Инвестициите в изкуствен интелект ще достигнат $342 млрд. през 2021 г.

Според IDC, S&P и Accenture пандемията е ускорила внедряването на технологии за изкуствен интелект

Владимир Владков
1643 прочитания

Компаниите могат да похарчат почти $342 милиарда за софтуер, хардуер и услуги за изкуствен интелект през 2021 г. Това показват данните от най-новото проучване на IDC "Worldwide Semiannual Artificial Intelligence Tracker", което прогнозира, че пазарът на ИИ ще се ускори през 2022 г., като ръстът ще е 18.8% и продължава да е на път да "счупи" границата от $500 милиарда през 2024 г.

Статията е част от рипорта "Изкуственият интелект в електронната търговия" на Digitalk от 10/2021 г.
Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.
За своя доклад IDC е интервюирала над 700 големи предприятия в общо 27 страни и от пет останали региона. Макар че докладът предполага, че конкурентният ИИ пейзаж остава силно фрагментиран, 2020 г. ще бъде годината, която подсилва добавената стойност на корпоративния ИИ, коментира Риту Джиоти от IDC.

"Разрушаването на досегашните модели е обезпокоително, но то може да служи и като катализатор за иновации и трансформация. Вече навлязохме в областта на усилената работа с ИИ и вземане на решения във всички функционални области на бизнеса, допълва Джиоти, вицепрезидент на групата за проучване на ИИ и автоматизацията. Отговорното създаване и използване на решения за изкуствен интелект, които могат да усещат, прогнозират, реагират и адаптират бързо, е важен бизнес императив."

Сред софтуера, услугите и хардуера за ИИ софтуерът (тук се включват приложения като решения за управление на жизнения цикъл и решения за управление на корпоративни взаимоотношения, платформи и контрол на системната инфраструктура) заема 88% от общия пазар на ИИ според IDC. Очаква се софтуерът за жизнения цикъл с ИИ да расте най-бързо в сегмента на платформите за изкуствен интелект, отразявайки нарасналата нужда от решения за управление, развитие и поддръжка. От гледна точка на разширяването пазарът на хардуер за изкуствен интелект се очаква да расте най-бързо през следващите няколко години, докато услугите с ИИ да се превърнат в най-бързо развиващата се категория от 2023 г. нататък.

РЪСТ НА УСЛУГИТЕ С ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

IDC изчислява, че пазарът на услуги с изкуствен интелект и подкатегориите - ИТ услуги и бизнес услуги, са на стойност $19.4 милиарда през 2020 г., което означава най-голям ръст в сравнение и с хардуера, и със софтуера. Като пример агенцията посочва IBM, Accenture и Tata Consultancy Services, които отбелязват приходи над 1 милиард долара от тези услуги през 2020 г. За 2021 г. се очаква услугите с ИИ да нараснат с 19.3% според IDC, достигайки средногодишен темп на растеж (CAGR) 21% през следващите пет години.

Хардуерът с ИИ, особено сървъри и системи за съхранение, все още представлява най-малък дял от големия пазар на ИИ - едва 5%, посочва IDC. Въпреки това прогнозите сочат, че именно този сектор ще расте най-бързо през 2021 г., като скокът спрямо 2020 г. ще е 29.6%, но този темп ще се запази и през 2022 г. През следващите 5 години IDC очаква хардуерът с ИИ да постигне средногодишен темп на растеж 19.4%, като големите "печеливши" в тази област ще са компании като Dell, HPE, Huawei, IBM, Inspur и Lenovo. През 2020 г. всяка от тези компании е генерирала над $500 милиона приходи от продажбите на сървъри с ИИ, сочи още докладът на IDC.

Други проучвания потвърждават изводите на IDC. Технологиите за изкуствен интелект стават доминиращи в предприятия по целия свят. Макар че внедряването варира в отделни вертикални бизнес сегменти, повечето от тях, или 95% от фирмите в неотдавнашен доклад на S&P Global, смятат, че изкуственият интелект е важен за успеха на техните усилия за цифрова трансформация. Предимствата на тези технологии могат да бъдат огромни. Според McKinsey само автоматизацията може да увеличи продуктивността в света с 0.8% до 1.4% годишно.

"Изкуственият интелект се очертава като основен компонент на бъдещото предприятие, подхранвайки търсенето на партньори за услугите, които да помогнат на организациите да изчистят многото препятствия, стоящи между пилотните проекти и пълномащабното внедряване на ИИ в предприятието, заявява мениджърът на IDC Дженифър Хамел. Изискването на клиентите за експертен опит в разработването на решения за изкуствен интелект и създаване на правилната организация, платформа, управление, бизнес процеси и стратегии за таланти, за да се гарантира устойчивото внедряване на ИИ в цялото предприятие, води до разширяване както на сегментите на ИТ услугите, така и на сегмента на бизнес услугите."

ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИИ ПРЕТЪРПЯВА СЕРИОЗНА ПРОМЯНА

Технологиите на изкуствения интелект стават все по-разпространени в предприятията по целия свят, въпреки че процентът на внедряване варира в отделните предприятия. Очаква се организациите да инвестират над $50 млрд. в системи за изкуствен интелект в световен мащаб през 2020 г. според IDC спрямо $37.5 млрд. през 2019 г. А до 2024 г. се очаква инвестициите да достигнат $110 млрд. Ентусиазмът сред корпоративния елит по отношение на изкуствения интелект може да се дължи на неговия потенциал, обясняват от Accenture. Според компанията се наблюдава "масивна промяна" в компаниите към технологии като ИИ, анализи и машинно обучение за създаване на "по-добро благо", както и увеличаване на приходите и ефективността, особено през последната година и половина.

Висшето ръководство на компании, които се интересуват от тази технология, виждат как всъщност могат да използват ИИ в своя бизнес. Тези технологии се измества от експерименталната зона към нещо мащабно. Бизнесът използва ИИ, за да мащабира бизнес стойността и добавената стойност на цялото предприятие, коментират от Accenture.

Като пример за тази тенденция от Accenture посочват партньорството си с Intel и филипинска фондация за околната среда ("Сулубай"). Пилотният им проект Corail е платформа с ИИ, която следи и анализира устойчивостта на кораловите рифове. От стартирането на проекта през май 2019 г. по него са събрани 40 000 изображения на рифа, заобикалящ остров Пангаталан, които изследователите са използвали за измерване на здравословното състояние на рифа в реално време.

ТОП 3 КОМПАНИИ В ОБЛАСТТА НА СОФТУЕРА С ИИ И ТРИТЕ СОФТУЕРНИ ПЛАТФОРМИ С ИИ, ПЪРВА ПОЛОВИНА НА 2020 (КЛАСИРАНЕ СПОРЕД СВЕТОВНИТЕ ИМ ПРИХОДИ)
Пазар на софтуер с ИИ Тип ИИ #1 #2 #3
Софтуерна платформа с ИИ ИИ е в центъра IBM Microsoft SAS Institute
Приложения с ИИ ИИ е в центъра IBM OpenText Slack
ИИ не е в центъра Microsoft Intuit Google
Софтуер с ИИ за системна инфраструктура ИИ е в центъра IBM Microsoft Dynatrace
ИИ не е в центъра Microsoft VMware McAfee
Разработка и внедряване на приложения с ИИ ИИ е в центъра Microsoft Google Palantir
ИИ не е в центъра Microsoft ESRI Teradata

Тенденции за изкуствен интелект в предприятията

Accenture говори за 4 основни промени в корпоративното пространство на ИИ през последните няколко години.

Първо, облакът и данните се сляха и компаниите получават по-високо ниво на изчислителна мощ, но и на гъвкавост. Второто са данни, които сега са по-лесно достъпни в компаниите за анализи, обработка с ИИ и машинно обучение. Третият фактор е скоростта, като много неща могат да бъдат разгърнати в рамките на до 6 месеца. И четвъртото е недостигът на таланти, съчетан с голямо търсене - особено в областта на науката за данни и облачните услуги.

Всъщност облачната трансформация се развива най-бързо. Глобалният пазар на публични изчислителни облаци ще надхвърли $362 милиарда през 2022 г. според Statista, а IDG твърди, че средният бюджет за облачни услуги е нараснал от $1.62 милиона през 2016 г. до $2.2 милиона днес. Пандемията доведе до значително увеличаване на внедряването на ИИ в определени индустрии, като производството например. Има обаче масов недостиг на квалифицирани хора за разработване и поддържане на технологии за ИИ.

В крайна сметка тази технология трябва да създаде тази стойност, която компаниите или организациите търсят, в зависимост от това къде се намират, за какво вече имат представа и какво искат да променят. Анализът, ИИ и практиките за автоматизация трябва да се обединят в управлението на данни за създаване на решенията, необходими за това дадена компания да стане интелигентна.

Въпреки че данните са вероятно по-достъпни в предприятията от всякога, организациите понякога се борят да развият своя подход към данните. Според проучване на MIT Technology Review Insights и Databricks едно от най-значимите предизвикателства пред ръководителите, които искат да внедрят ИИ технологии, остава липсата на централно място за съхранение и откриването на модели за машинно обучение.

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИИ СЕ ЗАСИЛВА
ЗАРАДИ ПАНДЕМИЯТА СПОРЕД
ПРОУЧВАНЕ НА 451 RESEARCH

Изкуственият интелект и технологиите за машинно обучение непрекъснато стават все по-разпространени в предприятията по целия свят, но процентът на възприемането им през 2020 г. варира значително в отделните региони, показва друго проучване, проведено от 451 Research, част от S&P Global Market Intelligence.

Тъй като предприятията се втурнаха да укрепват своята дигитална инфраструктура, за да поддържат работата от разстояние на хиляди служители и да поддържат ефективността на своите операции по време на пандемията COVID-19, мнозина започнаха да разпознават потенциала на ИИ за генерирането на мащабни анализи на данни, на прозрения и на автоматизация.

Повече от 95% от анкетираните предприятия в новия доклад на 451 Research смятат, че технологиите за ИИ са важни за техните усилия за дигитална трансформация. Освен това 65% от предприятията с ИИ в производството смятат тези инициативи за "много важни" за усилията им за дигитална трансформация.

Внедряването е по-широко разпространено в САЩ

COVID-19 ускори напредъка на инициативите за изкуствен интелект в САЩ, като делът на мащабните проекти с ИИ скочи с около 9 процентни пункта годишно. Същевременно от компанията отбелязват известна активност в областта на ИИ в Западна Европа, включително в Германия, където използването на ИИ в производствения сектор е на по-високо ниво спрямо другите страни. Междувременно Великобритания може да се похвали с най-високите рискови капиталови инвестиции в ИИ, които могат да се променят постепенно заради Брекзит, допълва авторът на доклада.

Разработването на приложения с помощта на облачно базиран ИИ и услуги за машинно обучение остава най-добрата стратегия за внедряване на технологията в повечето предприятия, като повече от 45% посочват, че използват облачни услуги за разработване на своите приложения за машинно обучение, въпреки че расте популярността и на други подходи. Облачният модел позволява на предприятията да стартират своите инициативи, включително в сферата на ИИ, много бързо и много лесно.

Трите най-очевидни ползи, които предприятията очакват да реализират от инвестирането в технологии за ИИ, според проучването включват намаляване на разходите (32%), увеличаване на продажбите (31%) и подобряване на производителността на работната сила (31%). Подобряването на гъвкавостта на бизнеса е друга очаквана полза, особено в сектора на финансовите услуги (37%).

Междувременно 27% от предприятията посочиха недостиг на облачни архитекти като ограничаващ фактор в усилията им за развитие на машинното обучение. Инженерите по машинно обучение (25%) и софтуерните инженери (25%) са съответно втората и третата посочвани най-често области за недостиг на умения. Учените за данните също не достигат, но фактът, че те вече не са водещата пречка, изброени в категорията "липсващи умения", говори за растеж в индустрията за изкуствен интелект, допълва авторът на доклада.

ПРОГНОЗА ЗА СОФТУЕРA С ИИ В СВETA (2020 Г. - 2024 Г.)

Компаниите могат да похарчат почти $342 милиарда за софтуер, хардуер и услуги за изкуствен интелект през 2021 г. Това показват данните от най-новото проучване на IDC "Worldwide Semiannual Artificial Intelligence Tracker", което прогнозира, че пазарът на ИИ ще се ускори през 2022 г., като ръстът ще е 18.8% и продължава да е на път да "счупи" границата от $500 милиарда през 2024 г.

Статията е част от рипорта "Изкуственият интелект в електронната търговия" на Digitalk от 10/2021 г.
Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.
За своя доклад IDC е интервюирала над 700 големи предприятия в общо 27 страни и от пет останали региона. Макар че докладът предполага, че конкурентният ИИ пейзаж остава силно фрагментиран, 2020 г. ще бъде годината, която подсилва добавената стойност на корпоративния ИИ, коментира Риту Джиоти от IDC.

"Разрушаването на досегашните модели е обезпокоително, но то може да служи и като катализатор за иновации и трансформация. Вече навлязохме в областта на усилената работа с ИИ и вземане на решения във всички функционални области на бизнеса, допълва Джиоти, вицепрезидент на групата за проучване на ИИ и автоматизацията. Отговорното създаване и използване на решения за изкуствен интелект, които могат да усещат, прогнозират, реагират и адаптират бързо, е важен бизнес императив."

Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК