Системното развитие на таланти е стратегически приоритет на "Сиском Инженеринг" АД

Мартин Димитров, изпълнителен директор на "Сиском Инженеринг" АД

Това е маркетинг публикация. Отговорността за нейното съдържание носи рекламодателят и то отговаря на правилата за нейтив пакети.

И 2021 година премина под знака на COVID-19, как се справихте в тази динамична среда?

COVID-19 оказа влияние върху много бизнеси и сектори. Въпреки това благодарение на уменията и компетенциите на служителите ни успяхме да реализираме редица интересни и значими проекти. Основното предизвикателство пред "Сиском Инженеринг" беше неизвестността, свързана с графика на доставки на стоки и материали.

"Сиском Инженеринг" е компания, която развива бизнеса на своите клиенти чрез внедряването на технологични решения. Може да се похвалим с изпълнението на обществено значими проекти както за държавни институции, така и за частни бизнес партньори като обновяване на инфраструктурата на телекомуникационните компании.

В изпълнението на даден проект от водещо значение е спазването на срока. Несъмнено огромен принос за преодоляването на предизвикателство, породено от липсата на яснота в графика на доставки, има целият ни екип, както и екипите на технологичните ни партньори.

С времето доказахме, че умеем да се адаптираме към промените и динамичните условия на работа, като не правим компромис с качеството на внедрените решения.

Може да се похвалим с устойчиво развитие на бизнеса си през 2021, както и с разширяване на екипите си. Горди сме, че въпреки пандемията успяхме да изградим пълноценен търговски екип. Логистичният ни екип също доказа, че умее да планира в извънредна ситуация.

Как се промениха вашите клиенти и вашата организация?

Клиентите търсят най-доброто съотношение цена - качество и това е универсално уравнение, валидно за почти всички сектори. Наблюденията ни са, че клиентите и по-точно очакванията им не се различават драстично през годините. Те желаят да изведат бизнеса си на следващо ниво и нашият екип е техният иновативен партньор в това им начинание.

През 2021 г. реализирахме проекти и в петте водещи направления на компанията: телекомуникации, дигитални технологии, решения за интелигентен град и интелигентни транспортни системи (ИТС), както сигурност и безопасност. Участвахме в престижния формат на "Българските награди за управление на проекти през 2021 г." и сме горди, че именно проектът ни "Интелигентен град - Враца" е сред финалистите в категорията "Публичен сектор".

В бизнес модела на "Сиском Инженеринг" присъстват два сегмента клиенти - държавни институции и частен сектор. Вярваме, че именно внедряването на технологични иновации в държавния сектор и общинската администрация може да доведе до повишаване качеството на живот на гражданите.

Конкретните предизвикателства и нужди на клиентите са основното вдъхновение на инженерите ни в стремежа да предложим най-доброто решение.

През 2021 г. организацията ни се промени, като разширихме търговския си екип и екипа ни за управление на проекти, за да може да отговорим на нуждите на клиентите. Винаги съм радостен, когато виждам, че организацията се разраства, защото това означава, че вървим по правилния път.

Как бихте оценили постиженията на вашия екип и какви стимули дадоха най-добър резултат?

Благодарение на усърдната работа на всички екипи в "Сиском Инженеринг" успяваме да надскочим очакванията на нашите клиенти дори в несигурни времена. За нас като технологична компания е от изключително значение да създадем среда, в която служителите ни да се чувстват спокойни да развиват своите личностни и професионални качества. Стремим се да създадем офис пространство, където екипът да може да споделя и генерира иновативни, дори дръзки идеи. В динамичните времена, в които живеем, оценяваме колко са важни знанието и експертизата и определено системното развитие на таланти е сред стратегическите приоритети на "Сиском Инженеринг".

Винаги търсим следващата стъпка, следващия вълнуващ проект и благодарение на консолидираните знания на нашия екип успяваме.

Освен партньор на своите вендори "Сиском Инженеринг" изгражда и партньорски взаимоотношения със служителите си, като им помага да развият своята кариера. Кариерният растеж е характерен за компанията. Дори аз самият съм пример именно за това. Част съм от екипа на "Сиском Инженеринг" от 2012 г., като през годините заемах различни позиции, натрупах богат опит благодарение на възможността да участвам в интересни и предизвикателни проекти. Определено стимул за постигането на добри резултати е възможността за кариерен растеж, който компанията предоставя.

В кои икономически области виждате най-голям потенциал за развитие?

През последните години COVID-19 катализира и ускори доста процеси в съвременната екосистема. От дигитализацията и налагането на дистанционната работна среда до автоматизацията и внедряването на умни решения за градска среда. Като експерт, който има наблюдение върху иновациите, свързани с интелигентни градове и транспортни системи, определено виждам големия потенциал за развитие в България.

Внедряването на технологии, свързани с т.нар. умен град, водят до ефективно и ефикасно използване на наличните ресурси, както и опазване на околната среда. Градовете покриват близо 3% от земната повърхност, но за жалост генерират около 72% от всички глобални емисии по статистически данни. По тази причина трансформацията на съвременния град в климатично неутрален е необходимост. Екипът на "Сиском Инженеринг" притежава необходимата експертиза и опит да подпомогне тази трансформация. Благодарение на синергията между нашите експерти и вендорите ни успяхме да реализираме проекти в областта на интелигентните градски решения.

Автоматизираният сграден мениджмънт, който предлагаме в сътрудничество със световния лидер Bosch и който намира приложение не само в жилищните сгради, но и в индустриалните и обществените, е пътят към енергийна и финансова ефективност на нашите клиенти.

Как се промениха потребителите, засили ли се лоялността в отношенията компания - клиент?

В областта на системната интеграция, телекомуникациите и интелигентните инфраструктурни решения за градска среда, в която оперираме, не откривам драстична промяна в лоялността на нашите клиенти и партньори. През годините съумяхме да изградим дългосрочни и открити отношения с клиентите си и доказахме, че умеем да работим в критични времена благодарение на нашата адаптивност. Чрез всеки реализиран проект ние доставяме стойност както на самия партньор, така и на неговите крайни потребители. Още от самото основаване на "Сиском Инженеринг" една от стратегическите цели е да развиваме технологии, които водят до устойчив растеж на клиентите ни. Така останахме техен партньор дори и по време на трудните времена, породени от извънредното положение.

Кои технологични тенденции ще променят в близко бъдеще пазарите, върху които сте се фокусирали?

Технологията сама по себе си не може да промени драстично пазара, това, което го изменя, са нуждите на потребителите. Много често технологиите се създават именно да отговорят на новите нужди, така че крайният потребител е този, който диктува тенденциите. Последните световни предизвикателства насочват вниманието ни още повече към дигитализацията и решенията, които ще доведат до намаляване на емисиите, или т.нар. нулев въглероден отпечатък, както и до независимост и по-висока ефективност.

Тези технологични тенденции намират своето приложение във всеки аспект от живота ни - от работното място (офис или индустриална сграда) до свободното време и времето, което прекарваме с най-близките си хора у дома.

Умни и автоматизирани решения срещаме в сградите, фабриките и инфраструктурата. И за да вляза малко в конкретика - интелигентните сгради увеличават удовлетвореността на обитателите, като оказват влияние върху качеството на въздуха, топлинния комфорт, адаптирано осветление и свързаността на сградата с други системи като тази за сигурност. В индустрията виждаме решения като SCADA системи, които водят до повишаване на ефективността и продукцията, управлението на вложените ресурси е много по-лесно поради наличието на информация, която лесно може да се обработва.

Вярвам, че внедряването на най-новите технологични решения в проектите ни води до повишена възвращаемост за клиентите ни, екологично използване на ресурсите и по-високо качество на живот за гражданите.

В кои свои проекти виждате най-голям потенциал за развитие?

Виждам потенциал във всяка област, в която оперираме, както в телекомуникациите и дигиталните технологии, така и в решенията за интелигентен град и ИТС, както и сигурност и безопасност. През годините успяхме да реализираме значими за обществото проекти и да се наложим като лидер на пазара.

През 2021 г. изпълнихме редица проекти, с които екипът ни се гордее.

  • "Интелигентен град - Враца", с който спомогнахме за подобрението на качеството на живот на жителите и гостите на град Враца.
  • "Интегриран градски транспорт на Бургас". С решенията, внедрени в него, превърнахме обществения транспорт в град Бургас в по-привлекателен и предпочитан. Чрез модернизация на обществения транспорт общината цели да намали вредните емисии и да подобри сигурността на транспорта в града.

С всеки реализиран проект екипът ни от експерти се стреми да надскочи очакванията и да наложи нови стандарти за качество на пазара.

И 2021 година премина под знака на COVID-19, как се справихте в тази динамична среда?

COVID-19 оказа влияние върху много бизнеси и сектори. Въпреки това благодарение на уменията и компетенциите на служителите ни успяхме да реализираме редица интересни и значими проекти. Основното предизвикателство пред "Сиском Инженеринг" беше неизвестността, свързана с графика на доставки на стоки и материали.

Най-новото


Мозъчният имплант на Neuralink ще бъде тестван върху хора

Мозъчният имплант на Neuralink ще бъде тестван върху хора

  • 0
Intel ще произвежда "стъклени" процесори с гигантски размери

Intel ще произвежда "стъклени" процесори с гигантски размери

  • 0


Кои са новите функционалности на чатбота Bard

Кои са новите функционалности на чатбота Bard

  • 0

Вече може да кандидатствате за ГИС награди

Вече може да кандидатствате за ГИС награди

  • 0

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК