Бъдещето принадлежи на супер приложенията

Супер приложенията
Firmbee

Бъдещето принадлежи на супер приложенията

Какво представляват, накъде се развиват и кои са водещите тенденции при този тип решения

Мария Динкова
720 прочитания

Супер приложенията

© Firmbee


Супер приложенията се превръща във водеща тенденция, която започна от Азия, а сега набира популярност и в западните държави. Основното предимство на тези решения е, че те позволяват множество услуги да бъдат обхванати в един удобен дигитален интерфейс.

Първоначално приложенията се създаваха с едно единствено предназначение, но с навлизането на АPI-та стана възможно компаниите бързо да скалират своите решения, добавяйки повече опции и функционалности, като същевременно намаляват разходите за разработка. На практика партньорствата с външни доставчици позволиха в една екосистема да се консолидират различни услуги, предлагайки на потребители от край до край цялостно клиентско изживяване.

Според някои обаче вече е достигнат пикът на броя, активно използвани приложения. В зависимост от размера на дисплея - смартфоните например имат място за около 30 приложения - конкуренцията става все по-интензивна. Въпреки това в App Store на Apple има над 2,2 млн. апликации и около 2,39 млн. в Google Play, които се надпреварват за тези ограничени позиции, сред които обикновено задължително присъстват обичайните телефон, камера, календар и т.н.

Дали именно в супер приложенията се крие отговорът или с развитието на екосистемата от апликации е много по-трудно да се създаде конкурентно решение, предлагащо множество различни функционалности? В следващите редове ще разгледаме какво точно представляват супер приложенията, откъде стартират и накъде се развиват, както и кои са водещите тенденции днес.

#Какво представляват?

#Азиатският опит

#А на Запад?

#Потребителските нагласи

Какво представляват?

За първи път терминът "супер приложение" е въведен от основателя на BlackBerry Майк Лазаридис, който го използва в реч пред Световния мобилен конгрес през 2010 г. Неговата дефиниция се основава на няколко ключови елемента, а именно: затворена екосистема от множество апликации, които потребителите могат да използват всеки ден заради безпроблемно, интегрирано и ефективно изживяване. В случая Лазаридис набляга на взаимосвързаността на приложенията в екосистемата на BlackBerry, на практика свързвайки концепцията със самото устройство.

Днес разбира се, вече сме се отдалечили от тази дефиниция, като супер приложенията работят независимо от хардуера. Те всъщност почти винаги са достъпни за всички типове мобилни устройства, опитвайки се да достигнат до максимално широка аудитория. Безспорно с развитието на смартфоните и екосистемата от мобилни приложения терминът придобива по-голяма популярност и става общоприет.

В модерната си форма супер приложенията обикновено тръгват от едно единствено първоначално предназначение, което може впоследствие да бъде скалирано чрез добавяне на повече функционалности и опции. Тази стратегия цели да поддържа високи нива на задържане и ангажиране на потребителите, както и да увеличи тяхната лоялност. Именно високата ежедневна посещаемост е една от ключовите характеристики при супер приложенията. А това на свой ред позволява да се предлагат допълните нови услуги, като в максимална степен се използва потенциала за повече продажби, както и за за кръстосани такива.

Основните услуги, предлагани от супер приложенията, могат да бъдат най-разнообразни. В повечето случаи обаче разплащанията са една от задължителните допълващи области, в които много супер апликации се разширяват. Вградените финансови услуги позволяват да се създаде цялостно потребителско изживяване, без да се налага да се излиза от съответното приложение. Това също така позволява обхватът да се разшири отвъд потребителите и тяхната собствена социална мрежа, създавайки допълнителни връзки между тях и търговците.

По същество другите услуги, предлагани в супер приложението в допълнение към основните, не е необходимо да бъдат изпълнявани от самата компания. Разчитайки на API-та, тя може да позволи на трети страни да предлагат множество различни опции и функционалности като финансови услуги, медии и друго съдържание, гейминг, услуги за резервации и пътуване.

Азиатският опит

Първият пример за успешно супер приложение, което води до популяризиране на идеята е китайското WeChat, притежавано от Tencent. То първоначално беше пуснато през 2011 г. като приложение за съобщения, а след това се разшири, превръщайки се в незаменима част от ежедневието на над 1,1 млрд. души, които активно го използват всеки ден.

Всъщност сериозни успех на този тип апликации в Азия се дължи на няколко фактора. Един от водещите определено е държавната намеса, която оформя облика на пазара за компаниите, изкуствено намалява конкуренцията и така де факто дава тласък на създаването на технологични монополни играчи. В такава среда организации могат да развиват своите приложения хоризонтално, т.е. да разширяват техния обхват и да предлагат различни услуги за различни задачи, обясняват авторите на доклада The Definitive Guide to Super Apps, подготвен от BPC and Fincog.

Друг ключов фактор се явяват навиците на потребителите, които до голяма степен се определят от специфичното развитие на конкретния пазар. Например тези в Китай, Индия и другите развиващи се региони предпочитат удобството да използват едно приложение за повечето си, ако не за всички онлайн дейности, дори то да е по-бавно, с по-малко интуитивен интерфейс или с не толкова приятно клиентско изживяване.

Не на последно място трябва да се отбележи, че навлизането на супер приложенията в Азия до голяма степен съвпада с масовото използване на смартфоните, което също дава силен тласък за създаване на добра пазарна позиция и привличане на голям брой нови потребители.

С последните ъпдейти азиатските супер приложения като WeChat и Alipay вече правят и следващата крачка от своето развитие, като отварят екосистемите си, позволявайки на трети страни да предложат мини апликации в техните решения. Отговорът от външните разработчици и доставчици на услуги е ентусиазиран, като те оценяват възможността да се присъединят към подобна водеща, но и досега затворена екосистема. Всъщност съществуват около 4,3 млн. мини програми в WeChat и около милион подобни в Alipay, второто по популярност супер приложение в Китай.

А на Запад?

Макар феноменът на супер приложенията да се зароди в Азия, Западът вече върви активно с същата посока, но с различен подход и с много по-бавна скорост. Европа и Северна Америка имат своите специфики както по отношение на пазарното развитие, така и съответно на навиците на потребителите, а това неминуемо се отразява и върху предназначението и използването на апликациите.

Обикновено в западните държави компаниите разработват свои приложения, акцентирайки върху вертикалния растеж, т.е. предлагат услуга с една цел и се стремят да разширят потребителската си база. Традиционно американските компании като Meta трябваше да се движат бързо в новата и конкурентна среда, за да постигнат успех, тъй като пазарът се развиваше вертикално (в случая социалните мрежи). Този конкурентен натиск доведе до стратегия за растеж, изискваща фокусирани усилия около добре дефинирани предназначения. А това на свой ред ограничи този тип компании в по-тесни пазара - за разлика от Азия, където разработката на супер приложенията е защитавана и насърчавана от местните власти. Затова на Meta и Google им отне 10 и 20 години съответно да се разширят отвъд първоначалния си сектор и да започнат да се насочват към други пазари.

С доказателството за впечатляващите резултати, постигнати от супер приложенията в Китай и други азиатски страни, обаче все повече ефективността на вертикалния растеж се поставя под въпрос, а много компании започват да преосмислят бизнес модела си и дали неговата промяна няма да им донесе повече успехи. В тази връзка в доклада The Definitive Guide to Super Apps авторите му разглеждат няколко водещи фактора за промяна на досегашната стратегия на западните компании.

На първо място експертите посочват, че супер приложенията могат да осигурят една по-конкурентна позиция на компаниите. Предлагайки повече услуги, организациите могат да си гарантират, че няма да бъдат изместени от други подобни апликации.

Друга причина за предпочитането на супер приложения е възможността да се избегне свързване с доставчици трети страни и зависимост от техните услуги, като се изграждат собствени или се вграждат в интегрирани позиции. "На последно място, макар не и по значение, размиването на границите между близки сектори и допълващи се приложения, както и готовността на технологичните компании да изследват пътя на интеграцията допълнително подкрепя възхода на супер приложенията в западните държави", се посочва още в доклада.

В тази връзка трябва да отбележим, че една от ключовите тенденции за интеграция, която не зависи от сектора, в който работят компаниите, е на вградените финансови услуги. Подобни опции предлагат цялостно потребителско изживяване от край до край, включително до покупката на даден продукт или услуга. С развитието на финтех сектора много решения за дигитално банкиране станаха достъпни, позволявайки на различни компании да се движат в тази посока.

Потребителските нагласи

Както стана ясно популярността на супер приложенията до голяма степен зависи от особеностите на пазарите, а от бизнес гледна точка пренасочването към супер приложения е логичната стъпка напред. Големият въпрос обаче е дали азиатската концепция може да сработи и в други региони, където потребителите вече имат формирани навици за използване на множество апликации за различни цели. С други думи, може ли в Европа да използваме една и съща платформа, за да си плащаме данъците и да пазаруваме хранителни стоки?

Различното развитие на пазарите категорично води и до различни нагласи на самите потребители. Докато в Китай се прави компромис с потребителското изживяване, на Запад определено не е такъв случаят. В Европа и Северна Америка се предпочитат множество по-леки и бързи специализирани апликации за отделни активности, тъй като на преден план се поставя скоростта и качеството на изживяването, като и най-малкото неудобство оказва значително влияние за интереса.

Освен това за западните потребители отиването в едно и също приложение за толкова различни дейности е може да бъде объркващо. Друга трудност пред навлизането на супер апликациите според експертите може да се окаже убеждаването на потребителите, че едно приложение е по-добро от няколко специално създадени за дадена задача. На следващо място съвсем логично идва и въпросът за потребителското доверие и риска от създаване на т.нар. "умора от монопола" - спрямо сегашния навик за преминаваме през множество апликации с различни предназначения.

Досега западните компании се справяха с тези предизвикателства като ограничаваха растежа и експанзията в един сектор. Дали обаче това ще продължи така и в бъдеще? Някои експерти смятат, че потребителите вече са готови да приемат промяната и да приветстват навлизането на супер приложенията. Според проучване на KPMG еволюцията на потребителските предпочитания ръководи интереса към супер приложенията на Запад, а все по-малко е търсенето на специализирани и отделни услуги. В Европа и САЩ клиентите може и да се насочат към конкретно супер приложения - а дори може да не са наясно със самата концепция - но е доста вероятно те да приветстват удобството и улеснението, което този тип апликации могат да предложат.

Не на последно място трябва да се отчете и смяната на поколенията и идването на хората, отраснали с дигиталните технологии. Възможно е това да окаже своето влияние и следователно приложенията, които са популярни сред тези по-млади потребители, като TikTok например, успешно да реализират азиатския сценарий и да се превърнат в супер апликации, излизайки извън своя първоначален сектор и предназначение.

В крайна сметка играчите са много, мястото в устройствата е ограничено, а удобството не е за подценяване, така че е доста вероятно през следващите години да станем свидетели на истинския възход на супер приложенията.

Супер приложенията се превръща във водеща тенденция, която започна от Азия, а сега набира популярност и в западните държави. Основното предимство на тези решения е, че те позволяват множество услуги да бъдат обхванати в един удобен дигитален интерфейс.

Първоначално приложенията се създаваха с едно единствено предназначение, но с навлизането на АPI-та стана възможно компаниите бързо да скалират своите решения, добавяйки повече опции и функционалности, като същевременно намаляват разходите за разработка. На практика партньорствата с външни доставчици позволиха в една екосистема да се консолидират различни услуги, предлагайки на потребители от край до край цялостно клиентско изживяване.

Най-новото

"Алтерко" ще разработва персонализиран Shelly чип

"Алтерко" ще разработва персонализиран Shelly чип

  • 0
  • 542

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК