Снимка: VisionPics, Pixabay

Топ 10 на най-високоплатените позиции в ИТ сектора у нас

До 2025 г. в сектора ще се създадат над 32 хиляди нови работни места, сочи новия доклад "Барометър" на БАСКОМ.

Мария Динкова

Снимка: VisionPics, Pixabay


Технологичният сектор е един от най-бързо развиващите се у нас и предлага широки възможности за професионална реализация както за тепърва завършващите, така и за онези, които искат в по-късен етап да променят кариерния си път. Независимо дали става дума за софтуерни разработчици, DevOps инженери или ИТ архитекти, търсенето е голямо, а позициите предлагат конкурентни възнаграждения и широко поле за бъдещо израстване.

Според тазгодишния доклад на Българската асоциация на софтуерните компании "Барометър" възнаграждението в сектора е над три пъти по-високо в сравнение със средното за страната. Предварителните данни за 2021 показват, че брутната месечна заплата е 4, 857 лв., като се запазва тенденцията на ръст от предходните години. Любопитно е да се отбележи, че заплащането на софтуерните специалисти у нас продължава да изпреварва сходните нива във Великобритания и Германия.

Очаква се положителните тенденции да се запазят, като от БАСКОМ прогнозират до 2025 в сектора да се създадат над 32 хиляди нови работни места. Ако виждате своето развитие именно в тази сфера, ето кои са едни от най-високоплатените позиции у нас, какво включват и какви умения изискват от кандидатите:

# 1 Софтуерен архитект

# 10 Софтуерен разработчик

Сега, a и през следващите години, софтуерните разработчици ще бъдат широко търсени. Те често са определяни като мозъка зад технологиите, без които не можем да си представим да живеем днес. Тези професионалисти имат техническата експертиза да реализират иновативните идеи, а тяхната работа може да включва всичко от писането на код от нулата, през подобряването на код на съществуващи платформи, до проверяване за бъгове в софтуера.

По отношение на знанията, които трябва да притежават тези експерти, тук разнообразието е огромно. Сред особено търсените програмни езици са C++, Python, Java, PHP, XML, HTML/JavaScript/CSS и Unix Shell Scripting. Също така познаването на различните операционни системи като Linux, Solaris, HPUX, BSD, Mac OS X и Windows, както и на бази данни като Oracle (PL/SQL), MySQL дава сериозно предимство на професионалистите в сферата. Според проучването на Noble Hire от 2021 най-популярната технология сред участниците е JavaScript (418), следвана от Java (377) и .NET (225).

В този смисъл и заплатите на разработчиците се определят до голяма степен от уменията им, популярността на езиците, които владеят, опита и други фактори. Едни от най-високо платените се оказват разработчиците с Ruby (средно 4300 лв. на месец), PHP (средно 3200 лв. на месец) и Java (средно 2500 лв. на месец). Като цяло заплатите обикновено варират в диапазона около 3000 лв. при позициите, изискващи по-кратък опит, разкриват данните на Payscale. Когато обаче става дума за по-голям стаж или за мениджърски нива, то те могат и да достигнат 5 800 лв. за старши Java разработчик и 4100 за старши .NET разработчик.

# 9 Full-Stack разработчик

Според данните на Evans Data Corporation до 2023 разработчиците по света ще достигнат 27,7 млн. души, като ще продължат да бъдат едни от най-високоплатените служители в сектора. В тази връзка все по-голяма популярност ще имат и така наречените Full Stack разработчици, които разполагат с познания както във фронтенд, така и в бекенд частта. Всъщност това са експертите с умения за всеки етап от разработка - от концепцията до крайния продукт. Те могат да бъдат отговорни за проектирането и създаването на API-та, за сигурността на данните, както и за гарантирането, че приложенията отговарят на стандартите.

Full-Stack разработчиците трябва да имат основни умения от фронтенд сферата като HTML, CSS, JavaScript и DOM Manipulatio. Отделно те трябва да са наясно и с работата зад сцена, т.е. да познават Java, Object-Oriented Programming, SQL/NoSQL и Python. Сред технологиите, които те трябва да владеят, се нареждат също така MongoDB, Express.js, AngularJS и Node.js.

Средните заплати за тези експерти са около 2800 лв. като варират спрямо годините стаж. Например с опит между 1 и 4 години обикновено у нас тези разработчици получават около 2200 лв., докато при стаж над 5 години вече заплатата се покачва над 4000 лв. на месец.

# 8 Специалист информационна сигурност

На фона на непрекъснато увеличаващите се заплахи в сферата на киберсигурността не е изненадващо, че тези специалисти ще са все по-търсени от компаниите. Защитата на информацията, предотвратяването на хакерски атаки и подготвянето за инциденти като природни бедствия са само част от отговорностите им. Те имат задачата да създават нови начини за справяне с настоящите предизвикателства при сигурността, както и да разбират задълбочено протоколите за реагиране при инциденти и превенция.

Специалистите по информационна сигурност са сред отборните играчи, които трябва да имат добри комуникационни умения и да могат да работят ефективно в екип. Освен това заради характера на своята работя, те трябва да могат да се справят добре и под напрежение. Критичното и аналитично мислене също са ключови характеристики на тези експерти, както и познания в сферата на програмните езици и операционните системи.

Възнаграждението, което тези специалисти могат да получават, е в рамките между 1300 и 5500 хил. лв. на месец, в зависимост от образованието и натрупания опит в дадена индустрия.

# 7 Учен по данните

Учените в сферата на данните са една от най-ключовите и обещаващи позиции за следващите 10 години във всички индустрии и сектори (според Techpoint). Тези специалисти са отговорни за изграждането на фреймуърк, който позволява на компаниите да съхраняват, защитават, организират и анализират информацията. На практика те трябва чрез знанията си в областта на статистиката и моделирането да разберат сложните данни от различни източници и на база на своята интерпретация на информацията да помогнат на организациите да взимат по-правилни и навременни решения.

Сред основните сфери, в които тези експерти трябва да имат познания, са алгоритми за машинно обучение, създаване на модели на данните, програмиране в езици като Java, Python, R, SAS и други аналитични инструменти. Способността за точно идентифициране на бизнес проблеми и осигуряването на подходящи решения, добрите бизнес познания и комуникационни умения в допълнение към силната техническа основа също са важно предимство за работа на подобна позиция.

Средната месечна заплата на тези експерти е около 3 хил. лв., като опитът с машинно обучение и R могат да доведат до нейното увеличение. В допълнение в същата сфера се търсят и позиции за анализатор на данни и архитект на данни.

# 6 DevOps инженер

DevOps инженерите са мостът между програмирането и инженерството. Тези професионалисти работят с няколко отдела, за да помогнат да се повиши фирмената продуктивност чрез разработването и подобряването на различните ИТ системи. Това могат да се специалисти в екипа по разработки, които да участват във внедряването и мрежовите операции, или да са от оперативния екип по разработката на приложенията.

В този смисъл DevOps инженерите са лепилото, което свързва различни ИТ функции в компанията. Именно и затова меките умения при тях се оказват ключови за успешната професионална реализация, включително силни аналитични умения, способност за разрешаване на проблеми и сътрудничество. По отношение на технологичните познания - те често трябва да имат опит с програмни езици, софтуерно инженерство и системи за сигурност, както и да познават особеностите на методологията за гъвкава работа.

У нас средата заплата за DevOps инженерите е над 3 хил. лв. на месец, като тя може да достигне и до 5 хил. лв., при опит между 5 и 9 години. Също така тяхното възнаграждение зависи и от специфичните познания, които имат като опит с Linux, Automation Scripting and Amazon Web Services (AWS).

# 5 Business Intelligence (BI) разработчик

BI разработчикът е специфичен тип инженер, който е натоварен с разработката, внедряването и поддържането на BI интерфейсите като инструменти за заявки, визуализация на данни, интерактивни контролни табла и инструменти за моделиране на данните. Основните отговорности на тези експерти включват превръщането на данните в знания, които носят бизнес стойност. За целта те отговарят за събирането, обработката, анализирането на информацията, както и за оптимизирането на използваните съществуващи инструменти, процеси и системи.

Този тип експерти трябва да имат отлични комуникационни умения и задълбочено разбиране на технологиите (хардуер и софтуер), които се използват за успешно извършване на BI процеса. Също така те трябва да имат познания за пазарното развитие, включително за тенденциите и новите решения. Не на последно място, полезен е и опитът в сферата на BI инструментите, базите данни, програмирането, анализа на данни и бизнес анализа.

Средната месечна заплата на тези експерти в България е около 3500 лв., като отново може да има вариране спрямо позицията и конкретните умения. При опит под 5 години възнаграждението обикновено е около 2700 лв., докато при повече от 10 години стаж може да се очаква то да достигне и 4500 лв.

# 4 Софтуерен инженер

Успешните софтуерни инженери знаят как да използват правилните програмни езици, платформи и архитектури, за да разработят всичко от компютърни игри до системи за мрежови контрол. В допълнение те могат да създават собствени системи, да тестват, подобряват и поддържат софтуер, създаден от други. Обикновено тези специалисти се разделят в две основни категории: системни разработчици и разработчици на приложения.

В този смисъл създаването на софтуер, който да разрешава реални проблеми в различни индустрии изисква комбинация от технологични и комуникационни умения. Ключови са способностите в програмирането и кодирането, информационния анализ, тестването на софтуер, както и познания в сферата на дизайна, архитектурата, алгоритмите и структурите на данните.

В България заплатите на софтуерните инженери отново е няколко пъти над средното за страната. В зависимост от уменията и годините натрупан стаж те могат да получават месечно възнаграждение между 1700 лв. и 6000 лв., показва информацията в Zaplatomer.bg.

# 3 Системен инженер

Основната задача на системните инженери е да гарантират, че всички аспекти от дадена система работят заедно - от управлението на бизнес аспектите до технологичните детайли. Сред техните отговорности попада и навременното откриване на проблеми при функционирането на системите и операциите, а впоследствие от тях се изисква и да предложат решение. Като цяло техните отговорности обхващат създаването на нови системи, обновяване на хардуера и поддръжка на съществуващите решения.

Поради ключовата роля на тези експерти те трябва да се отличават с добри комуникационни, личностни и управленски умения, които да им позволяват да разрешават проблеми, да ръководят проекти и да гарантират постигането на ефективност във всичките процеси. Основните технологични познания за системните инженери са в сферата на информационната сигурност, интеграцията, разработката на приложения, системите за мониторинг и софтуера за автоматизация.

Заплатите на тези професионалисти у нас средно са около 3500 лв. на месец, като могат да бъдат в границите между 1200 и 4900 лв. отново спрямо опита и конкретните условия на заеманата позиция.

# 2 ИТ архитект

ИТ архитектът играе ключова роля в създаването на решения от най-високо ниво за бизнес приложения, системи, инфраструктури или за цялата компания. Те разработват ИТ услуги и решения за организациите и често управляват комуникациите, сигурността, мрежите, сториджа и т.н. Сред основните им задачи е да се уверят, че технологиите ще бъдат приложени така, че да доведат до очакваните измерими ползи за бизнеса.

Често от ИТ архитектите се изисква да работят с различни отдели в компанията, което налага те да имат добри комуникационни умения и да могат да обяснят своята работа на служители както в другите ИТ направления, така и извън технологичния сектор. От друга страна, основните твърди умения, които са им необходима, включват познания в сферата на облачните изчисления, ИТ управлението, ИТ сигурността, системните архитектури и визуализацията. Ключово на тази позиция е способността да се мисли извън рамките, за да могат да се намират иновативни решения на проблемите.

Средното месечно възнаграждение за тези експерти възлиза на около 4300 лв., а спрямо опита и организацията може дори да достигне над 8000 лв.

# 1 Софтуерен архитект

Софтуерният архитект специализира преди всичко в планирането и реализирането на сложни софтуерни решения за бизнеса. Той отговаря за оптимизирането процеса на разработка, като има водеща роля по отношение на дизайна и задава техническите стандарти като кодиране, инструменти и платформи. В допълнение той също така има задачата да идентифицира потребителските изисквания и да изпълнява практическата разработка на прототипи.

За да може софтуерният архитект да изпълняват успешно своите задължения, той трябва да има не само широки, но и задълбочени технологични познания. Уменията, които са му необходими, включват моделиране на данни, програмиране, облачни технологии и други. Често се търсят специалисти с отлични познания поне на няколко програмни езика или технологии. За да бъде ефективен софтуерният архитект, се нуждае също така от меки умения за успешното управление на хора и проекти. Освен това той трябва да притежават организационни способности и добър поглед за детайлите.

Може би една от най-високо платените позиции у нас е тази на софтуерните архитекти. Тяхната средна заплата е приблизително 6 хил. лв. на месец, като може да варира спрямо компанията и опита, който имат. Когато говорим обаче за над 9-10 години опит, то определено софтуерните архитекти са сред топ три на пазара.

Това са само част от по-интересните роли, които технологичната сфера предлага. В зависимост от личните качества, умения и предпочитания всеки, който иска да се развива в този сектор, определено може да намери своето място. Цифрите разбира се, не са най-важният фактор, когато става дума за избор на професионален път, но имат своето определящо значение.

В тази връзка трябва да се отбележи, че когато става дума за мениджърски нива и старши експерти с по-дълъг опит възнагражденията се повишават над средните стойности. Проучването на Noble Hire също така разкрива, че професионалистите, които отговарят за други хора, взимат средно три пъти по-високи бонуси спрямо своите колеги, които не ръководят екипи. На последно място, макар не и по важност, работещите в столицата обикновено получават средно с 35% по-високи възнаграждения от своите колеги в другите градове в страната.

Технологичният сектор е един от най-бързо развиващите се у нас и предлага широки възможности за професионална реализация както за тепърва завършващите, така и за онези, които искат в по-късен етап да променят кариерния си път. Независимо дали става дума за софтуерни разработчици, DevOps инженери или ИТ архитекти, търсенето е голямо, а позициите предлагат конкурентни възнаграждения и широко поле за бъдещо израстване.

Според тазгодишния доклад на Българската асоциация на софтуерните компании "Барометър" възнаграждението в сектора е над три пъти по-високо в сравнение със средното за страната. Предварителните данни за 2021 показват, че брутната месечна заплата е 4, 857 лв., като се запазва тенденцията на ръст от предходните години. Любопитно е да се отбележи, че заплащането на софтуерните специалисти у нас продължава да изпреварва сходните нива във Великобритания и Германия.

Най-новото


Мозъчният имплант на Neuralink ще бъде тестван върху хора

Мозъчният имплант на Neuralink ще бъде тестван върху хора

  • 0
Intel ще произвежда "стъклени" процесори с гигантски размери

Intel ще произвежда "стъклени" процесори с гигантски размери

  • 0


Кои са новите функционалности на чатбота Bard

Кои са новите функционалности на чатбота Bard

  • 0

Вече може да кандидатствате за ГИС награди

Вече може да кандидатствате за ГИС награди

  • 0

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК