Специално издание

Digitalk 101 | Най-големите ИТ компании 2023

Септември 2023

Digitalk 101 | Най-големите ИТ компании 2023

Септември 2023

PDF

Телекомуникации: Ускорен растеж след пандемията

Ивайло Шаханов, директор "Стратегия, планиране и развитие на мрежата" в "CETIN България"

Това е маркетинг публикация. Отговорността за нейното съдържание носи рекламодателят и то отговаря на правилата за нейтив пакети.

Профил

Ивайло Шаханов е директор "Стратегия, планиране и развитие на мрежата" в CETIN от самото създаване на компанията през 2020 г. През последните 20 години професионалният му път е в света на телекомуникациите, като по-голямата част от него е прекарал именно на територията на настоящата си компания - от "Глобул" като млад телекомуникационен инженер, през "Теленор" и до днес в CETIN.

2022 година премина под знака на нарастваща инфлация и увеличени цени на енергоизточниците, суровини и услуги. Как се справихте в тази динамична среда?

През 2022 година целият бизнес както в България, така и на глобално ниво беше изправен пред немалко предизвикателства, рискове и несигурност. Телекомуникационната индустрия, и в частност CETIN, не беше подмината от въздействието на случващото се около нас и сложната икономическа обстановка. Това се отрази в изключително поскъпване и непредвидимо движение на цената на електроенергията, сериозни затруднения във веригите за доставки и инфлационен натиск върху цените на материалите и услугите.

От друга страна, нашият бизнес се доказа като много стабилен и устойчив на външни кризи.

Оперирайки в една силно динамична и конкурентна среда, ние (CETIN) винаги сме били изложени на вихъра на бързо променящи се събития и фактори. Затова в компанията има изградена култура на мислене и работа, която ни позволява да взимаме бързи, иновативни и смели решения, водещи до постигане на множество успехи и продължаващ растеж, независимо от външните изненади и кризи. В нашето ДНК е заложено във всяка трудност да виждаме и възможност да подобрим нещо, да станем по-ефективни или по-креативни и така да превъзмогнем текущите препятствия и бъдещи предизвикателства.

Като пример мога да дам дългосрочния договор от типа PPA (Power Purchase Agreements) за доставка на електроенергия от възобновяеми източници, който сключихме тази година. Така си осигурихме стабилност и предвидимост на цената на ползваната от нас електроенергия за период от 10 години, но освен това се доближихме до желанието ни да изградим изцяло зелена мрежа, захранвана от възобновяеми източници. Това е огромна стъпка към понижаването на отпечатъка ни върху околната среда, която е в унисон с ESG стратегията на CETIN Group и PPF Group.

Нашата сделка е сред първите от този вид в България и се надяваме, че с този проект ще се превърнем в модел за подражание в сферата за взимане на модерни и устойчиви бизнес решения.

Как се промениха вашата организация, клиентите и начините за правене на бизнес?

Все повече хората осъзнават, че телекомуникационните услуги и свързаността са базови, определящи качеството им на живот, подобно на електрозахранването, водоснабдяването, и са от критична важност за сигурността на населението и на държавата. Приветствам стартиралия диалог с държавата в лицето на КРС и на съответните министерства и ведомства, за да се обърне още по-сериозно внимание на опазването на изградените телекомуникационни съоръжения при извършването на различни дейности и ремонти по публичната инфраструктура. Ние от своя страна обезпечаваме резервираност и защита на всички критични системи, капацитети и услуги в мрежата ни, използвайки и географски разпределените ни по страната центрове за данни.

Правят впечатление и повишените интерес и внимание на клиентите към информационната сигурност и защита от кибератаки. Това се забелязва не само при големите компании с обособени ИТ отдели, ресурси и познания в сферата, но и при много бизнеси от различни сектори, които бързо възприеха цифровата трансформация, за да се адаптират към предизвикателствата. В това отношение CETIN успява да предостави изключително атрактивни решения - от напълно управлявани от нас услуги за клиенти, които нямат желание или ресурс да правят това сами, през иновативни и гъвкави SD-WAN решения, до комплексни такива, включващи изграждане на "частни" мрежи с пълен контрол на клиента, както и гарантирани и персонализирани услуги.

Как бихте оценили усилията и постиженията на вашия екип през изминалата година?

Въпреки множеството предизвикателства 2022 г. беше успешна година за "CETIN България", като това основно се дължи на отдадеността и неуморната работа на екипите на компанията. За нас беше от изключителна важност да запазим висока мотивацията на хората и въпреки значителните темпове на работа и стрес да съхраним прекрасната атмосфера в екипите.

Освен традиционното за нас отбелязване на малките и големите успехи - награди за успешно приключване на проекти или за допринеслите с интересна идея или иновация, стартирахме и различен бонусен модел в някои екипи на компанията, така че служителите да бъдат допълнително възнаградени в зависимост от стойността, която генерират за компанията.

Каква е формулата за успех на ИТ пазара в България?

За нас в CETIN формулата на успеха има няколко елемента, като всеки има своята тежест и е незаменим. Това е уникалната комбинация от технологии, хора, партньорства и нашите клиенти:

  • Да имаш екип от професионалисти, на който можеш да разчиташ дори и в тежки ситуации (понякога в чисто житейски план), с които заедно да търсите решения и да празнувате успехите.
  • Да работиш с най-съвременни технологии, да тестваш и внедряваш най-новите решения и оборудване в света на телекомуникациите.
  • Да търсиш и изграждаш партньорства, които да имат добавена стойност както за бизнеса, така и за обществото.

И всичко това в името на нашите клиенти - на които се стремим да дадем важното за тях в този момент и да предвидим от какво ще имат нужда те в бъдеще.

Звучи просто, но е нужен фин баланс между отделните елементи, за да може формулата да сработи.

Как се промениха потребителите през последната година?

Бих казал, че клиентите се превърнаха във все по-изискващи, но в същото време, когато спечелиш тяхното доверие и видят в теб стабилен и коректен партньор, на когото могат да разчитат, са склонни да се обвържат по-дългосрочно с компанията. Това отключва нови възможности, извън традиционните услуги, които предоставяме. Затова за нас е изключително важно да градим устойчиви взаимоотношения с нашите клиенти и партньори, базирани на доверие от двете страни.

Посочете три технологични тенденции, които ще променят в близко бъдеще пазарите?

България следва световните тенденции, свързани с ускорената дигитална трансформация и автоматизация, макар че в някои области навлизането на новите неща става с известно закъснение или в по-ограничен мащаб. Ако трябва да се спра само на три, то със сигурност едно от тях е все по-сериозното навлизане на облачните услуги. Тук бих казал, че ще наблюдаваме движение в посока на постепенно изнасяне на повечето ИТ инфраструктура и натовареност към публичните облаци, като същевременно за някои чувствителни откъм времезакъснение услуги ще има необходимост облакът да е максимално близо до края на клиентската мрежа.

В това отношение CETIN може да предложи на бизнеса пълно портфолио от решения. Ние можем да осигурим сигурна и защитена свързаност към всички големи доставчици на облачни услуги, имаме центрове за данни и стотици точки в цялата страна, където бихме могли да разположим мрежова инфраструктура. По този начин осигуряваме безпроблемна интеграция с нужните облачни ресурси. В допълнение можем да предложим оптимизиран ИТ хардуер и виртуална среда, които да се използват от нашите клиенти за инсталиране на техни виртуални или контейнеризирани мрежови функционалности.

На следващо място бих посочил 5G частните мрежи (Mobile Private Networks).

Основният двигател е необходимостта от събирането на все повече електронни данни от множество на брой физически устройства и активи, надеждното им предаване посредством проектирана специфично за нуждите на клиента или услугата комуникационна мрежа.

Секторите, в които се очаква първо бъдат внедрени подобни мрежи за свои цели, са транспортната индустрия и производството, където ползите от автоматизация, интелигентно наблюдение и оптимизиране на процесите изглеждат най-обещаващи. Виждаме сериозен потенциал и в публичната сфера, комуналните услуги, минната индустрия и здравеопазването. CETIN в партньорство с Yettel работи с различни бизнеси за идентифицирането и реализирането на различни възможности, които се откриват в тази посока.

Не на последно място, смятам, че изключително интересна и обещаваща тенденция е навлизането на софтуерно дефинираните, или виртуални, мрежи (SD-WAN) и по-широкото Secure Access Service Edge (SASE), което надгражда SD-WAN с включването на различни елементи за подобряване на сигурността на мрежата и облачни услуги. Това решение е изключително гъвкаво, може да се адаптира за потребностите на всякакъв вид компании, които имат нужда от корпоративна мрежа, и позволява сигурна, защитена и качествена връзка на различни отдалечени локации, независимо какъв вид физическа мрежа за достъп се използва. CETIN е един от водещите доставчици, осигуряващи и внедряването на подобен тип решения в България, като сме партньори с едни от най-утвърдените производители на такова оборудване.

Благодарение на комплексната инфраструктура, с която разполагаме, сериозната експертиза и познанията на нашите екипи и изградените здрави партньорства с компании в различни сфери, можем да отговорим на текущите и бъдещите нужди на клиентите, за да бъдат те по-успешни в техния бизнес и в услугите, които предлагат на своите крайни потребители.

Профил

Ивайло Шаханов е директор "Стратегия, планиране и развитие на мрежата" в CETIN от самото създаване на компанията през 2020 г. През последните 20 години професионалният му път е в света на телекомуникациите, като по-голямата част от него е прекарал именно на територията на настоящата си компания - от "Глобул" като млад телекомуникационен инженер, през "Теленор" и до днес в CETIN.

2022 година премина под знака на нарастваща инфлация и увеличени цени на енергоизточниците, суровини и услуги. Как се справихте в тази динамична среда?

Най-новото

5 начина да се защити облачният бекъп

5 начина да се защити облачният бекъп

  • 0


И ЦРУ разработва генеративен чатбот

И ЦРУ разработва генеративен чатбот

  • 0ЕС блокира сливането на Booking.com и eTravel

ЕС блокира сливането на Booking.com и eTravel

  • 1

Джон Кармак: Изкуствен интелект на човешко ниво - около 2030 г.

Джон Кармак: Изкуствен интелект на човешко ниво - около 2030 г.

  • 0

Как ще се оформи цифровото бъдеще на Европа според GSMA

Как ще се оформи цифровото бъдеще на Европа според GSMA

  • 0


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК