Специално издание

Digitalk 101 | Най-големите ИТ компании 2023

Септември 2023

Digitalk 101 | Най-големите ИТ компании 2023

Септември 2023

PDF

Shutterstock

D101 2023: M&A пазарът се обърна - властта е на купувача

През 2022 г. има 25 M&A сделки в ИКТ сектора на България

Майя Бойчева-Манолчева

Shutterstock


След миналогодишния бум на придобиванията и сливанията през 2022 година M&A ИТ пазарът се върна в своето нормално и стабилно състояние и сделките и като бройка, и като стойност достигнаха предходните нива. Според данните на анализаторската компания EMIS през миналата година в България са реализирани 25 M&A сделки в ИКТ сектора на стойност над 1 млн. долара. Година по-рано те бяха 40. През 2022 година те са и по-малко като процентно съотношение - една трета (от общо 72), а през 2021 са представлявали половината от сделките за сливания и придобивания в България.

"Причините са в затягането на условията по финансиране, инфлацията, увеличаването на лихвите и съкращаването на евтините пари", коментира Велизар Великов, ръководител "M&A бази данни" в EMIS. Инвеститорите, преди да решат да инвестират, провеждат много по-голямо проучване на компаниите, на бизнес модела, по-критични са към финансовите очаквания на компаниите, има по-голям избор и повече време. "Пазарът се обърна, сега е пазарът на купувача, той може да избере, да подбере, да изчака, да направи по-задълбочен анализ, няма за къде да се бърза вече", обясни той.

Какво се случи през 2022?

По данните на EMIS от сделките с български компании, при които са разкрити финансовите параметри, най-голямата е с финтех компанията Payhawk, която привлече инвестиция в размер на 89.6 млн. евро в инвестиционен рунд, воден от американския фонд Lightspeed Venture Partners съвместно с още куп други - Sprints Capital, Endeavor Catalyst, HubSpot Ventures и Jigsaw VC. С това стартъпът се превърна в първия български еднорог.

На второ място според анализа на EMIS се нарежда доставчикът на решения за е-търговията euShipments.com. Финансирането, за което се говореше, че компанията е получила от фонда за дялови инвестиции BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund, е в размер до 7,5 млн. евро. Парите, които euShipments получиха, бяха използвани за последващи покупки през тази година в Румъния и Хърватия, като така реално създадоха регионална платформа, разказа Велизар Великов.

На трето място се нарежда стартъпът за дигитални близнаци MYX, която създава дигитални двойници. Той получи финансиране в размер на 3,5 млн. евро от швейцарския телеком Connect 44, който разработва инженерни решения за мобилни оператори в 12 държави.

Сред базираните извън България компании тези с най-големи сделки са Alcatraz AI, LucidLink и LaticeFlow.

"От сделките, на които не се знае стойността, не трябва да се пропуска сливането на Chaos Group с германския VR софтуерен разработчик Enscape", коментира Велизар Великов. Новосформираната компания се очаква да се превърне в световен лидер в разработката на VR софтуер с над 500 инженери по света. През юли 2023 година Chaos придоби италианската AXYZ Design.

Друга сделка, на която трябва да се обърне внимание, е придобиването на "Интерконсулт България" от норвежката Kongsberg Digital, подразделение на Kongsberg Gruppen. Интерес предизвиква и придобиването на Motion Software от американската софтуерна консултантска фирма Exadel.

Още една голяма сделка бе финализирана през май 2022 г. Kin + Carta придоби софтуерната компания Melon, която има офиси в София, Велико Търново, Скопие и Прищина и екип от над 300 програмисти. Обявената цена на сделката е около в 17.7 млн. паунда (21.3 млн. евро), като 40% от сумата ще бъде платена в обикновени акции на Kin + Carta, а останала - в кеш, съобщава Капитал. Допълнително Kin + Carta могат да платят още до 7 милиона евро на сегашните акционери на Melon за период от три години при изпълнение на определени условия, свързани с ръста на печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA). Kin + Carta разполага с над 2000 професионалисти, занимаващи се с дигиталната трансформация на бизнеси от целия свят.

Ивелина Чернева, съдружник в адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници", определя 2022 г. като силна за M&A пазара в ИТ сектора. "Станахме свидетели на множество частични придобивания на дялове и акции с цел финансиране на дейности, но и на редица цялостни придобивания", обясни тя. Според нея ключовата сделка за годината е придобиването на 100% от капитала на СТЕМО от телекомуникационния доставчик A1 Group.

Във финтех направлението се забелязва значително раздвижване, белязано от обединяването на два от лидерите в сектора - Paynetics и Phyre. "Отчетливо развитие се забеляза и на пазара за растеж на малки и средни предприятия - Beam, като 2022 г. бе съпроводена от цели 13 успешни първични публични предлагания", коментира тя. Като се прибави и фактът, че станахме свидетели на първия български еднорог - Payhawk, България се утвърждава като своеобразен хъб на иновациите и стартъп компаниите в региона на Югоизточна Европа.

Особености на пазара

По думите на адв. Чернева все повече българското законодателство и Българската фондова борса дават възможност на дружествата в бранша да набират капитал чрез първично публично предлагане. "2022 г. беше особено успешна година за развитието на IPO-тата (първичните публични предлагания) и BEAM пазара (пазарът за растеж на МСП), чрез които дружества от всякакви размери в бранша намериха добър начин да получат инвестиции", коментира тя. Това според нея дава възможност на голям брой български и международни инвеститори да вложат средства в развитието на стартъпи, в които вярват. "Този начин на финансиране чрез придобиване на акции/дялове не е пълно придобиване на бизнес, но категорично е тенденция, която все повече ще наблюдаваме през следващите години на нашия пазар", категорична е тя. От една страна, това позволява плавен преход към нова собственост, което да не се отразява негативно на иновациите и да даде възможност на създателите да запазят контрола върху развитието на продуктите и бизнеса си максимално дълго.

От друга страна, този начин на инвестиране се приема като по-предпазлив подход от страна на инвеститорите, като се има предвид икономическата обстановка през последната година и по-песимистичните прогнози за следващата. Интересна тенденция представлява и навлизането на българския ИТ пазар на дружества от трети страни извън ЕС като Украйна, Израел и САЩ, което е ясна индикация, че нашият пазар се оценява като стабилен, нискорисков и с потенциал за растеж, категорична е тя.

Геополитическата ситуация

Според Велизар Великов, геополитическата ситуация не оказва съществено влияние върху M&A пазара. "Естествено, не може да я изключим съвсем, но някакъв пряк ефект от войната върху пазара на сделки не бих казал, че има. Сделки продължават да се сключват, добрите компании си намират финансиране, просто по-рано имаше много средства за финансиране и това се отрази както на броя сделки, така и на оценките на компаниите. Сега оценките са по-ниски. Дори дигиталните стартъпи трудно успяват да достигнат предишни оценки на финансиране при следващи рундове", обясни той.

По думите на адв. Ивелина Чернева геополитическата ситуация, политическата ситуация и постпандемичната икономическа обстановка правят инвеститорите по-предпазливи и през първата половина на 2023 г. се наблюдават по-малко сделки в сектора в сравнение с 2022 г. "Предстои да видим дали това е предпазливост, или ще започнем да наблюдаваме нови тенденции, обусловени от всички тези фактори", коментира тя.

AI и M&A

"Има компании, които се занимават с изкуствен интелект и които привличат финансиране, но делът на компаниите, които работят в областта на AI, които са получили финансиране преди ChatGPT, пак е доста голям. Истината е, че иновативните компании отдавна се занимават с тази технология и да, естествено, предвид че в момента е по-интересно, може да се очаква, че ще има по-голямо инвестиране в разработчици на изкуствен интелект и на такъв тип компании ще бъде по-лесно да привличат средства", обясни Велизар Великов.

Според адв. Чернева след първоначалния взривен ентусиазъм се наблюдава охлаждане на настроенията в тази посока, което може частично да се обясни с опасенията и призивите за предпазливост при използването на AI, които изразиха ключови ръководни фигури в някои от технологичните гиганти.

Какво предстои?

"Предвид това, че технологичният пазар много разчита на рисков капитал и като цяло бройката на сделките зависи от такива инвестиции, и като се има предвид предпазливостта на този тип инвеститори, не очаквам скоро да се възстанови пазарът на предишните нива. Дори напротив - ще има едно забавяне по отношение на бройките сделки. Но добрите компании винаги ще си намерят средства. За добрите компании с добър бизнес, с добри ниши, които знаят към кого да насочат продукта си - за тях винаги е лесно. Но няма да има тази масовост на инвестиции, каквато гледахме до преди една година", категоричен е Велизар Великов.

"Всички процеси и фактори, за които стана дума, неминуемо ще имат отражение върху пазара на труда, а от там - и на M&A сделките в ИТ сектора, но в позитивен аспект", коментира адв. Ивелина Чернева. Според нея като основен актив на дружествата в ИТ сектора персоналът им ще трябва да бъде оптимален като брой и длъжности и да поддържа все по-високо професионално и работно ниво, за да бъде бизнесът като цяло привлекателен за инвестиция. Това включва и правилното документално и бизнес управление на този персонал, включително пълно съответствие със законовите изисквания по отношение на трудови правоотношения и лични данни.

"Прогнозата ни е за плавен, но не и бурен или неограничен растеж на M&A сделките в сектора, основно под влиянието на външни фактори като интерес от чуждестранни компании към ИТ средата у нас."

Ивелина Чернева
Ивелина Чернева

Съдружник в адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"

"В правните анализи за придобиване на дружество от сектора, които инвеститорите ни възлагат да направим, преди да решат окончателно дали ще инвестират в дадено дружество, основните проблеми, които идентифицираме, най-често са именно в тези аспекти и основно те са факторите, които водят до намаляване на интереса или цената от страна на инвеститорите", обясни тя.

От друга страна, новоприетото в българския Търговски закон дружество с променлив капитал се очаква също да допринесе за привличането на инвеститори и по-свободното договаряне на условия за участие в дружествата от страна на инвеститори.

"Пазарът се обърна, сега е пазарът на купувача, той може да избере, да подбере, да изчака, да направи по-задълбочен анализ, няма за къде да се бърза вече".

Велизар Великов
Велизар Великов

Ръководител "M&A бази данни" в EMIS

"Прогнозата ни е за плавен, но не и бурен или неограничен растеж на M&A сделките в сектора, основно под влиянието на външни фактори като интерес от чуждестранни компании към ИТ средата у нас. От вътрешните фактори двигател за такъв растеж биха могли да се както фактори, специфични за индустрията, като добре подготвените и опитни кадри, така по-ниската данъчно-осигурителна тежест в България и сравнително по-ниските разходи за работна ръка, а също и стабилизацията на политическата обстановка с оглед избора на редовно правителство", категорична е Ивелина Чернева.

След миналогодишния бум на придобиванията и сливанията през 2022 година M&A ИТ пазарът се върна в своето нормално и стабилно състояние и сделките и като бройка, и като стойност достигнаха предходните нива. Според данните на анализаторската компания EMIS през миналата година в България са реализирани 25 M&A сделки в ИКТ сектора на стойност над 1 млн. долара. Година по-рано те бяха 40. През 2022 година те са и по-малко като процентно съотношение - една трета (от общо 72), а през 2021 са представлявали половината от сделките за сливания и придобивания в България.

"Причините са в затягането на условията по финансиране, инфлацията, увеличаването на лихвите и съкращаването на евтините пари", коментира Велизар Великов, ръководител "M&A бази данни" в EMIS. Инвеститорите, преди да решат да инвестират, провеждат много по-голямо проучване на компаниите, на бизнес модела, по-критични са към финансовите очаквания на компаниите, има по-голям избор и повече време. "Пазарът се обърна, сега е пазарът на купувача, той може да избере, да подбере, да изчака, да направи по-задълбочен анализ, няма за къде да се бърза вече", обясни той.

Най-новото


Пощите ще доставят електронни и телемедицински услуги

Пощите ще доставят електронни и телемедицински услуги

  • 0

AMD Zen 5 обещава 15% повече производителност

AMD Zen 5 обещава 15% повече производителност

  • 0Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК