5 тенденции при наемането и задържането на технологични кадри през 2022

Теодора Борисова, мениджър "Наемане и задържане на таланти" в "Немечек България": "Колкото повече ИТ специалисти и софтуерни инженери започнат да вникват в бизнес изискванията на направлението, в което разработват своите решения, толкова по-конкурентни и по-ценени биха били те"

5 тенденции при наемането и задържането на технологични кадри през 2022

Недостигът на кадри води до забавяне на проектите в Европа средно с около 8 месеца

Мария Динкова
2022 прочитания

Теодора Борисова, мениджър "Наемане и задържане на таланти" в "Немечек България": "Колкото повече ИТ специалисти и софтуерни инженери започнат да вникват в бизнес изискванията на направлението, в което разработват своите решения, толкова по-конкурентни и по-ценени биха били те"


2022 вече започна, а според прогнозите "Голямото напускане" далеч не е приключило, като кадрите и през тази година ще продължат да променят своята месторабота, търсейки по-добри условия, по-ускорено развитие и повече удовлетворение. Тези тенденции се усещат и в технологичната сфера, където силната конкуренция за таланти между компаниите се наблюдава от години. В този смисъл за организациите в сектора това не е новост и те отдавна разработват стратегии за развиване и задържане на специалистите.

Пропастта обаче между търсенето и предлагането на ИТ професионалисти продължава да се увеличава. Това не само поставя на сериозен риск дигиталната трансформация в цяла Европа, но и води до забавяне на проектите средно с около 8 месеца (по данни на IDC). Според експертите решението се крие в свързването на бизнес стратегиите с плановете за развиване и надграждане познанията и способностите на служителите. Ново проучване на Skillsoft и IDG установява, че 83% от взимащите решения превръщат обучаването и развитието на кадрите в критичен приоритет.

Кои ще бъдат водещите 5 тенденции при наемането и задържането на технологичните специалисти през 2022 г.? Кои са познатите и кои са новите умения, които експертите трябва да притежават:

#4 Бизнес разбиране

# 5 Баланс работа - личен живот

#1 Продължаващо обучение

Отдавна приключи епохата, в която знанията, придобити в училище или в университета, са достатъчни за цял живот. При днешните забързани темпове технологиите, които са били модерни в първата ви година като бакалавър, са вече история, когато завършвате магистратурата си. Затова ученето през целия живот е новата мантра, която всички специалисти, особено тези в технологичната сфера, трябва да следват, ако искат да се развиват в крак с новите тенденции.

"Без съмнение познанията в сферата на технологиите продължават да бъдат ключовият фактор, но още по-важно е тяхното постоянно надграждане и разширяване. Това следва да е както индивидуална цел на специалистите, така и сред приоритетите на компаниите", споделя Теодора Борисова, мениджър "Наемане и задържане на таланти" в "Немечек България". В този смисъл трансформацията на бизнеса и технологиите задължително трябва да бъде следвана от трансформация на знанията и способностите на кадрите.

Съответно при недостига на специалисти и постоянно променящата се бизнес среда организациите и през 2022 година ще продължат да поставят по-голям акцент върху повишаването на квалификацията на служителите. Създаването на култура на обучение и развитие чрез допълнителни програми, работилници и курсове ще помогне на компаниите да отключат пълния потенциал на всеки член на екипа. Според доклад на LinkedIn за 2021 г. надграждането на умения и придобиването на нови такива е във фокуса на 59% от фирмените програми за обучение, което представлява 15% увеличение само за 12 месеца.

#2 Комплексни познания

Всичко това логично ни води и към следващата тенденция - комплексните технологични познания. Тъй като бизнес успехът зависи от сливането на дигиталните технологии, все повече ще се търсят хора, които притежават комбинация от умения, отговарящи на бъдещите нужди на бизнеса. Затова твърде тясната специализация в нишови продукти или технологии определено вече не е достатъчна, а напротив - ще са необходими познания за оркестриране на сложни решения и процеси.

Борисова разкрива, че това е ключово и за нашия пазар, където именно "комплексните играчи" са истинските звезди. Това са специалистите, които имат визията и работят активно, за да разширят експертизата си в различни посоки, както и такива със задълбочени познания върху целия цикъл на разработка на софтуерни продукти.

"През последните години в технологичната сфера, в която са се наложили Agile методологиите на работа, се наблюдава търсене на Full Stack специалисти, които да успяват достатъчно добре да се справят с бекенд и фронтенд задачи. Очакваме това да продължи и през 2022 година", коментира експертът. Тя допълва, че също така се търсят Full Stack специалисти в различни комбинации - ReactJS и C#, както и ReactJS и Java. Освен това в сектора се наблюдава и нуждата от Cloud и DevOps инженери с опит в Azure или AWS.

# 3 Киберсигурността като начин на мислене

На фона на рязко увеличаващите се заплахи по всички вектори, както и все по-големия обем, честота и креативност на кибератаките, последните две години особено ярко изпъкна важността на експертите по сигурност. Техният недостиг и силното преплитане на процесите и задачите обаче превръщат уменията в тази сфера в съществени за почти всяка друга технологична позиция. През миналата година ясно се вижда повишеният интерес към темата за сигурността, като платформата за обучение Skillsoft Percipio регистрира 30% ръст на съдържанието, свързано с нея.

В допълнение заради повишения риск от пробиви и изтичане на данни концепцията за сигурност по подразбиране или вградена сигурност в бъдеще все повече ще заляга в организационната култура. Това на свой ред ще доведе до необходимост не само от развиване на нови умения, но и до появата на нови позиции, каквато е ролята DevSecOps.

Според експертите тя е новият етап от развитието на концепцията DevOps и през следващите години ще набира все повече популярност, докато организациите въвеждат сигурността по-рано в цикъла на софтуерните разработки. "Формирането на нови професии е процес, който е породен от конкретна нужда. Живеем във време, в което често се говори за изчезващи или нови професии и нашата индустрия със сигурност няма да бъде подмината. Например само допреди няколко години хибридната DevOps концепция беше възприемана като нещо екзотично, а често и с открит скептицизъм", отбелязва Борисова. Днес обаче заради разминаването на границите между разработките и операциите всички компании искат да включат DevOps специалисти в проектите си, като вероятно след няколко години това ще е случаят и с DevSecOps.

#4 Бизнес разбиране

Още по-голямо предимство през 2022 г. ще имат технологичните специалисти, които могат да се ориентират добре и в контекста на бизнес процесите, които обслужва даден продукт. Затова трябва да се отдели подобаващо внимание на бизнес уменията, които се оказват особено важни за кариерното развитие. "Колкото повече ИТ специалисти и софтуерни инженери започнат да вникват в бизнес изискванията на направлението, в което разработват своите решения, толкова по-конкурентни и по-ценени биха били те", категорична е Борисова.

Добър пример в това отношение е все по-популярната роля BizDevOps, за която ще се говори още по-често през тази година. Това са експерти, които не само познават продукта си, но разбират много и за бизнес направлението, в което той ще бъде приложен. По думите на Борисова плюсовете на BizDevOps са много и нейната прогноза е, че това ще бъде една от най-важните професии в бъдещето на технологичния бранш.

В този смисъл новите умения, които все повече компании търсят и оценяват, включват критично мислене, способност за решаване на проблеми, много силна комуникационна култура, консултантски умения, креативност и не на последно място - проектиране на всички тези умения с поглед върху голямата картина. Притежаването на подобни меки умения е все по-определящо за наемането на даден служител, като до 2025 г. тяхното значение се очаква да се изравни с това на технологичните компетенции.

# 5 Баланс работа - личен живот

Когато говорим за специалисти в технологичната сфера, често си представяме амбициозни и любознателни служители, които влагат цялата си енергия в работата, която ги удовлетворява. Ако не бъде постигнат добър баланс между личния и професионални живот обаче, това крие своите рискове, включително от прегряване. А когато добавим към уравнението предимно дистанционната работа последните две години и цялата несигурност на времето, то неминуемо всичко това се отразява върху психическото здраве и изисква съответното внимание.

В този случай една от добрите практики, които компаниите могат да предприемат, е да се погрижат за своите служители чрез предлагане на инициативи за личностно развитие. Борисова посочва, че след въвеждането на подобна възможност в "Немечек България" вече една трета от екипа е преминала през програмата, която включва индивидуални консултации за психологическа подкрепа и помага на служителите да се справят с допълнителния стрес от промените.

"Основните предизвикателства при наемането и задържането на таланти са свързани с наблюдаващото се отчуждение след дългия период на прилагане на хибридния или изцяло дистанционен модел на работа, управлението на ангажираността и усещането за принадлежност към екипа и компанията. Не бихме подценили и риска от прегряване въпреки всеобщото усещане за "нормализиране" на ситуацията", разкрива Борисова. Според нея за справяне с тази трудност трябва да се развива екипна и фирмена култура, включително от споделянето на общи интереси в хобита и спорт, през отличаването на добрия пример и личните постижения до организирането на вътрешни дискусии по социално-икономически теми.

2022 вече започна, а според прогнозите "Голямото напускане" далеч не е приключило, като кадрите и през тази година ще продължат да променят своята месторабота, търсейки по-добри условия, по-ускорено развитие и повече удовлетворение. Тези тенденции се усещат и в технологичната сфера, където силната конкуренция за таланти между компаниите се наблюдава от години. В този смисъл за организациите в сектора това не е новост и те отдавна разработват стратегии за развиване и задържане на специалистите.

Пропастта обаче между търсенето и предлагането на ИТ професионалисти продължава да се увеличава. Това не само поставя на сериозен риск дигиталната трансформация в цяла Европа, но и води до забавяне на проектите средно с около 8 месеца (по данни на IDC). Според експертите решението се крие в свързването на бизнес стратегиите с плановете за развиване и надграждане познанията и способностите на служителите. Ново проучване на Skillsoft и IDG установява, че 83% от взимащите решения превръщат обучаването и развитието на кадрите в критичен приоритет.

Най-новотоТехнологиите в модната електронна търговия през 2023

Технологиите в модната електронна търговия през 2023

  • 0
  • 108Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК