Автоматизацията като решение за българската индустрия

Shutterstock

Автоматизацията като решение за българската индустрия

Примери като фабриките на "Атаро клима" и Schneider Electric доказват предимствата, които оптимизираните процеси дават на производствата

Иван Гайдаров
1073 прочитания

© Shutterstock


"Алкомет" започва серийно производство за BMW през 2022 г. след подписване на 12-годишен договор за доставка на компоненти за електрически коли. "Теклас България" ЕАД инвестира в разширение на производството и изграждане на роботизиран склад за съхранение на готова продукция. За година и половина производителят на задвижващи системи Ewellix е прехвърлил повече от 10 линии и е наел 160 души в завода си в София. През октомври немската "Оттобок" откри завода си за протези и бионични импланти в Благоевград. Производителят на торбички и опаковки "Екстрапак" започва строителството на четвърти завод край Велико Търново за 12 млн. лв., а производителят на PVC, дървени и алуминиеви прозорци, врати и щори "Ролпласт" инвестира 18,2 млн. лева в разширяване на производствения си комплекс в Костинброд.

Статията е част от рипорта "Пътят към умната фабрика" на Digitalk от 02/2022 г. Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.

Новините от т.нар. индустриално еспресо на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация (ПАРА) - обзор на българската индустрия през последното шестмесечие на 2021 г., показват недвусмислено, че въпреки предизвикателствата от последните години българската индустрия не само продължава своето развитие, но и във все по-голяма степен залага на технологии и иновации.

"Това са примери за различни производства, които инвестират в една или друга степен в автоматизация. Българският бизнес все повече осъзнава нуждата от този преход най-малкото заради липсата на работна ръка, която да притежава нужните умения. Затова и през последните години прави впечатление, че все повече производства реализират подобни проекти", обяснява Кристиян Михайлов, съосновател и член на УС на ПАРА. По думите му трябва да се има предвид, че официалната статистика за автоматизираните производства у нас няма как да бъде изчерпателна, тъй като много компании не споделят публично информацията по една проста причина - българският бизнес вече приема концепцията за умната фабрика като ключова и стратегическа инициатива.

Автоматизирани производства в България

Както става ясно, автоматизацията на производствените процеси се превръща в приоритет за все повече компании, без значение от техния размер и сфера на дейност. През миналата година един от най-открояващите се проекти в тази посока е реализиран в Обогатителна фабрика "Асарел" на "Асарел-Медет", който включва актуализация на софтуер и надграждане на системата за контрол на производствения процес - Siemens PCS7. По този начин цялото мелнично отделение на фабриката вече работи на автоматичен режим.

Но когато става дума за пълна автоматизация на производство, два от водещите примери остават напълно автоматизираният завод за металообработка на "Атаро клима" и първата умна фабрика на Schneider Electric в Източна Европа, разположена край Пловдив.

"Атаро клима"

"Атаро клима" е семейна компания, основана през 1990 г., и е сред водещите български производители на инсталации за отопление, климатизация и вентилация. Въпреки че основният бизнес на компанията е свързан с изграждането на всички нужни сградни инсталации, тя разполага и със собствено производство на изделия от листов материал. Освен това "Атаро клима" развива още няколко направления, изнесени в отделни организации - възобновяеми енергийни източници като фотоволтаични инсталации и инсталации за производство на ток от биогаз и производство и износ на продукти от листов материал. Именно във второто направление е реализиран и проектът за автоматизирано производство, който включва:

  • автономно складово пространство с вместимост над 1000 тона листов материал и готови детайли, даващо ни възможност за бързо проследяване на реални наличности
  • CNC система за шанцова обработка в комбинация със CNC система за гилотинно рязане, което дава огромно предимство при производството на детайли при минимална технологична обработка
  • система за лазерна обработка (разкрой), оборудвана с файбър лазерен източник и адаптивно окачване, което повишава многократно производителността при детайли със сложни форми
  • CNC система за автоматично огъване, или т.нар. панел бендер, който е с напълно автоматизирани инструменти и система МАС 3.0. Те позволяват изключително бърза адаптация към детайла и поддържане на постоянни параметри на качеството, независимо от дължината на огъване и дебелината на материала.

Всички тези системи са обвързани софтуерно чрез система LINKS и хардуерно посредством редица автоматизирани колички, кранове и манипулатори, което от своя страна позволяват миграция към т.нар. Lean manufacturing или just-in-time production - JIT.

Изцяло автоматизираното производство отваря врати в началото на 2020 г., а управителят на "Атаро клима" Христо Рогачев разказва: "Идеята ни за по-комплексно и автоматизирано производство повече от десет години бе тема на разговор в екипа ни, но имаше по-приоритетни проекти за изпълнение. Към 2016-2017 г. вече се съсредоточихме в изпълнението и на този проект. Последваха една година в обиколки из потенциални доставчици на оборудване, както и постоянното еволюиране на крайната ни визия. След около година проучване и комуникиране с доставчици и анализиране на портфолиата им стигнахме до визията, която сме изпълнили днес."

За да бъде постигната оптимална синергия между съществуващите работни процеси и новото съоръжение, компанията дори инвестира в закупуването на нова земя и изграждане на ново хале с нужните размери.

"На първо място бе изчистване на концепцията - каква конфигурация на съоръженията е оптимална и достатъчно модерна и устойчива на морално остаряване към онзи момент (около 2019 г.). Второто най-голямо предизвикателство бе къде да се разположи съоръжението, така че да е в най-висока хармония със съществуващите работни процеси. Третото предизвикателство е по-дългосрочна крива за преодоляване, а именно обучаването и натрупването на опит при работата с такава система и съпътстващия софтуер. Това е един продължителен процес за преодоляване на обучителна крива, през която трябва да премине инженерно-конструкторският ни екип", изброява Христо Рогачев.

В резултат на автоматизацията на своето производство към днешна дата от "Атаро клима" могат да се похвалят с минимализиране на човешките грешки, оптимизация на човешкия ресурс и технологичните отпадъци, драстично понижаване на технологичното време за изработка на различните детайли при няколко последователни процеса и постоянен онлайн мониторинг на различните процеси.

Умната фабрика на Schneider Electric

Глобалната компания за енергиен мениджмънт и автоматизация Schneider Electric стъпва в България през далечната 1990 г. чрез марките Merlin Gerin и Telemechanique, а няколко години по-късно е основана и "Шнайдер Електрик България" ЕООД. През 1999 г. компанията придобива Завода за електроапаратура в гр. Перущица, а през 2007 г. открива нов завод за миниатюрни слаботокови прекъсвачи край Пловдив. Той обаче отчасти разчита на наследеното оборудване от предишното производство, което превръща плавната оптимизация на работните процеси в основен фокус за екипа на Schneider Electric.

"Невинаги още в самото начало можете да кажете "започваме да изграждаме умно решение" и да започнете да работите по него. Пред този подход има много подводни камъни и са нужни висококвалифицирани специалисти, които да не правят никакви грешки. Ние действахме по следния начин - от нормални ръчни дейности преминахме към полуавтоматични машини и постепенно започнахме да оптимизираме работните процеси. В момента, в който имахме пълна картина върху това кое носи добавена стойност върху продукта, какви са съпътстващите процеси при производството, какви ресурси използваме, станахме по-добри и по-ефективни", разказва Георги Трончев, ръководител на Innovation Hub в умната фабрика на Schneider Electric в Пловдив. И добавя: "В търсене на оптимизацията винаги сме искали да надграждаме и в един момент в желанието ни да имаме пълен контрол и поглед върху нашите процеси и да правим всичко ефективно се оказа, че сме готови на 95% с програмата за умна фабрика. След като придобихме знанието кое как трябва да се случва, последните 5% бяха извървени много бързо."

В основата на трансформацията стои ІоТ плaтфopмaтa нa Ѕсhnеіdеr Еlесtrіс - ЕсоЅtruхurе, чрез която се yпpaвлявaт изразходваната от фабриката енергия, cгpaдaта на завода c вcичĸи нейни системи, както и редица производствени процеси. Тъй като компанията залага в най-голяма степен на качеството и безопасността, това логично са първите стъпки в проекта по автоматизация на производството. С повишаването на качеството нараства и обемът на поръчките, а това води до нуждата от повишаване на работния капацитет. Към днешна дата производственият обем на автоматизираното производство достига до над 40 млн. единици на година.

"Подходящата автоматизация прави производствения процес много по-устойчив на промени. Тя дава яснота върху него и знание как промяната на всеки един параметър се отразява върху цялостното производство. Устойчивостта на работното място също е много по-висока. Оказва се, че хората не само са много по-сигурни за своето работно място, но и благодарение на средата, която ги заобикаля, повишават своите компетенции", категоричен е Георги Трончев.

И наистина автоматизацията се доказва в началото на 2020 г., когато мерките срещу пандемията затварят производствата в страната. Оказва се, че още преди да бъдат въведени практики като гъвкаво работно време и ограничителни мерки за брой служители, фабриката на Ѕсhnеіdеr Еlесtrіс край Пловдив е готова за подобно развитие от години. Пандемията доказва, че фокусът върху автоматизацията се отплаща - заплатата на нито един служител не е намалена, няма и освободени хора.

Резултатът мотивира компанията да направи и следваща стъпка, като се очаква да интегрира възможности за изпреварваща поддръжка, базирана на анализи и големи данни. Целта на този ход е да се оптимизира в най-голяма степен ефективността на производствените машини и времето за престой, а с оглед на примерите Кристиян Михайлов от ПАРА обобщава: "Компаниите, които не използват решенията, свързани с Индустрия 4.0, буквално са заплашени в следващите години да отпаднат от пазара. Тази концепция е реална необходимост, тъй като осигурява необходимата информация за оптимизация на производството в реално време и позволява по-добро планиране. Ако една организация не може да предвиди проблемите си в средносрочен план, не може да планира, тя ще изгуби пазарен дял, няма да може да си осигури най-добрите специалисти и съответно ще изостане. Българските производства разбират това."

"Алкомет" започва серийно производство за BMW през 2022 г. след подписване на 12-годишен договор за доставка на компоненти за електрически коли. "Теклас България" ЕАД инвестира в разширение на производството и изграждане на роботизиран склад за съхранение на готова продукция. За година и половина производителят на задвижващи системи Ewellix е прехвърлил повече от 10 линии и е наел 160 души в завода си в София. През октомври немската "Оттобок" откри завода си за протези и бионични импланти в Благоевград. Производителят на торбички и опаковки "Екстрапак" започва строителството на четвърти завод край Велико Търново за 12 млн. лв., а производителят на PVC, дървени и алуминиеви прозорци, врати и щори "Ролпласт" инвестира 18,2 млн. лева в разширяване на производствения си комплекс в Костинброд.

Статията е част от рипорта "Пътят към умната фабрика" на Digitalk от 02/2022 г. Цялото издание можете да намерите в дигиталната библиотека.

Новините от т.нар. индустриално еспресо на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация (ПАРА) - обзор на българската индустрия през последното шестмесечие на 2021 г., показват недвусмислено, че въпреки предизвикателствата от последните години българската индустрия не само продължава своето развитие, но и във все по-голяма степен залага на технологии и иновации.

Най-новото

Google инвестира в стартъпа Anthropic, ще конкурира ChatGPT

Google инвестира в стартъпа Anthropic, ще конкурира ChatGPT

  • 0
  • 202

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК