Pixabay.com
Gerd Altmann

Нова процедура финансира МСП за интеграция на ИКТ и решения за киберсигурност

Дейностите, допустими за финансиране по програмата, включват от решения за дигитален маркетинг до такива за оптимизиране на различни процеси

Иван Гайдаров

Pixabay.com

© Gerd Altmann


От днес, 17 октомври, малките и средни предприятия (МСП) могат да кандидатстват по нова процедура за финансиране с проекти за интеграция на ИКТ технологии и решения за повишаване на киберсигурността, съобщават от "Хюманконсултинг". Тя е част от "Програмата за икономическа трансформация" (ПИТ) към компонент "Интелигентна индустрия" на Плана за възстановяване и устойчивост и е пряко насочена към улесняване на достъпа на предприятията до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, включително за осигуряване на киберсигурност, постигайки базовите нива на цифровизация (първо ниво "Компютризация" и второ ниво "Свързаност"), като основни изисквания за последващо преминаване към по-високите нива на цифрова трансформация. Новите технологии и решения, базирани на ИКТ, следва да допринaсят за оптимизиране на системите за управление в МСП, увеличаване на производителността, подобряване на пазарното присъствие на предприятията и развитие на потенциала им за устойчивост и растеж.

Критерии за кандидатстване и дейности

За да участват в процедурата, кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

- Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата. Клонове на юридически лица, регистрирани в България не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност.

- Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

- Да са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

- Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва:

Микропредприятие

≥ 41 000 лева

Малко предприятие

≥ 82 000 лева

Средно предприятие

≥ 123 000 лева

- Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.

- Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности - КИД-2008.

Дейностите, допустими за финансиране по програмата, са разделени в три групи - ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения; ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси; ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

Минималният размер на финансиране на проект е в размер на 3 000 лв., а максималният - 20 000 лв., като финансирането по процедурата е 100% и няма изискване за съфинансиране от страна на кандидата.

Крайният срок за подаване на проекти е 19.12.2022 г.

От днес, 17 октомври, малките и средни предприятия (МСП) могат да кандидатстват по нова процедура за финансиране с проекти за интеграция на ИКТ технологии и решения за повишаване на киберсигурността, съобщават от "Хюманконсултинг". Тя е част от "Програмата за икономическа трансформация" (ПИТ) към компонент "Интелигентна индустрия" на Плана за възстановяване и устойчивост и е пряко насочена към улесняване на достъпа на предприятията до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, включително за осигуряване на киберсигурност, постигайки базовите нива на цифровизация (първо ниво "Компютризация" и второ ниво "Свързаност"), като основни изисквания за последващо преминаване към по-високите нива на цифрова трансформация. Новите технологии и решения, базирани на ИКТ, следва да допринaсят за оптимизиране на системите за управление в МСП, увеличаване на производителността, подобряване на пазарното присъствие на предприятията и развитие на потенциала им за устойчивост и растеж.

Критерии за кандидатстване и дейности

Най-новото
Дали 2023 ще бъде годината на стартъпите в инфраструктурата

Дали 2023 ще бъде годината на стартъпите в инфраструктурата

  • 0


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК