Пет български телекома създават виртуален мобилен оператор

Computerworld.bg
Computer World

Пет български телекома създават виртуален мобилен оператор

372 прочитания

Computerworld.bg

© Computer World


Иван Гайдаров

Пет от водещите доставчици на фиксирани услуги в България - Нет 1, Нетера, СКАТ, Телекабел и Телесим – се обединяват в консорциум „Мобилни алтернативни комуникации“ с намерението да създадат алтернативен виртуален мобилен оператор (MNVO). За целта от консорциума вече водят преговори с трите големи телекома – Telenor, Mtel и Vivacom – за използване на тяхната инфраструктура на територията на цялата страна. Към момента петте компании развиват своята дейност в общо 15 области, като мрежите им достигат до повече от 2 милиона души, което прави над 30% от цялото население на България.

“Целта на нашия консорциум е въвеждането на иновативни мобилни услуги от ново поколение на българския пазар. Ние можем да го направим и това личи от цялата история на компаниите, които участват в него. Ние сме от пионерите, които вкараха интернет в България преди повече от 20 години. Днес страната ни системно попада в топ 10 на държавите с най-добър интернет и това до голяма степен е заслуга на алтернативните оператори у нас. Винаги сме се старали да въвеждаме нови услуги и технологии, да сме по-близо до клиентите, да ги разбираме по-добре и да им даваме точно това, от което имат нужда. Затова е съвсем логична стъпка да добавим и мобилни услуги към вече съществуващите в нашето портфолио”, коментира по време на пресконференция в центъра за дизайн, иновация, и креативни процеси “Генератор” изпълнителният директор на телекомуникационната компания "Нетера" Невен Дилков.

По думите му тази инициатива ще бъде от огромна полза както за самия консорциум, така и за останалите участници на пазара – мобилните оператори и крайните потребители.

"Икономиката на споделянето е интелигентният иновативен начин на правене на бизнес, при който се пестят ресурси, постига се по-бързо развитие в полза на потребителите с по-малко разходи за бизнеса. В основата на успешното развитие на телекомуникациите, не само в национален, но и в световен план, е практика за споделяне на телекомуникационна инфраструктура и мрежи. Това ние правим от много време насам. Независимо че работим на конкурентен пазар, предоставяме свързаности и оптични влакна на трите големи мобилни оператора, на практика навсякъде, където поискат. Вярваме, че от държавата с най-добрия фиксиран интернет в света, България може да се превърне в лидер и при мобилните комуникации“, заяви, от своя страна, Ангел Василев, изпълнителен директор на „Телекабел“, който обърна внимание и на факта, че благодарение на алтернативните доставчици България е страната с най-голяма дължина на оптичните кабели на глава от населението в Европа.

Василев обясни и защо от консорциума вярват, че ще получат подкрепата на трите основни телекома, като по думите му на ниво ЕС от десетилетия е заложена концепцията за споделяне на телеком мрежи и инфраструктура, а с транспонирането на европейската директива за насърчаване на високоскоростни интернет мрежи в националното ни законодателство тази политика се очаква да заеме централно място и у нас.

“Освен това, в една от четирите приоритетни теми на България като председател на Съвета на Европа е цифровата трансформация, която представлява осигуряване на всеобхватен високоскоростен интернет достъп за всеки гражданин и навсякъде в ЕС, като през тази мрежа ще бъдат предлагани широк набор от услуги. Ние сме уверение, че като първия виртуален мобиолен оператор можем да катализираме този процес, за което ще разчитаме на съответните институции да ни подкрепят. Това, което сме постигнали при фиксирания интернет, трябва да постигнем и при мобилния, този път на базата на споделяне”, категоричен е Ангел Василев.

Петър Ризов, управител на Нет 1, направи паралел с Германия, където при над 120 функциониращи MNVO пазарът на фиксирани интернет услуги се доминира от 4-5 големи компании. За сравнение в България при над 300 доставчика на фиксирани услуги, мобилният сегмент е в ръцете на три основни мобилни оператора.

“България в последните години е на едно от челните места в съотношението цена/качество на интернет. В този ред на мисли – не е ли парадоксално да имаме изключително силна конкуренция във фиксирания интернет и телевизия и много по-лимитирана в мобилния сегмент, а държави като Германия и Франция, които са много зад нас в това съотношение, да имат много повече мобилни оператори. Затова вярваме, че има място за нови играчи и компании, които да предложат нещо различно и интересно. Като цяло, ние искаме да сме алтернатива на установените телекоми. Това е смисълът на едно MNVO”, категоричен е Ризов.

Какво е MNVO?

MNVO (Mobile virtual network operator) е компания, която предлага на клиентите си мобилни услуги без да разполага с необходимата инфраструктура, което налага използването на вече съществуваща такава. Този тип доставчици се появяват за пръв път в Европа в началото на 90-те години на миналия век, след като във всички държави на дневен ред е поставен въпросът трябва ли при съществуващата вече инфраструктура компаниите да продължават да инвестират в изграждането на нова. Вместо това европейските правителства започват да обмислят различни възможности за оптимизация на използването на наличните мрежи. Малко по-късно се подписват и първите договори в сферата.

Този процес обаче се сблъсква с много трудности, породени от нежеланието на основните играчи на пазара фактически да участват в процес по засилване на конкуренцията. Затова и в повечето държави от ЕС са приети регулации, които задължават местните оператори с изградена инфраструктура да я предоставят на стартиращи компании, които искат да предлагат мобилни услуги, срещу съответно заплащане. В момента в световен мащаб оперират над 1200 MNVO, като във всички държави в Европа има такива (Германия – над 120, Великобритания – 76, Холандия – 56, Франция – 49, Дания – 43, Румъния – 2, Македония – 2 и т.н.), освен в България. Виртуални мобилни оператори вече функционират дори в нови за телеком индустрията пазари като Иран, Афганистан и Уганда.

У нас обаче липсва регулация, която да задължи големите играчи да подпомогнат евентуалното навлизане на подобни алтернативи. Затова остава с интерес да чакаме изхода от преговорите между консорциум „Мобилни алтернативни комуникации“ и големите телекоми. Иначе от новото обединение са сигурни, че имат своите конкурентни предимства, които да им дадат възможност да заемат своето място на пазара, въпреки че България и към днешна дата е една от страните с най-високо проникване на мобилни услуги в света (над 140%).

“Клиентите имат нужда от алтернатива – телекоми, които да бъдат по-близо до тях, да предлагат по-различно качество и отношение. Ако не беше така, ние днес нямаше да сме на това ниво, защото големите телекоми разполагат със същите услуги като нас и отдавна можеха да са завзели целия фиксиран пазар. Факт е, че това не се случва. Ние имаме много лоялна клиентска маса и ще разчитаме предимно на нея, като ѝ предложим допълнителни услуги”, категоричен е техническият директор на Телесим Милен Минев.

Това не е първият опит за обединение на алтернативните оператори. През 2010 г. десетина интернет компании създадоха „Български телеком и телевизия“ АД, също с амбиции да предлага и мобилна телефония, но това обединение не успя да се наложи на пазара.

Иван Гайдаров

Пет от водещите доставчици на фиксирани услуги в България - Нет 1, Нетера, СКАТ, Телекабел и Телесим – се обединяват в консорциум „Мобилни алтернативни комуникации“ с намерението да създадат алтернативен виртуален мобилен оператор (MNVO). За целта от консорциума вече водят преговори с трите големи телекома – Telenor, Mtel и Vivacom – за използване на тяхната инфраструктура на територията на цялата страна. Към момента петте компании развиват своята дейност в общо 15 области, като мрежите им достигат до повече от 2 милиона души, което прави над 30% от цялото население на България.

“Целта на нашия консорциум е въвеждането на иновативни мобилни услуги от ново поколение на българския пазар. Ние можем да го направим и това личи от цялата история на компаниите, които участват в него. Ние сме от пионерите, които вкараха интернет в България преди повече от 20 години. Днес страната ни системно попада в топ 10 на държавите с най-добър интернет и това до голяма степен е заслуга на алтернативните оператори у нас. Винаги сме се старали да въвеждаме нови услуги и технологии, да сме по-близо до клиентите, да ги разбираме по-добре и да им даваме точно това, от което имат нужда. Затова е съвсем логична стъпка да добавим и мобилни услуги към вече съществуващите в нашето портфолио”, коментира по време на пресконференция в центъра за дизайн, иновация, и креативни процеси “Генератор” изпълнителният директор на телекомуникационната компания "Нетера" Невен Дилков.

По думите му тази инициатива ще бъде от огромна полза както за самия консорциум, така и за останалите участници на пазара – мобилните оператори и крайните потребители.

"Икономиката на споделянето е интелигентният иновативен начин на правене на бизнес, при който се пестят ресурси, постига се по-бързо развитие в полза на потребителите с по-малко разходи за бизнеса. В основата на успешното развитие на телекомуникациите, не само в национален, но и в световен план, е практика за споделяне на телекомуникационна инфраструктура и мрежи. Това ние правим от много време насам. Независимо че работим на конкурентен пазар, предоставяме свързаности и оптични влакна на трите големи мобилни оператора, на практика навсякъде, където поискат. Вярваме, че от държавата с най-добрия фиксиран интернет в света, България може да се превърне в лидер и при мобилните комуникации“, заяви, от своя страна, Ангел Василев, изпълнителен директор на „Телекабел“, който обърна внимание и на факта, че благодарение на алтернативните доставчици България е страната с най-голяма дължина на оптичните кабели на глава от населението в Европа.

Василев обясни и защо от консорциума вярват, че ще получат подкрепата на трите основни телекома, като по думите му на ниво ЕС от десетилетия е заложена концепцията за споделяне на телеком мрежи и инфраструктура, а с транспонирането на европейската директива за насърчаване на високоскоростни интернет мрежи в националното ни законодателство тази политика се очаква да заеме централно място и у нас.

“Освен това, в една от четирите приоритетни теми на България като председател на Съвета на Европа е цифровата трансформация, която представлява осигуряване на всеобхватен високоскоростен интернет достъп за всеки гражданин и навсякъде в ЕС, като през тази мрежа ще бъдат предлагани широк набор от услуги. Ние сме уверение, че като първия виртуален мобиолен оператор можем да катализираме този процес, за което ще разчитаме на съответните институции да ни подкрепят. Това, което сме постигнали при фиксирания интернет, трябва да постигнем и при мобилния, този път на базата на споделяне”, категоричен е Ангел Василев.

Петър Ризов, управител на Нет 1, направи паралел с Германия, където при над 120 функциониращи MNVO пазарът на фиксирани интернет услуги се доминира от 4-5 големи компании. За сравнение в България при над 300 доставчика на фиксирани услуги, мобилният сегмент е в ръцете на три основни мобилни оператора.

“България в последните години е на едно от челните места в съотношението цена/качество на интернет. В този ред на мисли – не е ли парадоксално да имаме изключително силна конкуренция във фиксирания интернет и телевизия и много по-лимитирана в мобилния сегмент, а държави като Германия и Франция, които са много зад нас в това съотношение, да имат много повече мобилни оператори. Затова вярваме, че има място за нови играчи и компании, които да предложат нещо различно и интересно. Като цяло, ние искаме да сме алтернатива на установените телекоми. Това е смисълът на едно MNVO”, категоричен е Ризов.

Какво е MNVO?

MNVO (Mobile virtual network operator) е компания, която предлага на клиентите си мобилни услуги без да разполага с необходимата инфраструктура, което налага използването на вече съществуваща такава. Този тип доставчици се появяват за пръв път в Европа в началото на 90-те години на миналия век, след като във всички държави на дневен ред е поставен въпросът трябва ли при съществуващата вече инфраструктура компаниите да продължават да инвестират в изграждането на нова. Вместо това европейските правителства започват да обмислят различни възможности за оптимизация на използването на наличните мрежи. Малко по-късно се подписват и първите договори в сферата.

Този процес обаче се сблъсква с много трудности, породени от нежеланието на основните играчи на пазара фактически да участват в процес по засилване на конкуренцията. Затова и в повечето държави от ЕС са приети регулации, които задължават местните оператори с изградена инфраструктура да я предоставят на стартиращи компании, които искат да предлагат мобилни услуги, срещу съответно заплащане. В момента в световен мащаб оперират над 1200 MNVO, като във всички държави в Европа има такива (Германия – над 120, Великобритания – 76, Холандия – 56, Франция – 49, Дания – 43, Румъния – 2, Македония – 2 и т.н.), освен в България. Виртуални мобилни оператори вече функционират дори в нови за телеком индустрията пазари като Иран, Афганистан и Уганда.

У нас обаче липсва регулация, която да задължи големите играчи да подпомогнат евентуалното навлизане на подобни алтернативи. Затова остава с интерес да чакаме изхода от преговорите между консорциум „Мобилни алтернативни комуникации“ и големите телекоми. Иначе от новото обединение са сигурни, че имат своите конкурентни предимства, които да им дадат възможност да заемат своето място на пазара, въпреки че България и към днешна дата е една от страните с най-високо проникване на мобилни услуги в света (над 140%).

“Клиентите имат нужда от алтернатива – телекоми, които да бъдат по-близо до тях, да предлагат по-различно качество и отношение. Ако не беше така, ние днес нямаше да сме на това ниво, защото големите телекоми разполагат със същите услуги като нас и отдавна можеха да са завзели целия фиксиран пазар. Факт е, че това не се случва. Ние имаме много лоялна клиентска маса и ще разчитаме предимно на нея, като ѝ предложим допълнителни услуги”, категоричен е техническият директор на Телесим Милен Минев.

Това не е първият опит за обединение на алтернативните оператори. През 2010 г. десетина интернет компании създадоха „Български телеком и телевизия“ АД, също с амбиции да предлага и мобилна телефония, но това обединение не успя да се наложи на пазара.

Най-новото

Нов 5G чипсет на Qualcomm ще обслужва по-малки IoT устройства

Нов 5G чипсет на Qualcomm ще обслужва по-малки IoT устройства

  • 0
  • 52


НОИ ще дигитализира пенсионните производства

НОИ ще дигитализира пенсионните производства

  • 0
  • 202

"Kyndryl България" навърши една година

"Kyndryl България" навърши една година

  • 0
  • 233

Microsoft интегрира ChatGPT в своята търсачка Bing

Microsoft интегрира ChatGPT в своята търсачка Bing

  • 0
  • 119

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК