Новите ИТ професии ще управляват изживяването, сигурността и алгоритмите

Мария Динкова

Засилената дигитализация на бизнеса, а също така и цялостният технологичен напредък на обществото водят до значителни промени на работната среда. Тази бурна трансформация изисква някои професии да се надграждат или видоизменят, други да изчезват, а трети - напълно нови да се появяват. Разбира се, това не са нови явления и преди е имало позиции, които постепенно са отпаднали от ежедневието, оставайки единствено на страниците на историята. Забележителното днес обаче са темпове, с които това се случва.

"Навлизането на технологиите настина променя света, но този процес винаги е съществувал. Просто сега това се случва по-бързо отпреди. Чували ли сте за професията драгоман? Или оператор на разпределително табло? За някои периоди от историята те бяха абсолютно нормални човешки занимания. В момента постоянно се появяват професии, свързани с нови технологии или развиващи се технологии, и професии свързани с човешките изживявания (people experience)", отбелязва Славомир Андреев, ръководи Applications Management в Endava.

И ако допреди четири години говорихме за главен директор по данните, дигитализацията и анализите като за нови позиции в ИТ сектора, то днес те вече не са просто модерни, а задължителни за иновативните компании. А въпросът, който трябва да си зададем сега е: какви са тепърва навлизащите ИТ роли, които ще доминират на технологичната сцена до края на десетилетието?

Според доклада Data Literacy: Upskilling Evolution на Qlik водещите лидерски позиции ще включват главен директор по доверието, главен директор по автоматизацията, главен директор по потребителското изживяване, ръководител "Геймификация", мениджър "Сътрудничество" и ръководител по подобренията. Над 50% от служителите вече имат желание да заемат тези роли в бъдеще, а 80% от мениджърите вярват, че ще наемат подобни кадри. Това обаче едва ли ще са единствените промени на пазара на ИТ труда до края на десетилетието.

Водещи тенденции

Една от ключовите тенденции през последните години безспорно е засиленият фокус върху управлението на изживяването. Затова не е изненадващо, че все повече специалисти ще започват да работят в тази сфера. И ако досега компаниите насочваха своите усилия към потребителите, то все повече те ще се съсредоточават върху всички хора, с които си взаимодействат по един или друг начин. "Мениджърите по човешко изживяване ще са необходими на компаниите, за да правят максимално добри човешките изживявания и впечатления на служителите си и не само (тук влизат още кандидатите за работа, партньорите, стажантите и почти всички, които прекрачват вратите на компанията). Това създава градивна работна среда и култура на принадлежност, изгражда позитивен профил на пазара и престиж за компанията", обяснява Андреев.

Друг водещ фактор за появата на иновативни роли е навлизането на метавселената. Очаква се тя да доведе до появата на множество позиции, както в ИТ сферата, така и извън нея. Технологичните кадри обаче ще бъдат тези, които ще трябва да управляват създаването и развитието на виртуалните светове, а в тази връзка особено силно ще се търсят таланти в областта на защитата и анализа на данни. По думите на експерта те стават все по-важни и сложни, а това ще наложи дори и по-малки компании да наемат специалисти по киберсигурност.

Не на последно място трябва да споменем и масовото използване на решения, базирани на изкуствен интелект, чието внедряване ще е невъзможно без съответните експерти, които да ги разработват. В тази връзка особено популярни ще стават позициите на инженери по машинно обучение, способни да създават автономни прогнозни модели и системи, които да взимат самостоятелни решения на база обширни набори от данни. От тези експерти ще се очаква да могат да захранват и "тренират" алгоритмите, да калибрират данните и да следят за отклонения.

Ключовите умения

Новите професии вървят за ръка с редица нови умения, които експертите в сферата на технологиите ще трябва да придобият, за да се подготвят за предизвикателствата на бъдещето. От една страна, те ще трябва да надградят своите технически компетенции, а от друга, ще трябва да наблегнат също така върху способностите си за комуникация и за адаптиране към различни модели на работа. Особено ключови за успешната професионална реализация ще стават креативността, умението за намиране на нестандартни подходи, както и желанието за учене.

"С напредването на кариерата все по-важни стават уменията за водене на преговори, за управление на проект и различни засегнати страни, както и за бизнес развитие. В този смисъл не очакваме да има засегнати ИТ позиции, а по-скоро още по-големи очаквания към широкоспектърни компетенции и желание за учене", споделя Даниела Назим, мениджър "Човешко изживяване" в Endava. Добрата новина е, че днес са достъпни множество начини, по които могат да се усъвършенстват уменията, включително чрез онлайн ресурси; менторство в рамките на компанията или извън нея; доброволчески проекти, чрез които да се развият нови компетенции; както и запознанство с експерти от други сфери и отдели за обмяна на опит.

Назим дава пример със създадената вътрешна платформа Endava University, която разполага с вградена библиотека с ресурси, като книги, курсове, обучения и т.н. и помага на служителите да се усъвършенстват и развиват кариерно. Експертът припомня също така, че по данни на Световния икономически форум над 50% от работещите ще трябва да подобрят уменията си до 2025. Именно и затова усилията за повишаване на квалификацията ще са определящи за успешното професионално развитие в бъдеще.

Новият кариерен път

Стигаме и до следващата голяма промяна след позициите и уменията, а именно новият начин, по който ще се развива кариерата на ИТ кадрите. Традиционното университетско образование категорично няма да изчезне, но ще продължават да навлизат в сектора кадри, които са избрали различен подход, включващ повече самообучение, практически опит и усвояване на знания в движение.

"На специалистите по киберсигурност и машинно обучение ще им е нужно прекрасно образование или "алтернативната пътека" (огромен талант с практика като хоби), после изграждане на опит със старши специалисти в реална работна среда и цял живот на надграждане на знания и умения, понеже нещата ще се променят бързо и младите поколения ще вървят по петите им", отбелязва Евгени Селядцоу, ръководител Project Delivery Management в Endava. Той допълва, че у нас ИТ кадри са добре подготвени и определено не изостават от световните тенденции.

Като цяло от експертите в сектора ще се изисква, след като стартират своя кариерен път, да продължат да трупат опит в повече от една сфера и дисциплина, за да могат да се справят успешно с проблеми от всякакво естество. А на фона на силното развитие на технологиите, на недостига на квалифицирани кадри и хибридния модел на работа, те ще трябва да са подготвени за динамика, промени и бърза адаптация.

Пазарът в бъдеще

Експертите очакват пазарът на труда в бъдеще да продължи да расте, като ще се търсят повече и по-разнообразно профилирани кадри. Бурно развитие и съответно нужда от таланти се очаква в сферата на киберсигурнооста, облачните решения, науката за данните и автономните, самообучаващи се системи. "Програмистите заемат голям дял от ИТ сектора и търсенето на тези професионалисти ще продължи. В същото време роли по отношение на управление на проекти, бизнес анализ, бизнес развитие, изпълнение, обслужване на клиенти, управление на хора и човешки ресурси са незаменими за доставянето на висококачествени продукти и услуги, както и поддържането на екипна и приятна среда за работа", посочва Назим.

За да може да се отговори на новото търсене на пазара, и образователните системи ще трябва да се променят и адаптират към последните тенденции. Според Селядцоу трябва да се запази широкият профил на образованието - децата и студентите да бъдат обучавани по хуманитарни предмети като история, литература, наравно с точните науки като биологията - тъй като много от професиите на бъдещето ще бъдат интердисциплинарни. Освен това е необходимо в процеса на усвояване на знания да се използват съвременни материали, с повече графики и дори виртуална реалност.

В същото време не трябва да се забравя и влиянието на учителите, които от своя страна също трябва да надграждат уменията си, за да могат да подготвят своите възпитаници за новата среда. "Образователната система трябва да търси и да осигурява най-добрите преподаватели, които знаят за по-новите тенденции в предметите си и използват нови технологии в обучението. Материалната база и цялостното внимание на държавата към образователната система, както и култура и уважение в обществото са ключови за тази система да работи добре", заключва Селядцоу. Според него трябва да се заложи на повече свобода за преподавателите и по-силна връзка между учещите се и бизнеса.

Независимо как ще са формулирани професиите на бъдещето, компетенциите, които те ще изискват, ще включват критично мислене, намиране на решения при комплексни ситуации, активно слушане, гъвкавост, управление на стреса, способност за справяне с емоциите, а не на последно място, и умение за водене на здравословен начин на живот.

Засилената дигитализация на бизнеса, а също така и цялостният технологичен напредък на обществото водят до значителни промени на работната среда. Тази бурна трансформация изисква някои професии да се надграждат или видоизменят, други да изчезват, а трети - напълно нови да се появяват. Разбира се, това не са нови явления и преди е имало позиции, които постепенно са отпаднали от ежедневието, оставайки единствено на страниците на историята. Забележителното днес обаче са темпове, с които това се случва.

"Навлизането на технологиите настина променя света, но този процес винаги е съществувал. Просто сега това се случва по-бързо отпреди. Чували ли сте за професията драгоман? Или оператор на разпределително табло? За някои периоди от историята те бяха абсолютно нормални човешки занимания. В момента постоянно се появяват професии, свързани с нови технологии или развиващи се технологии, и професии свързани с човешките изживявания (people experience)", отбелязва Славомир Андреев, ръководи Applications Management в Endava.

Най-новото

ЕС блокира сливането на Booking.com и eTravel

ЕС блокира сливането на Booking.com и eTravel

  • 0

Джон Кармак: Изкуствен интелект на човешко ниво - около 2030 г.

Джон Кармак: Изкуствен интелект на човешко ниво - около 2030 г.

  • 0

Как ще се оформи цифровото бъдеще на Европа според GSMA

Как ще се оформи цифровото бъдеще на Европа според GSMA

  • 0


A1 пуска екосмартфон

A1 пуска екосмартфон

  • 0Полша ще разследва Open AI за нарушения по GDPR

Полша ще разследва Open AI за нарушения по GDPR

  • 0


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК