Специално издание

Digitalk Report | Мобилността след електрическата перфектна буря

Февруари 2023

Digitalk Report | Мобилността след електрическата перфектна буря
Digitalk Report | Мобилността след електрическата перфектна буря

Февруари 2023

PDF

Бързата скорост на електрическата мобилност

Shutterstock

Бързата скорост на електрическата мобилност

Предизвикателства и иновативни бизнес модели, стимулиращи електрифицирането на придвижването в града и по магистралите

11305 прочитания

Shutterstock


Близо 4% дял на електрически коли в продажбите на нови моторни превозни средства в България през 2022 г. Над 1000 зарядни станции в цялата страна (базирано на информацията на потребителски генерираните данни в портала vsichkotok.bg). Впечатляващ ръст на производството и разработката на електрически велосипеди в България. Нарастващо значение на двуколесните електрически скутери в ежедневния живот на големите български градове.

Digitalk Report | Електрическата перфектна буря в мобилността

Докладът може да бъде свободно изтеглен в PDF тук

Трансформацията в мобилността е факт и неусетно скоростта на навлизане дори в България, където нормативната уредба се нуждае от още подобрения, а държавната политика за развитие на зарядна инфраструктура все още не съществува, се увеличава. Промяната и у нас вече е факт и можем да говорим за началото на изцяло нова епоха в начините на придвижване за гражданите и бизнеса.

Навлизането на електрическата мобилност откри нови възможности и предизвикателства пред бизнеса по целия свят. Бизнес моделите за е-мобилност включват различни аспекти, като например производство на електрически превозни средства, осигуряване на инфраструктура за зареждане и предлагане на услуги за мобилност. Съществуват обаче редица предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени, за да се даде възможност за широкото разпространение на електромобилите, включително логистика, инфраструктура за зареждане и по-широко търсене и разбиране от потребителите.

Предизвикателства пред инфраструктурата за зареждане

Предизвикателствата пред зарядната инфраструктура за електроавтомобили включват необходимостта от стабилна мрежа за зареждане, разработването на по-бързи технологии за зареждане и интегрирането на възобновяеми енергийни източници. За да се справят с тези предизвикателства, компаниите инвестират в развитието на мрежи, които да покриват цялата страна.

В България това е процес, който все още върви с темпото на ентусиазма, а с не темпото на лавина. На пазара оперират големи играчи като EVN или Eldrive, а наравно с тях в страната работят и десетки ентусиасти, които инсталират и предлагат за публично ползване зарядни станции. От 2022 г. страната ни стана част и от мрежата на "суперчарджърите" на Tesla, инсталирани в няколко търговски центъра.

Интересът към електромобилите е сериозен, но все още е концентриран в рамките на клиенти от премиум сегмента. Причина за това е липсата на държавна политика за стимули на притежание на електрически превозни средства (ЕПС), както и на обозрим брой административни облекчения, например безплатно паркиране или липсата на годишен данък.

Приемането на електромобилите все още е ограничено освен заради високите разходи за придобиване също така и заради безпокойството за пробега и ограничената наличност на инфраструктура за зареждане. За да се справят с тези предизвикателства, компаниите инвестират в разработването на по-достъпни електрически автомобили и батерии с по-дълъг пробег.

Освен това компаниите разработват нови бизнес модели, за да направят електромобилите по-достъпни за потребителите. Volkswagen например обяви намерението си през 2024 г. да пусне в продажби електрическа версия на своя Golf на цена под 45 хиляди лева, което би било около два пъти по-евтино от текущите предложения за автомобилите в компактния клас.

Отвъд въглеродния отпечатък

Потенциалните ползи от електрическата мобилност за страните с ниски и средни доходи (към които България все още се числи) далеч надхвърлят тези, свързани с декарбонизацията. Електрическата мобилност има потенциал да допринесе за няколко други важни програми за развитие - по-специално приобщаваща мобилност, качество на въздуха на местно ниво, енергийна сигурност и индустриална политика.

  • Насърчаване на приобщаващата мобилност. Разходите през целия жизнен цикъл на някои видове електрически превозни средства стават все по-ниски от тези, свързани с конвенционалните алтернативи с ДВГ. Освен това разпространението на рентабилни двуколесни и триколесни електрически превозни средства може да направи е-транспорта достъпен за хора с по-ниски доходи. Електрическите дву- и триколесни превозни средства засега са популярни в нашата страна преди всичко като алтернатива за индивидуално придвижване. Но в страните от Южна Америка или Южна Азия, базирано и на съществуващите там традиции, все по-голяма популярност придобиват електрическите товарни триколки.
  • Евтините електрически мотоциклети в комбинация със слънчеви фотоволтаични системи намаляват зависимостта от скъпите горива, улесняват достъпа до пазари и други възможности и помагат за решаване на проблема с първата или последната миля при използване на обществен транспорт. Тъй като електрическите превозни средства се приближават към паритет на капиталовите разходи с техните конвенционални аналози, тези ползи ще придобиват значително преимущество в бъдеще.

Влошеното качество на въздуха на местно ниво е сериозен здравен проблем в много големи градове в развиващия се свят и е причина за 7 милиона смъртни случая в световен мащаб всяка година. Преминаването към електрически пътнически превозни средства намалява емисиите на най-вредните прахови частици до 10 пъти на изминат пътнически километър. Електричеството понякога е не само по-чистото гориво, но и потенциалните вредни емисии при неговото производство - ако приемем, че в енергийния микс участват ТЕЦ или ГЕЦ - премества останалото замърсяване далеч от градския център с практическото намаляване на изпусканите газове от ауспусите на автомобилите в пренаселените градове.

Когато държавите произвеждат електроенергия от възобновяеми източници или дори от други местни изкопаеми горива, въвеждането на електрическа мобилност може да донесе значителни ползи по отношение на повишената енергийна сигурност и свързаната с нея макроикономическа устойчивост. Например държави като Етиопия и Непал, които внасят горива, но могат да произвеждат електроенергия почти изцяло от местни водни централи, биха могли значително да намалят зависимостта си от петрола чрез преминаване към електрическа мобилност. В българския случай ключово значение ще има изграждането на допълнителни ПАВЕЦ, както и намирането на решения за съхранение на произвежданата от слънце и вятър електроенергия в големи индустриални батерии.

Индустрия навсякъде

Електрическата мобилност води и до демократизиране на производството. Производството на моторни превозни средства, базирани на двигатели с вътрешно горене, е сравнително сложно и поради това не е широко разпространено, като само на пет държави се падат 60% от световното производство. Въпреки че производството на батерии за електрически превозни средства също остава силно концентрирано в световен мащаб, предимно в Източна Азия, по-голямата простота на самите електрически превозни средства, както и значителната комодитизация на много ключови компоненти предполагат възможността за много по-голям обхват на местното производство (или поне сглобяване) в много държави, които до този момент не са считани като потенциална площадка за производство.

Тъй като производството на превозни средства се измества от сложни комплексни машиностроителни системи към сглобяване на предимно стандартизирани електрически двигатели и батерии, добавената стойност в превозните средства ще се дължи на интелигентно интегриране на компонентите. Това дава възможност за нови участници да бъдат конкурентоспособни дори при по-малки производствени серии и може да бъде отлична възможност за производители или монтажни заводи в страни с ниски и средни доходи. Заводът за електроавтомобили край Ловеч има за цел да се впише в точно такъв сценарий чрез доставка от страна на производителя E.Go на готови компоненти, които да се сглобяват на българска земя.

Преходът към електрическа мобилност е значителна технологична промяна, която често е съпроводена със сериозно социално въздействие. Разместванията на пазарите на превозни средства, горива и услуги, свързани с транспорта, ще засегнат пазарите на труда в тези сектори. Мащабът на тези въздействия все още е само спекулативно оценен, тъй като преходът към електрическа мобилност ще има нееднозначни макроикономически ефекти и ще се прояви в продължение на дълъг период от време, особено в страните с по-ниски доходи, където превозните средства обикновено остават на пътя в продължение на повече от 20 години. Според проучване на Световната банка съществуващите оценки показват смесени резултати, като някои очакват нетни печалби от работни места, а други - намаляване на заетостта. Общото усещане е, че загубите на работни места в някои области ще бъдат компенсирани от добавяне на такива в други. Степента на тези корекции не е известна, но дори и значителните промени на пазара на труда може да създадат социални затруднения за много хора.

Най-ясно изразените последици за пазара на труда ще бъдат в производството на самите превозни средства и най-вече в страните със силно развита индустриална производствена база. Изследване на Ford Motor Company от 2017 г. установява, че по-простото сглобяване на електромобили може да намали капиталовите инвестиции наполовина, а вложения труд - с 30% в сравнение с производството на модели с ДВГ. Тези приблизителни оценки за загубата на работни места съвпадат с прогнозите, направени в подробно проучване за Германия, където в момента в автомобилната индустрия работят над 800 000 души. В проучването се очаква базов спад на заетостта от 27% между 2017 и 2030 г. само поради повишаване на производителността.

По всичко изглежда, че преминаването към електричество в мобилността вече е необратим процес. През следващите години предизвикателство ще бъде създаването на регулаторна рамка, която да улесни навсякъде по света промените с работните места, както и да отговори по-ясно на предизвикателствата при зареждането и неговата достъпност. Не на последно място, с оглед на нарастващото значение на мегаполисите в световен мащаб разнообразието от различни ППС с две, три или повече колела ще бъде определящо за личното придвижване на гражданите. След ерата на личния автомобил ще преминем и към епохата на личния абонамент, с възможност за постоянна смяна на формите на придвижване.

Близо 4% дял на електрически коли в продажбите на нови моторни превозни средства в България през 2022 г. Над 1000 зарядни станции в цялата страна (базирано на информацията на потребителски генерираните данни в портала vsichkotok.bg). Впечатляващ ръст на производството и разработката на електрически велосипеди в България. Нарастващо значение на двуколесните електрически скутери в ежедневния живот на големите български градове.

Digitalk Report | Електрическата перфектна буря в мобилността

Докладът може да бъде свободно изтеглен в PDF тук

Най-новото

"Алтерко" ще разработва персонализиран Shelly чип

"Алтерко" ще разработва персонализиран Shelly чип

  • 0
  • 510

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК