Рей О’Фаръл, VMware: Светът на облаците ще е хибриден

Computerworld.bg
Computer World

Рей О’Фаръл, VMware: Светът на облаците ще е хибриден

197 прочитания

Computerworld.bg

© Computer World


Г-н О’Фаръл, представете се на читателите на Computerword.

Аз съм главен технически директор на VMware, което, казано накратко, означава, че съм фокусиран върху бъдещите технологии, които възприемаме и с които работим. Също така голяма част от времето ми преминава в разговори с клиенти и партньори за бъдещото ни развитие и слушайки обратна връзка от тяхна страна. Също така ръководя няколко развойни екипа, където се фокусираме върху нови технологии.

Във VMware съм от 16 години, през голяма част от които съм ръководил R&D проекти и екипи, докато сега погледът ми в по-голяма степен е насочен навън. Идвал съм много пъти в София, като бях тук още в началото, когато започнахме да изграждаме местната организация. Тук разполагаме със страхотен екип.

В София е позиционирано едно от най-големите развойни звена на VMware. Колко важно е то за компанията и какви са бъдещите ви планове за него?

Ще започна от малко по-далеч. В София вече сме над 11 години. В началото започнахме с наистина малък екип – около 170 души. Вече имахме изградени връзки с местна организация, която изпълняваше наши поръчки. В един момент си казахме: “Това са добри инженери и вероятно сме най-големият им клиент.”. Придобихме екипа и започнахме да го развиваме. Диана Стефанова (управляващ директор на развойните центрове на VMware за България) е част от него от самото начало и е ръководител на тукашното звено от тогава.

През годините броят на служителите ни тук нарасна до около 1000 и няколко пъти сменихме локацията си.

Що се отнася до важността на екипа, редно е да се отбележи, че в началото тук фокусът бе върху доста тясна част от нашата технология – продукт, който тогава се казваше Virtual Center. Това е слоят за мениджмънт, който клиентите виждат, когато работят с нашата среда. Тукашните специалисти работеха върху интерфейса и графиката.

През годините нещата се развиха значително. Сега тук се разработват проекти, свързани с нашата система за облачно управление, такива с отворен код и др. Може да се каже, че звеното покрива целия спектър от дейности на VMware. В този смисъл можем да твърдим, че то е ключова част от нашия процес по разработка на решения.

В допълнение, през последните няколко години започнахме да разкриваме не само R&D екипи тук, но а и такива, фокусирани върху бек офис дейности. Имаме, например, екипи от специалисти, управляващи финансовите ни дейности не само в Европа, но и глобално Т.е. местната организация надраства това да е само развойно звено и се превръща в център, отговарящ за региона EMEA (Европа, Близкия изток и Африка). Все пак, основният ни фокус продължава да е разработката на софтуер.

С течение на години фокусът се измества от частните към публичните облаци. Съгласен ли сте с това?

Зависи какво имате предвид под “измества”. Все повече компании минаващи през т.нар. дигитална трансформация, като това често са организации, които не са технологични по природа – например земеделски. Те обаче осъзнават, че за да се успешни, трябва да използват колкото е възможно повече информация. Започват да изграждат приложения за комуникация с клиенти, за следене веригите на доставки и т.н. В резултат си задават въпроси за най-добрия начин за достъп до изчислителна инфраструктура, така че разработчиците да могат да се фокусират по-добре върху приложенията. Облакът дава такава възможност. Ясно чуваме компаниите да казват: “Искаме да ползваме облачни услуги, така че друг да се грижи за центъра за данни.” или: “Искаме да ползваме облачни услуги, тъй като ни дават гъвкавост”.

От друга страна обаче виждаме и появата на т.нар. хибридни облаци. Мисля, че повечето компании ще се спрат на модели, при които ще използват както публични услуги, така свои облаци. В тази връзка, VMware бе вероятно първият доставчик на решения, който осъзна, че бъдещият свят ще е хибриден. Мисля, че това се подкрепя от реалността – Amazon вече предлага възможност за изместване на част от инфраструктурата при клиента и от Google също говорят за подобни възможности.

Преди години една от основните спирачки пред облачните решения сякаш бе доверието. Смятате ли, че в бъдеще ще има компании, които ще разчитат само на външни услуги за за своите данни и ифраструктури? Дали хибридният облак не е стъпка в тази посока?

Мисля, че винаги ще са налице определени процеси, които компаниите ще искат да запазят при себе си. Също така, за осигуряване на максимално бързо време за реакция например, обработката трябва да се случва близо до мястото на генериране на данните. Това в някои случаи ще изключва възможността информацията да бъде изпращана в публичния облак.

Много компании са ограничени от закони или биха се притеснявали да изпращат даните си за обработка в други държави. Не на последно място налице е икономическа съставяща – публичните облаци не е задължително да са най-евтината възможност.

Що се отнася до доверието, мисля че хората се научиха кои данни могат да мигрират в облака и кои не. Всъщност съмнения най-често възникват, когато клиентите не са наясно къде точно отиват техните данни, как се съхраняват те и дали наистина те могат бъдат изтрити при нужда.

Измина около една година от обявяването на партньорството между VMware и Amazon. Какви са отзивите на клиентите?

Засега са много позитивни. Виждаме много клиенти, които искат да се възползват от облачни услуги, но не искат да изграждат и пренаписват наново инфраструктурите и системите си. Това може да отнеме години.

Междувременно много компании вече използват решения на VMware и благодарение на партньорството клиентът може с минимални модификации да прехвърли приложенията си в публичен облак. Допълнително предимство е, че VMware управлява тази инфраструктура и я доставя като услуга. Това е много привлекателно за клиентите, както това важи както за най-малките компании, така и за големите.

Налице е и възможност VMware да управлява собствената инфраструктура на клиента. По този начин клиентът получава много от предимствата на облака, запазвайки напълно собствеността и контрола върху приложенията. Всъщност това е и една от посоките на развитие, когато говорим за хибридни облаци.

Блокчейн е една от горещите теми в сферата на ИТ напоследък. Как технологията може да се впише в процесите на компаниите и какво прави VMware в тази насока?

VMware работи доста сериозно в тази сфера и най-вече върху комплексните системни софтуери. Един от проблемите в тази насока е свързан с децентрализирането на системите.

Нашата крайна цел е да създадем платформа, върху която да могат да се изграждат приложения използващи блокчейн. Те могат да помагат за увеличаване на доверието при вериги на доставки например, в които участват множество компании.

В много случаи при изпълнението на процесите е необходима ясна проследимост на определена последователност от стъпки. Не е задължително за това да се използва блокчейн, но тази технология може да е особено полезна именно когато става дума за взаимодействащи си отделни организации, т.е. когато е необходимо децентрализиране на доверието.

Наблюдаваме, че използващите такива технологии често са финансови организации, работещи с няколко други такива с цел изграждане на решения, при които трябва да се спазват договори. Получаваме обаче запитвания и от много други организации, като често става дума за вече споменатите вериги за доставки.

Засега повечето проучват възможности за въвеждане на блокчейн решения, но особено във финансовата сфера хората започват да решават сериозни проблеми с тяхна помощ и да изграждат реални приложения.

Коя според вас е най-важната тенденция в сферата на ИТ през 2019 г.?

Една такава тенденция продължава да е хибридният облак, за който вече говорихме. Друга тенденция е изместването в посока създаване на приложения специално за облачния модел на работа. Такава е серията от продукти на VMware, наречена PKS, които са насочени именно към това да помагат на разработчиците. Вероятно най-важната технология в този контекст е Kubernetes. В началото на стриктно облачната тенденция преди няколко години нещата бяха доста хаотични, но сега това е най-често използваната система за оркестрация на контейнери с отворен код.

Това е толкова важно за нас, че дори в края на миналата година придобихме компания, наречена Heptio, която е фокусирана върху улесняване използването на Kubernetes. Всъщност двама от основателите ѝ са част от екипа на Google, който създаде тази технология преди няколко години.

Разговора води Александър Главчев

Г-н О’Фаръл, представете се на читателите на Computerword.

Аз съм главен технически директор на VMware, което, казано накратко, означава, че съм фокусиран върху бъдещите технологии, които възприемаме и с които работим. Също така голяма част от времето ми преминава в разговори с клиенти и партньори за бъдещото ни развитие и слушайки обратна връзка от тяхна страна. Също така ръководя няколко развойни екипа, където се фокусираме върху нови технологии.

Във VMware съм от 16 години, през голяма част от които съм ръководил R&D проекти и екипи, докато сега погледът ми в по-голяма степен е насочен навън. Идвал съм много пъти в София, като бях тук още в началото, когато започнахме да изграждаме местната организация. Тук разполагаме със страхотен екип.

В София е позиционирано едно от най-големите развойни звена на VMware. Колко важно е то за компанията и какви са бъдещите ви планове за него?

Ще започна от малко по-далеч. В София вече сме над 11 години. В началото започнахме с наистина малък екип – около 170 души. Вече имахме изградени връзки с местна организация, която изпълняваше наши поръчки. В един момент си казахме: “Това са добри инженери и вероятно сме най-големият им клиент.”. Придобихме екипа и започнахме да го развиваме. Диана Стефанова (управляващ директор на развойните центрове на VMware за България) е част от него от самото начало и е ръководител на тукашното звено от тогава.

През годините броят на служителите ни тук нарасна до около 1000 и няколко пъти сменихме локацията си.

Що се отнася до важността на екипа, редно е да се отбележи, че в началото тук фокусът бе върху доста тясна част от нашата технология – продукт, който тогава се казваше Virtual Center. Това е слоят за мениджмънт, който клиентите виждат, когато работят с нашата среда. Тукашните специалисти работеха върху интерфейса и графиката.

През годините нещата се развиха значително. Сега тук се разработват проекти, свързани с нашата система за облачно управление, такива с отворен код и др. Може да се каже, че звеното покрива целия спектър от дейности на VMware. В този смисъл можем да твърдим, че то е ключова част от нашия процес по разработка на решения.

В допълнение, през последните няколко години започнахме да разкриваме не само R&D екипи тук, но а и такива, фокусирани върху бек офис дейности. Имаме, например, екипи от специалисти, управляващи финансовите ни дейности не само в Европа, но и глобално Т.е. местната организация надраства това да е само развойно звено и се превръща в център, отговарящ за региона EMEA (Европа, Близкия изток и Африка). Все пак, основният ни фокус продължава да е разработката на софтуер.

С течение на години фокусът се измества от частните към публичните облаци. Съгласен ли сте с това?

Зависи какво имате предвид под “измества”. Все повече компании минаващи през т.нар. дигитална трансформация, като това често са организации, които не са технологични по природа – например земеделски. Те обаче осъзнават, че за да се успешни, трябва да използват колкото е възможно повече информация. Започват да изграждат приложения за комуникация с клиенти, за следене веригите на доставки и т.н. В резултат си задават въпроси за най-добрия начин за достъп до изчислителна инфраструктура, така че разработчиците да могат да се фокусират по-добре върху приложенията. Облакът дава такава възможност. Ясно чуваме компаниите да казват: “Искаме да ползваме облачни услуги, така че друг да се грижи за центъра за данни.” или: “Искаме да ползваме облачни услуги, тъй като ни дават гъвкавост”.

От друга страна обаче виждаме и появата на т.нар. хибридни облаци. Мисля, че повечето компании ще се спрат на модели, при които ще използват както публични услуги, така свои облаци. В тази връзка, VMware бе вероятно първият доставчик на решения, който осъзна, че бъдещият свят ще е хибриден. Мисля, че това се подкрепя от реалността – Amazon вече предлага възможност за изместване на част от инфраструктурата при клиента и от Google също говорят за подобни възможности.

Преди години една от основните спирачки пред облачните решения сякаш бе доверието. Смятате ли, че в бъдеще ще има компании, които ще разчитат само на външни услуги за за своите данни и ифраструктури? Дали хибридният облак не е стъпка в тази посока?

Мисля, че винаги ще са налице определени процеси, които компаниите ще искат да запазят при себе си. Също така, за осигуряване на максимално бързо време за реакция например, обработката трябва да се случва близо до мястото на генериране на данните. Това в някои случаи ще изключва възможността информацията да бъде изпращана в публичния облак.

Много компании са ограничени от закони или биха се притеснявали да изпращат даните си за обработка в други държави. Не на последно място налице е икономическа съставяща – публичните облаци не е задължително да са най-евтината възможност.

Що се отнася до доверието, мисля че хората се научиха кои данни могат да мигрират в облака и кои не. Всъщност съмнения най-често възникват, когато клиентите не са наясно къде точно отиват техните данни, как се съхраняват те и дали наистина те могат бъдат изтрити при нужда.

Измина около една година от обявяването на партньорството между VMware и Amazon. Какви са отзивите на клиентите?

Засега са много позитивни. Виждаме много клиенти, които искат да се възползват от облачни услуги, но не искат да изграждат и пренаписват наново инфраструктурите и системите си. Това може да отнеме години.

Междувременно много компании вече използват решения на VMware и благодарение на партньорството клиентът може с минимални модификации да прехвърли приложенията си в публичен облак. Допълнително предимство е, че VMware управлява тази инфраструктура и я доставя като услуга. Това е много привлекателно за клиентите, както това важи както за най-малките компании, така и за големите.

Налице е и възможност VMware да управлява собствената инфраструктура на клиента. По този начин клиентът получава много от предимствата на облака, запазвайки напълно собствеността и контрола върху приложенията. Всъщност това е и една от посоките на развитие, когато говорим за хибридни облаци.

Блокчейн е една от горещите теми в сферата на ИТ напоследък. Как технологията може да се впише в процесите на компаниите и какво прави VMware в тази насока?

VMware работи доста сериозно в тази сфера и най-вече върху комплексните системни софтуери. Един от проблемите в тази насока е свързан с децентрализирането на системите.

Нашата крайна цел е да създадем платформа, върху която да могат да се изграждат приложения използващи блокчейн. Те могат да помагат за увеличаване на доверието при вериги на доставки например, в които участват множество компании.

В много случаи при изпълнението на процесите е необходима ясна проследимост на определена последователност от стъпки. Не е задължително за това да се използва блокчейн, но тази технология може да е особено полезна именно когато става дума за взаимодействащи си отделни организации, т.е. когато е необходимо децентрализиране на доверието.

Наблюдаваме, че използващите такива технологии често са финансови организации, работещи с няколко други такива с цел изграждане на решения, при които трябва да се спазват договори. Получаваме обаче запитвания и от много други организации, като често става дума за вече споменатите вериги за доставки.

Засега повечето проучват възможности за въвеждане на блокчейн решения, но особено във финансовата сфера хората започват да решават сериозни проблеми с тяхна помощ и да изграждат реални приложения.

Коя според вас е най-важната тенденция в сферата на ИТ през 2019 г.?

Една такава тенденция продължава да е хибридният облак, за който вече говорихме. Друга тенденция е изместването в посока създаване на приложения специално за облачния модел на работа. Такава е серията от продукти на VMware, наречена PKS, които са насочени именно към това да помагат на разработчиците. Вероятно най-важната технология в този контекст е Kubernetes. В началото на стриктно облачната тенденция преди няколко години нещата бяха доста хаотични, но сега това е най-често използваната система за оркестрация на контейнери с отворен код.

Това е толкова важно за нас, че дори в края на миналата година придобихме компания, наречена Heptio, която е фокусирана върху улесняване използването на Kubernetes. Всъщност двама от основателите ѝ са част от екипа на Google, който създаде тази технология преди няколко години.

Разговора води Александър Главчев

Как да защитим работата на модерната фабрика
Съдържание от КОНТРАКС
Интелигентното видеонаблюдение влиза в умните фабрики
Съдържание от Коника Минолта Бизнес Солюшънс България
ERP системите в сърцето на умната фабрика
Съдържание от Тим ВИЖЪН България

Най-новото
ChatGPT изправя Google и Meta на нокти

ChatGPT изправя Google и Meta на нокти

  • 1
  • 179


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК