Календар 2017

август

Събития по категория

Образование за професиите на бъдещето

Образование за професиите на бъдещето

Какви са възможностите за стаж и доброволчество в евроинституциите?

Какви са възможностите за стаж и доброволчество в евроинституциите?

Blockchain use cases in manufacturing

Blockchain use cases in manufacturing

Иновации и добри практики в здравния сектор

Иновации и добри практики в здравния сектор