Computerworld.bg
Computer World

Зад интелигентните градове стои обмяната на данни

658 прочитания

Computerworld.bg

© Computer World


Александър Главчев

Не умните системи “на парче”, а цялостните решения, свързани с обмяна на данни, кардинални транспортни реформи и акцентът върху образованието могат да направят един град интелигентен. Такъв извод може да се направи от изказванията на участниците в онлайн дискусия “Интелигентният град – печелившите бизнес сценарии”, организиран от ICT Media. Уебинарът бе проведен с подкрепата на Vivacom. Запис от разговора е достъпен тук.

Какво е умен град?

Лъчезар РосеновТемата за интелигентните градове е едновременно много експлоатирана, но и много обширна. Според Лъчезар Росенов, председател на УС на Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС), често управниците на различни населени места наричат своите градове “смарт”, дори когато реално те не са такива. Прието е при въвеждане на определен брой системи, като например за интеигентно сметосъбиране или за управление на трафика, да се говори за интелигентни градове. Това обаче често не е достатъчно, а и в голяма част от случаите става дума за отделни технически решения, които “не си говорят”Росенов цитира дефиниция на ООН, формулирана през 2015 г., според която умен устойчив град е иновационен град, използващ ИКТ технологии и други средства за повишаване качеството на живот, ефективността на дейностите и услугите, както и конкурентоспособността при удовлетворяването на потребностите на настоящето и бъдещето поколение граждани в икономически, социален, културен и природозащитен аспект.

Според Росенов в България няма град, който е изпълнил базовите изисквания за да бъде наречен умен. Също така е погрешно е смятането, че това не се отнася за малки населени места. Тук трябва да се има предвид, че гражданите и бизнесите все повече ползват умни услуги и на този фон изоставането на администрациите с течение на времето ще става все по-очевидно.

Мрежи и комуникации

Радосвета КалчеваНяма как да се изведе еднозначно и общовалидно определение на понятието умен град. Според Радосвета Калчева, старши мениджър бизнес развитие във Vivacom, най-общо може да се каже, че интелигентните градове трябва да разполагат с непрекъснати системи, чрез които по най-ефективен начин да се управляват ресурсите на различните служби.

Телекомът развива инфраструктурата си с оглед навлизането на умни системи не само в градовете, но и в домовете на хората. В контекста на уебинара вероятно най-интересният проект на компанията е мрежата LoRa, която позволява безжично свързване на голям брой устройства. Такива инфраструктурни решения биха могли да служат като основа технологични проекти, формиращи умния град.

След като през ноември 2017 г. LoRa бе официално стартирана в София, частично такива мрежи бяха изградени и в Пловдив и Бургас. Според настоящите планове се предвижда покриване на още девет града, сред които са големите областни центрове. “Имаме технологична възможност да развиваме бързо мрежа във всеки един град, в който бизнесът и местната власт виждат потенциал за въвеждане на умни решения за управление”, подчерта Калчева.

Транспортът трябва да е топ приоритет

Борислав КръстевБорислав Кръстев, от общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“ в град Пловдив“, даде нагледни примери за развитието умни системи в града под тепетата. Там чрез проекти с европейски финансиране са изградени решения за управление на обществения транспорт и на трафика.

В 285 превозни средства и на 354 спирки са монтирани електронни табла, даващи информация на гражданите. Предстои пускане и на мобилно приложение за Android и iOS. Решението за управление на трафика пък обхваша 50 кръстовища в централна градска част и райнон Северен. 15 от кръстовищата с аоборудвани с камери за видеонаблюдение, чрез които операторите могат в реално време да виждат случващото се там и да реагират в при нужда,

Най-интересното обаче е, че двете системи са свързани. По този начин може например да се дава приоритет за градския транспорт. Т.е. ако някой автобус закъснява с графика си, може да бъде подаден сигнал към съответния контролер на даденото кръстовище за удължаване на зеления сигнал, така че превозното средство да не трябва да изчаква.

Илия ЛевковИлия Левков, председател на управителния съвет на Индустриален клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ), пък даде за пример даде за пример проект в община Габрово, където изцяло е преработен проектът за градска мобилност. Взето решение за въвеждане на ел. автобуси, тъй като поддръжката на тролейбусна мрежа е скъпа задача.

Той направи широк преглед на възможностите на електрическата мобилност в градовете. Чрез елекрически превозни средства могат да се адресират както локални екологични проблеми. Услугите за наемане на такива превозни средства пък могат да оправдаят по-високите разходи за тяхното закупуване.

Оптимизации и политически решения

Просто наличието на сензор за мерене на запълнеността на контейнерите за боклук не означава че е налице интелигентно сметосъбиране. За целта трябва да се преразгледат бизнес процесите на съответната организация, обясни Михаил-Ернесто Михайлов, консултант IoT приложения за Smart City. Често в тази насока може да е необходима и смяна на наредби. Например ако е постановено контейнерите да се събират веднъж дневно, то трудно могат да се очакват, ако запълването на някои от тях е по-бавно.

Михаил-Ернесто МихайловМихайлов даде и интерсен пример за връзката между разделното събиране на отпадъци и качеството на въздуха в столицата. От гражданските данни в проекта AirSofia се виждат нивата на замърсяване, като съвсем очаквано то е по-високо през по-студените месеци. Има предположение, че през тези периоди замърсяването се дължи на горене на отпадъци. Паралелно с това за сметосъбиращите фирми е очевидно, че през зимата на определени места контийнерите се пълнят по-бавно. Занапред се предвижда детайлно сравняване данните от сметосъбирането и датчиците за следене качеството на въздуха, което евентуално да се потвърди хипотезата за горене на битови отпадъци. Според Михайлов едни подобни данни, предоставени на общината, биха могли да послужат за основа за взимане на конкретни политически мерки.

Александър Главчев

Не умните системи “на парче”, а цялостните решения, свързани с обмяна на данни, кардинални транспортни реформи и акцентът върху образованието могат да направят един град интелигентен. Такъв извод може да се направи от изказванията на участниците в онлайн дискусия “Интелигентният град – печелившите бизнес сценарии”, организиран от ICT Media. Уебинарът бе проведен с подкрепата на Vivacom. Запис от разговора е достъпен тук.

Какво е умен град?

Лъчезар РосеновТемата за интелигентните градове е едновременно много експлоатирана, но и много обширна. Според Лъчезар Росенов, председател на УС на Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС), често управниците на различни населени места наричат своите градове “смарт”, дори когато реално те не са такива. Прието е при въвеждане на определен брой системи, като например за интеигентно сметосъбиране или за управление на трафика, да се говори за интелигентни градове. Това обаче често не е достатъчно, а и в голяма част от случаите става дума за отделни технически решения, които “не си говорят”Росенов цитира дефиниция на ООН, формулирана през 2015 г., според която умен устойчив град е иновационен град, използващ ИКТ технологии и други средства за повишаване качеството на живот, ефективността на дейностите и услугите, както и конкурентоспособността при удовлетворяването на потребностите на настоящето и бъдещето поколение граждани в икономически, социален, културен и природозащитен аспект.

Според Росенов в България няма град, който е изпълнил базовите изисквания за да бъде наречен умен. Също така е погрешно е смятането, че това не се отнася за малки населени места. Тук трябва да се има предвид, че гражданите и бизнесите все повече ползват умни услуги и на този фон изоставането на администрациите с течение на времето ще става все по-очевидно.

Мрежи и комуникации

Радосвета КалчеваНяма как да се изведе еднозначно и общовалидно определение на понятието умен град. Според Радосвета Калчева, старши мениджър бизнес развитие във Vivacom, най-общо може да се каже, че интелигентните градове трябва да разполагат с непрекъснати системи, чрез които по най-ефективен начин да се управляват ресурсите на различните служби.

Телекомът развива инфраструктурата си с оглед навлизането на умни системи не само в градовете, но и в домовете на хората. В контекста на уебинара вероятно най-интересният проект на компанията е мрежата LoRa, която позволява безжично свързване на голям брой устройства. Такива инфраструктурни решения биха могли да служат като основа технологични проекти, формиращи умния град.

След като през ноември 2017 г. LoRa бе официално стартирана в София, частично такива мрежи бяха изградени и в Пловдив и Бургас. Според настоящите планове се предвижда покриване на още девет града, сред които са големите областни центрове. “Имаме технологична възможност да развиваме бързо мрежа във всеки един град, в който бизнесът и местната власт виждат потенциал за въвеждане на умни решения за управление”, подчерта Калчева.

Транспортът трябва да е топ приоритет

Борислав КръстевБорислав Кръстев, от общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“ в град Пловдив“, даде нагледни примери за развитието умни системи в града под тепетата. Там чрез проекти с европейски финансиране са изградени решения за управление на обществения транспорт и на трафика.

В 285 превозни средства и на 354 спирки са монтирани електронни табла, даващи информация на гражданите. Предстои пускане и на мобилно приложение за Android и iOS. Решението за управление на трафика пък обхваша 50 кръстовища в централна градска част и райнон Северен. 15 от кръстовищата с аоборудвани с камери за видеонаблюдение, чрез които операторите могат в реално време да виждат случващото се там и да реагират в при нужда,

Най-интересното обаче е, че двете системи са свързани. По този начин може например да се дава приоритет за градския транспорт. Т.е. ако някой автобус закъснява с графика си, може да бъде подаден сигнал към съответния контролер на даденото кръстовище за удължаване на зеления сигнал, така че превозното средство да не трябва да изчаква.

Илия ЛевковИлия Левков, председател на управителния съвет на Индустриален клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ), пък даде за пример даде за пример проект в община Габрово, където изцяло е преработен проектът за градска мобилност. Взето решение за въвеждане на ел. автобуси, тъй като поддръжката на тролейбусна мрежа е скъпа задача.

Той направи широк преглед на възможностите на електрическата мобилност в градовете. Чрез елекрически превозни средства могат да се адресират както локални екологични проблеми. Услугите за наемане на такива превозни средства пък могат да оправдаят по-високите разходи за тяхното закупуване.

Оптимизации и политически решения

Просто наличието на сензор за мерене на запълнеността на контейнерите за боклук не означава че е налице интелигентно сметосъбиране. За целта трябва да се преразгледат бизнес процесите на съответната организация, обясни Михаил-Ернесто Михайлов, консултант IoT приложения за Smart City. Често в тази насока може да е необходима и смяна на наредби. Например ако е постановено контейнерите да се събират веднъж дневно, то трудно могат да се очакват, ако запълването на някои от тях е по-бавно.

Михаил-Ернесто МихайловМихайлов даде и интерсен пример за връзката между разделното събиране на отпадъци и качеството на въздуха в столицата. От гражданските данни в проекта AirSofia се виждат нивата на замърсяване, като съвсем очаквано то е по-високо през по-студените месеци. Има предположение, че през тези периоди замърсяването се дължи на горене на отпадъци. Паралелно с това за сметосъбиращите фирми е очевидно, че през зимата на определени места контийнерите се пълнят по-бавно. Занапред се предвижда детайлно сравняване данните от сметосъбирането и датчиците за следене качеството на въздуха, което евентуално да се потвърди хипотезата за горене на битови отпадъци. Според Михайлов едни подобни данни, предоставени на общината, биха могли да послужат за основа за взимане на конкретни политически мерки.

Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК