Училище, ученици, образование, класна стая, учебна година
Цветелина Белутова

Как езиковата гимназия "Иван Вазов" в Пловдив дигитализира учебния процес

Мария Динкова
915 прочитания

Училище, ученици, образование, класна стая, учебна година

© Цветелина Белутова


Образованието е една от сферите, които усилено се дигитализират през последните години, но сме доста далеч от целените резултати. В сектора има редица добри примери, които очертават правилния път, по който трябва да се върви, но определено не всички образователни институции са започнали своето цифрово пътешествие. Трансформацията на училищата тепърва стартира, а в този процес трябва задължително да се включат и университетите в страната.

Добрата новина обаче е, че за кратко време може да се постигне голям напредък и доказателство за това е опитът на езиковата гимназия "Иван Вазов" в Пловдив. Само за четири години институцията успява да стане първото Google референтно училище в страна ни, да подобри значително учебния процес и административните си дейности, а също така да включи 17 паралелки в иновативния модел "едно към едно", или устройство за всеки ученик.

Как се взима решението за трансформация и как тя започва разказва Мария Атанасова, заместник-директор по учебната дейност в ЕГ "Иван Вазов": "Нашето училище е голямо, имаме повече от 1100 ученици и учителите, които работят с тях, са 84. През историята винаги сме били търсено училище заради доброто обучение, което предлага. Най-вече се гордеем с доброто чуждоезиково обучение, в училище се изучават четири чужди езика. Интересът към нашата гимназия е огромен, всяка година кандидатстват хиляди ученици, но за съжаление не всички успяват да бъдат приети при нас. И въпреки доброто качество на образованието, което даваме, имахме едно усещане за не много добре свършена работа и че нещата, които правим, са добри, но недостатъчни."

Тази представа се потвърждава и от изследване на The Economist, разкриващо кои са качествата и уменията, които според учители, ученици, студенти и представители на бизнеса ще направят младите хора успешни. Оказва се, че владеенето на чужди езици се нарежда едва на 9-о място. Преди това като най-критични за служителите са умения за разрешаване на проблеми, екипна работа, комуникации, критично мислене, креативност, лидерство, езикова и дигитална грамотност.

"За нас беше ясно, че имаме дефицит и трябваше да действаме бързо. Имахме проблем, който трябваше да бъде преодолян, за да тръгнат нещата в правилната посока. Истината беше, че не си говорихме много в училище и комуникацията ни беше трудна. Доста често падахме жертва на разваления телефон", обяснява експертът. Така още година преди пандемията започва сериозната промяна, а училището се обръща към технологиите като средство за подпомагане и насърчаване на споделянето на знание, планирането и съвместната работа. За целта гимназията се спира на инструментите на Google и на Центъра за творческо обучение, който е официален партньор на Google за образованието у нас.

Промяната на практика

С въвеждането на технологиите в пловдивското училище процесите бързо започват да се трансформират. Към днешна дата всички в институцията разполагат с профили в облака, благодарение на което и цялата комуникация се канализира. По думите на Атанасова вече всеки знае какво и на кого го казва, а преподавателите изключително лесно вече могат да работят в групи. Отделно пренасянето на административните процеси онлайн позволява на учителите да отделят повече време и усилия на учебния процес. Не на последно място и самото обучение се променя значително с прилагането на технологиите в класната стая.

Моделът 1:1 позволява на всяко дете да занесе вкъщи своето устройство, а също така да го използва в училище. Това позволява на учениците да бъдат по-ангажирани с учебния процес, а да не бъдат просто пасивни потребители на учебното съдържани. "В един класически обучителен процес, такъв какъвто беше преди четири години при нас, основно учителят имаше главната роля и предвид натовареността на програмите, общо взето, тази роля се изчерпваше в това да предоставя информация. Съответно учениците я обработваха по най-елементарния начин - да я запаметят и на следващия час да я възпроизведат. Нямаше почти никакво взаимодействие между самите ученици вътре в класната стая, работейки по някакво учебното съдържание заедно", споделя Атанасова.

Тя допълва, че основното, което се е променило, е ролята, която учителите и учениците имат. От една страна, технологичните инструменти позволяват на преподавателя да се отдръпне и да се намесва единствено тогава, когато има нужда от него, за да насочи в правилната посока или да даде необвързващ съвет. От друга страна, самите ученици стават по-активни и започват да усвояват учебното съдържание чрез своите собствени усилия. Те сами правят проучвания и анализи, достигат до изводи, обсъждат ги помежду си или с преподавателя и виждат на практика дали заключенията им работя. Ако не, те променят своята стратегия, започвайки нови изследвания и т.н. Идеята на целия процес е, че той много наподобява условията на работа в една компания, а това ще помогне на децата в бъдеще да бъдат по-добре подготвени за решаването на проблеми и взимането на решения в една реална среда.

Учениците са творчески личности, защото не са така обременени – просто трябва някой да им даде възможността за изява. Работата по модела 1:1 постига това, прави ги и по-уверени, след като видят един продукт, който е резултат от техните усилия.

Мария Атанасова
Мария Атанасова

заместник-директор по учебната дейност в ЕГ "Иван Вазов"

"Учениците са творчески личности, защото не са така обременени - просто трябва някой да им даде възможността за изява. Работата по този начин постига това, прави ги и по-уверени, след като видят един продукт, който е резултат от техните усилия", отбелязва експертът. Сега общо 445 ученици използват модела 1:1, като за тях учебното съдържание е 100% дигитално, а резултатите вече са налице. Те развиват умения за съвместно учене, сътрудничество и творчество, а също така могат да разпознава дезинформацията, по-уверени са в своята работа и не на последно място имат по-високи академични постижения.

Трансформацията на учителите

Цялата тази промяна определено не би била възможна без активното участие и ангажираност от страна на учителите, които имат ключова роля при въвеждането на иновациите. За по-малко от три години преподавателите в езиковата гимназия "Иван Вазов" значително подобряват дигиталните си компетенции, а над 50% от тях вече са и сертифицирани по международно признатата програма на Google. Тези постижения се оказват особено важни за прокарването на трансформацията, тъй като голяма част от уменията, нужни на младите хора днес, първо трябва да бъдат придобити от техните учители.

"Учителите също са продукт на образователната система, каквато я познаваме последните 50 години. Така че те също насочиха доста усилия и време в това да развият тези умения, които след това те трябваше да предадат на учениците", признава Атанасова. Тук попадат не само дигиталните умения, но също така презентационните, както и способността за работа в екип. По думите на експерта едно от по-големите предизвикателства е било свързано с изграждането на култура за сътрудничество между самите преподаватели, които досега трудно са били склонни да споделят своите учебни ресурси.

Новият подход за работа и облачните инструменти обаче дават нужния тласък на екипната работа и вече учителите винаги се консултират помежду си, когато става дума за обсъждане на учебно съдържание, дискутират и търсят варианти за неговото подобряване. Това значително допринася и за прилагането на т.нар. проектно базирано обучение, което от няколко години се въвежда в българската образователна система и което изисква нова методика на преподаване. "Голяма част от усилията ни бяха свързани и насочени в тази посока - да видим какви са подходящите модели на преподаване, така че по-ефективно да реализираме този трансфер на знания от едната страна на другата", отбелязва Атанасова.

Равносметката

Днес Google референтните училища в страната са 16, но през 2019 пловдивската гимназия става първата такава образователна институция. "Искахме да бъдем сигурни, че това, което правим, е правилното. Признанието, което Google ни даде тогава, ни окрили и като Google референтно училище сега посрещаме много екипи от България и чужбина, за да представим нашите достижения", коментира Атанасова. "Когато започвахме, нещата изглеждаха доста несигурни за нас, но сега сме доста здраво стъпили на земята, знаем какво правим и сме твърдо решени да продължаваме да го правим."

В тази връзка експертът изрази специални благодарности на община Пловдив, Центъра за творческо обучение и Министерството на образованието, без чието партньорство дигиталната трансформация би била невъзможна. Въпреки постигнатото до този момент училището не спира да мечтае, като следващата цел е в близките две години моделът 1:1 да бъде достъпен за всички ученици. Също така се планира с преминаването към изцяло дигитално съдържание ЕГ "Иван Вазов" да стане и училище без хартия. А голямото желание на институцията е приложеният от нея модел да се реализира и в университетите, за да идват младите преподаватели вече подготвени за иновативния начин на работа.

Според Атанасова вече има доста натрупат опит и ноу-хау, знаят се стъпките и посоката, а това ще помогне на другите организации от сектора също да постигнат добри резултати. "Просто трябва кураж и да си преследват целите", убедена е тя. Промяната на мисленето обаче е ключов и предизвикателен момент, и то на всички нива - не само при учителите и директорите, но също така при учениците и родителите. Всъщност това, което трябва да се разбере от всички участващи страни, е новата роля на образованието и на една образователна институция.

Едва ли днес все още някой живее с илюзията, че може да знае всичко и да има всички данни в главата си. По-важни се оказват уменията за намиране, тълкуване, разбиране и анализиране на достъпната информация. И не е фатално да не успеем от първия път да намерим правилния отговор, но е важно след това да не се отказваме и да продължим да се учим и да търсим. Дори да не станем предприемачи, подобно разбиране за света със сигурност ще направи живота малко по-лесен. И ако успеем да усвоим тези умения още в училище, то наистина ще е изпълнило своята роля да ни подготви добре за реалните ситуации, предизвикателства и възможности.

Образованието е една от сферите, които усилено се дигитализират през последните години, но сме доста далеч от целените резултати. В сектора има редица добри примери, които очертават правилния път, по който трябва да се върви, но определено не всички образователни институции са започнали своето цифрово пътешествие. Трансформацията на училищата тепърва стартира, а в този процес трябва задължително да се включат и университетите в страната.

Добрата новина обаче е, че за кратко време може да се постигне голям напредък и доказателство за това е опитът на езиковата гимназия "Иван Вазов" в Пловдив. Само за четири години институцията успява да стане първото Google референтно училище в страна ни, да подобри значително учебния процес и административните си дейности, а също така да включи 17 паралелки в иновативния модел "едно към едно", или устройство за всеки ученик.

Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК