Специално издание

Digitalk Report | Digitalk&A1 Awards Победителите

Март 2023

Digitalk Report | Digitalk&A1 Awards Победителите

Март 2023

PDF

Shutterstock

Успехът на служителите и онлайн присъствие - основна цел на проектите в сферата на услугите

Александър Главчев
71070 прочитания

Shutterstock


Фокусът върху работниците е общото, което обединява повече от половината от кандидатурите в сферата на услугите, за второто издание на Digitalk&A1 Awards. Останалите кандидатури пък решават разнообразни проблеми, но отново могат да бъдат обединени под общ знаменател - подобряване на онлайн присъствието.

Digitalk Report | Digitalk&A1 Awards Победителите

Докладът може да бъде свободно изтеглен в PDF тук

Пандемията промени начина на работа и ефектът ѝ се усеща при всички проекти от първата група. Подобряването на производителността на работната сила например не е нещо ново, но дистанционният модел на работа увеличи необходимостта това да се случва в условията на по-ограничен личен контакт. Подобни изводи може да се направят и по отношение на търсенето на работа - отсяването на кандидатите може да става на принципа на приложенията за онлайн запознанствата, като моделът обещава да предложи и допълнителни предимства, най-важното от които е те да се оценяват само на база професионалните им умения и качества. Разбира се, паралелно с това офисните пространства ще продължават да са необходими и занапред, но динамичното им използване означава нужда от по-ефективното им управление.

Хостинг доставчиците са под натиск да предлагат максимално бързодействие за сайтовете на клиентите си. Причината е, че днес, ако една страница се зарежда за над 3 секунди, тя се счита за недостатъчно бърза. Трудност за постигане на това обаче може да е т.нар. проблем на шумния съсед - работните натоварвания на някои потребители консумират твърде много сървърни ресурси, като по този начин ощетяват други потребители.

Технологиите идват с обещания за подобрения и в други сфери. При обученията например симулирането на реални интеракции може да увеличи значително въвеждането на нови служители. Киберзащитата на фирмените ресурси пък може да става автоматично на база на показатели, събрани от гледна точка на потребителското поведение.

Щастие = продуктивност

Разходите за разработка на софтуер непрекъснато растат, което води до по-високи цени за готовите софтуерни решения, които трябва да плащат крайните клиенти. В резултат на това малко фирми могат да си позволят дигитализацията на бизнеса си на достъпна цена. Според създателите на KEDEHub.io, за да се реши този световен проблем, трябва максимално да се използва потенциалът на разработчиците на софтуер. Това не само ще увеличи щастието и продуктивността на разработчиците, но и ще доведе до по-бързо и ефективно доставяне на висококачествени софтуерни продукти.

Целта, която са си поставили разработчиците на KEDEHub, е да помагат на организации за разработка на софтуер да разгърнат своя неизползван човешки потенциал и да увеличат производителността си. Създателите на услугата вярват, че това може да доведе до двукратно увеличение на производителността.

Платформата предоставя информация, която дава възможност на ръководния екип да взема информирани решения, които оказват положително влияние върху щастието и производителността на техните софтуерни разработчици. Чрез максимализиране на потенциала на техния екип за разработка на софтуер KEDEHub може да помогне на фирмите да доставят висококачествени софтуерни продукти по-бързо и по-ефективно, като по този начин допринася за цялостния им успех. Това е инструмент, който помага на добрите мениджъри да получат обективно потвърждение за своите успешни управленски практики.

Разработката стъпва върху патентована в САЩ технология, която измерва както производителността, така и щастието на разработчиците на софтуер. Технологията измерва в битове знанията, които са липсвали на разработчиците преди започване на задача, тъй като именно тази липса на знания оказва основно влияние върху времето и усилията, необходими за разработването на софтуера. Резултатите се интерпретират чрез теорията на "Потока" от позитивната психология, за да дадат ясна представа доколко разработчиците са щастливи от работата си.

Преобразяване на вътрешните обучения

Използване на съвременни технологии за симулиране на реални интеракции на различни теми и по различни канали, както и предоставяне на ефективна и релевантна обратна връзка - така накратко може да се опише идеята, стояща зад платформата за обучение engageSBL, разработена от "Sutherland България".

Тя използва модела софтуер като услуга (Saas) и променя традиционния метод за обучение на едно по-високо ниво чрез имплементацията на реални сценарии. Тя е базирана на конструктивистката теория, която следва аналитичен подход, фокусирайки се върху цялостното обучително преживяване, насочено към майсторско владеене на разнообразни умения чрез излагане на реалистични и често срещани сценарии през различни канали за комуникация. eSBL позволява използване на дигиталната технология за изграждане на умения за изпълняване на различни сценарии и да опрости процеси. Така се подсигурява цялостно разбиране и по-бързо абсорбиране и придобиване на умения и опит.

Платформата е насочена както към всички новопостъпили служители, така и към вече работещите в Sutherland, тъй като eSBL се моделира спрямо опита на всеки човек. "Избрахме да стартираме с анализ на измерители за успех, които изостават спрямо зададената цел, и да подходим спрямо това кои теми най-често се повтарят и по кой канал на комуникация нашите служители имат най-големи затруднения", обясняват от компанията.

След успешното внедряване на eSBL за новопостъпилите служители те успяват да постигнат по-високи резултати по 3 от ключовите измерители. Те надминават резултатите на предишните групи, както и на хора, които вече имат натрупан практически опит. Още през първата седмица класът, който е използвал eSBL, е успял да постигне по-добри резултати за продажби с близо 6% спрямо предходните две групи за същия период. Продуктивността пък се е повишила до 77%, което е близо 30% увеличение от предходните групи. В допълнение клиентската удовлетвореност се е повишила с близо 30% за групата, която премина обучение с eSBL, в сравнение с такава, която не е преминала такова обучение.

Онлайн запознанства за търсене на работа

Технологичните революции навлизат във всички сфери на ежедневието ни, а ако още не са, промяната вероятно е на прага ни. Именно пример за подобна иновация е платформата за намиране на работа nPloy, която е създадена по модела на приложенията за запознанства. Тя използва алгоритъм с изкуствен интелект (AI), за да свърже кандидатите с точната за тях позиция, търсейки съвпадение между техния опит и изисквания, от една страна, и предложенията и критериите на работодателя, от друга.

Често търсещите работа се сблъскват с множество нерелевантни обяви, липсваща информация за диапазон на заплата, необходимост от попълване на дълги форми за кандидатстване, липса на обратна връзка след подадено CV, дискриминация по възраст, пол, етнос и други. От гледна точка на работодателите пък проблемите са свързани с липса на подходящи кадри, неефективност на модела "заплащане на обява", трудности при следене на процеса и управление на екип от рекрутъри, липса на гъвкави решения според нуждите на компанията.

Екипът на nPloy се опитва да предложи решение на всички тези предизвикателства със своята платформа. Разработеният AI алгоритъм позволява на кандидатите да получават предложения за позиции спрямо професия, опит, финансови изисквания, локация, ниво на владеене на езици, тип работа и ключови думи. Решението запазва напълно анонимността на талантите, т.е. потенциалните работодатели не виждат лични данни като име, пол, снимка, контакти до проява на взаимен интерес. Целта е кандидатите да се оценяват само на база професионалните им умения и качества, което гарантира обективност на процеса.

Платформата подпомага и работата на компаниите, като им позволява да получават по-качествени кандидатури и проактивно да търсят в базата анонимни таланти. Работодателите имат опция да публикуват безплатна обява и да платят само ако харесат анонимните кандидати, за да отключат пълните им профили.

Ефективно управление на офис пространства

Видимостта при използването на офис пространствата е много важна днес. Ако едно хибридно работно място не се управлява и наблюдава правилно, то може да не се използва достатъчно ефективно. Създава се необходимост от данни и история, които да показват използването на офисите във времето, с които правилно компаниите да планират и създават стратегиите си. В същото време точно обратният проблем може да бъде също толкова голям, ако няма инструмент за ефективно планиране и повече служители решат да дойдат в един и същ ден.

Затова от Proxiad SEE решават да разработят и да внедрят продукт, наречен Desk Buddy, който да помогне за разрешаване на тези предизвикателства. Той гарантира, че офисът не е пренаселен, като намалява броя на бюрата, които могат да се резервират, и предоставя на служителите видимост в реално време, когато правят резервация.

Решението позволява на служителите с няколко клика да изберат офис (чрез интерактивни 3D карти с различни етажи, офис локации и градове), да посочат ресурс според конкретните нужди (бюро, паркомясто или конферентна зала), както и период, за който ресурсът да бъде запазен. Едно от основните предимства на системата е, че позволява на служителите да я приспособят според нуждите и задачите, които имат през този ден - да изберат къде и до кого да седнат, в коя зона и на каква техника, което помага за увеличаване на ангажираността и креативността.

Като допълнение системата включва управление на конферентни зали чрез функционалност на таблет, поставен пред всяка от тях, където визуално в реално време се показва дали залата е свободна, кога е следващата среща и при необходимост дава възможност да се направи резервация в движение.

След въвеждането на решението за вътрешно ползване за период от една година Proxiad SEE успява да тества неговите функционалности и да го надгради според новите тенденции на пазара. Не на последно място Desk Buddy може да улесни покриването на новите политики, свързани с ESG (Опазване на околната среда, социални политики и корпоративно управление), които създават допълнителен проблем за компаниите.

Ускоряване на сайтове

Едно от най-големите предизвикателства за доставчиците на уебсайт хостинг услуги е грижата за бързината на сайтовете на клиентите им. Особено с развитието на интернет потреблението и технологиите, ако една страница се зарежда за над 3 секунди, тя се счита за недостатъчно бърза. За да предостави условия за още по-голяма бързина на зареждане на страниците на клиентите си, хостинг компанията SiteGround решава да разработи своя допълнителна система за доставяне на съдържание (т.нар. Content Delivery Network, или CDN). Новата услуга цели да замести вече предлагано чрез външен партньор решение.

Обичайно тази технология изисква технически знания и умения за конфигуриране, за да работи като приставка към всеки уебсайт. Фирмата успява да направи управлението на системата с един клик. Разработена вътрешно от екипа, SiteGround CDN предоставя възможности за по-лесно надграждане и подобрения на услугата, както и по-голяма свобода за вземане на решения относно всички аспекти около нея. По този начин се елиминира зависимостта от външен доставчик и решенията за това как да се развие услугата остават в ръцете на екипа на SiteGround и се базират пряко на обратна връзка от клиенти. Много по-лесно се осъществява добавяне и разширяване на функционалности, по-гъвкаво ценообразуване, по-добър контрол върху инфраструктурата, контрол върху стратегически решения относно точки на присъствие и др.

Същевременно новата CDN мрежа допринася за повишаване на сигурността и за намаляването на натоварването върху сървърите, на които работи дадената уеб страница или приложение. "Такъв тип системи са често срещани и използвани от хората, разработващи уебсайтове или уеб приложения, които постоянно се стремят към повишаване на скоростта и сигурността на своите уеб базирани услуги. Те обаче са разработени от трети страни, заплащат се допълнително към хостинг услугата и изискват по-задълбочени технически познания за конфигурацията им", обясняват разработчиците от SiteGround.

Хиперконвергиран облак от следващо поколение

Когато търговецът на домейни и глобален хостинг доставчик Namecheap решава да предложи следващо поколение услуга, компанията се сблъсква с проблем. До момента е успяла да изгради стабилна и функционална платформа, която да отговори на високите изисквания на своите клиенти. Сега обаче Namecheap иска допълнително да подобри достъпността и надеждността на услугите си, а съществуващата инсталация представлява набор от отделни сървъри с локални устройства за съхранение.

Това от своя страна води до т.нар. проблем на шумния съсед - работните натоварвания на някои потребители консумират твърде много сървърни ресурси, като по този начин ощетяват други потребители. Като резултат се случват прекъсвания в обслужването на други потребители, единични точки на повреда, прекъсвания по време на надстройки на сървърите и допълнително време, изразходвано за управление на инфраструктурата.

За да преосмисли целият модел на сървърно внедряване, Namecheap се спира на хиперконвергирана инфраструктура (HCI) от следващо поколение. HCI позволява безпроблемно мащабиране на изчислителните ресурси и устройствата за съхранение с възможност за добавяне на допълнителни сървъри с разпределено съхранение на данните в зависимост от нарастването на необходимостта от съответните ресурси. След задълбочено проучване на алтернативите Namecheap избира StorPool Storage и тества всички възможни сценарии за хардуерен срив при различни натоварвания, за да потвърди, че решението ще осигури най-бързото време за възстановяване, без то да влияе на натоварването на системите в продукционна среда.

Компанията получава надеждна и бърза платформа за съхранение. Хостинг доставчикът отчита значително повишаване на производителността и постига ключовия резултат, който очаква: да увеличи плътността на виртуалните машини в един рак, запазвайки същата консумация на електроенергия. Namecheap успява да разположи 20% повече сървъри във всеки рак и да изпълнява 60% повече приложения на всеки HCI клъстер в сравнение с първоначалната конфигурация.

Централизирано управление на киберзащитата

Днес компаниите се сблъскват с две основни затруднения, когато става дума за гарантиране на киберсигурността, а именно хората, от една страна, и технологиите, от друга страна. Хардуерът и софтуерът може да бъдат настроени, но човешкият фактор обаче винаги ще остане непредвидим и затова решенията за защита трябва да стъпват на идеята, че системата вече е пробита и някъде някой разполага с достъп до нея, до ресурсите и до чувствителната информация на фирмата.

Системата Cryptor, разработена от ИТ фирмата "Гейтлинк", предлага адаптируемо модулно базирано софтуерно решение за защита, което позволява изцяло да се обхванат процесите по системна администрация, управление на информационните ресурси, както и управление на хардуерните системи. Идеята e осигуряване на такъв тип среда, която да обезсмисли прилагането на методи и средства за осъществяване на информационни течове и течове на данни. За целта компанията създава цялостна система, позволяваща защитени пренос, обработка, обмен и съхранение на чувствителна до критична бизнес информация по открити публични канали.

Основен фокус е фокусът е да се наблюдават и изучат реакциите на потребителите, за да може решението да бъде максимално адаптирано към тях, а възможността за грешки вследствие на невнимание и умора да бъде сведена до минимум. Не по-малко важна обаче е и технологичната страна на сигурността - изграждането на цялостна защита изисква в нея да се включи както връзката с интернет пространството, така и всяко звено и възел в инфраструктурата, коментира Павел Герасимов, управител на "Гейтлинк".

Cryptor e съставена от отделни модули, които предоставят различни нива на защита. Освен това тя е базирана на добре познати и сертифицирани криптографски алгоритми и хеш функции. Специфичното в случая е, че е създаден механизъм, позволяващ на системата да работи както в режим, при който човек да управлява защитата, така и такъв, при който системата на база на показатели, събрани от гледна точка на потребителското поведение и други, автономно да се регулира.

Фокусът върху работниците е общото, което обединява повече от половината от кандидатурите в сферата на услугите, за второто издание на Digitalk&A1 Awards. Останалите кандидатури пък решават разнообразни проблеми, но отново могат да бъдат обединени под общ знаменател - подобряване на онлайн присъствието.

Digitalk Report | Digitalk&A1 Awards Победителите

Докладът може да бъде свободно изтеглен в PDF тук

Най-новото


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК