Таня Щетер, старши пазарен анализатор в ALSO

ALSO: ИТ фирмите да се специализират и да обединяват усилията си

ИТ пазарът в България ще расте със 7% през следващите 5 години, но ИТ фирмите трябва да са по-гъвкави и бързи

Владимир Владков

Таня Щетер, старши пазарен анализатор в ALSO


Множество събития, влияещи негативно върху бизнеса в Европа, като инфлация, високи цени на енергията, разрушени вериги за доставки, недостиг на специалисти, променят и бизнеса на ИТ компаниите. "Всички тези събития често се застъпват, създавайки т.нар. перфектна буря, която води до сериозни размествания", заяви Таня Щетер, старши пазарен анализатор в ALSO, на дилърската конференция ALSO CTV 2023.

Организациите в Европа се притесняват от рецесия. Според проучване на IDC от декември 2022 г. над 70% от компаниите в Германия са смятали, че през 2023 г. рецесията ще е неизбежна и тя е факт днес. Но за ИТ бизнеса 2022 беше добра година и според Canalys ръстът на ИТ дилърите е над 22%. Щетер посочи три фактора, които ще имат влияние върху ИТ пазара на Стария континент:

  • Инфлацията. Цените на енергията скочиха до много високи нива, което доведе и до вдигане на цените на почти всички производители на ИТ продукти.
  • Разкъсаха се веригите за доставки, като войната на Русия в Украйна оказа огромно въздействие върху бизнеса в цяла Европа.
  • Недостигът на квалифицирани кадри остава сериозен проблем и над 74% от европейските организации трудно намират подходящите технологични специалисти.

Всички тези фактори са свързани с останалите, създавайки условия за тази "перфектна буря", като волатилността и несигурността се превърнаха в новата нормалност. "Тя влияе и върху целия ИТ пазар, върху производителите, крайните потребители, корпоративните организации, търговските канали. Затова трябва да останем изключително гъвкави и да се възползваме от внезапно открилите се възможности", обясни анализаторът.

ИТ перспективите са добри

Перспективите обаче са добри и по данни на Canalys 72% от ИТ партньорите смятат, че приходите им ще се увеличат през 2023 г. По данни на IDC вложените в ИТ технологии средства в Европа през 2023 г. ще достигнат 1,1 трилиона евро, или с 4 % годишен ръст спрямо 2022 г. До 2026 г. техният обем ще надхвърли 1,3 трилиона евро, което означава средногодишен темп за 5-годишния период от 5,4%. Скандинавските страни и Великобритания са сред основните движещи сили на този растеж.

Софтуерът ще бъде най-бързо растящият пазарен сегмент, стимулиран най-вече от облачните решения. Технологичните инвестиции не само ще позволят на фирмите да оцелеят в тази несигурна и бързопроменяща се среда, но и могат да им осигурят конкурентни предимства. Според прогнозите на Gartner ИТ разходите в ЕМЕА ще нараснат с 3,7% през 2023 г.

Около 825 милиарда евро са похарчени от европейските комерсиални индустрии, като професионалните услуги ще са най-бързорастящият сектор до 2026 г. Банките продължават да инвестират най-много средства в модерни ИТ инструменти с 13,5% от общия ИТ оборот в Европа, следвани от дискретното производство с дял от 10,7%. Производствените предприятия инвестират в технологии за ценово ефективни операции, като те се стремят да намалят проблемите заради недостигащия квалифициран персонал чрез въвеждането на роботизирани процеси.

ИТ пазарът в България също ще расте

Общият обем на ИТ пазара в България през 2022 г. е 1,4 милиарда евро, показват данните на Statista. Прогнозите са, че през 2023 г. той ще се увеличи с 11% до 1,56 млрд. евро, а до 2026 г. се очаква да надхвърли 1,8 милиарда евро. Това означава средногодишен темп на растеж за периода 2022 - 2026 г. от около 7%.

"И това са данни само за ИТ пазара, т.е. без телекомуникационното оборудване. Най-голяма част се пада все още на хардуерните устройства, макар че техният дял спада непрекъснато за сметка най-вече на софтуера, ИТ услугите и публичния облак. Бързо нараства и делът на решенията за центрове за данни, както и на сегмента на роботиката и киберсигурността. Същевременно най-бързорастящите подсегменти са софтуерът като услуга (SaaS) и ИТ aутсорсингът", обясни Щетер.

  • В тази връзка няколко ключови фактори влияят върху бизнеса на търговските ИТ канали, като един от тях е доставката на инфраструктурен хардуер. "Прогнозируемостта на доставките на тези системи се подобри значително, а това помага на партньорите да изпълняват своите договори навреме, особено когато става дума за важни проекти за оборудване за центрове за данни и за мрежови системи", допълва Щетер.

Позитивен ефект има софтуерният бизнес, тъй като нараства търсенето на хибридни инфраструктурни модели. "25% от европейските организации трудно контролират своите облачни разходи и организациите преосмислят своите стратегии да заложат всичко на публични облаци. Има нужда и от по-голяма енергийна ефективност на системите в ЦОД и на мрежите, както заради ексалиращите цени на енергията и на редките материали, така и заради нарастващите регулаторни изисквания. Всичко това води до нуждата от внедряване на по-устойчиви решения", добавя тя.

Според Ралица Килиан, главен оперативен директор на "ALSO България", България все още изостава по отношение на възприемането на облака, но това може да се окаже плюс, защото в Западна Европа се наблюдава известно забавяне на облачните услуги главно заради повишените цени. "В България организациите могат да стъпят директно върху хибридните решения", добави тя. Много от производителите, партньори на ALSO, представят именно хибридни системи - част от данните в облака, друга част на сървъри вътре в организацията и постигане на оптимална ефикасност на разходите.

  • Вторият ключов фактор, влияещ върху работата на търговските ИТ партньори, е продължаващата промяна в продуктовия микс. Продажбите на устройства спадат устойчиво, ръстът се измества към мрежовата и особено периферната (edge) инфраструктура, към облака, софтуера и услугите. "Киберсигурността остава ключов приоритет. Но поддържането на огромно портфолио не е по силите на всяка малка и средна фирма, това би дало предимство на големите компании", заяви Щетер.

"Време е малките фирми да се специализират и да обединяват усилията си. В това е бъдещето, няма как всяка фирма да е е специалист във всички области. Добре е всеки да потърси сътрудничество с други компании, създавайте отбори и действайте заедно. Излизат нови компании, тясно специализирани в областта на киберсигурността и други нишови сфери. Създавайте съюзи и бизнес модели, чрез които печелят и двете страни (ситуация Win-Win), това е бъдещето на бизнеса", добави Ралица Килиан. Тя даде за пример облачната платформа Also Cloud Marketplace, която дава възможност на дилърите да постигнат лесно подобни сътрудничества. Чрез включените в платформата решения ИТ дилърите могат да оркестрират всякакъв вид ИТ среда при клиента. "През облачната платформа имате видимост и за инфраструктурата на клиента, кога какви лицензи изтичат, какво се случва с ИТ ресурсите при клиента, което ви прави изключително конкурентоспособни дори при по-големи проекти", обясни още Килиан.

  • Третият фактор е именно ускоряване на услугите. Те е са критични за поддръжка на хибридната среда при клиентите, за откриване на заплахите пред сигурността, за намиране на модели за оптимизиране на организацията при клиента. Услугите имат огромен принос за повишена добавена стойност спрямо предлагането просто на продукти. Търсят се услуги за стратегическо консултиране, за внедрявания на ИТ и обучение на персонала, за управление на инфраструктури, особено на хибридни. Известно е, че у нас много организации не обичат да плащат за услуги, но те трябва да бъдат обучавани, че зад всеки проект, зад всяка документация стоят знания и умения на специалисти, много човекочасове труд и ако дадена организация иска да се развива и да автоматизира своя бизнес, трябва да плати за подобно ноу-хау, обясни още Килиан.

ALSO като дистрибутор може да помогне с финансиране, с поддръжка при внедряване, в бъдеще с реновиране (refurbished) на продукти, особено при по-масово предлагане на устройства като услуга. "Всичко, свързано с IOT, също изисква консултации и проектиране. За се пести енергия, фирмите, а и частните потребители ще трябва да си монтират все повече датчици и автоматизация. Това ще изисква по-сложни и разнообразни проекти, които вече навлизат в Западна Европа, но вече са на дневен ред и в България. Това означава специализиране в този тип услуги, чрез които да превърнем рисковете във възможности", обясни още Килиан.

Технологичните инвестиции дават решения на много от съществуващите рискове, осигуряващи конкурентни предимства, а устойчивостта е движеща сила за модернизиране на инфраструктурата. Това води и до нарастващо търсене на хибридни инфраструктурни модели. Според IDC за една трета от европейските организации топ приоритетите са автоматизация, мултиоблачна стратегия, системи за данни и киберсигурност.

Организациите вече са принудени да си обновят инфраструктурата, да потърсят ефективност, което минава през автоматизация, през въвеждане на нови технологии и затова ще се обърнат за съвет за контрол и управление на тази сложна хибридна среда.

Ралица Килиан
Ралица Килиан

главен оперативен директор на ALSO България

"Организациите вече са принудени да си обновят инфраструктурата, да потърсят ефективност, което минава през автоматизация, през въвеждане на нови технологии и затова ще се обърнат за съвет за контрол и управление на тази сложна хибридна среда. Навлизаме в ерата на партньорската екосистема. Всичко се случва все по-бързо, а големите партньори имат огромна финансова устойчивост. По-малките трябва да са по-гъвкави и по-бързи", добави Ралица Килиан.

Множество събития, влияещи негативно върху бизнеса в Европа, като инфлация, високи цени на енергията, разрушени вериги за доставки, недостиг на специалисти, променят и бизнеса на ИТ компаниите. "Всички тези събития често се застъпват, създавайки т.нар. перфектна буря, която води до сериозни размествания", заяви Таня Щетер, старши пазарен анализатор в ALSO, на дилърската конференция ALSO CTV 2023.

Организациите в Европа се притесняват от рецесия. Според проучване на IDC от декември 2022 г. над 70% от компаниите в Германия са смятали, че през 2023 г. рецесията ще е неизбежна и тя е факт днес. Но за ИТ бизнеса 2022 беше добра година и според Canalys ръстът на ИТ дилърите е над 22%. Щетер посочи три фактора, които ще имат влияние върху ИТ пазара на Стария континент:

Най-новото


Пощите ще доставят електронни и телемедицински услуги

Пощите ще доставят електронни и телемедицински услуги

  • 0

AMD Zen 5 обещава 15% повече производителност

AMD Zen 5 обещава 15% повече производителност

  • 0Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК