с което компанията успява да направи много по-добър анализ на ситуацията. Впоследствие това води до намаляване препълването на контейнерите и подобряване на градската среда.

"В момента системата все още натрупва данни и предстои да започне да генерира автоматично оптимални маршрути за камионите, както и да предлага период за обслужването им, базирайки се на анализ на данните за запълняемостта им. Това е от изключително значение за преодоляване на всички проблеми, за които споменах в началото", разкрива Спасова. В допълнение решението осигурява и пълна картина по отношение на движението на камионите, количествата отпадъци, събрани от всеки един контейнер при неговото изпразване, и пр. На база на цялата тази информация съответно може да се изготвят различни анализи, както и да се планира по-добре дейността и да се оптимизират разходите.

Разбира се, реализирането на проекта е имал своите предизвикателства, като за Спасова основната трудност е била свързана с човешкия фактор. Въпреки това тя отчита, че "Еко партнърс" вече има значително повишен контрол и продължава да работи в посока подобряване на използването на системата, за да може компанията се възползва от пълния ѝ потенциал.

Бъдещи планове

Добрият пример на Старопрестолния град определено трябва да служи за мотивация и в други общини да се реализират подобни проекти за интелигентно сметосъбиране. "Сметосъбиращи компании или общини, които проявяват интерес към дигитализиране на процесите, трябва да знаят, че след първоначалния период на планиране и тестове ще могат да разчитат както да пестят финансови средства, така и да подобряват условията за живот на гражданите. Анализите на данните в реално време ускоряват многократно взимането на информирани решения, което също не е за пренебрегване", изтъква Левчев.

От своя страна "Еко партнърс" не планира да спира с този успешен проект, като компанията реализира още няколко инициативи във Велико Търново. Тя създава допълнителни улеснения за гражданите, осигурявайки алтернативи за разделно изхвърляне на отпадъците и въвеждайки стационарен и мобилен пункт за предаване на разделно събрани отпадъци.

Освен това фирмата създава собствен софтуер за индивидуално отчитане на количеството предадени отпадъци, като предоставя различни материални стимули за гражданите - както самостоятелно под формата на парични и други награди, така и в партньорство с община Велико Търново, която осигурява отстъпки от такса смет. "В процес на подготовка сме на няколко нови проекта, които ще реализираме не само във Велико Търново. Всички те са насочени към осигуряване на материални стимули за гражданите, защото вярваме, че това ще повиши разделното събиране, което е нашата основна мисия", споделя Спасова.

Опазването на околната среда в днешно време трудно може да се случи без внедряването на различни интелигентни решения за управление на ценните природни ресурси на планетата. Именно и затова в бъдеще със сигурност ще виждаме все повече да се използват различни системи, които ограничават загубата на вода, намаляват или премахват въглеродните емисии, оптимизират използването на хранителните продукти и т.н. Добър пример в тази насока още днес дава община Велико Търново, в която е реализиран IoT проект за дигитализирано разделно събиране на отпадъците.

Подобно на много други области и тя се сблъсква с различни по естество трудности, включително лоша инфраструктура, високи нива на шум и емисии от камионите за обслужване, както и неравномерно запълване на контейнерите в различните райони на по-големите населени места. "Опитваме се да създаваме гъвкави графици за обслужване, но наблюденията ни се базират основно на сигналите от граждани. Те са ни изключително полезни, но със сигурност не са достатъчни, за да се създаде оптимална организация, която да не допуска препълване на контейнери и съответно - да се минимизират "празните" курсове на камионите, които създават трудности в градовете, образуват задръствания, обслужването в малките часове на нощта пък причинява шум, който също е проблем", разказва Антония Спасова, прокурист в "Еко партнърс България" - организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки на българския пазар, която оперира в община Велико Търново и още 19 общини в страната.

Най-новото
Дали 2023 ще бъде годината на стартъпите в инфраструктурата

Дали 2023 ще бъде годината на стартъпите в инфраструктурата

  • 0


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК