Студентски стартъп подобрява мониторинга на водата в София

Според "Софийска вода", част от "Веолия", сътрудничеството със стартъпи може да направи утвърдените компании по-гъвкави и ефективни

Иван Гайдаров

Мониторингът на заобикалящия ни свят става все по-важен за функционирането на съвременните общества с оглед както на техния здравен статус, така и на стремежа за едно по-природосъобразно развитие на човешкия вид като цяло. Технологиите са инструментът, който позволява възможностите в това отношение да се подобряват с бързи темпове, а доставчиците на комунални услуги, поставени на първа линия в налагането на тенденциите в сферата, все по-често разчитат на партньорства със стартиращи предприятия в стремежа си за бърза дигитална трансформация.

Пример за подобно сътрудничество е съвместния пилотен проект на "Софийска вода", част от "Веолия", и студентския стартъп Innovaone в сферата на мониторинга на питейната вода в София.

Innovaone - от ученически клуб до стартъп

Innovaone e стартъп, създаден преди малко повече от една година от студенти от Американския университет в България и техния учител в Средно училище "Неофит Рилски", гр. Харманли - Емануил Манолов. Компанията предлага хардуерни и софтуерни решения в сферите на IoT и машинното самообучение и води своето начало от ученическият клуб Innovaone, чиято цел е да открива силните страни на учениците и да развива у тях компетенции на бъдещето. От създаването си клубът организира различни инициативи в дисциплини като биометрия, блокчейн, програмиране, гейминг, наносателити, роботика, изкуствен интелект, стартъп предприемачество и др., а резултатите не закъсняват - проект на Innovaоne за сензорна система за следене на качеството на въздуха печели финансиране от програмата за подкрепа на малки бизнеси "Академия за местни предприемачи", което мотивира екипа на клуба да регистрира официално своето стартиращо предприятие.

Малко след това новорегистрираната компания печели ново финансиране, благодарение на което прави допълнително проучване и решава в крайна сметка да насочи своя пилотен проект към мониторинг на качеството на водата. В резултат на това е създадена платформата FrontierOne - сензорна система за мониторинг на въздуха и водата, която е насочена към решаване на проблема с липсата на обществено достъпна информация за замърсяването на околната среда.

"Софийска вода", част от "Веолия", подава ръка

След като от Innovaоne реализират два модула от своята платформа за следене на въздуха в Харманли, от "Софийска вода", част от "Веолия", решават да предоставят терен и да съдействат на стартиращата компания да тества и подобри технологичните си открития в реална среда, като правят връзка между неин екип и свои инженери. От Innovaоne монтират сензори, които да предават в реално време данни за някои основни характеристики на питейната вода в пречиствателната станция "Панчарево". Тяхната амбиция е в крайна сметка да създадат цялостна система за следене на качеството на водата.

"Водният ни сензор следи мътността на водата в пречиствателната станция, като модулът е инсталиран наскоро и все още се изчистват някои технически подробности. Към момента системата се състои от висококачествени датчици за измерване на мътността, които имат широк спектър на засичане. Освен тези датчици имаме разположен и дигитален преобразувател, който събира информацията и я изпраща към сървъра, както и поточна инфраструктура, през която преминава водата", обяснява Христо Хубенов, студент в Американския университет в Благоевград и маркетинг мениджър на Innovaоne.

Платформата, която е базирана на машинно обучение, също така прави прогнози за бъдещи замърсявания на базата на исторически данни. Тя получава информация за качеството на водата през изминалите две години, анализира я и извежда аналогии и корелации между промените в различните стойности. На тази база се правят прогнози, което на свой ред позволява изпреварваща реакция.

Очакваните резултати обобщава Джано Михайлов, технически мениджър на Innovaоne, който е част и от ученическия клуб: "В днешно време се използват много филтри и излишни химикали за пречистване на водата, за да стане тя годна за използване от страна на домакинствата. Това води до сериозни разходи както за компаниите, така и за потребителите. Машинното обучение може да спести до 30% от оперативните разходи чрез намаляване на консумираната енергия и оптимизирането на използването на химикали."

Утвърдени и стартиращи компании - една добра комбинация

Като част от групата "Веолия" пред "Софийска вода" стои една голяма цел - екологичната трансформация, която обхваща всички процеси в компанията - от всекидневната работа до дългосрочните планове за оптимизацията. Част от инструментите за постигане на тази цел са дигитализацията и иновациите.

"Софийска вода", част от "Веолия", участва в проекта Digital Water City, чрез който успява да дигитализира градската канализация и благодарение на смарт сензори, инсталирани на преливниците в канала, специалистите могат в реално да разберат дали има запушване на канализацията, да предвидят авария и да предприемат нужните действия. Отново по европейски проект - aqua3S, "Софийска вода", част от "Веолия", инсталира сензорна система за наблюдение на качеството на водата, който предава в реално време данни за мътност, pH, температура, разтворен кислород, фикоцианин и хлорофил. Компанията въвежда и единен софтуер за мониторинг на подаваните водни количества в разпределителната мрежа на Столична община с възможност за реакция до 24 часа.

Това са част от примерите, които демонстрират усилията на "Софийска вода", част от "Веолия", за дигитална трансформация. Друга част от тях са насочени към сътрудничеството със стартиращи компании като Innovaоne, а подробности за дейността на доставчика на комунални услуги в тази посока дава Любомир Филипов, директор "Стратегически партньорства и регулиране" в "Софийска вода", част от "Веолия":

Как и защо решихте да заложите на сътрудничество със стартъпи? Какви предизвикателства трябва да реши едно подобно сътрудничество?

Нашето убеждение е, че т.нар. рисково корпоративно инвестиране, ако се структурира по правилен начин, има голям потенциал за създаване на иновации чрез подкрепа на таланти и успешни бизнес модели. Всяка голяма корпорация трябва да подкрепя подобни проекти, тъй като много често "погледът отвън" може да ни направи по-ефективни и гъвкави и да ни помогне да мислим и действаме извън рамките.

Водени от този мотив, през 2020 г. "Софийска вода", част от "Веолия", започна сътрудничество с агенцията за иновации Innovation Starter Box и нейната акселераторска програма за подкрепа на новосъздадени компании. В резултат на това сътрудничество за втора поредна година организирахме набиране на проектни идеи, като тази година основна тема е "Нулеви емисии". Целта е да се даде фокус на проблема с борбата с климатичните промени и да се търсят стартиращи компании, които разработват решения за нетни нулеви емисии в България. По този начин стимулираме инициативите за кръгова икономика в областта на управлението на водите и енергийната ефективност.

Партнираме активно и с победителите на съвместната кохорта през 2021 г. - SatGeo. Стартъп компанията развива технология, базирана на сателитни изображения, които помагат за ранно откриване на течове и превенция на аварии по водопроводната мрежа. Това е иновативна технология, която няма аналог в нашия регион.

Извън акслераторската програма "Софийска вода" си сътрудничи и с GridMetrics - млада компания, която ни помага да оптимизираме разхода на електроенергия в нашите помпени станции и да създадем оптимални модели на работа на тези съоръжения. Ролята на "Софийска вода" в тези партньорства е да валидира съответните решения/продукти от технологична гледна точка и да "подскаже" как тези решения/продукти могат да бъдат допълнително развити не само от техническа, но дори и от пазарна гледна точка.

Какво дава на една голяма компания сътрудничество със стартъп организации? С какво два толкова различни типа организации могат да бъдат полезни една на друга?

Стартъп компаниите дават на големи структури като нашата свежия поглед върху работата и различната гледна точка. Когато прекараш много време в една организация, има опасност да загубиш инстинкта си за новаторство и различен поглед върху съществуващите предизвикателства, а стартъпите са точно такива - необременени умове с голяма мотивация за успех и енергията да го постигнат. Големите компании пък притежават опита и познанието какво и как работи, както и каква е ефективността на различните бизнес модели, тествани през годините. Комбинацията между двете може да доведе до много интересни и ползотворни сътрудничества и за двете организации, от които печеливши ще бъдат и съответните клиенти.

Надявам се в бъдеще да виждаме в България все повече големи фирми, които подкрепят стартъп компании и инициативи, защото съм убеден, че тези партньорства са един от инструментите за превръщането на българската икономика в такава, базирана на знанието и иновациите.

Вие имате проект с Innovaоne, но не само. По какви други инициативи и проекти работите със стартиращи компании?

Последните две години работим активно със стартъп компании, като стартирахме и конкретна инициатива в тази посока. Може би звучи изненадващо, но заедно със Sensato Network дори спасяваме българските медоносни пчели чрез дигитални кошери. Sensato са също стартираща компания, чиято мисия е да спаси пчелите, като направи грижата за тях удобна и лесна за повече хора. Sensato разработиха първата термовизионна сензорна система за наблюдение на пчели, която е базирана на множество температурни датчици вътре в кошера. Тази система позволява на тях и пчеларите, с които си партнират, да увеличат ефективността и да спестят до 60% от времето за проверка на кошерите. От наша страна - предоставихме подходящ терен за 10 пчелни кошера на пречиствателната станция за питейна вода Панчарево и подкрепихме финансово тяхното дигитализиране.

Мониторингът на заобикалящия ни свят става все по-важен за функционирането на съвременните общества с оглед както на техния здравен статус, така и на стремежа за едно по-природосъобразно развитие на човешкия вид като цяло. Технологиите са инструментът, който позволява възможностите в това отношение да се подобряват с бързи темпове, а доставчиците на комунални услуги, поставени на първа линия в налагането на тенденциите в сферата, все по-често разчитат на партньорства със стартиращи предприятия в стремежа си за бърза дигитална трансформация.

Пример за подобно сътрудничество е съвместния пилотен проект на "Софийска вода", част от "Веолия", и студентския стартъп Innovaone в сферата на мониторинга на питейната вода в София.

Най-новото

ЕС блокира сливането на Booking.com и eTravel

ЕС блокира сливането на Booking.com и eTravel

  • 0

Джон Кармак: Изкуствен интелект на човешко ниво - около 2030 г.

Джон Кармак: Изкуствен интелект на човешко ниво - около 2030 г.

  • 0

Как ще се оформи цифровото бъдеще на Европа според GSMA

Как ще се оформи цифровото бъдеще на Европа според GSMA

  • 0


A1 пуска екосмартфон

A1 пуска екосмартфон

  • 0Полша ще разследва Open AI за нарушения по GDPR

Полша ще разследва Open AI за нарушения по GDPR

  • 0


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК