Специално издание

Digitalk Report | Системи за бизнес управление в облака и хибридна среда

Април 2022

Digitalk Report | Системи за бизнес управление в облака и хибридна среда

Април 2022

PDF

Над $93 млрд. ще донесат ERP системите през 2028 г.

Основните потребители са индустриалните предприятия, малките и средните фирми разчитат на облака

Владимир Владков
1045 прочитания

Глобалният пазар на ERP софтуер през 2020 г достига $46,3 млрд., като прогнозите за 2021 г. сочат нарастване до $50,31 млрд. през 2021 г., а до 2028 г. ще скочи до $93,34 млрд., а това означава средногодишен темп на растеж 9,2%, показват данните на Fortune Business Insights.

Глобалното въздействие на пандемията Covid-19 беше колкото неочаквано, толкова и зашеметяващо, твърдят анализаторите, а това е довело до шоково увеличение на търсенето във всички региони. Глобалният пазар е нараснал с 8,6% през 2020 г. на годишна база. Ръстът е стимулиран от увеличаващата се нужда от ценово достъпни и ефективни решения сред организациите, които се грижат за рационализиране на бизнес функционалностите и за подобряване на оперативната си ефективност.

Статията е част от тематичния доклад на Digitalk "Системи за бизнес управление в облака и хибридна среда". Изданието е със свободен достъп и може да бъде намерено в библиотеката на Digitalk.

Все по-голямата дигитализация на множество процеси изправя предприятията пред редица предизвикателства за анализиране на разходите за дадени продукти и на печалбата от тях, за промяната на поведението на потребителите и непрекъснато променящите се бизнес изисквания. Всичко това стимулира търсенето на по-модерни решения за планиране на корпоративните ресурси. Като част от своята бизнес стратегия големите играчи инвестират в развитието на своите продукти. През март 2019 г. например Oracle разшири възможностите за изкуствен интелект в своите облачни платформи Oracle ERP Cloud и Oracle Enterprise Performance Management (EPM). Това надграждане би помогнало на организациите чрез помощник за докладване на разходите, цифров помощник, управление на продуктите, усъвършенстван финансов контрол, както и управление на веригата за доставки, базирано на даден проект.

Под въздействие на Covid-19

Технологиите на ERP помогнаха на производствените предприятия да устоят на вредното въздействие на пандемията, убедени са анализаторите от Fortune Business Insights.

Фирмите ефективно се възползват от облачните услуги, за да създадат устойчиви на бедствия системи и да поддържат отдалечените служители, като същевременно защитават интегритета на данните и на бизнес приложенията. Ограниченията за пътувания и отлагането на проекти ще имат негативен ефект върху сектора на ИТ консултантски и професионални услуги. Очаква се това да доведе до нарастване на интереса към услуги от публични облаци, особено на SaaS базирани приложения, специфични за дадена индустрия, като програми за съвместна работа и други решения за бизнес продуктивност и непрекъсваемост на бизнес операциите.

Пандемията Covid-19 повлия и върху начина, по който работи бизнесът, поведението на потребителите и бизнес функционалностите. Промишлените потребители бяха принудени бързо да подменят редица процеси както заради регулациите за работа от дома, така и да се справят с огромните флуктуации в търсенето и нестабилните вериги за доставки. Въпреки че кризата причини проблеми на много компании, в дългосрочен план ще оцелеят онези, които желаят да се адаптират към промените и да прегърнат нови бизнес модели. Организациите и фирмите използват ERP инструменти за мащабиране на своите производствени операции и за улесняване на бизнес функционалността.

Компаниите, които оперират в различни индустриални сегменти, като индустриално производство, здравеопазване, ИТ и телекомуникации, интегрираха решения в своята бизнес инфраструктура, за да се справят с прекъсванията, причинени от Covid-19. ERP инструментите помагат на компаниите да оцелеят след пандемията чрез:

В резултат на повишената мобилност на служителите заради затварянията и нуждата от сигурност за избягване на високите разходи от спирането работата на мрежата се ускори търсенето на облачни услуги в световен мащаб. Освен това повечето платформи включват и модули за контрол на инвентаризация и за управление на веригата за доставки. Пандемията предизвика фирмите по целия свят да преобразуват физическите работни места във виртуални пространства. Това доведе до скок в търсенето на различни продукти, подхранвайки и ръста на пазара на ERP системи.

Все повече ERP от облака

Нарастващото търсене на облачно базирани системи ще стимулира растежа на пазара. Тези системи позволяват на предприятията да съхраняват в облака своите данни или да споделят изчислителни ресурси. Освен това се улеснява споделянето на информация между отделните поделения на големите организации, които могат да качват и да използват данните от облака в реално време и от всяко устройство. Според блога на Selecthub от 2020 г. 62,7% от компаниите предпочитат облачен пакет вместо инсталация на място. Ключови играчи на този пазар като Oracle и SAP предлагат ERP решения, базирани на облачна платформа, осигурявайки по-лесното създаване на резервни копия на данните и на планове за възстановявания след бедствия и аларми. По този начин те успяват да управляват основни бизнес функции като осчетоводяване, инвентаризация, управление на поръчките, на човешките ресурси и, разбира се, на взаимоотношенията с клиентите (CRM).

Облачните платформи помагат на фирмите да намалят първоначалните си разходи за изчислителна инфраструктура като хардуер и сървъри и да улеснят инсталациите. Те дават на бизнеса гъвкавостта и мащабируемостта, от която се нуждаят, за да опростят своите операции и да повишат продуктивността си.

Движещите сили

Нарастващата нужда от оперативна ефективност и прозрачност на бизнес процесите принуди глобалните компании да се адаптират към различни нови бизнес модели. Технологичните подобрения намаляват сложността на ERP системите и позволяват на приложенията на външни разработчици да поддържат корпоративните процеси. Според проучването на PwC, което се провежда за 22-ра поредна година, 80 на сто от главните изпълнителни директори вярват, че комерсиализацията на продукти ще има огромно въздействие върху техните организации и бизнес модели.

Фирмите по света са концентрирани върху оптимизирането на бизнес процесите и много от тях търсят централизирано решение, което да се справя с разнообразни бизнес операции не само в областта на финансите и счетоводството, но и за продажбите, маркетинга, поръчките и не на последно място управление на веригите за доставки. Интегрирането на ERP софтуер прави бизнес операциите по-прости и по-ефективни. Ръчното въвеждане на данни отива в историята, а компаниите могат да виждат всички свои данни през единна унифицирана платформа. С помощта на облачно базиран софтуер комплексни процедури като многостъпкови производствени планове могат да станат безпроблемни за изпълнение. Ключовите играчи отдавна са предприели стратегически инициативи в облачната сфера.

Кадрите са ограничаващ фактор

Недостигът на професионалисти с умения и високите разходи за придобиването им могат да се отразят на разширяването на пазарните позиции. ERP пакетите са скъпи системи, които могат да не са по финансовите възможности на малките фирми и стартиращите компании. Дори за големите фирми е трудно да оперират ефективно, затова се нуждаят от адекватна подготовка, специалисти с умения и опитна работна сила. Недостатъчното обучение може да доведе до неправилно използване на технологията от служителите и това да доведе до загуба на ценна информация. Освен това често се налага надграждане на съществуващото хардуерно и мрежово оборудване, като и на системите за сигурност, като тези разходи могат да ограничат ръста на ERP пазара.

Организациите постепенно започват да интегрират облачни ERP решения и услуги. Те обаче все още са изправени пред съществени трудности да интегрират тези решения в съществуващите си системи. Тези наследени и понякога специално разработени системи трябва да бъдат тясно свързани с новите, така че облачните ERP системи да работят успешно. Заради липсата на ресурси част от фирмите продължават да разчитат на сегашните си системи, базирани на остарели технологии и включващи редица ръчни процедури, а това води до високо ниво на грешките и продължително време за обработка. Освен това тези системи са инсталирани предимно в локални сървъри и свързването им с новите облачни системи може да е пречка за реализиране на решения за автоматизация на цифровите процеси.

Приложение или услуга?

На базата на компонентите пазарът е разделен на софтуер и услуги. Към момента софтуерът държи по-голямата част от приходите, като ръстът в този сегмент може да се опише като нарастващо внедряване на продуктите сред фирмите, които да управляват всички аспекти на бизнеса си. Освен това проникването на технологиите за анализи на Големи данни и продължаващото развитие на пазара, ориентиран към крайните потребители, ще създадат огромни възможности за ключовите играчи.

Сегментът на услугите ще расте със стабилен средногодишен темп главно заради ориентирането към облачно базирани ERP решения в различни индустрии, включително промишлено производство, ИТ компании, телекомуникационни услуги и др. Ключовите играчи предоставят все повече консултантски услуги, услуги по внедряване и интеграция, както и за поддръжка и следгаранционно обслужване.

По отношение на потребителите големите предприятия държат максимален дял от пазара на ERP системи. Чрез тях те подобряват оперативната си ефективност, намаляват продуктивните разходи и успяват централизирано да събират данни. Облачните ERP решения пък помагат на малките и средните фирми да опростят бизнес процесите заедно с намалени разходи, така че да останат конкурентни на пазара.

Бизнес функции

Въпреки че много от ERP пакетите поддържат множество функционалности, някои анализатори разделят пазара и по отношение на бизнес функциите. Както се очаква, управлението на финансите държи максимален дял и се очаква до 2028 г. да запази своята доминираща позиция. Подобни функции в пакета на SAP SE например предлагат рационализиране на финансовите процеси, на планирането, бюджетирането, както и на възможностите за по-точни прогнози. Компаниите за финансови услуги вече разчитат на нови мащабируеми системи, за да гарантират спазване на правителствените регулации за данни, операции и осчетоводяване. Платформаjd, която съдържа правилните функции за финансово управление, е напълно интегрирана с управление на поръчките, изпращането и получаването им, както и с производствените отдели на компанията. ERP платформата за финансово управление помага на бизнеса да събира финансови данни и да създава доклади според нуждите производители и на потребителите. Освен това тя предлага и други полезни функцииq като проследяване на печалбите, управление на счетоводните книги, на фиксираните активи, на риска и на данъците, както и на различните валутни сметки.

Управлението на склада и на работните поръчки ще расте с най-висок средногодишен темп, като това се дължи на растящото търсене на инструменти за приоритизиране и координиране на работните поръчки. С тях компаниите могат да управляват процеса по идентифициране на действия спешна поддръжка и ремонт и да ги изпълняват по точен график, използвайки тази функция от ERP приложението.

Клиентите

От гледна точка на вертикални сегменти най-големите потребители са индустриалните производства, банки и организации за финансови и застрахователни услуги, ИТ компании, телеком оператори, търговски вериги, организации от здравеопазването, транспортни и логистични фирми и не на последно място правителственият сектор.

Промишлените предприятия са най-големият клиент на глобалния пазар. ERP решенията за тези компании се стремят да им предоставят модерни функции за оптимизиране на всички аспекти на производствения процес - от придобиването на активи до разработката, тестовете за качество и съхранението на готовата продукция, и на дистрибуцията.

Същевременно интеграцията на ERP решения може да промени конкурентоспособността на малките и средните фирми. С тяхна помощ те могат да намалят разходите, да подобрят обслужването на потребителите, да увеличат печалбата си и дори да създадат нови източници на приходи.

В областта на здравеопазването се очаква засилен интерес към ERP системи. Ефективното управление на пациентските досиета е най-важното за болниците и другите организации от здравния сектор. ERP решението трябва да предлага много устойчива база данни, способна да съхранява и обработва огромни количества разнообразни данни.

Пазарът в Европа

Ръстът на ERP продажбите в Европа е стимулиран от новите технологични внедрявания в редица сектори, както и с възраждането на локалните производствени възможности. Според Европейската комисия през 2019 г. само 30% от малките фирми и 80% от големите предприятия използват някакъв тип ERP инструменти. Затова ръстът ще бъде подхранен от големия брой малки и средни предприятия, които ще се ориентират към хоствани ERP системи, особено в страни като Германия, Франция и Италия.

Глобалният пазар на ERP софтуер през 2020 г достига $46,3 млрд., като прогнозите за 2021 г. сочат нарастване до $50,31 млрд. през 2021 г., а до 2028 г. ще скочи до $93,34 млрд., а това означава средногодишен темп на растеж 9,2%, показват данните на Fortune Business Insights.

Глобалното въздействие на пандемията Covid-19 беше колкото неочаквано, толкова и зашеметяващо, твърдят анализаторите, а това е довело до шоково увеличение на търсенето във всички региони. Глобалният пазар е нараснал с 8,6% през 2020 г. на годишна база. Ръстът е стимулиран от увеличаващата се нужда от ценово достъпни и ефективни решения сред организациите, които се грижат за рационализиране на бизнес функционалностите и за подобряване на оперативната си ефективност.

Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото
84% от компаниите - жертва на кибератаки

84% от компаниите - жертва на кибератаки

  • 0
  • 170


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК