Специално издание

Digitalk Report | Дигиталният преход към устойчивия град

Април 2023

Digitalk Report | Дигиталният преход към устойчивия град

Април 2023

PDF

Shutterstock

Интелигентното градско управление плава през океани от данни

Александър Главчев

Shutterstock


Умен град (smart city) е концепция за градско управление, която използва различни технологии и иновации, за да подобри качеството на живот на гражданите, да оптимизира управлението на ресурсите и да намали неблагоприятните екологични въздействия.

Един умен град може да включва използването на сензори, Интернет на нещата, изкуствен интелект, блокчейн, географски информационни системи (ГИС), облачни решения и други подобни технологии, за да се подобри управлението на градската инфраструктура, например енергийни мрежи, транспортни системи, обществени услуги, комуникации и т.н.

Достъпът до данни е в основата на всичко

В момента градовете представляват едва 3% от територията на света, но приютяват 55% от неговото население. По данни на ООН до средата на настоящия век 70% от населението на света ще живее в урбанизирани територии. На икономическо ниво градовете създават около 80% от световния БВП (по данни на Световната банка), отговорни са за 80% от потреблението на енергия и повече от 70% от въглеродните емисии и глобалните отпадъци.

От друга страна, когато става въпрос за здравето на хората и опазването на природата, градовете играят решаваща роля. Концентрирайки хора и ресурси на едно място, градската среда създава както рискове за здравето, така и възможности за подобряването му. Например 90% от случаите на COVID-19 по света са възникнали в градовете, сочат данни на ООН. Паралелно с това обаче качеството на здравните грижи обикновено е осезаемо по-високо в градските центрове в сравнение с по-отдалечените населени места.

Дигитализацията бе решаващ инструмент в отговора на градовете по време пандемията.

Един дигитално свързан "умен град" може да направи не само здравеопазването, но и да подобри цялостното благополучие на своите жители по интелигентен начин - чрез интегриране на системите и данните за здравните услуги, обществената безопасност, качеството на жилищата, околната среда, социалните услуги, спешните служби и транспорта. Това може да помага за създаването на възможности за реагиране в реално време на здравни кризи, бедствия, аварии, задръствания и всякакви локални проблеми, както и за изграждане на стратегии за борба с неравенства и различни социални фактори. Интелигентният и базиран на реални данни град може да гарантира справедливост, като даде възможност за достъп до здравни и други грижи за повече хора и поддържане на социалните, икономическите и екологичните фактори, които допринасят за цялостното благосъстояние на всички негови обитатели.За да бъде реализирано това обещание, достъпът до данни е решаващ фактор. Според Deloitte вече са налице примери за това - дигитализацията е била решаващ инструмент в отговора на градовете по време пандемията. Притиснати от разпространението на вируса, много градове по света се втурнаха да внедряват унифицирани цифрови платформи и да разработят начини за комуникация и ангажиране на гражданите. Бяха направени големи инвестиции в технологии и платформи, за да стимулират персонализирано изживяване, обръщайки особено внимание на цифровата идентичност, киберсигурността и поверителността. Според анализаторите 83% от градовете са направили големи технологични инвестиции за подобряване на дистанционната диагностика и лечение, както и телемедицински услуги.

Умните градове зависят от геоданните

Един от видовете данни, без които концепцията на модерния умен град е невъзможна, са географските. И наистина - ГИС се превърнаха в неразделна част от ежедневието в умните градове. ГИС предоставят ИТ инфраструктура, която интегрира не само всички заинтересовани страни, но и на практика всеки интелигентен градски процес, започвайки от планиране и концептуализация до развитие и поддръжка.

ГИС помагат за идентифициране на потенциални обекти за градско развитие. Те комбинират и интегрират различни типове информация за по-добро вземане на решения и може да предоставят инструменти за визуализация от висок клас, които да подобрят възможностите за вземане на решения.

Такива решения могат да бъдат полезни не само на властите, но и на бизнесите и дори на обикновените граждани. С помощта на данни за местоположението фирмите за недвижими имоти могат да подобрят и ускорят оценките на имотите, анализирайки фактори като близост до спирки, почвените условия, дълбочина на подземните води и уязвимост към природни бедствия.

Тъй като ГИС могат да предоставят обща платформа за комуникация с държавните регулатори и обществеността, вече е по-лесно и бързо за гражданите и организациите да отговарят на регулаторни изисквания. Графичните визуализации, предоставяни от модерните ГИС решения, могат да помогнат за бързо генериране на отчети, които ясно демонстрират как са изпълнени изисквания за съответствие.

Занапред геоданните ще бъдат ключът към концептуализиране, проектиране и планиране на интелигентни градове и ще подпомагат всеки етап от развитието на инфраструктурата - от предварителния анализ, през изграждането на дадения обект, до оценката на неговата ефективност. Интегрирането на ГИС с инструменти за проектиране като информационно моделиране на сгради (BIM) и компютърно подпомогнато проектиране (CAD) ще доведе до по-добър анализ и възможности за оценка на разходите за планиране на интелигентна градска инфраструктура.

Дигитални граждани

Не на последно място, умният град може да увеличи тежестта на гласа и мнението на отделния гражданин. Приложения и онлайн услуги позволяват на хората незабавно да докладват за местни проблеми, докато мрежовите платформи на общностите им дават възможност да се обединяват и да споделят ресурси.

Всъщност се очаква, че умните градове ще насърчават участието на гражданите си. Събирането на честна обратна връзка от общността около даден проект може да подготви възложителя за различни тънкости и проблеми. Съществува тенденция гражданите да взаимодействат различните органи само когато са недоволни.

Друг често срещан проблем е, че обикновено малък сегмент от населението се ангажира с обществени проблеми и това често са едни и същи хора, което стеснява обхвата на общественото влияние. Обикновено причина за това е, че участието например в дискусии отнема значително време. Възможни са и други бариери като липса на удобен транспорт или детегледачка, така че даденият гражданин да присъства на такова мероприятие. В момента ситуацията е друга - по-голямата част от населението има достъп до технологии по един или друг начин. Именно улеснените комуникации имат потенциала да свържат гражданите с общини и различни отговорни органи както никога досега.

Груповото финансиране може да увеличи участието на гражданите при решаване на обществени въпроси.

Гражданите вече могат да се чувстват по-пряко свързани с решенията, които се вземат за техния град, чрез достъп до виртуални срещи в кметството или публикувани в облака публични документи. Създаването на повече възможности за избирателите да се ангажират с избраните от тях управници естествено изгражда настроения сред населението, че те действително са в състояние да влияят върху това, което се случва в техния град или квартал.

Един от начините, чрез които умните градове могат да увеличават участието на гражданите, е чрез мобилни приложения. Правителствата, които инвестират в намирането на начини да направят гражданското участие вълнуващо и приятно, обикновено установяват, че жителите са по-стимулирани да участват.

Т.нар. краудфъндинг (групово финансиране) е друг начин, по който градовете могат да включат технология, за да ангажират гражданите си. В статия от Embarq Network, наречена "Вие също можете да изградите устойчив град чрез групово финансиране", се посочва, че краудфъндингът е "бързо разрастващ се модел на финансиране, който напоследък се разширява като начин за подкрепа на проекти за подобряване на градската среда". Използвайки стимули като малки парични награди или кредити за паркиране, градовете могат да използват технологията, за да насърчат населението си да участва в инициативи за групово финансиране, които изискват само малка парична вноска от всеки гражданин, която обаче бързо може да достигне значителни суми. След това тези средства могат да отиват за подобряването на градските услуги, като в същото време се събират ценни данни от гражданите чрез приложенията. Всичко това може да дава на правителствата информация за тенденциите, предпочитанията и нагласите на хората - и това да се използва за подобряване на начина, по който градът обслужва своите граждани.

Градовете се развиват като екосистеми за сътрудничество, с повече участие и прозрачност. Отворените данни и нововъзникващите и вече утвърдените технологии проправят пътя градовете да бъдат в още по-голяма степен ориентирани към човека и бизнесите.

Умен град (smart city) е концепция за градско управление, която използва различни технологии и иновации, за да подобри качеството на живот на гражданите, да оптимизира управлението на ресурсите и да намали неблагоприятните екологични въздействия.

Един умен град може да включва използването на сензори, Интернет на нещата, изкуствен интелект, блокчейн, географски информационни системи (ГИС), облачни решения и други подобни технологии, за да се подобри управлението на градската инфраструктура, например енергийни мрежи, транспортни системи, обществени услуги, комуникации и т.н.

Достъпът до данни е в основата на всичко

В момента градовете представляват едва 3% от територията на света, но приютяват 55% от неговото население. По данни на ООН до средата на настоящия век 70% от населението на света ще живее в урбанизирани територии. На икономическо ниво градовете създават около 80% от световния БВП (по данни на Световната банка), отговорни са за 80% от потреблението на енергия и повече от 70% от въглеродните емисии и глобалните отпадъци.

Най-новото
Дали 2023 ще бъде годината на стартъпите в инфраструктурата

Дали 2023 ще бъде годината на стартъпите в инфраструктурата

  • 0


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК