Computerworld.bg
Computer World

Управлявате ли интелигентно автомобилния си парк?

203 прочитания

Computerworld.bg

© Computer World


Стефан Станчев

С разрастването и с развитието на автотранспорта в България, все повече се налага и използването на GPS системи. Автопаркът в по-широкото си предназначение е спомагателно звено в структурата на една организация, той е инструмент, спомагащ за осъществяването на основната дейност на фирмата. Разходите, реализирани от автопарка, са съществено перо в бюджета на една компания, а това изисква отговорното му и професионално управление с цел оптимизация. В свят, в който един бизнес, свързан с транспорт и доставки на стоки трябва да функционира нормално и печелившо, е нужно много повече от наличие на изправни превозни средства. Самият процес по управление на автомобилния парк в момента изглежда немислим без една цялостна система за управление (Fleet management system - FMS). Ползите от прилагането на такъв тип решения са немалко. Първо, чрез тях се подобрява качеството на предлаганите услуги на клиента, като се улеснява управлението на автомобилния парк.

Друго предимство е намаляването на разходите от така наречените „черни курсове” - ненужно дългите маршрути и превишената скорост. Резултатът е по-нисък разход на гориво и по-малки разходи за поддръжка. Третото преимущество е по-доброто планиране – знае се какво може да се очаква от всеки водач и автомобил, което води до оптимизиране на работния процес, така че да се извърши повече работа за определените часове. Следващо предимство е увеличаването на производителността – контролират се качеството на работа, лоялността на служителите и работните часове. Немалка полза е и по-голямата сигурност – намалява се рискът от превишена скорост, лесно откриване на автомобила при кражба, незабавно известяване при беда или кражба чрез паник бутона. Почти всички логистични компании в Европа изискват подобни fleet management системи, докато у нас между 25 и 40% от фирмите в същия сектор ги използват.

По думите на специалисти у нас, се забелязва изкривeнo разбиране на понятието fleet management. Много от фирмите залагат на следене, а не толкова на управление на автопарк. Те по-скоро предлагат приложения с цел сигурност на юридически и частни лица. Докато компаниите с професионална насоченост предоставят пълен пакет решения за най-различни видове корпоративни клиенти - проследяване, управление на разходи, по-добро планиране на маршрути и др. Повечето доставчици разработват собствен софтуер и хардуер, който могат да настроят според нуждите на клиента, заплащащ от своя страна редовен абонамент за всеки следен автомобил. Например във всеки един момент може да се види какво прави шофьорът, колко километра е преминал днес, на какви обороти кара, колко гориво е изхарчил. Тези платформи позволяват и въвеждане и променяне на поръчки, постоянна връзка с водача и много други приложения, например следене и променяне на температурата в хладилни камиони или избягване на задръствания.

Хардуерът и софтуерът

“В последните няколко години хардуерът бе най-активно развиващата се част от системите за управление на автомобилни паркове – обяснява Делян Костов, управител на Frotcom. - Основно промените са в размерите на устройствата, каналите за трансфер на данни, точността на позициониране, възможностите за връзка с бордовия компютър на автомобила.” Актуалните в момента модели GPS проследяващи устройства са с големина на мобилен телефон, без външни антени. Тези компактни размери позволяват лесен и скрит монтаж във всеки един автомобил. Някои от автомобилните производители серийно вграждат в някои от моделите си AVL устройства. Към момента GPRS каналът за трансфер на данни е почти стандарт. Вариантите за трансфер на данни през сателит и SMS вече са почти отпаднали, но все още има фирми и продукти, които използват този вид комуникация, допълва той.

Причините да се наложи GPRS комуникацията са, че е по-евтино решение, осигурява по-бърз пренос, както и че могат да бъдат пренасяни различни по големина данни от 1 КВ до няколко мегабайта. През последната година GPS приемниците също претърпяха доста бурно развитие - от 20 канални приемници преди година, днес най-често срещаните са 50 и повече канални. Също все повече навлизат и асистираните GPS приемници (A-GPS). Всичко това води до по-точно позициониране на обектите, като в момента постигнатата точност е от 0 до 10 м. Наблюдава се вече и тенденция за поддръжка и на другата система за позициониране ГЛОНАСС. Във връзка с приетия от автомобилните производители (на товарни и лекотоварни автомобили) през 2003 година FMS стандарт, все повече автомобили са оборудвани стандартно с FMS подготовка.

Това означава, че от компютъра на автомобила могат да бъдат прочетени различни данни, като разход на гориво, обороти и температура на двигател, положение на педал на газта, избрана предавка и др. В момента на пазара са най-актуални AVL устройства с поддръжка (четене) на FMS (CANBus) стандарта, каза още Костов. Конфигурацията на GPS терминала може да се извърши посредством SMS, GPRS или USB. Чрез цифровите входове се дава възможност устройството да следи момента на запалване, да се добави алармен бутон, отваряне-затваряне вратите на превозното средство, отваряне-затваряне капачката за гориво, вдигната-свалена кофа (при сметосъбирачите) и др. Аналоговият вход позволява свързване с резервоара на автомобила и следене на горивото, както и температурата на хладилната камера. Чрез цифровия изход се дава възможността за свързване на устройството към реле, което да не позволява запалването на двигателя.

Може би за в бъдеще ще се премине и към 3G за по-специализираните решения, които имат нужда от пренос на големи по обем данни (видео, глас, параметри от автомобилите, диагностика). Това обаче зависи от скоростта, с която се развиват мрежите и тяхното покритие. Продуктите, които предлагат „обикновено проследяване“ остават все повече в сферата на физическите лица или употребата за „лични нужди“. Съвременната система за мониторинг на автомобилния парк е уеб базирана с лесен достъп до нея от всеки компютър, свързан с Интернет. Уеб базираните (SaaS) решения, са се утвърдили на пазара през последните години, а десктоп решенията заемат все по-малък дял от пазара, твърдят повечето специалисти в бранша. Причините за това са няколко: по-лесна работа и поддръжка, по-лесна разработка, без нужда от допълнителни инвестиции от страна на клиентите за закупуване на софтуер и сървъри. Клиентите имат все повече и повече изисквания към функционалностите на софтуера за fleet managеment.

Такива са: възможността за различни видове отчети и справки, различни нива на достъп, възможности за контрол на разходи, въвеждане и контрол на поръчки (заявки), модули за клиенти, двустранна комуникация с водачите (текстова, глас, автоматично подаване на адреси и навигация), маршрутизиране (оптимално задаване на маршрути за всеки един автомобил на база цели, които да бъдат постигнати), оптимизация на километри, време, автомобили и т.н., анализ на стил на шофиране, възможности за връзка с външен софтуер – ERP и др. Решенията, които се търсят за внедряване и постигане на едно добро управление на автомобилните паркове трябва да отговарят на почти всички от тези изисквания. “Функционалността на FMS трябва да бъде такава, че да се нагажда към нуждите на всеки един клиент – анализира Александър Бояджиев от фирма ИКОН. - Софтуерът трябва да е лесен и интуитивен, така че работата с него да е приятна и ненатоварваща.”

Инвестицията във fleet management система е една от най-печелившите,

защото възвращаемоста е доста голяма, смятат специалисти в бранша. А по време на криза намаляването на разходите и оптимизация на работните процеси са нещата, които са цел на всеки мениджър, за да направи своя бизнес по-устойчив и гъвкав. В бъдеще системите за управление на автомобилни паркове ще добиват все по-голяма популярност и търсене, тъй като конкуренцията във всяка една сфера на бизнеса става все по-голяма, изискванията на клиентите също, а оцеляването на дадена компания в такава среда просто е невъзможно без адекватно управление на автомобилния парк и всичко, свързано с него. Както всяка една сфера в днешно време, кризата засегна и пазара на GPS – услуги, въпреки че идеята на тази услуга е да оптимизира разходите на клиента.

В основата на избора на клиента за доставчик на услугата е ниската цена, която много често не гарантира нужното качество. Поради високите цени на горивата се наблюдава търсене на възможност за следене на горивото посредством GPS-терминала. Допреди време малко фирми на пазара не предлагаха тази възможност, поради сложното й техническо изпълнение. Сега доста фирми предлагат тази възможност, като се наблюдават много на брой и комплексни варианти. За момента може би това е ключът към успеха за привличането на нови клиенти. Според хора от бранша една система се изплаща за няколко месеца. За последните почти десет години години с развитието на технологиите цената на предлаганите услуги е паднала около осем пъти. Най-големият бум в използването на тези системи е преди кризата.

Стефан Станчев

С разрастването и с развитието на автотранспорта в България, все повече се налага и използването на GPS системи. Автопаркът в по-широкото си предназначение е спомагателно звено в структурата на една организация, той е инструмент, спомагащ за осъществяването на основната дейност на фирмата. Разходите, реализирани от автопарка, са съществено перо в бюджета на една компания, а това изисква отговорното му и професионално управление с цел оптимизация. В свят, в който един бизнес, свързан с транспорт и доставки на стоки трябва да функционира нормално и печелившо, е нужно много повече от наличие на изправни превозни средства. Самият процес по управление на автомобилния парк в момента изглежда немислим без една цялостна система за управление (Fleet management system - FMS). Ползите от прилагането на такъв тип решения са немалко. Първо, чрез тях се подобрява качеството на предлаганите услуги на клиента, като се улеснява управлението на автомобилния парк.

Друго предимство е намаляването на разходите от така наречените „черни курсове” - ненужно дългите маршрути и превишената скорост. Резултатът е по-нисък разход на гориво и по-малки разходи за поддръжка. Третото преимущество е по-доброто планиране – знае се какво може да се очаква от всеки водач и автомобил, което води до оптимизиране на работния процес, така че да се извърши повече работа за определените часове. Следващо предимство е увеличаването на производителността – контролират се качеството на работа, лоялността на служителите и работните часове. Немалка полза е и по-голямата сигурност – намалява се рискът от превишена скорост, лесно откриване на автомобила при кражба, незабавно известяване при беда или кражба чрез паник бутона. Почти всички логистични компании в Европа изискват подобни fleet management системи, докато у нас между 25 и 40% от фирмите в същия сектор ги използват.

Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК