Какви специалисти са нужни в сектора на знание-интензивните услуги?

Kакъв е профилът на A Data Pro, какви знания и умения трябва да притежават, за да се развиват в сферата

Това е маркетинг публикация. Отговорността за нейното съдържание носи рекламодателят и то отговаря на правилата за нейтив пакети.
1997 прочитания

С увеличаването обема на информацията в глобален план все повече се налага необходимостта от нейното непрекъснато събиране, осмисляне, обработване и анализиране в реално време. В тази връзка уменията за работа с данни и извличане на истинско знание от тях ще стават все по-търсени и незаменими за широк кръг от индустрии.

Вече се усеща нуждата от специалисти в сферата на знание-интензивните услуги, а в близко бъдеще тяхната роля и значение ще продължат да се увеличават, разкрива HR директорът на A Data Pro Милена Илиева. Тя разказва още какъв е профилът на тези експерти, какви знания и умения трябва да притежават, както и какви възможности за развитие ще има пред тях през следващите години.

Знание-интензивните услуги

Знание-интензивните услуги обхващат широк спектър от сфери: от ИТ, през бизнес и маркетинг консултирането до дейностите, свързани с обработката и осмислянето на информация. "Това направление от индустрията, най-общо наречена изнесени услуги, която в някои пазари глобално се появява в края на миналия век, при нас по-динамично се разви в началото на този, след 2000 година. В България като цяло обаче не сме много компаниите, които се идентифицираме като такива, чиято дейност се базира на знание", посочва Илиева.

Тя допълва, че в A Data Pro например този тип услуги се развиват в три основни области. Първата е управлението на риска, където предимно организации от банковия и финансовия сектор търсят знание-интензивни услуги, за да взимат качествени решения в съответствие с регулациите, които определят тяхната дейност.

Втората бизнес линия е свързана с медийния мониторинг, т.е. как да се измери репутацията на дадена компания и да се даде обратна връзка доколко ефективно тя използва традиционните и социалните медии. Съответно на тази база организациите могат да преценят дали говорят на правилната аудитория, дали имат достатъчно добър обхват, дали техните послания се разбират от настоящите и потенциалните клиенти.

"Понякога нашите клиенти имат нужда да осмислят самия начин, по който събират, агрегират и структурират информацията, така че да могат да я използват за някакъв тип свои анализи. Третото направление е свързано с това как регистрираме информацията, как я структурираме по достатъчно адекватен начин, така че да е в услуга на клиента в процеса му на взимане на решения", споделя Илиева.

Профил на специалистите

Макар че знание-интензивните услуги могат да бъдат изключително разнообразни, специалистите, които се търсят в сферата, имат донякъде общ профил. По думите на Илиева през последните няколко години изискванията еволюират, но минималното базово условие за работа продължава да бъде отличното владеене на английски и поне още един език.

Всяка друга допълнителна квалификация, разбира се, е предимство в зависимост от конкретната област на развитие. Когато става дума за услугите за управление на риска и съответствието, юридическите или финансовите познания позволяват експертите по-бързо да се ориентират в материята и да анализират информацията. От друга страна, при медийния мониторинг е полезно образование в сферата на комуникациите, човешките ресурси, маркетинга и журналистиката.

"Само по себе си това звучи колкото лесно, толкова и трудно, тъй като това са няколко висши образования в едно. Така че политиката на компанията винаги е била да инвестираме много във въвеждането, приобщаването и обучението на нови служители, за да бъдат успешни анализатори", отбелязва Илиева. Освен това компанията има сключени партньорства с университети в цялата страна, чрез които споделя знания, привлича млади таланти и ги мотивира да разширяват профилите си, за да бъдат подготвени за пазара на труда на бъдещето.

Ежедневни отговорности

Същността на задълженията и отговорностите на анализаторите се свежда до това ежедневно те да следят или проучват проактивно голям обем от информация от различни източници. Тяхната цел е критично да напасват достоверността на данните, да ги селектират и да ги структурират под формата на доклади или бюлетини, в които да изведат основните прозрения, полезни на съответния клиент.

"Работата е изключително динамична и според мен за анализаторите в нашата компания няма по два еднакви дни, всяка новина може да промени информационния поток в много голяма степен не само като обем, но и като фокус. Така че на анализаторите им е доста интересно, но със сигурност от тях се изискват умения бързо да се ориентират в обстановката и да вземат решение кое наистина е най-ценно на базата на целия този поток на клиента, за които работят", разкрива Илиева.

Тя допълва, че може би най-голямото предизвикателство в сферата на знание-интензивните услуги е увеличаващият се обем информация в света. Това затруднява експертите да взимат решения на база на данните, тъй като все по-голям процент от тях се оказват нерелевантни, недостоверни или фалшиви. В този смисъл проблемът с недействителната информация се превръща в сериозен казус и предстои да се намери ефективно решение за него.

Ролята на технологиите

Технологиите всъщност имат многостранна роля в работата на анализаторите в знание-интензивните услуги. От една страна, технологичните умения все повече ще бъдат необходими на тези специалисти да извършват своите задължения, а критичното и аналитичното мислене ще са изключително важни на всяко ниво в организацията.

В тази връзка неминуемо възниква въпросът доколко машините ще заменят работата на човека. В близко бъдеще тяхната функция по-скоро ще бъде свързана с филтриране и структуриране на част от съдържанието, за да могат анализаторите по-бързо и ефективно да се ориентират кои са важните факти и къде е скрито знанието. Също така машините могат да автоматизират повторяемите дейности, свързани с обработката на информацията, позволявайки на служителите в сферата да се фокусират върху онези дейности, които носят истинска стойност, а именно осмислянето на данните.

От друга страна, трябва да се отбележи, че отношенията машина - човек на практика са двустранни. На база на това, което произвеждат хората, се обучават алгоритмите и обратно - след автоматизацията на даден процес хората са тези, които дават качествена обратна връзка за резултата. Именно този принцип на работа "човек във веригата" (Human-in-the-loop) се използва и в A Data Pro в процеса на вътрешно разработване на решенията.

Перспектива за бъдещето

Портфолиото от знание-интензивни услуги тепърва ще се разширява, а търсенето им ще се увеличава. При огромния обем информация днес компаниите от различни индустрии ще имат нужда от синтезирано и осмислено в реално време знание, на база на което да могат да правят прогнози за по-близко или по-далечно бъдеще. На този фон от анализаторите ще се изисква както добра технологична подготовка, така и калейдоскопично знание за различни области от живота и бизнеса наравно с доброто владеене на езици.

Не по-малко важни ще са и меките умения в ерата след COVID-19. Способността да се комуникира по множество канали в новия хибриден модел на работа - лице в лице, онлайн или по имейл, ще е ключова за успеха във всяка сфера. Същевременно в динамиката на глобалния пазар ще са необходими умения за бърза адаптация, продължаващо усвояване на нови знания, а също така готовност за непрекъсната смяна на работни процеси и проекти.

Според Илиева за подпомагането и развиването на тази гъвкавост у анализаторите важна роля имат и самите компании, които чрез своята ценностна система могат да създадат устойчивост и добра основа за ползотворна комуникация на всички нива. В момента например фирмите трябва да осигурят плавен преход към хибридния модел, за да се постигне баланс между работата от вкъщи и от офиса. "Организациите имат много основна роля в това не само да подкрепят служителите, но и да се допитват до тяхното мнение и гледна точка за моделите, които ще подпомогнат тяхната продуктивност и ефективност в работата", подчертава експертът.

С увеличаването обема на информацията в глобален план все повече се налага необходимостта от нейното непрекъснато събиране, осмисляне, обработване и анализиране в реално време. В тази връзка уменията за работа с данни и извличане на истинско знание от тях ще стават все по-търсени и незаменими за широк кръг от индустрии.

Вече се усеща нуждата от специалисти в сферата на знание-интензивните услуги, а в близко бъдеще тяхната роля и значение ще продължат да се увеличават, разкрива HR директорът на A Data Pro Милена Илиева. Тя разказва още какъв е профилът на тези експерти, какви знания и умения трябва да притежават, както и какви възможности за развитие ще има пред тях през следващите години.

Още по темата

Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото

"Мусала Софт" откри офис в Кайро

"Мусала Софт" откри офис в Кайро

  • 0
  • 104

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК