Schneider Electric

Енергийната криза удря най-силно центровете за данни

Schneider Electric подпомага германския Terra Cloud, където внедрява технологии за по-висока енергийна ефективност

Schneider Electric


Само за една година въпросът за енергийната ефективност в Европа придоби съвсем нови измерения, а важността му се увеличи многократно. Ако преди 12 месеца фокусът на повечето компании беше върху постигането на по-голяма екологична устойчивост, то днес вече става дума за гарантиране на енергийна независимост и сигурност. Това коментира Роб Маккернан, старши вицепрезидент Secure Power Europe в Schneider Electric, по време на ексклузивното събитие на компанията, което се проведе по-рано тази седмица в Хановер.

Експертът даде за пример Франция, която традиционно е нетен износител на енергия и за първи път тази година се превръща в нетен вносител. Разбира се, подобна е ситуацията и в другите държави на целия континент, където вследствие на войната в Украйна достъпната енергия намалява с 20%. В същото време нейната цена е скочила четири пъти, като енергийната инфлация е 38,6% в сравнение с общата инфлация от 9,1% и към момента потребителите в Европа плащат по 262 евро за мегаватчас.

Въпреки че няма компания и сектор, които да не са засегнати от случващото се, проблемът е особено сериозен за центровете за данни, при които енергията е едно от основните разходни пера, а в същото време центровете са ключово звено в дигиталната икономика. В тази връзка Schneider Electric се опитва да подпомогне центровете за данни да се справят с настоящите предизвикателства, като постигнат въглеродна неутралност, нулеви загуби и оптимизирано потребление на вода. В основата на това заляга концепцията за Електричество 4.0, за което технологиите вече съществуват и трябва единствено да бъдат внедрени.

По думите на Маккернан отделяните от правителствата субсидии в помощ на бизнеса, макар да помагат към момента, не са добра мярка в дългосрочен план, тъй като могат да превърнат енергийната криза в икономическа. Затова бизнесът трябва да вземе мерки, чрез които по-добре да се адаптира към новите условия. Според експерта отговорът се крие във факта, че няма недостиг на енергия, а твърде много загуби. В този смисъл чрез внедряване на дигитални и смарт системи ще се гарантира не само устойчивостта, но по-висока енергийна сигурност.

"Дигитализацията увеличава видимостта на потреблението, елиминирайки загубите и повишавайки ефективността", изтъква Маккeрнан. Той допълва, че 80% от световните емисии на въглероден диоксид са свързани с производството и потреблението на енергия, а 60% от общата енергия се губи предимно заради неефективно изгаряне на изкопаемите горива. Именно и затова електричеството е най-ефективната енергия и най-добрият вектор за декарбонизация.

Устойчивостта при центровете за данни

Стремежът към постигане на устойчива работа на центровете за данни определено не е нова тенденция, но тя със сигурност се ускорява, особено през последната година. 75% от компаниите отбелязват, че са загубили бизнес и/или инвестиции заради липсата на програми за устойчивост, а 83% смятат, че устойчивостта е начинът да се привлече нов бизнес. Това показват данните от изследването, поръчано от Schneider Electric и проведено от Forrester Consulting през април 2022 г. сред 1033 доставчика на колокационни услуги.

На въпрос пред какви последствия е изправена вашата организация, ако не подобри устойчивостта, анкетираните посочват високи цени за енергия (43%), изоставане от конкурентите (42%), загуба на клиенти поради невъзможност да се отговори на техните изисквания (42%), загуба на потенциални инвеститори (39%) и трудно привличане и задържане на служители (39%).

В същото време основните ползи, които напредналите компании отчитат вследствие на реализацията на инициативи за устойчивост, включват: повишена конкурентоспособност (94%), по-ниски разходи за енергия (94%), повишени приходи (94%), подобрено нормативно съответствие (91%), подобрено привличане и запазване на клиенти (91%), подобрена репутация (89%) и подобрено привличане и задържане на служители (88%).

Резултатите категорично показват, че устойчивостта е водещ бизнес приоритет за доставчиците на колокационни услуги. Днес 65% от запитаните разпознават важността на екологичната устойчивост в сравнение със само 36% преди три години. Въпреки това повечето организации все още са в начален етап на имплементиране на подобни инициативи. Едва 33% посочват, че тяхната организация има стратегически план за устойчивост. А дори и с план много се затрудняват да го изпълнят поради липса на бюджет, за което признават 70% от анкетираните. Добрата новина обаче е, че 91% от доставчиците на колокационни слуги значително са увеличили своите средства за устойчивост през последните три години.

Добрият пример на Terra Cloud

Terra Cloud, част от Wortmann, е 5MW център за данни, разположен в Хюлхорст в Северозападна Германия, който от години е един от лидерите в страната при прилагането на практики и политики за екологична устойчивост. Неговите съоръжения предоставят широк кръг от ключови услуги на облачни организации, малки и средни компании, включително колокация и хостинг, инфраструктура като услуги, софтуер като услуга, сторидж, резервно копиране и възстановяване след бедствия.

Центърът за данни си партнира с Schneider Electric вече около десетилетие, а сега разширява допълнително сътрудничеството си за постигане на следващата стъпка по пътя към устойчивостта. На фона на увеличаващите се разходи за енергия в региона Terra Cloud вижда възможност още повече да подобри оперативната и енергийната ефективност в своя център за данни, който традиционно помага на клиентите да спестят между 20% и 30% от своите разходи, премествайки се в съоръженията.

Като част от своята стратегия за нетно нулево потребление компанията планира да премине към 100% възобновяема вятърна и соларна енергия. Към момента все още тя използва комбинация от 80% възобновяема енергия и 20% от ограничени ресурси. В допълнение Terra Cloud обновява и рециклира технологиите в центъра за данни, така че сървърите и инфраструктурните компоненти да могат да бъдат преизползвани, без това да влияе на качеството на предлаганите услуги.

"В Terra Cloud нашите основни ценности винаги да били базирани на устойчивост, ефективност и водещи в индустрията услуги и ние сме задължени да продължим да вдигаме летвата от гледна точка на енергията и устойчивостта. Работейки с Schenider Electric, ние пилотно ще използваме течно охлаждане, за да постигнем по-голяма ефективност, и ще работим с нашата екосистема, за да гарантираме, че електроснабдяването ни е максимално надеждно, възобновяемо и устойчиво", коментира Мартин Клайн, главен изпълнителен директор на Terra Cloud.

В тази връзка центърът за данни става първият в Европа, който внедрява непрекъсваемото токозхранване (UPS) с литиевойонни батерии Galaxy VL на Schneider Electric - използвайки режим eConversion, осигуряващ 99% ефективност, без това да компрометира достъпността. Устройствата се включват за по-малко от 30 секунди и могат да работят между 10 до 12 минути в зависимост от натоварването, давайки време на генераторите да се включат.

Компанията работи с Schneider Electric и за тестване на технология за течно охлаждане, при която се охлаждат с вода само процесорите. Това представлява улеснение на процеса, тъй като традиционно се охлажда целият сървър, за което не само е необходимо да се използват различни течности, но се изискват и специални умения от страна на служителите, обяснява Клайн.

Terra Cloud се доверяват на архитектурата EcoStruxure for Data Centers на Schneider Electric, която също гарантира по-висока ефективност. Тя включва шкафове APC NetShelter SX и устройства за разпределение на електроенергия (PDU), превключватели за ниско и средно напрежение, InRow охладители и климатизатори Uniflar. Те са допълнени от EcoStruxure IT Data Center Expert и софтуера за управление на инфраструктурата на център за данни DCIM, интегрирана система за управление на сгради (Building Management System, BMS), предоставяща мониторинг и прозрения в реално време.

"Устойчивост, ефективност и екологичност са станали ключови точки в нашата индустрия и е важно да изследваме всички възможности за постигане на нетно нулево потребление", подчерта Винсент Барро, вицепрезидент Secure Power Division в Schneider Electric за Германия, Австрия и Швейцария. "От самото началото си партнираме с Terra Cloud да подкрепим техническия дизайн и изискванията за ефективност на техните съоръжение. Радваме се, че развиваме допълнително нашето партньорство, докато те правят тази важна следваща стъпка в своето пътуване към устойчивостта."

Предизвикателствата пред устойчивостта

Пътят към постигането на устойчивост обаче се оказва дълъг за голяма част от компаниите в света. Според друго изследване на 451 Research/S&P Global Market Intelligence, отново поръчано от Schneider Electric, над половината от запитаните от различни сектори тъкмо са започнали своите стратегии за устойчивост или имат ограничени такива. 48% от фирмите разполагат с цялостна програма за устойчивост за поне част от своята инфраструктура. Едва 14% от тях имат програма за цялата си ИТ инфраструктура, в това число центровете за данни, разпределените ИТ и периферни ресурси.

Докладът хвърля светлина и върху това какви са основните предизвикателства, пред които са изправени организациите. Оптимизирането на енергийното потребление (40%) е посочено като основна трудност, независимо на какъв етап от развитието на своите програми се намират компаниите. На второ място анкетираните са посочили получаването на нужните консистентни данни и метрики (37%), а на трето - реализирането на фирмените цели за устойчивост (35%).

В тази връзка авторите на доклада дават съвети как организациите да преодолеят препятствията по пътя към по-зеленото бъдеще и какви са ключовите стъпки, върху които да се фокусират:

  • Фирмите с програми за устойчивост: Създаването на програми за устойчивост е само началото. Получаването на правилните данни е ключово, за да се определи какви стъпки трябва да се предприемат, за да се подобри ситуацията, и какви са постигнатите резултати. В тази връзка компаниите на този етап от своето развитие трябва да интегрират данни от множество места, да ги анализират и в крайна сметка на тяхна база да вземат решенията си. Специализирани софтуерни пакети и консултантски услуги могат да бъдат от голяма полза, тъй като те са ключът към получаването на по-задълбочени анализи.
  • Компаниите с ограничени програми: За организациите на този етап е важно да започнат да мислят цялостно за ИТ ресурсите си и да разширят или стартират програми, така че както разпределените ИТ, така и централизираните центрове за данни да бъдат включени. Пренасянето на програмите за устойчивост на следващо ниво ще включва интегриране на данните от множество локации, добавяне на нови области на покриване извън енергийната консумация (като водна, загуби и други), изчисляване на емисиите, а впоследствие и определяне на стъпките за последващи подобрения.
  • За организациите със стартиращи инициативи: За тези фирми е ключово да въведат програма за устойчивост, в идеалния случай в комбинация с инвентар на оборудването с устойчивост по дизайн. Програмата може да осигури първоначални показатели за енергийното потребление и може да бъде използвана за събиране на информация от доставчиците на оборудването за въглеродните емисии, жизнения цикъл на оборудването и други параметри за екологичност. Наемането на специализиран консултант и работата с доставчици на цялостни решения и сертифицирани партньори може да помогне да се компенсира липсата на вътрешни ESG експерти.


Само за една година въпросът за енергийната ефективност в Европа придоби съвсем нови измерения, а важността му се увеличи многократно. Ако преди 12 месеца фокусът на повечето компании беше върху постигането на по-голяма екологична устойчивост, то днес вече става дума за гарантиране на енергийна независимост и сигурност. Това коментира Роб Маккернан, старши вицепрезидент Secure Power Europe в Schneider Electric, по време на ексклузивното събитие на компанията, което се проведе по-рано тази седмица в Хановер.

Експертът даде за пример Франция, която традиционно е нетен износител на енергия и за първи път тази година се превръща в нетен вносител. Разбира се, подобна е ситуацията и в другите държави на целия континент, където вследствие на войната в Украйна достъпната енергия намалява с 20%. В същото време нейната цена е скочила четири пъти, като енергийната инфлация е 38,6% в сравнение с общата инфлация от 9,1% и към момента потребителите в Европа плащат по 262 евро за мегаватчас.

Най-новото
Дали 2023 ще бъде годината на стартъпите в инфраструктурата

Дали 2023 ще бъде годината на стартъпите в инфраструктурата

  • 0


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК