SAP представи нов пакет от облачни услуги и решения, базирани на SAP HANA

Computerworld.bg
Computer World

SAP представи нов пакет от облачни услуги и решения, базирани на SAP HANA

215 прочитания

Computerworld.bg

© Computer World


Благодарение на дългогодишния си опит в бизнес процесите и тясното сътрудничество с клиенти и партньори, SAP SE доставя точните решения, които дават на компаниите конкурентни предимства и предоставят на клиентите си уникално преживяване. В петък компанията представи новите си облачни услуги в SAP HANA, които целят да внесат мощта и производителността на базата данни на тази софтуерна платформа в облачната инфраструктура, където да действа като портал към данни от всякакъв размер като начин за справяне с предизвикателствата със силозни данни. Комбинацията от технологията с вътрешна памет на SAP HANA с виртуализацията на данните води до улесняване на потребителите и гъвкавост при управлението на данните. Алокираното пространство за големи данни позволява на предприятията да развиват своите данни, управлявани от SAP HANA, без никакви ограничения.

Едновременно с това, компанията планира локално базираните клиенти на SAP HANA да се възползват от новите облачни услуги, тъй като те могат гъвкаво да добавят капацитет, когато това е необходимо.

В същото време SAP Cloud Platform се развива допълнително в технологична платформа за бизнес, позволяваща на клиентите лесно да разширяват и интегрират SAP приложения с различни възможности. Както SAP, така и партньорите обогатяват платформата, като допринасят и разширяват своя бизнес опит.

SAP HANA Cloud Services и SAP Cloud Platform имат за цел да предоставят на клиентите достъп до всички данни на SAP и на приложения от трети страни, да намалят дублирането на данни и да предложат единна точка за сигурност и управление. В резултат на това, лицата, вземащи решения, имат всеобхватен и пълен достъп до данни, както и увереност, че тяхната инфорамция е защитена. Хората, вземащи решения, могат също така лесно да прилагат усъвършенствани анализи, машинно обучение и други техники към бизнес процесите, за да откриват нови възможности.

Нови интелигентни решения за SAP HANA и SAP Cloud Platform

Новите облачни продукти, услуги и инициативи в SAP HANA включват:

- SAP Data Warehouse Cloud обединява хетерогенни данни в едно решение, поддържайки сигурността, доверието и семантичното богатство на данните на компанията. Потребителите могат бързо да получат достъп до цялото си поле от данни и да го превърнат в стойност за бизнеса и всичко това чрез гъвкав модел на ценообразуване спрямо потреблението.

- SAP and OpenText затвърждава партньорството си с планове за разширяване на SAP Cloud Platform с неструктурирано съдържание за интелигентното предприятие. В най-скоро време се планира да се осигури управление на документи в мащаб, необходим за различните типове организаци, като услуга, налична в SAP Cloud Platform с бъдеща интеграция в рамките на SAP S/4HANA Cloud и други интелигентни корпоративни приложения, които предстоят да я интегрират. Услугите ще помогнат на клиентите да подобрят потока на всички видове информация, да си сътрудничат през целия бизнес процес, да отговарят на изискванията за съответствие и да увеличават производителността.

В допълнение към повече от 100 интелигентни сценария, SAP планира да внедри допълнителни актуализации на технологиите на SAP Leonardo като изкуствен интелект (AI), Internet of things (IoT) и разширения анализ в бизнес процесите, за да осигури информация в реално време. По този начин клиентите ще могат да ръководят бизнеса си в облака с по-голяма прецизност, ефективност и гъвкавост, за да правят по-бързи и уверени решения:

Технологичните услуги SAP Intelligent Robotic Process Automation (RPA) са на разположение за автоматизиране на бизнес процесите и повишаване на производителността чрез „дигитални ботове“. Тези софтуерни роботи заместват ръчните задачи, интерпретират текстовите комуникации или подпомагат крайните потребители с дефинирани и повторяеми бизнес процеси. SAP Intelligent RPA е тясно интегрирана в SAP Cloud Platform и основните дигитални решения на компанията като SAP S/4HANA.

SAP Data Intelligence е планирано да бъде първото корпоративно решение с цялостен жизнен цикъл за данни и машинно обучение. То е създадено, за да даде на потребителите по-голям контрол върху техните данни, модели и внедряване. SAP Data Intelligence също така им позволява да адаптират най-новите тенденции и технологии чрез комбиниране на решението SAP Data Hub и SAP Leonardo Machine Learning Foundation в едно интегрирано облачно предложение, използвайки установени отворени софтуери като TensorFlow. Със SAP Data Intelligence потребителите могат да се свързват, откриват и организират SAP HANA и източници на данни от трети страни, за да автоматизират прочистването на масивите от информция. Планира се SAP Data Intelligence да бъде достъпно през юни 2019 г.

Сътрудничеството между решението SAP Leonardo IoT и уеб услугите на Amazon (AWS) IoT вече е общодостъпно, за да предложи по-голяма гъвкавост и възможността за използване на AWS IoT Core като слой за свързване и управление на устройства за IoT телеметрични данни, които се предават към SAP Leonardo IoT. Освен това, SAP Leonardo IoT Edge предоставя на клиентите възможност да разширят поддръжката на своите бизнес процеси локално в допълнение на AWS IoT Greengrass. Съществени бизнес функции от SAP Leonardo IoT Edge се планират да се изпълняват в рамките на AWS IoT Greengrass Edge до края на 2019 г., като по този начин намаляват инертността и оптимизират използването на мрежата и свързаността.

Едновременно с това, актуализациите на SAP Analytics Cloud предлагат нови “визуални формули”, които позволяват на всеки в организацията да създава сценарии за планиране и да симулира модели, използвайки езика на домейна, като прави лесно и достъпно съвместното планиране в рамките на организацията. Новото обединение с интегрираното решение за бизнес планиране на SAP помага на потребителите да получат пълна видимост на важни KPIs в SAP Digital Boardroom. Благодарение на подобренията на SAP Analytics Cloud, клиентите и партньорите могат да изградят, внедрят и разширят своите собствени приложения за анализ на данни, планиране и прогнозиране със специален комплект инструменти за разработване на софтуер.

Бърз старт по пътя към създаването на интелигентно предприятие

SAP обяви 15 SAP ръководни резултати- пакети, които обединяват множество продукти на SAP, които често се използват заедно, за да осигурят безценна бизнес стойност. Първоначално, SAP адресира пет категории бизнес резултати, включително оптимизация на разходите, ръст на приходите, клиентско изживяване, цялостно управление на работната сила и постигане на високи резултати при продуктите и услугите. Много от пакетите разглеждат въпроси и проблеми на различни бизнеси, като някои от тях са предназначени за конкретни отрасли, включително дискретни, финансови услуги, потребители и др. Ръководните резултати на SAP са преминали през техническа валидация и включват препоръки и най-добри практики при внедряване на всяко решение.

За да помогне на клиентите си да внедрят точно нивото на интелигентните възможности спрямо техните бизнес нужди, SAP проектират интелигентни технологични пакети, включително машинно обучение, разбиране на естествен език или разширени възможности за анализ. Сребърните и златните пакетни вече са достъпни за SAP S/4HANA, SAP C/4HANA и SAP SuccessFactors решения и предоставят многофункционални бизнес процеси и потребителски изживявания, които се интегрират в решенията на SAP и тези на трети страни. Всички пакети използват силата на SAP Intelligent Robotic Process Automation, SAP Conversational AI и SAP Leonardo Machine Learning. Златната опция дава на потребителите допълнителна възможност да използват SAP Analytics Cloud, за да предсказват и откриват нови анализи, да ги визуализират и да действат спрямо тях.

Благодарение на дългогодишния си опит в бизнес процесите и тясното сътрудничество с клиенти и партньори, SAP SE доставя точните решения, които дават на компаниите конкурентни предимства и предоставят на клиентите си уникално преживяване. В петък компанията представи новите си облачни услуги в SAP HANA, които целят да внесат мощта и производителността на базата данни на тази софтуерна платформа в облачната инфраструктура, където да действа като портал към данни от всякакъв размер като начин за справяне с предизвикателствата със силозни данни. Комбинацията от технологията с вътрешна памет на SAP HANA с виртуализацията на данните води до улесняване на потребителите и гъвкавост при управлението на данните. Алокираното пространство за големи данни позволява на предприятията да развиват своите данни, управлявани от SAP HANA, без никакви ограничения.

Едновременно с това, компанията планира локално базираните клиенти на SAP HANA да се възползват от новите облачни услуги, тъй като те могат гъвкаво да добавят капацитет, когато това е необходимо.

В същото време SAP Cloud Platform се развива допълнително в технологична платформа за бизнес, позволяваща на клиентите лесно да разширяват и интегрират SAP приложения с различни възможности. Както SAP, така и партньорите обогатяват платформата, като допринасят и разширяват своя бизнес опит.

SAP HANA Cloud Services и SAP Cloud Platform имат за цел да предоставят на клиентите достъп до всички данни на SAP и на приложения от трети страни, да намалят дублирането на данни и да предложат единна точка за сигурност и управление. В резултат на това, лицата, вземащи решения, имат всеобхватен и пълен достъп до данни, както и увереност, че тяхната инфорамция е защитена. Хората, вземащи решения, могат също така лесно да прилагат усъвършенствани анализи, машинно обучение и други техники към бизнес процесите, за да откриват нови възможности.

Нови интелигентни решения за SAP HANA и SAP Cloud Platform

Новите облачни продукти, услуги и инициативи в SAP HANA включват:

- SAP Data Warehouse Cloud обединява хетерогенни данни в едно решение, поддържайки сигурността, доверието и семантичното богатство на данните на компанията. Потребителите могат бързо да получат достъп до цялото си поле от данни и да го превърнат в стойност за бизнеса и всичко това чрез гъвкав модел на ценообразуване спрямо потреблението.

- SAP and OpenText затвърждава партньорството си с планове за разширяване на SAP Cloud Platform с неструктурирано съдържание за интелигентното предприятие. В най-скоро време се планира да се осигури управление на документи в мащаб, необходим за различните типове организаци, като услуга, налична в SAP Cloud Platform с бъдеща интеграция в рамките на SAP S/4HANA Cloud и други интелигентни корпоративни приложения, които предстоят да я интегрират. Услугите ще помогнат на клиентите да подобрят потока на всички видове информация, да си сътрудничат през целия бизнес процес, да отговарят на изискванията за съответствие и да увеличават производителността.

В допълнение към повече от 100 интелигентни сценария, SAP планира да внедри допълнителни актуализации на технологиите на SAP Leonardo като изкуствен интелект (AI), Internet of things (IoT) и разширения анализ в бизнес процесите, за да осигури информация в реално време. По този начин клиентите ще могат да ръководят бизнеса си в облака с по-голяма прецизност, ефективност и гъвкавост, за да правят по-бързи и уверени решения:

Технологичните услуги SAP Intelligent Robotic Process Automation (RPA) са на разположение за автоматизиране на бизнес процесите и повишаване на производителността чрез „дигитални ботове“. Тези софтуерни роботи заместват ръчните задачи, интерпретират текстовите комуникации или подпомагат крайните потребители с дефинирани и повторяеми бизнес процеси. SAP Intelligent RPA е тясно интегрирана в SAP Cloud Platform и основните дигитални решения на компанията като SAP S/4HANA.

SAP Data Intelligence е планирано да бъде първото корпоративно решение с цялостен жизнен цикъл за данни и машинно обучение. То е създадено, за да даде на потребителите по-голям контрол върху техните данни, модели и внедряване. SAP Data Intelligence също така им позволява да адаптират най-новите тенденции и технологии чрез комбиниране на решението SAP Data Hub и SAP Leonardo Machine Learning Foundation в едно интегрирано облачно предложение, използвайки установени отворени софтуери като TensorFlow. Със SAP Data Intelligence потребителите могат да се свързват, откриват и организират SAP HANA и източници на данни от трети страни, за да автоматизират прочистването на масивите от информция. Планира се SAP Data Intelligence да бъде достъпно през юни 2019 г.

Сътрудничеството между решението SAP Leonardo IoT и уеб услугите на Amazon (AWS) IoT вече е общодостъпно, за да предложи по-голяма гъвкавост и възможността за използване на AWS IoT Core като слой за свързване и управление на устройства за IoT телеметрични данни, които се предават към SAP Leonardo IoT. Освен това, SAP Leonardo IoT Edge предоставя на клиентите възможност да разширят поддръжката на своите бизнес процеси локално в допълнение на AWS IoT Greengrass. Съществени бизнес функции от SAP Leonardo IoT Edge се планират да се изпълняват в рамките на AWS IoT Greengrass Edge до края на 2019 г., като по този начин намаляват инертността и оптимизират използването на мрежата и свързаността.

Едновременно с това, актуализациите на SAP Analytics Cloud предлагат нови “визуални формули”, които позволяват на всеки в организацията да създава сценарии за планиране и да симулира модели, използвайки езика на домейна, като прави лесно и достъпно съвместното планиране в рамките на организацията. Новото обединение с интегрираното решение за бизнес планиране на SAP помага на потребителите да получат пълна видимост на важни KPIs в SAP Digital Boardroom. Благодарение на подобренията на SAP Analytics Cloud, клиентите и партньорите могат да изградят, внедрят и разширят своите собствени приложения за анализ на данни, планиране и прогнозиране със специален комплект инструменти за разработване на софтуер.

Бърз старт по пътя към създаването на интелигентно предприятие

SAP обяви 15 SAP ръководни резултати- пакети, които обединяват множество продукти на SAP, които често се използват заедно, за да осигурят безценна бизнес стойност. Първоначално, SAP адресира пет категории бизнес резултати, включително оптимизация на разходите, ръст на приходите, клиентско изживяване, цялостно управление на работната сила и постигане на високи резултати при продуктите и услугите. Много от пакетите разглеждат въпроси и проблеми на различни бизнеси, като някои от тях са предназначени за конкретни отрасли, включително дискретни, финансови услуги, потребители и др. Ръководните резултати на SAP са преминали през техническа валидация и включват препоръки и най-добри практики при внедряване на всяко решение.

За да помогне на клиентите си да внедрят точно нивото на интелигентните възможности спрямо техните бизнес нужди, SAP проектират интелигентни технологични пакети, включително машинно обучение, разбиране на естествен език или разширени възможности за анализ. Сребърните и златните пакетни вече са достъпни за SAP S/4HANA, SAP C/4HANA и SAP SuccessFactors решения и предоставят многофункционални бизнес процеси и потребителски изживявания, които се интегрират в решенията на SAP и тези на трети страни. Всички пакети използват силата на SAP Intelligent Robotic Process Automation, SAP Conversational AI и SAP Leonardo Machine Learning. Златната опция дава на потребителите допълнителна възможност да използват SAP Analytics Cloud, за да предсказват и откриват нови анализи, да ги визуализират и да действат спрямо тях.

Най-новото


НОИ ще дигитализира пенсионните производства

НОИ ще дигитализира пенсионните производства

  • 0
  • 178

"Kyndryl България" навърши една година

"Kyndryl България" навърши една година

  • 0
  • 212

Microsoft интегрира ChatGPT в своята търсачка Bing

Microsoft интегрира ChatGPT в своята търсачка Bing

  • 0
  • 103


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК