Computerworld.bg
Computer World

ИТ ръководителите да бъдат двигатели на цифровата трансформация

204 прочитания

Computerworld.bg

© Computer World


Констанца Кадънкова

ИТ ръководителите и представителите на бизнеса трябва да приемат цифровата трансформация и да се превърнат в лидери на промяната. Около този извод се обединиха участниците в кръгла маса на тема “Цифровaта трансформация на бизнеса – стратегически възможности и предизвикателства”, организирана от Клуба на ИТ мениджърите в България и ICT Media в лицето на сп. CIO България. Събитието се проведе на 9 декември 2015 г. в партньорство с телекомуникационната компания Макс и PricewaterhouseCoopers, и със съдействието на Chivas и Gartner.

То предхождаше официалната церемонията по награждаване на победителите в осмото издание на конкурса „ИТ мениджър на годината“, иницииран от сп. CIO България и Клубa на ИТ мениджърите в България.

„Подготвени ли сте за промените, които предстоят в следващите години? Наясно ли сте какво ще произтече в резултат на цифровизацията и какво ще се случи на пазара?, запита Ласло Пап, партньор и управляващ директор в компанията i-Tango Ltd., представляваща Gartner в Унгария и България. - Вече не говорим за третата нова ера на информационните технологии, става въпрос за нова ера в развитието на бизнеса. В момента не можете да разделяте ИТ от бизнеса. Вие трансформирате бизнеса, а вашите ИТ специалисти осъществяват трансформацията на вашата компания. Независимо дали ви харесва или не, вие сте се превърнали в лидера на промяната; ако следите случващото се на пазара, можете да кажете, че конкуренцията ви изненадва – не можете да очаквате откъде ще се появи следващият ви конкурент“.

Ласло Пап посъветва компаниите да трупат опит и да „просвещават“ бизнеса относно промените. Той даде идея организациите да търсят правилните алгоритми, за да създадат печеливш нов продукт или услуга, нов бизнес модел или нови пазарни възможности. На следващо място, големината на компанията не е от значение в новата дигитална икономика – и малките компании могат да завладеят света с революционни идеи. Друго предимство на дигиталната трансформация е това, че местоположението също не е фактор, работа може да се върши от офиса или от дома. „Не мислете за пречките. Бъдете смели, излезте от зоната си на комфорт и бъдете лидер на промяната“, заключи Ласло Пап.

Цифровата трансформация (digitalization) вече е в ход, но повечето ИТ ръководители не са напълно готови за нея, показват резултатите от глобално проучване на Gartner. Много ИТ директори са въодушевени от перспективите за цифровата трансформация на тяхната организация чрез модернизация на ИТ инфраструктурата, но 51% се тревожат от това, че цифровата революция настъпва по-бързо, отколкото те могат да се подготвят за нея, а 42% считат, че не им достигат компетентни кадри, пише в доклада.

Армин Динар, директор “Управление на риска в одиторския отдел” в PricewaterhouseCoopers - PwC, насочи вниманието на аудиторията към наблюдения на компанията в областта на киберсигурността.

„През изминалата година забелязваме стабилно понижаване на ИТ бюджетите в различни организации и индустрии в региона. В резултат бюджетите за ИТ сигурност също се свиват. Компаниите в региона харчат повече за кафе и за няколко други компоненти, отколкото за ИТ сигурност. На този фон инцидентите в областта на информационната сигурност се увеличават“, алармира Динар.

Друга грешка, която допускат компаниите, е да инвестират в най-доброто оборудване, но да не правят необходимите вложения в хората, които ще работят с това оборудване, твърди Динар.

Пропуск са и недостатъчните обучения относно рисковете за информационната сигурност, при положение, че именно човешкият фактор е определящ.

На следващо място идва прекалено силният фокус върху външните заплахи, и същевременно подценяване на вътрешните заплахи за сигурността. По данни на PwC, 35% от инцидентите се дължат на вътрешни за организацията хора.

Освен това в съвременния свързан свят рисковете за партньорите се превръщат в рискове и за организациите, с които те работят, добавят от PwC. Динар акцентира и върху липсата на систематичен подход за оценка на сигурността, както и върху факта, че независима оценка се провежда много рядко.

Според представителя на PricewaterhouseCoopers, много компании вярват, че щом организацията е малка, няма да се превърне в обект на кибератаки. „Често те са твърде самоуверени, че фирмата няма никакви инциденти в областта на информационната сигурност, а всъщност подобни случаи може просто да не са били установени или записани, коментира той. - Друга грешка е възприемане на фрагментиран подход - например интернет банкирането е защитено, значи ситуацията е под контрол, а всъщност останалите системи в ИТ пейзажа може да са изложени на риск. Често липсва план за реакция при инциденти“, добавя Армин Динар. Той цитира данни от изследване на PwC, според които около 7% от хората в компаниите не знаят какъв е броят на инцидентите в областта на информационната сигурност в организацията през изминалите 12 месеца.

Добромира Маринчева, главен маркетинг директор на националния телекомуникационен оператор и интернет доставчик, предлагащ мобилна телефония и интернет по технология WiMAX Макс съобщи, че през януари 2016 г. операторът ще пусне на пазара своето решение Office Automation. Услугата е в т. нар. изследователска и развойна фаза вече 2 години и половина, а това една от стъпките в посока Интернет на нещата и интелигентния дом/офис/град, посочи тя.

„Office Automation представлява базово приложение, което има много функционалности. Можете да следите дали отделните ви обекти в страната имат електрозахранване, дали свети рекламната табела на обекта, можете да влезете дистанционно през камерите и да видите какво се случва в момента или при движение в даден обект да превъртите записа на камерата и да проследите какво се е случвало. Това са само част функционалностите, които предоставяме. Разработихме софтуер, който работи с протокол ZigBee и се инсталира на устройство-майка в даден обект, като управлява датчиците. В момента експериментираме в тестова среда с над 190 датчика с много функционалности. Приложенията са изключително много, а идеите – безкрайни. Отворени сме да разработваме нови решения с всеки партньор, така че да намерим начин да развием тези услуги, за да бъдат в полза на бизнеса“, заяви Маринчева.

Новата услуга на Макс представлява цялостно решение за автоматизация и управление. То може да работи с датчици за дистанционно управление на камери, осветление, токоподаване и др., както и с обемни датчици за присъствие, за температура, за бедствия и др.

Модератор на събитието беше Юрий Генов, изпълнителен директор и член на УС на Банка ДСК и председател на Клуба на ИТ мениджърите в България, а участници - Кирил Кирилов, главен изпълнителен директор и вицепрезидент на „Алианц България Холдинг“, Армин Динар, директор “Управление на риска в одиторския отдел” в PwC, Емил Джиновски, регионален CIO - CEE& META в GfK, Зорница Чугреева, изпълнителен директор на BGmenu, Борис Борисов, ръководител отдел “Инженеринг” във „Фесто производство“ ЕООД, Ласло Пап, партньор и управляващ директор в компанията i-Tango Ltd., представляваща Gartner в Унгария и България, и Добромира Маринчева, главен маркетинг директор на Макс.

Констанца Кадънкова

ИТ ръководителите и представителите на бизнеса трябва да приемат цифровата трансформация и да се превърнат в лидери на промяната. Около този извод се обединиха участниците в кръгла маса на тема “Цифровaта трансформация на бизнеса – стратегически възможности и предизвикателства”, организирана от Клуба на ИТ мениджърите в България и ICT Media в лицето на сп. CIO България. Събитието се проведе на 9 декември 2015 г. в партньорство с телекомуникационната компания Макс и PricewaterhouseCoopers, и със съдействието на Chivas и Gartner.

То предхождаше официалната церемонията по награждаване на победителите в осмото издание на конкурса „ИТ мениджър на годината“, иницииран от сп. CIO България и Клубa на ИТ мениджърите в България.

„Подготвени ли сте за промените, които предстоят в следващите години? Наясно ли сте какво ще произтече в резултат на цифровизацията и какво ще се случи на пазара?, запита Ласло Пап, партньор и управляващ директор в компанията i-Tango Ltd., представляваща Gartner в Унгария и България. - Вече не говорим за третата нова ера на информационните технологии, става въпрос за нова ера в развитието на бизнеса. В момента не можете да разделяте ИТ от бизнеса. Вие трансформирате бизнеса, а вашите ИТ специалисти осъществяват трансформацията на вашата компания. Независимо дали ви харесва или не, вие сте се превърнали в лидера на промяната; ако следите случващото се на пазара, можете да кажете, че конкуренцията ви изненадва – не можете да очаквате откъде ще се появи следващият ви конкурент“.

Ласло Пап посъветва компаниите да трупат опит и да „просвещават“ бизнеса относно промените. Той даде идея организациите да търсят правилните алгоритми, за да създадат печеливш нов продукт или услуга, нов бизнес модел или нови пазарни възможности. На следващо място, големината на компанията не е от значение в новата дигитална икономика – и малките компании могат да завладеят света с революционни идеи. Друго предимство на дигиталната трансформация е това, че местоположението също не е фактор, работа може да се върши от офиса или от дома. „Не мислете за пречките. Бъдете смели, излезте от зоната си на комфорт и бъдете лидер на промяната“, заключи Ласло Пап.

Цифровата трансформация (digitalization) вече е в ход, но повечето ИТ ръководители не са напълно готови за нея, показват резултатите от глобално проучване на Gartner. Много ИТ директори са въодушевени от перспективите за цифровата трансформация на тяхната организация чрез модернизация на ИТ инфраструктурата, но 51% се тревожат от това, че цифровата революция настъпва по-бързо, отколкото те могат да се подготвят за нея, а 42% считат, че не им достигат компетентни кадри, пише в доклада.

Армин Динар, директор “Управление на риска в одиторския отдел” в PricewaterhouseCoopers - PwC, насочи вниманието на аудиторията към наблюдения на компанията в областта на киберсигурността.

„През изминалата година забелязваме стабилно понижаване на ИТ бюджетите в различни организации и индустрии в региона. В резултат бюджетите за ИТ сигурност също се свиват. Компаниите в региона харчат повече за кафе и за няколко други компоненти, отколкото за ИТ сигурност. На този фон инцидентите в областта на информационната сигурност се увеличават“, алармира Динар.

Друга грешка, която допускат компаниите, е да инвестират в най-доброто оборудване, но да не правят необходимите вложения в хората, които ще работят с това оборудване, твърди Динар.

Пропуск са и недостатъчните обучения относно рисковете за информационната сигурност, при положение, че именно човешкият фактор е определящ.

На следващо място идва прекалено силният фокус върху външните заплахи, и същевременно подценяване на вътрешните заплахи за сигурността. По данни на PwC, 35% от инцидентите се дължат на вътрешни за организацията хора.

Освен това в съвременния свързан свят рисковете за партньорите се превръщат в рискове и за организациите, с които те работят, добавят от PwC. Динар акцентира и върху липсата на систематичен подход за оценка на сигурността, както и върху факта, че независима оценка се провежда много рядко.

Според представителя на PricewaterhouseCoopers, много компании вярват, че щом организацията е малка, няма да се превърне в обект на кибератаки. „Често те са твърде самоуверени, че фирмата няма никакви инциденти в областта на информационната сигурност, а всъщност подобни случаи може просто да не са били установени или записани, коментира той. - Друга грешка е възприемане на фрагментиран подход - например интернет банкирането е защитено, значи ситуацията е под контрол, а всъщност останалите системи в ИТ пейзажа може да са изложени на риск. Често липсва план за реакция при инциденти“, добавя Армин Динар. Той цитира данни от изследване на PwC, според които около 7% от хората в компаниите не знаят какъв е броят на инцидентите в областта на информационната сигурност в организацията през изминалите 12 месеца.

Добромира Маринчева, главен маркетинг директор на националния телекомуникационен оператор и интернет доставчик, предлагащ мобилна телефония и интернет по технология WiMAX Макс съобщи, че през януари 2016 г. операторът ще пусне на пазара своето решение Office Automation. Услугата е в т. нар. изследователска и развойна фаза вече 2 години и половина, а това една от стъпките в посока Интернет на нещата и интелигентния дом/офис/град, посочи тя.

„Office Automation представлява базово приложение, което има много функционалности. Можете да следите дали отделните ви обекти в страната имат електрозахранване, дали свети рекламната табела на обекта, можете да влезете дистанционно през камерите и да видите какво се случва в момента или при движение в даден обект да превъртите записа на камерата и да проследите какво се е случвало. Това са само част функционалностите, които предоставяме. Разработихме софтуер, който работи с протокол ZigBee и се инсталира на устройство-майка в даден обект, като управлява датчиците. В момента експериментираме в тестова среда с над 190 датчика с много функционалности. Приложенията са изключително много, а идеите – безкрайни. Отворени сме да разработваме нови решения с всеки партньор, така че да намерим начин да развием тези услуги, за да бъдат в полза на бизнеса“, заяви Маринчева.

Новата услуга на Макс представлява цялостно решение за автоматизация и управление. То може да работи с датчици за дистанционно управление на камери, осветление, токоподаване и др., както и с обемни датчици за присъствие, за температура, за бедствия и др.

Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото


Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК