Computerworld.bg
Computer World

Обявиха победителите в конкурса „ИТ мениджър на годината”

248 прочитания

Computerworld.bg

© Computer World


ИТ директорите на Орбико България ЕООД, Специализираната болница за активно лечение по онкология ЕАД и Петрол АД са ИТ мениджърите на 2015 г. Това стана ясно в рамките на тържественото награждаване на победителите в осмото издание на конкурса, организиран от ICT Media в лицето на сп. CIO, и Клубa на ИТ мениджърите в България. По традиция награди бяха раздадени в три категории: „Мениджмънт”, „Иновации”, „Ефективност”.

В първата категория бе отличен Добрин Маринов, ИТ мениджър в Орбико България. Негови подгласници бяха Александър Иванов, мениджър „Информационни системи“ в Данон Сердика и Димитър Цолов, ИТ директор в ЕОС Матрикс. Наградата бе връчена от Юрий Генов, изпълнителен директор на Банка ДСК и председател на Клуба на ИТ мениджърите в България.

Маринов определи полученото признание като висока оценка, поставена му от хора, имащи зад гърба си солиден опит.

Сред достиженията на Добрин Маринов са цялостна модернизация на ИТ инфраструктурата на компанията, включваща: интеграция на съвременни сървърни платформи позволяващи високо ниво на виртуализация и драстично намаляване на физическите сървърни инстанции; подмяна на мрежовото оборудване; интегриране на централизирано решение за мониторинг и управление на ИТ ресурсите; въвеждане на стандарти в управлението на ИТ; представяне на ново решение за защита от зловреден код и внедряване на UTM решение. Резултатът е предоставяне на гъвкава ИТ среда, осигуряваща висока надеждност и отказоустойчивост, повишаване нивото на защитеност на фирмената информация. Драстично намаляват оперативните разходи, неколкократно намалява Total cost of ownership. От компанията отбелязват неколкократно повишаване на производителността на ERP системата - за определени процеси е 8-кратно.

В категория „Иновации” победител е инж. Йордан Илиев, ИТ ръководител в Специализираната болница за активно лечение по онкология. Негови подгласници бяха Анна Анчова, ИТ мениджър на Scania Black Sea Unit и Пламен Кънчев, IS/IT мениджър в АстраЗенека България. Наградата бе връчена от Антон Герунов, началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова.

Герунов описа като вълнуваща за администрацията, от гледна точка на иновациите, изминалата 2015 г. Той спомена някои от важните ИТ проекти изпълнени за нуждите на администрацията, като интегрираната система за човешки ресурси и цифровизирането на някои източници на данни в държавата. „Да бъдеш иновативен се равнява на това да бъдеш много рисков - сподели Йордан Илиев при получаването на наградата. - Проектът, който реализирахме беше много рисков и беше „на живот и смърт”.”

Инж. Йордан Илиев е предложен за участие в конкурса лично от д-р Валентин Ангелов, изпълнителен директор на лечебното заведение. “Начело на ИТ отдела от 2011 г. досега, инж. Йордан Илиев допринася за развитието на ИТ стратегията, подпомагаща осъществяването на целите на лечебното заведение, както и тактиката осигуряваща достигане и изпреварване в сферата на ИТ осигуряването”, пише д-р Ангелов. В предоставената информация за достиженията на инж. Илиев той посочва: Облачно мобилно приложение за образна диагностика и консултация между лекари. “Резултат от изпълнението на проекта е повишена ефективност и качество на услугите, по-ниски разходи свързани с оптимизацията на процесите и повишаване броя на пациентите, което води до повишаване и на приходите на лечебното заведение”, казва д-р Ангелов; Интегриране на IP телефония (SIP услуги) и модерно защитно устройство от следващо поколение; Система „Облак ЗДРАВЕ - SaaS услуги, с които се дава възможност на потребителя сам да заявява различни ресурси.

Победител в категория „Ефективност” е Александър Иванов, директор „Информационни технологии“ в Петрол АД. Негови подгласници бяха инж. Йордан Илиев, ИТ ръководител в Специализираната болница за активно лечение по онкология ЕАД и Марин Роглев, мениджър “Сървърна администрация” за Европа, Близкия изток и Африка в AVON. Наградата бе връчена от Мариета Захариева, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

„Ще споделя тази награда с моите колеги от екипа, защото те работят заедно с мен за реализацията на всички проекти в Петрол АД”, обяви Иванов. Мариета Захариева потвърди ангажимента на правителството да работи в посока превръщане на България в „ИТ хъб”, но подчерта, обръщайки се към номинираните и публиката, че разчита на техните знания.

Сред достиженията на Александър Иванов е мащабен проект по преминаване към хибриден облак. През пролетта на 2014 г. ИТ ръководството на Петрол АД взема решение за стартиране на този проект, като основната част от него е завършена в рамките на 4 месеца. Проектът е голямо предизвикателство, тъй като се случва в момент на отделяне на Петрол АД от групата Петрол Холдинг. Избраното решение е Office 365 и ресурси в облака на Майкрософт. Проектът обхваща не само дружеството, но и 5 негови дъщерни фирми. В момента системата се ползва от 250 офис потребители. Отделно тя обхваща 350 бензиностанции. Най-голямата полза, която от Петрол АД отчитат, е реализирана икономия от 30%. от инфраструктурното оборудване и спестяване от софтуерни лицензи. С внедряването на новите услуги и продукти се е подобрила значително продуктивността на служителите. От изключително значение е високото ниво на сигурност и защитеността на информацията.

С традиционната специална награда, учредена в памет на Явор Димитров, един от основателите на клуба на ИТ мениджърите и член на УС на клуба, бе отличен Иван Такев, ИТ мениджър на Гопет Транс ЕООД. Наградата бе връчена от Ева Паунова – един от най-младите евродепутати в Групата на Европейската народна партия в Европейския парламент.

Такев определи получената от него награда като предизвикателство и обеща да работи за увеличаване на нейното значение за следващия, който я получи. Ева Паунова пък подчерта, че нейна цел е насърчаване на таланти и въвеждане на дигитализацията в традиционните индустрии. “Колкото по-бързо направим така, че дигитализацията да навлезе в тези индустрии, толкова по-проспериращи ще бъдат те”, заключи тя.

В началото на 2015 г. Гопет Транс финализира успешно мащабен проект по внедряване на модерно решение за логистичния център на компанията, подпомагащо бизнес процесите. Внедряването на новата система повлиява редица процеси и адресира проблемите с големия брой ръчни операции, и с липсата на адекватни инструменти за рипортинг в реално време. Работата на Иван Такев е изцяло в унисон с визията на компанията, според която прогресът е пряко свързан с чести промени, всяка една от които допринася стойност за клиентите, а истинската стойност за клиентите идва от иновациите.

За четвърти път Клубът на ИТ мениджърите в България раздаде стипендии „CLUB CIO” на ученици с постижения в областта на точните науки. През тази година кандидатите бяха с над 30% повече, а и постиженията им бяха още по-високи. Стипендиите, всяка от които е на стойност 1200 лв, целят да насърчат изявени млади хора към професионална ориентация в областта на приложението на ИТ за целите на бизнеса, предвид, все по-дълбокото проникване на информационните технологии в компаниите от всички сектори. Избраните стипендианти са:

  • Станислав Димитров, СМГ, 12 клас
  • Даниел Атанасов, СМГ, 12 клас
  • Иво Дилов, СМГ, 12 клас
  • Паолина Гаджулова, ОМГ „Академик Кирил Попов”, Пловдив, 11 клас
  • Деница Маркова, СМГ, 12 клас
  • Илиян Йорданов, МГ „Петър Берон”, Варна, 11 клас
  • Александър Чергански, СМГ, 12 клас

Тази година Клубът на ИТ мениджърите връчи и една извънредна награда “Талант и решителност”. Тя е за Денислав Маринов, СОУ „Йордан Йовков”, град Тутракан, 8 клас. Въпреки, че в малкия град на Денислав възможностите за специализирано обучение, както и за участие в състезания, не са толкова големи, от 2010 г. досега той е отличаван на областния кръг на състезанието по математика „Европейско кенгуру”, състезава се също по информатика и физика.

Церемонията “ИТ мениджър на годината” бе проведена в партньорство с БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ, Мобилтел ЕАД и УниКредит Булбанк, и със съдействието на Chivas, Gartner и Dicota.

ИТ директорите на Орбико България ЕООД, Специализираната болница за активно лечение по онкология ЕАД и Петрол АД са ИТ мениджърите на 2015 г. Това стана ясно в рамките на тържественото награждаване на победителите в осмото издание на конкурса, организиран от ICT Media в лицето на сп. CIO, и Клубa на ИТ мениджърите в България. По традиция награди бяха раздадени в три категории: „Мениджмънт”, „Иновации”, „Ефективност”.

В първата категория бе отличен Добрин Маринов, ИТ мениджър в Орбико България. Негови подгласници бяха Александър Иванов, мениджър „Информационни системи“ в Данон Сердика и Димитър Цолов, ИТ директор в ЕОС Матрикс. Наградата бе връчена от Юрий Генов, изпълнителен директор на Банка ДСК и председател на Клуба на ИТ мениджърите в България.

Маринов определи полученото признание като висока оценка, поставена му от хора, имащи зад гърба си солиден опит.

Сред достиженията на Добрин Маринов са цялостна модернизация на ИТ инфраструктурата на компанията, включваща: интеграция на съвременни сървърни платформи позволяващи високо ниво на виртуализация и драстично намаляване на физическите сървърни инстанции; подмяна на мрежовото оборудване; интегриране на централизирано решение за мониторинг и управление на ИТ ресурсите; въвеждане на стандарти в управлението на ИТ; представяне на ново решение за защита от зловреден код и внедряване на UTM решение. Резултатът е предоставяне на гъвкава ИТ среда, осигуряваща висока надеждност и отказоустойчивост, повишаване нивото на защитеност на фирмената информация. Драстично намаляват оперативните разходи, неколкократно намалява Total cost of ownership. От компанията отбелязват неколкократно повишаване на производителността на ERP системата - за определени процеси е 8-кратно.

В категория „Иновации” победител е инж. Йордан Илиев, ИТ ръководител в Специализираната болница за активно лечение по онкология. Негови подгласници бяха Анна Анчова, ИТ мениджър на Scania Black Sea Unit и Пламен Кънчев, IS/IT мениджър в АстраЗенека България. Наградата бе връчена от Антон Герунов, началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова.

Герунов описа като вълнуваща за администрацията, от гледна точка на иновациите, изминалата 2015 г. Той спомена някои от важните ИТ проекти изпълнени за нуждите на администрацията, като интегрираната система за човешки ресурси и цифровизирането на някои източници на данни в държавата. „Да бъдеш иновативен се равнява на това да бъдеш много рисков - сподели Йордан Илиев при получаването на наградата. - Проектът, който реализирахме беше много рисков и беше „на живот и смърт”.”

Инж. Йордан Илиев е предложен за участие в конкурса лично от д-р Валентин Ангелов, изпълнителен директор на лечебното заведение. “Начело на ИТ отдела от 2011 г. досега, инж. Йордан Илиев допринася за развитието на ИТ стратегията, подпомагаща осъществяването на целите на лечебното заведение, както и тактиката осигуряваща достигане и изпреварване в сферата на ИТ осигуряването”, пише д-р Ангелов. В предоставената информация за достиженията на инж. Илиев той посочва: Облачно мобилно приложение за образна диагностика и консултация между лекари. “Резултат от изпълнението на проекта е повишена ефективност и качество на услугите, по-ниски разходи свързани с оптимизацията на процесите и повишаване броя на пациентите, което води до повишаване и на приходите на лечебното заведение”, казва д-р Ангелов; Интегриране на IP телефония (SIP услуги) и модерно защитно устройство от следващо поколение; Система „Облак ЗДРАВЕ - SaaS услуги, с които се дава възможност на потребителя сам да заявява различни ресурси.

Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК