Специално издание

Digitalk Report | Епохата на пълна трансформация в индустрията

Януари 2023

Digitalk Report | Епохата на пълна трансформация в индустрията

Януари 2023

PDF

Shutterstock

ИТ технологиите поставят основите на умната фабрика

Владимир Владков

Shutterstock


Много разработчици и експерти се опитват да дефинират понятието Индустрия 4.0, както и свързаната с него умна фабрика. Най-често това включва технологии, които хвърлят мост между цифровия и физическия свят, като дават възможност за работата на автономни и умни системи.

Всъщност концепцията за заводи, фабрики и производствени процеси, ръководени от данните, не е нова. В повечето индустрии качеството на продукцията и изискванията за проследимост са на много високо ниво. Идеята за гъвкаво и бързо настройващо се (Lean) производство бе лансирана още през 90-те години на миналия век, като то вече разчита до голяма степен на данните и производството по график. Увеличената компютърна мощ отвори нови начини за събиране и използване на данни от различни източници за подобряване на добавената стойност, генерирана от производството.

Digitalk Report |Епохата на пълна трансформация в индустрията

Докладът може да бъде свободно изтеглен в PDF тук.

Ключов момент за успешна миграция към Индустрия 4.0 е, че хармонизирането на данните се извършва с помощта на информационни модели, които следват индустриалните стандарти. Целта на хармонизирането на данните с помощта на информационни модели е да се намали интеграционната работа на системите Индустрия 4.0. Когато интерфейсът към данните за производствения процес е подобен в индустриалните устройства, ИТ системите могат да използват един и същ конектор по еднакъв начин. Обикновено истинските ползи започват, когато във фабриката се използва повече от една ИТ система. Експоненциални ползи се постигат, когато едно решение се мащабира до множество производствени обекти.

Затова пътната карта към реализацията на умната фабрика започва от анализ на съществуващите възможности на производственото звено и на корпоративната ИТ инфраструктура. След това процесът продължава с проектиране на ценово достъпно, но същевременно сигурно, ефективно и мащабируемо решение. Накрая се прави план, който включва целия необходим хардуер, софтуер и услуги.

Пазарни прогнози

Според проучване на Omdia пазарът на индустриални продукти ще се справя добре през първата половина на 2023 г. Сериозните поръчки на машини ще смекчат въздействието на рецесията, като повишените цени ще донесат по-високи приходи. Перспективата за втората половина на годината все още изглежда несигурна и зависи от това дали производството и автоматизацията следват общата икономика, която ще влезе в рецесия.

Същевременно проблемите с веригата за доставки намаляват, но все още продължават да влияят върху производството. Несигурността, произтичаща от макроикономиката, е постоянно предизвикателство за компаниите. "Същевременно нараства значението на местните китайски доставчици, които се превръщат в по-голяма заплаха за определени сектори, например производителите на електрически мотори Wolong и Inovance", коментират анализаторите.

От друга страна, през 2023 г. инвестициите в екологична устойчивост няма да отговарят на дългосрочните цели на компаниите, въпреки че повечето имат специален бюджет за целта. От Omdia изтъкват 5 важни предизвикателства пред промишлеността - намаляваща продуктивност, анализ, управление и защита на данните, нарушения във веригите за доставки, остаряло оборудване, както и недостиг на таланти.

Все повече се търсят машини, които са енергийно ефективни, защото компаниите са на път да изпълнят ангажиментите си за парниковите емисии. Затова и производителите на машини търсят технологии, които могат да подобрят съществуващите производствени процеси, с които да намалят въглеродния си отпечатък.

Ключови технологии

Революцията в областта на умната фабрика е белязана от появата на нови технологии като аналитични инструменти, роботика, изкуствен интелект (AI), нанотехнологии, когнитивни технологии, IoT и други. Компаниите трябва да дефинират технически решения, които по-добре изпълняват техните изисквания, свързани с инвестициите. Ако организациите не разбират промените и възможностите, които Индустрия 4.0 носи, те рискуват да загубят пазарен дял. Сред най-често разглежданите технологии са големи данни, автономни роботи, симулация и дигитални двойници, индустриален Интернет на нещата, добавена реалност, адитивно производство, но също така киберсигурност и облачни изчисления.

Анализите, базирани на големи набори от данни, се появиха отскоро в света на умната фабрика, където оптимизират качеството на производството, подобряват обслужването на оборудването и пестят енергия. Контекстът на анализа на големи данни е, че всеобхватната оценка и събирането на данни от много различни източници (от машини, системи и организация) ще станат стандартни за подпомагане на вземането на решения в реално време.

Производителят на чипове Infineon Technologies например е успял да намали неизправностите на продукта чрез корелиране на данни от един чип, капсулирани във фазата на тестване в края на производствения процес, с данни за процеса, събрани във фазата на състоянието на пластините в първичния процес. По този начин анализите позволяват на Infineon бързо да идентифицират модели, които им помагат да изхвърлят дефектни чипове в началото на производствения процес и да подобрят качеството на продукцията.

Дигитализацията и новите технологии

Това са двете тенденции, които оформят фабриките от бъдещето. Производственият сектор зависи все повече от облачните приложения, за да управлява ежедневните дейности във фабриката - от проектирането и дизайна на изделията, през самото производство до поддръжката. Ускоряването на проектите за цифрова трансформация след отминаването на пика на пандемията COVID-19 се стреми да се справи със споменатите 5 предизвикателства. През 2023 г. се очаква засилено внедряване на дигитални двойници в цялата верига на добавената стойност на решенията. Сред респондентите в анкетата 19% очакват дигиталните близнаци да бъдат внедрени през следващите 12 месеца.

Дигитализацията в производството и опасенията за киберсигурността поддържат миграцията на производствените изпълнителни системи (MES) към облака. Прогнозите за MES решенията сочат темп на растеж от 13.9% през 2023 г., стимулиран от предимствата им, включително усъвършенстваните аналитични способности, сигурността на облака и концепцията за цифровата нишка.

Доставчиците ще продължат да разширяват своето софтуерно портфолио чрез по-мащабни пакети от решения, като диверсифицират своите партньорски екосистеми и осъществяват иновации на продуктите, за да отговорят на пазарните изисквания.

Приложенията за интелигентно производство, които са "родени" в облака, ще продължат да печелят пазарен дял спрямо доставчиците на наследени технологии. Ръстът на приходите ще бъде постигнат и чрез вертикална интеграция на нови решения и сервизно обслужване на съществуващите потребители.

Нараства и делът на Ethernet като основа на дигитализацията. Ethernet базираните подходи осигуряват съвместна работа и постигане на една обща конвергентна мрежа. Очаква се първите устройства, поддържащи Ethernet APL (Advanced Physical Layer), да се появят на пазара през 2023 г., докато стандартизирането на чувствителни към времето мрежи (Time-Sensitive Networking - TSN) за целите на автоматизацията все още не е завършено. Безопасността и сигурността на мрежата стават все по-важни заради нарастващия дял на Ethernet устройствата в промишлеността и конвергенция на OT и IT активите.

Интелигентни и мрежови контроли

Контролът на двигателите става все по-интелигентен и свързан в мрежа. Технологията за сервоуправление се развива в посока цифрово и интелигентно. Цифровите променливотокови сервосистеми съответстват на тенденцията на цифровите режими на управление. Освен това те позволяват отстраняване на грешки и използването им е много лесно. С разширяването на интелигентната модулност и мрежа модерните AC сервомотори също имат функции за памет на параметри в допълнение към собствените си функции за диагностика и анализ на грешки.

Технологиите за машинно зрение

3D зрението ще бъде критично важно за някои ключови приложения. Късовълновите инфрачервени (SWIR) сензори и сензорите от индиево-галиев арсенид (InGaAs) се използват в машинното зрение за по-детайлни проверки. Традиционно системите за 3D машинно зрение изискват високо ниво на експертни познания, за да бъдат постигнати резултати. От началото на пандемията нарастващото търсене на логистични и транспортни приложения благоприятства използването на напълно интегрирани 3D системи за машинно зрение.

Камерите за машинно зрение със сензори SWIR са нова тенденция, но цената им е висока, днес доминира технологията със сензори InGaAs. Същевременно се обмисля развитието на силициеви технологии като Ge CMOS и квантови точки.

Технологията за виртуализиране на програмни логически контролери (PLC) все още е на много ранен етап. Все пак преходът от съществуващия хардуер към виртуализацията ще осигури следващото поколение автоматизация на фабриките. В момента няколко доставчика са пуснали хибридни контролери, които са софтуерно виртуализирани специфични за PLC интегрални схеми и фърмуер за тях.

Характеристики на умното производство

Многостранните цифрови системи се възползват от технологиите за Индустрия 4.0, за да създадат по-голяма добавена стойност за цялата умна фабрика. Според Gartner интелигентната производствена организация разполага със следните характеристики:

1. Ясни цели

Вместо върху проучване на технологиите главните изпълнителни директори и ръководителите на веригите за доставки на дигитално зрелите организации изискват постигането на резултати. Поставянето на ясни цели за дигитализацията и фокусирането върху очакваните ползи ще помогнат да се информира процесът на цифрово развитие на организацията.

2. Умни умения

Интелигентното производство изисква набори от нови умения, а това означава, че работната сила трябва да възприеме мисленето за растеж, което се простира отвъд техническите умения. Постоянното учене през целия живот подобрява изпълнението, а вдъхновената, работеща в сътрудничество работна сила ще позволи на организацията да постигне цифров успех.

3. Колаборативни способности

Основен атрибут на ефективната дигитална операционна система е оперативната видимост от край до край по цялата верига на стойността - като заводите и съоръженията са напълно интегрирани в една по-широка екосистема. Това позволява на напредналите дигитални организации да си сътрудничат и да споделят знания със своите партньори, за да постигнат взаимна ефективност, смекчаване на риска, иновации и растеж.

4. Данни и метрики

Интегрираната цифрова способност, използваща мобилни и облачни технологии, открива и локализира данни с добавена стойност в мрежата. С табла за управление в почти реално време интелигентните производствени организации непрекъснато проследяват постиженията и подобренията на KPI показателите, измервайки производителността спрямо глобалните показатели.

5. Повишена оперативна видимост

Оперативната видимост е ключов компонент на интелигентната производствена организация. Подобрената вътрешна и външна видимост позволява повишена гъвкавост и вникване в създаването на търсене, възможностите за предлагане и продуктовите иновации. В резултат непрекъснато се възприемат нови практики за непрекъснато подобряване по цялата верига на доставки от край до край.

6. Разширени ИТ способности

Усъвършенстваната автоматизация и прогнозните анализи станаха необходими за производствени операции, които са чувствителни към разходите и изискват елиминиране на отпадъците. Усъвършенстваното производство е вградено в технологичния капацитет като основен бизнес атрибут - оперативната технология, дигиталните близнаци, блокчейн технологията, изкуственият интелект и машинното обучение представляват напълно интегрирана цифрова екосистема. Системата включва и външни партньори от различен ранг.

Много разработчици и експерти се опитват да дефинират понятието Индустрия 4.0, както и свързаната с него умна фабрика. Най-често това включва технологии, които хвърлят мост между цифровия и физическия свят, като дават възможност за работата на автономни и умни системи.

Всъщност концепцията за заводи, фабрики и производствени процеси, ръководени от данните, не е нова. В повечето индустрии качеството на продукцията и изискванията за проследимост са на много високо ниво. Идеята за гъвкаво и бързо настройващо се (Lean) производство бе лансирана още през 90-те години на миналия век, като то вече разчита до голяма степен на данните и производството по график. Увеличената компютърна мощ отвори нови начини за събиране и използване на данни от различни източници за подобряване на добавената стойност, генерирана от производството.

Най-новото

ЕС блокира сливането на Booking.com и eTravel

ЕС блокира сливането на Booking.com и eTravel

  • 0

Джон Кармак: Изкуствен интелект на човешко ниво - около 2030 г.

Джон Кармак: Изкуствен интелект на човешко ниво - около 2030 г.

  • 0

Как ще се оформи цифровото бъдеще на Европа според GSMA

Как ще се оформи цифровото бъдеще на Европа според GSMA

  • 0


A1 пуска екосмартфон

A1 пуска екосмартфон

  • 0Полша ще разследва Open AI за нарушения по GDPR

Полша ще разследва Open AI за нарушения по GDPR

  • 0


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК