Специално издание

Digitalk Report | Digitalk&A1 Awards: Най-добрите IT проекти за 2021 г.

Март 2022

Digitalk Report | Digitalk&A1 Awards: Най-добрите IT проекти за 2021 г.

Март 2022

PDF

Shutterstock

Финансовият сектор се качи на експресния влак за новото десетилетие

2021 ускори дигитализацията на индустрията с невиждани досега темпове

Мария Динкова

© Shutterstock


2021 ще остане белязана като втората година от пандемията, когато мерките за изолация продължаваха да ни връщат в онлайн пространството, бизнесът работеше предимно отдалечено, а близките контакти трябваше да се избягват. Всичко това определи до голяма степен проектите и иновациите, които компаниите стартираха, а именно повечето имаха за цел да улеснят дистанционното обслужване и комуникацията с клиентите, партньорите и служителите.

Статията е част от рипорта "Digitalk&A1 Awards: Най-добрите IT проекти за 2021 г." на Digitalk от 03/2022 г. Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.

Финансовият сектор у нас не остана настрана от тези процеси, напротив, той се превърна в един от водещите при внедряването на модерни технологии. Макар дигитализацията в банковата сфера да започна преди 2020, тя протичаше с по-бавни темпове. Това, което COVID-19 успя да направи, е да увеличи скоростта на имплементиране на иновации. На фона на това ускорение видяхме реализирането на широка палитра от проекти - от допълващи решения като нови функционалности, през подобрения като чатботове и интеграция на отворено банкиране, до цялостни трансформации, включващи разработката на нови системи, процеси и платформи.

"Преди пандемията банките работиха предимно в реактивен режим. Разбирайки, че техният пазар се променя, те изследваха потенциала на дигиталните технологии, за да подобрят своите системи, процеси, продукти и изживяване. Разпространението на вируса ги принуди да станат проактивни и да поставят под въпрос дългогодишни предположения за своите клиенти, служители и дори за своята цел", разкриват експертите от Accenture в своя доклад Top 10 Trends for 2022. Те допълват, че пандемията е била повратна точка за банките, тъй като ги мотивира да се цифровизират по-интензивно и да променят бизнес моделите си. "Те (банките) откриха, че е възможно да трансформират своите оперативни системи много по-бързо и радикално, отколкото някога са предвиждали, и в процеса да приемат начин на мислене, който ще оформи тяхната бъдеще еволюция."

Българските финансови институции до голяма степен посрещнаха подготвени новите предизвикателства. Безпрецедентната ситуация им даде нужния тласък да реализират решения, които досега не са били с толкова висок приоритет. В крайна сметка повечето организации на нашия пазар вече могат да се похвалят с дигитализирани основни банкови операции, пълно обновяване на бекофис системите, както и с надграждане на множество иновативни опции.

В основата на всички тези проекти стоят три водещи тенденции, които и през следващите години ще продължат да определят посоката на развитие на финансовите институции:

Персонализация

Когато става дума за обслужване на клиенти, персонализацията е един от основните критерии за успех през последните години, независимо за коя индустрия става дума. Тази тенденция набира популярност и сред банковите услуги. Възможността за събиране и анализиране на клиентските данни с помощта на технологии като изкуствен интелект позволява на финансовите институции да създават и предлагат повече функционалности, базирани на индивидуалните нужди, предпочитания и навици на потребителите.

Очаква се организациите в сектора да продължат да инвестират в решения, които да им помогнат за опознаването на клиентите. А следващата крачка, за която все повече се говори, е хиперперсонализацията - уникален подход, който подпомага създаването на продукти, специално предназначени за конкретния клиент. В комбинация с прилагането на концепциите за отворено банкиране и финанси банките ще могат да си изградят пълна картина за финансовия живот на своите потребители и съответно да им предложат по-добро клиентско изживяване.

Дигитални банки

Как точно ще изглеждат банките на бъдещето, дали ще имат офиси в метавселената или някъде друга във виртуалното пространство - все още не е ясно, но сигурното е, че те ще бъдат дигитални. Терминът описва процеса на цифровизация на всяко ниво във финансовите институции - от фронтенд до бекенд операциите. Чрез автоматизация, обработка на данни в реално време и пълна интеграция между системите може да се гарантира отпадане на административните, ръчните и рутинни задачи, които усложняват и забавят работата на служителите.

Въвеждането на подобни оптимизации предлага улеснения не само за персонала, но и за самите потребители, които могат да бъдат обслужени на едно място - в един портал или платформа. По този начин без посещение на място във физически офиси, отдалечено клиентите могат да откриват депозити, извършват трансфери, да кандидатстват за финансиране и цялостно да управляват своите средства.

А големият въпрос за бъдещето на организациите в сектора е дали ще изберат да се превърнат в т.нар. суперприложения, предлагащи широк набор от различни услуги за банкиране и разплащания, дали ще си сътрудничат с такова, или ще останат настрана. Според експертите от Accenture всяка опция има както своите предимства, така и рискове: "Суперапликациите имат контрол над потребителските отношения, докато получават важни нови потоци от приходи. Но конкурирането за този статус изисква огромни инвестиции, без да има гаранции, че ще се получи нужното приемане."

Устойчиво развитие

Устойчивото развитие и социалната отговорност заемат все по-важно място сред приоритетите на финансовите институции в страната ни. Опазването на околната среда се превръща в ключова предпоставка за реализирането на редица проекти за цифровизация. От оптимизирането на документооборота, през цялостното му дигитализиране, до постигането на нулев въглероден отпечатък са сред постиженията на банките у нас в резултат на внедрени решения за оптимизация и автоматизация.

В допълнение организации в сектора активно се включват в различни инициативи, които имат за цел да подобрят средата и да се грижат за природата. Отделно банките започват да се фокусират и върху инвестирането в решения за устойчиво и зелено бъдеще, както и в инициативи за намаляването на въглеродния отпечатък. Именно в тази си роля те ще имат ключово значение през следващите години за постигането на климатичните цели. Включително можем да очакваме получаването на корпоративно финансиране в бъдеще да зависи във все по-голяма степен от покриването на критерии, свързани с опазването на околната среда.

TBI Bank автоматизира процеса по присъединяване на партньори в мрежата си

TBI Bank разработва единен портал - On-boarding Merchant Portal (OMP) - за изцяло дигитален процес по присъединяване на търговски партньори в мрежата си. Чрез него се:

  • създава автоматизиран процес за приобщаване на нови партньори, без необходимост от намеса на посредници
  • осигурява изцяло дистанционно дигитално подаване на всички необходими документи, премахвайки нуждата от използване на хартиен носител
  • автоматизира процеса по подаване на заявка за регистрация в бекофиса на TBI Bank, включително идентификация на заявителя и компанията и подписването на документи.

В резултат на интегрирането на OMP се намалява времето за регистрация на партньор повече от 15 пъти (от 2 седмици до няколко часа), като с това се повишава удовлетвореността на партньорите с над 70%. Днес 99% от тях вече предпочитат да използват портала, тъй като той им спестява време и усилия. Освен това реализирането на проекта улеснява значително и самите служители, като банката отчита повишено ниво на продуктивност в екипа си. В допълнение TBI затвърждава своята позиция на социално отговорна компания. Редуцирайки всички хартиени носители и логистични услуги, организацията успява да оптимизира процеса до степен на нулев въглероден отпечатък.

ОББ добавя възможност за сключване на систематичен инвестиционен план към мобилното си приложение "ОББ Мобайл"

През 2021 Обединена българска банка (ОББ) разширява за пореден път портфолиото си от крайни процеси, извършвани през мобилното приложение "ОББ Мобайл", добавяйки уникалната за България възможност за сключване на систематичен инвестиционен план (СИП) изцяло през приложението. Процесът е изключително опростен, бърз и лесен за използване и не е необходимо потребителят да посещава физически офис нито в момента на покупката, нито след това. Времето за купуване на СИП през мобилния телефон на потребителя отнема средно до 4 минути и само с няколко клика клиентът преминава през целия процес, за да получи своя подписан договор.

Наред със следенето на направената инвестиция, както и статуса на съществуващия си портфейл по всяко време и директно в телефона си потребителите имат възможност за промяна на размера на месечната вноска, избраната дата на инвестиране (удържане на избраната сума), както и на сметката, от която се събират вноските. Въпреки че към момента "ОББ Мобайл" предлага само един инвестиционен план (през клоновата мрежа те са над 10), за периода от стартиране на услугата, юни 2021 г., до края на ноември 2021 г. изцяло дигитално купените систематични инвестиционни планове през "ОББ Мобайл" са малко под 7000, което значително надвишава първоначално планираните 4500 броя на годишна база.

Банка ДСК стартира мащабна инициатива за дигитална трансформация

Проектът "(Р)Еволюция в обслужването на 2,5 млн. клиенти на Банка ДСК" представя серия от иновативни решения за подобряване на обслужването и потребителското изживяване, които Банка ДСК реализира през 2021 г. Целта на инициативата е да се промени представата за отдалечено обслужване, както и максимално да се улеснят процесите по взимане на решения, свързани с лични и корпоративни финанси. Разработените иновативни софтуерни решения, които са във фокуса на този проект, са:

  • E2E onboarding - Портал за онлайн заявки 24/7, през който клиентите могат да откриват разплащателна сметка, да заявят дебитна карта и да получат достъп до интернет банкиране чрез изцяло отдалечена идентификация.
  • Оnline Cash Loan - нов иновативен пилот в потребителското кредитиране, който дава възможност на клиенти на банката да заявяват потребителски кредити през електронните канали, включително с възможност на изцяло отдалечен процес с електронно подписване.
  • DSK Home - Портал екосистема, който улеснява процеса на избор и закупуване на имот.
  • VPOS - Oнлайн форма за заявяване на виртуален ПОС терминал от юридически лица, извършващи търговска дейност.

Архитектурата на всяко от решенията е замислена да предоставя 100% автоматизация на процесите и да е позиционирана устойчиво в голямата картина за дигитализация на каналите и процеси за обслужване в Банка ДСК.

Paysera разработва нов платежен метод, базиран на отвореното банкиране

"Paysera България" разработва нов платежен метод, който улеснява онлайн търговията и надгражда възможностите за приемане на плащания във виртуалното пространство. Услугата по иницииране на плащания (УИП) е базирана на отвореното банкиране и вече е внедрена в системата за онлайн плащания - Paysera Checkout.

Новото решение позволява трети страни (лицензирани доставчици на платежни услуги) да получат незабавен краткосрочен достъп до сметката на купувача чрез онлайн банкирането, за да инициират плащането от негово име. По този начин освен досегашните опции за извършване на транзакция - с банкова карта, чрез Paysera сметка, чрез QR код, в брой и чрез SMS, вече става възможно също така иницииране на плащане от онлайн банкиране и от други популярни финтех продукти като Revolut и N26.

Въвеждането на УИП на практика отваря платежния пазар на ЕС за небанкови дружества, които предлагат платежни услуги. Опцията открива нови перспективи пред онлайн търговците, включително създава предпоставки за увеличаване на продажбите и намаляване на разходите им. Освен това тя позволява на компаниите без забавяне, в реално време да виждат плащанията, а всички транзакции влизат в една сметка, независимо от коя банка са извършени.

2021 ще остане белязана като втората година от пандемията, когато мерките за изолация продължаваха да ни връщат в онлайн пространството, бизнесът работеше предимно отдалечено, а близките контакти трябваше да се избягват. Всичко това определи до голяма степен проектите и иновациите, които компаниите стартираха, а именно повечето имаха за цел да улеснят дистанционното обслужване и комуникацията с клиентите, партньорите и служителите.

Статията е част от рипорта "Digitalk&A1 Awards: Най-добрите IT проекти за 2021 г." на Digitalk от 03/2022 г. Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.

Най-новото


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК