До 78 млн. лв. за 10 г ще струва новата система за е-таксуване в София

Computerworld.bg
Владимир Владков

До 78 млн. лв. за 10 г ще струва новата система за е-таксуване в София

Владимир Владков
116 прочитания

Computerworld.bg

© Владимир Владков


Владимир Владков

След около 2,5 години перфораторите в градския транспорт в София може да останат само експонати в Музея на София. Това предвижда проект за нова система за електронно таксуване и видеонаблюдение, която ще позволява пътуване с един билет в повече от едно превозно средство с таксуване по време или/и по разстояние. Освен това зареждането на картите и закупуването на единния превозен документ ще може да става през компютър, смартфон или банкова карта, които ще служат и като носител на е-билета. Това заяви на пресконференция в Столична община Елен Герджиков, председател на Столичен общински съвет.

Важно условие към новата система е тя да гарантира повишен контрол в градския транспорт чрез задължително внедряване на видеонаблюдение, което се отнася както за пътниците, така и за шофьорите и контрольорите. „Електронната система ще повиши контрола и ще осигури по-ефективна борба с гратиса. По-важното е, че тя ще доведе до по-голяма ефективност и удобство на градския транспорт. Работата на системата ще позволи на Центъра за градска мобилност да следи в реално време натоварването във всяко превозно средство и на базата на анализа на тези данни да предложи по-ефективно разпределение на графика и максимално използване на ресурсите на градския транспорт“, заяви Герджиков.

Общата стойност на системата за 10-годишен период, изчислена от специалистите на ЦГМ, е 78 млн. лв., от които до 40 млн. лв. е стойността на самата система и въвеждането й в експлоатация, а още до 38 млн. лв. ще са прогнозните разходи за поддръжката й за този 10-годишен период, включително реакция за отстраняване на проблеми в рамките на до 8 часа. Допълнително се очаква комисиона за онлайн продажби на превозни документи в рамките на до 10 млн. лв., като тези нови дистрибуторски канали трябва да донесат на ЦГМ за този период приходи в размер на 143 до 250 млн. лв., каза Христиан Петров, изпълнителен директор на ЦГМ.

Търгът за новата система може да бъде обявен след гласуването в Столичния общински съвет , което може да стане още на следващата сесия на общинския парламент на 22 декември. След това до януари ще бъде обявена обществена поръчка с конкретните изисквания към кандидатите, като нейното изпълнение, срокове и качество ще бъде следено от специален Комитет по наблюдение, в който ще бъдат представени общински съветници от всички политически групи в СОС, каза Елен Герджиков. Обществената поръчка ще бъде обявена на територията на целия Европейски съюз, като 3 месеца ще бъдат събирани предложения. „Това означава, че през лятото на 2017 г. може да има избран изпълнител“, добави той.

Предвижда се срокът за изграждане и въвеждане на системата в експлоатация да е в рамките на 18 до 24 месеца, така че новата система може да заработи към средата на 2019 г. „В Европа такива системи също не се правят за два месеца, повечето се надграждат с години“, коментира Зафир Зарков, член на комисията по транспорт в СОС.

Изпълнителят на българската система ще има интерес да я изгради по-бързо, добави Христиан Петров и уточни, че плащането на системата ще се осъществява на равни месечни вноски през целия 10 годишен период. Предвидени са и сериозни неустойки към изпълнителя.

Системата да бъде отворена към иновации в бъдеще. Като дигитална столица ни отива такава система да е отворена към стартиращи фирми, които да предлагат нови приложения, интегрирани в нея, така че клиентите да ползват максимално улеснено градския транспорт, добави Герджиков.

Според проекта се предвижда въвеждане в експлоатация на 15 000 устройства, оборудване на 1350 превозни средства от 4 различни типа – метро, трамваи, автобуси и тролейбуси, както и на 11 депа, 52 метростанции и над 80 търговски обекта, както и обучение на 3000 служители на ЦГМ и на транспортните оператори. Допълнително ще се изгради команден център с достъп до видеонаблюдението от камерите в превозните средства и пунктовете за продажба, като това вероятно ще стане с надграждане на съществуващия център на ЦГМ. „Стремежът е системата да интегрира всички налични ресурси и системи на градския транспорт в София, включително тези на метрото“, каза Герджиков. Достъп до видеото, което ще се предава през 4G мрежа, ще има и Центърът за видеонаблюдение на Столична община, така че да бъде реагирано веднага в случай на инцидент. Монтираните камери ще бъдат с HD резолюция и ще записват данните локално. Планира се превозните средства да разполагат с по 2 SIM карти, като през едната LTE се изпраща видеото, а втората ще служи за изпращане на данните за преброяване на пътниците, валидирали своите е-билети и карти.

Очаква се системата да обслужва над 1 милион пътувания дневно. Именно затова изискванията към кандидатите за изпълнител са завишени. „Стремим се да привлечем компании с доказан опит в изграждането на подобни системи“, каза Герджиков. Единият критерий изисква участие в реализацията на поне 5 системи за е-таксуване на пътници в обществен транспорт, като поне една от системите да обхваща дейността на повече от един транспортен оператор и да включва поне 500 наземни превозни средства. Освен това поне една от реализираните от кандидата системи трябва да обслужва минимум 300 000 пътувания на ден. „Всички посочени числа за плащанията са предмет на състезание между участниците. При процедурата те могат да предложат и по-добра цена, така че общата сума да е под тези 78 млн. лв.“, обясни председателят на СОС. При оценяването цената ще има тежест 30%, а техническото предложение ще е с тежест 70%.

„Внедряването на системата няма да доведе до увеличаване цената на картите, а напротив, единичното пътуване ще стане по-евтино чрез смяна на няколко превозни средства в рамките на определен от СОС времеви период“, допълни Елен Герджиков. Дали градът ще бъде разделен на зони с различни цени на превозните документи, за колко време ще важи еднократния билет и други подобни параметри ще бъде решено от СОС след влизане на новата система в експлоатация. Но изискванията към изпълнителя са решението да поддържа всички възможности, както и да е отворено към иновативни приложения, които в момента не съществуват. Елин Герджиков даде за пример аналогична система в Будапеща, която струва 178 млн. лв. за 5-годишен период. „Във полския град Вроцслав, който има два пъти по-малко превозни средства общината избра да плаща за системата с процент от транзакциите, а именно 9%. По този начин тя плати за 9 г. 90 млн. лв. и то без прехвърляне на собствеността върху системата“, допълни Христиан Петров.

Владимир Владков

След около 2,5 години перфораторите в градския транспорт в София може да останат само експонати в Музея на София. Това предвижда проект за нова система за електронно таксуване и видеонаблюдение, която ще позволява пътуване с един билет в повече от едно превозно средство с таксуване по време или/и по разстояние. Освен това зареждането на картите и закупуването на единния превозен документ ще може да става през компютър, смартфон или банкова карта, които ще служат и като носител на е-билета. Това заяви на пресконференция в Столична община Елен Герджиков, председател на Столичен общински съвет.

Важно условие към новата система е тя да гарантира повишен контрол в градския транспорт чрез задължително внедряване на видеонаблюдение, което се отнася както за пътниците, така и за шофьорите и контрольорите. „Електронната система ще повиши контрола и ще осигури по-ефективна борба с гратиса. По-важното е, че тя ще доведе до по-голяма ефективност и удобство на градския транспорт. Работата на системата ще позволи на Центъра за градска мобилност да следи в реално време натоварването във всяко превозно средство и на базата на анализа на тези данни да предложи по-ефективно разпределение на графика и максимално използване на ресурсите на градския транспорт“, заяви Герджиков.

Общата стойност на системата за 10-годишен период, изчислена от специалистите на ЦГМ, е 78 млн. лв., от които до 40 млн. лв. е стойността на самата система и въвеждането й в експлоатация, а още до 38 млн. лв. ще са прогнозните разходи за поддръжката й за този 10-годишен период, включително реакция за отстраняване на проблеми в рамките на до 8 часа. Допълнително се очаква комисиона за онлайн продажби на превозни документи в рамките на до 10 млн. лв., като тези нови дистрибуторски канали трябва да донесат на ЦГМ за този период приходи в размер на 143 до 250 млн. лв., каза Христиан Петров, изпълнителен директор на ЦГМ.

Търгът за новата система може да бъде обявен след гласуването в Столичния общински съвет , което може да стане още на следващата сесия на общинския парламент на 22 декември. След това до януари ще бъде обявена обществена поръчка с конкретните изисквания към кандидатите, като нейното изпълнение, срокове и качество ще бъде следено от специален Комитет по наблюдение, в който ще бъдат представени общински съветници от всички политически групи в СОС, каза Елен Герджиков. Обществената поръчка ще бъде обявена на територията на целия Европейски съюз, като 3 месеца ще бъдат събирани предложения. „Това означава, че през лятото на 2017 г. може да има избран изпълнител“, добави той.

Предвижда се срокът за изграждане и въвеждане на системата в експлоатация да е в рамките на 18 до 24 месеца, така че новата система може да заработи към средата на 2019 г. „В Европа такива системи също не се правят за два месеца, повечето се надграждат с години“, коментира Зафир Зарков, член на комисията по транспорт в СОС.

Изпълнителят на българската система ще има интерес да я изгради по-бързо, добави Христиан Петров и уточни, че плащането на системата ще се осъществява на равни месечни вноски през целия 10 годишен период. Предвидени са и сериозни неустойки към изпълнителя.

Системата да бъде отворена към иновации в бъдеще. Като дигитална столица ни отива такава система да е отворена към стартиращи фирми, които да предлагат нови приложения, интегрирани в нея, така че клиентите да ползват максимално улеснено градския транспорт, добави Герджиков.

Според проекта се предвижда въвеждане в експлоатация на 15 000 устройства, оборудване на 1350 превозни средства от 4 различни типа – метро, трамваи, автобуси и тролейбуси, както и на 11 депа, 52 метростанции и над 80 търговски обекта, както и обучение на 3000 служители на ЦГМ и на транспортните оператори. Допълнително ще се изгради команден център с достъп до видеонаблюдението от камерите в превозните средства и пунктовете за продажба, като това вероятно ще стане с надграждане на съществуващия център на ЦГМ. „Стремежът е системата да интегрира всички налични ресурси и системи на градския транспорт в София, включително тези на метрото“, каза Герджиков. Достъп до видеото, което ще се предава през 4G мрежа, ще има и Центърът за видеонаблюдение на Столична община, така че да бъде реагирано веднага в случай на инцидент. Монтираните камери ще бъдат с HD резолюция и ще записват данните локално. Планира се превозните средства да разполагат с по 2 SIM карти, като през едната LTE се изпраща видеото, а втората ще служи за изпращане на данните за преброяване на пътниците, валидирали своите е-билети и карти.

Очаква се системата да обслужва над 1 милион пътувания дневно. Именно затова изискванията към кандидатите за изпълнител са завишени. „Стремим се да привлечем компании с доказан опит в изграждането на подобни системи“, каза Герджиков. Единият критерий изисква участие в реализацията на поне 5 системи за е-таксуване на пътници в обществен транспорт, като поне една от системите да обхваща дейността на повече от един транспортен оператор и да включва поне 500 наземни превозни средства. Освен това поне една от реализираните от кандидата системи трябва да обслужва минимум 300 000 пътувания на ден. „Всички посочени числа за плащанията са предмет на състезание между участниците. При процедурата те могат да предложат и по-добра цена, така че общата сума да е под тези 78 млн. лв.“, обясни председателят на СОС. При оценяването цената ще има тежест 30%, а техническото предложение ще е с тежест 70%.

„Внедряването на системата няма да доведе до увеличаване цената на картите, а напротив, единичното пътуване ще стане по-евтино чрез смяна на няколко превозни средства в рамките на определен от СОС времеви период“, допълни Елен Герджиков. Дали градът ще бъде разделен на зони с различни цени на превозните документи, за колко време ще важи еднократния билет и други подобни параметри ще бъде решено от СОС след влизане на новата система в експлоатация. Но изискванията към изпълнителя са решението да поддържа всички възможности, както и да е отворено към иновативни приложения, които в момента не съществуват. Елин Герджиков даде за пример аналогична система в Будапеща, която струва 178 млн. лв. за 5-годишен период. „Във полския град Вроцслав, който има два пъти по-малко превозни средства общината избра да плаща за системата с процент от транзакциите, а именно 9%. По този начин тя плати за 9 г. 90 млн. лв. и то без прехвърляне на собствеността върху системата“, допълни Христиан Петров.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК