Computerworld.bg
Владимир Владков

Дигиталната трансформация: бизнес проект, в който участва потребителят

Владимир Владков
232 прочитания

Computerworld.bg

© Владимир Владков


Владимир Владков

В цифровата ера постигането на конкурентни предимства изисква динамично лидерство, ефективно използване на технологии за нуждите на бизнеса, сътрудничество в рамките на цялата организация и адаптиране към бързопроменящите се пазарни условия. Това са част от изводите от шестата кръгла маса, организирана от Клуба на ИТ мениджърите в България и ICT Media.

Лидерството в технологично отношение трябва да е силно фокусирано върху потребители. „Те трябва да бъдат въвлечени в развоя на продуктите, един вид трябва да ги „наемете“ като съветници, предоставяйки им удобен интерфейс. Потребителят е най-добрият търговец, за който можете да мечтаете“, заяви Фреди ван ден Вингарт, председател на борда на директорите на EuroCIO (Европейска мрежа на CIO мениджърите).

Организацията с идеална цел EuroCIO е създадена от ИТ директорите през 2004 г., като има 25 директни членове и 10 национални организации на ИТ директори от 14 европейски страни, а в борда на директорите е и модераторът на дискусията Юрий Генов, председател на УС на Клуба на ИТ мениджърите в България, изпълнителен директор и член на УС на Банка ДСК . Общият брой на компаниите в EuroCIO е над 1000 с повече от 700 хиляди ИТ служители. „Консолидираният ИТ бюджет на членовете ни е над 150 мл. евро“, каза председателят на EuroCIO по време на кръглата маса, проведена в партньорство с International Hotel Casino & Tower Suites и със съдействието на Chivas, Gartner и Georgievi Bros.

Мисията на ИТ директорите е да влияят върху бизнес процесите в организациите, да взаимодействат с бизнеса, да вдъхновяват колегите си за нови идеи, да иновират непрестанно“, добави ван ден Вингарт. Той работи в Agfa-Gevaert Group от 2000 г. и е вицепрезидент и CIO, отговарящ за глобалните споделени услуги Agfa ICS. „Самата Agfa се трансформира от фирма за фотоапарати и фотоматериали в ИТ компания“, каза той.

За всяка организация е важно да развива компетенции и умения, да се организират обучения и преквалификации, да се развиват меки умения, да се проучват възможностите в областта на Интернет на нещата и изкуствения интелект, както и да се развива работна сила за цифровата епоха.

„В същото време ние в Agfa се фокусираме върху бизнес възможностите, а не върху технологичните тенденции. Тенденциите трябва да се имат предвид, но само като инструмент за възползване от нови бизнес ниши“, каза той. Освен това организациите трябва да следват законовите и регулаторни изисквания, особено в областта на сигурността на данните. Петата препоръка на президента на EuroCIO е сътрудничество и тясна интеграция между бизнеса и ИТ, развиване на общуването на всички нива в организацията.

Лидерство в технологиите

се постига чрез изграждане на силни взаимоотношения с потребителите, организиране на процесна компетентност и създаване на ноу-хау за управление на данните и на бизнес моделите. Лидерството изисква още изграждане и споделяне на най-добрите практики и естествено вземане на поуки от лошите, управление на проекти и програми, които са очаквани от бизнеса. „Освен всичко това трябва да бъдете честни, но и любопитни, реалисти, но и горди с успехите си. Трябва да изпитвате страст към бизнеса на компанията си, към хората в нея, към работа си“, коментира още Фреди ван ден Вингарт.

„Дигиталната трансформация е бизнес проект,

правим я през последните 30 г. Разликата сега е, че сега клиентите очакват от целия бизнес да предоставя дигитални услуги, клиентите искат да участват в процеса, добави Юрий Генов. - Почти всеки служител в компаниите извършва цифрови транзакции, плаща онлайн сметки, пазарува онлайн, така че дигиталната трансформация е в главите на хората. Но висшето ръководство задава визията, която да е спусната до всички.“

В времена на недостиг на ресурси в глобален мащаб автоматизацията обхваща все повече икономически сфери, заяви Ласло Пап, партньор и управляващ надиректор, i-Tango Ltd., Gartner България и Унгария. Според неотдавнашно изследване на Gartner водещите 5 стратегически бизнес приоритета на организациите през следващите 2 г. са осигуряване на растеж (при подобрена печалба и намалени разходи), засилено фокусиране върху потребителя, развитие на работната сила, подобряване на ефективността и продуктивността на оперативно ниво в компаниите и едва на пето място се посочва свързани с ИТ.

„Заради цифровизацията и глобализацията всичко в нашия живот следва експоненциалната крива на растеж – удвояване на всеки 18 месеца. Това обаче означава, че повечето компании, които дълго време са живели в зоната на комфорт, базирайки се на досега изградени структури, бизнес процеси и клиенти, много бързо излизат извън тази зона. Налага им се да научават нови неща, да цифровизират процесите и организациите си, иначе попадат в сферата на всевъзможни опасности, идващи от различни други бизнеси“, коментира Ласло Пап. - Вече са реалност безпилотни автомобили, които сами вземат решения за движение, за паркиране. Какво ще стане в организации, ако се окаже, че роботи вземат решение за заплата ви“, попита той.

В транспортната фирма Дискордиа заплатите не се определят от софтуер, но именно

ИТ решенията помагат за промяна в поведението

на шофьорите и оттам на експлоатирания автомобилен парк. „Не съм специалист по ИТ, но чрез инвестициите през последните 7-8 години сме от най иновативните компании не само у нас“, заяви Христо Христов, основател и изпълнителен директор на Дискордиа и член на УС на КРИБ.

Едно от първите неща бе първото внедряване в България на MS Dynamics NAV през 2006 г. и оттогава работим с това решение, внедрихме и NaviTrans на FTS, навигационно решение на Volvo Trucks и др. „Имахме възможност да експериментираме и да използваме част от тези продукти по по-различен начин от това, което са си представяли производителите. Цялата комуникация с шофьора е писмена, пази се архив на тази комуникация за 5 г. назад. Следят се над 10 показателя - как се натиска педала на газта, колко време се движи в икономичната зона и др. Постигнахме резултат, за който в България за първи път пристигна главният шеф на Volvo Trucks и заяви, че в Европа подобно нещо не е постигано.“

Един от следените показатели е натоварване на двигателя над 90%, например при потегляне на тежкотоварния автомобил. През 2008 г. първите камиони, наети във Volvo, са показвали подобно натоварване в 12% до 18% от всички изминати километри. „След 3 години борба с шофьорите намалихме този показател до под 3% от километрите за цялата флотилия от превозни средства. Заедно с шофирането в икономичната зона на оборотите на двигателя успяхме да намалим разхода на гориво с 23%, а именно това е най-сериозният разход в автомобилния бранш“, каза Христов. Всичко това е заложено през 2012 г. в плана 2020 на Дискордиа с хоризонт 8 г. напред.

„От 2012 до 2016 г флотилията ни нарасна до 281 автомобила, нарасна обемът и на приходите, и на продажби, още повече увеличихме ефективността. В началото оперативната ни печалба бе в рамките на 6,4% при средно за Европа в този бранш около 8 на сто. В момента оперативната ни печалба е над 20%, или 2 пъти и половина над средноевропейското ниво, каза шефът на Дискордиа. - Промени се и профилът на шофьорите, те са по-спокойни, по-загрижени за децата и семейството си. Освен това отчитаме по-малко застрахователни щети, заради което получаваме сериозни намаления от застрахователите. Икономичното шофиране на тежкотоварните камиони води до няколко допълнителни ползи. По-нисък е и разходът на гуми, които също са аутсорсвани към Michlen, намалени са и разходите за сервизни услуги. „Като цяло постигнахме 41% спад на всички разходи – за камиони, гуми, сервизи, застраховки и именно това вдигна оперативната печалба до споменатите 20%“, заяви Христо Христов. Компанията е сключила договори за обратно изкупуване след 36 месеца и въпреки че новите машини за по-скъпи, амортизациите са намалели с 16%, тъй като връщаните камиони са много по-добро състояние от тези на други транспортни фирми в Европа.

„В началото имаше голяма борба с шофьорите, които твърдяха, че се чувстват като Биг Брадър. Но вграденият софтуер е от полза и за фирмата, и за шофьорите. В момента при заплащане средно на шофьор от над 4000 - 5000 лв., на пазара няма кадри. И въпреки това ние си позволихме да уволним 70 шофьори и да назначим 200, като в момента на всеки камион има по 1,5 шофьори“, добави Христо Христов.

Иван Такев, CIO на една от най-големите спедиторски фирми на Балканите Гопет Транс, заяви, че цифровата трансформация означава–добро разбиране на клиентите, по-голяма гъвкавост, голямо ниво на абстракция. „Трябва да запълним пъзела на липсващи инструменти с решения, предлагани от всички посоки. Идентифицирането на ресурсите не е трудно, а използването им в реално време“, добави Такев. Гопет Транс има над 2000 партньори, всеки с поне 50 камиона.

„Увеличаваме обема си всяка година в сериозна конкурентна и динамична среда. Разчитаме на една основна ИС, която се развива постоянно, а в групата има 15 дружества, така че се налага извършване на консолидация на ГФО. През миналата година внедрихме софтуер за тази консолидация, първи в България, и за щастие той работи успешно. Системата ни позволява да получаваме бърза, навремена и точна информация, за да реагираме на възникващи предизвикателства“, добави Христо Стоянов, финансов директор на Бони Холдинг. Дружествата от холдинга обхващат цялата производствена верига – от производство на фуражи, през отглеждане на прасета до създаване и дистрибуция на месни продукти.

„Инвестираме в ИТ решения, подобрявайки своя бизнес. Важно е не само управлението на ИТ отдела, а добрата координация с бизнеса. Печелят онези, които по-бързо въртят парите“, коментира Александър Иванов, директор “Информационни технологии” в Петрол АД, която управлява най-голямата верига от бензиностанции у нас с над 800 млн. лв. приходи и повече от 3000 служители.

„ИТ е навсякъде и водещ е бизнесът,

но често сме в ситуация да се съобразяваме какво е възможно да се реализира“, коментира Веселин Рашин, директор "Бизнес оперативен център", в УНИКА България. „В УНИКА въведохме различни ИТ иновации, преди 2 г. реализирахме е-архив, а от декември т.г. стартирахме уеб приложение за онлайн издаване и плащане на полици. Този проект бе осъществен в тясно сътрудничество на всички звена, така че клиентите да са максимално удовлетворени“, допълни Рашин.

Цифровизацията често среща съпротива и заради страхове,че ще доведе до съкращаване на персонала. Висшето ръководство (СЕО) трябва да подкрепя ИТ директора, за да наложи проекта за цифрова трансформация. Добрият лидер успява да създава добре платени и организирани работни места, така че цифровите технологии да не изместват човешкия фактор.

„Има краен резултат, който е цел на цялото мероприятие, ако хората имат полза от крайния резултат, тогава внедряването е по-лесно", каза Христов от Дискордиа. "Спрете да плащате на служители защото са в офиса, плащайте за постигнат резултат“, допълни Христо Стоянов, финансов директор на Бони Холдинг.

Владимир Владков

В цифровата ера постигането на конкурентни предимства изисква динамично лидерство, ефективно използване на технологии за нуждите на бизнеса, сътрудничество в рамките на цялата организация и адаптиране към бързопроменящите се пазарни условия. Това са част от изводите от шестата кръгла маса, организирана от Клуба на ИТ мениджърите в България и ICT Media.

Лидерството в технологично отношение трябва да е силно фокусирано върху потребители. „Те трябва да бъдат въвлечени в развоя на продуктите, един вид трябва да ги „наемете“ като съветници, предоставяйки им удобен интерфейс. Потребителят е най-добрият търговец, за който можете да мечтаете“, заяви Фреди ван ден Вингарт, председател на борда на директорите на EuroCIO (Европейска мрежа на CIO мениджърите).

Организацията с идеална цел EuroCIO е създадена от ИТ директорите през 2004 г., като има 25 директни членове и 10 национални организации на ИТ директори от 14 европейски страни, а в борда на директорите е и модераторът на дискусията Юрий Генов, председател на УС на Клуба на ИТ мениджърите в България, изпълнителен директор и член на УС на Банка ДСК . Общият брой на компаниите в EuroCIO е над 1000 с повече от 700 хиляди ИТ служители. „Консолидираният ИТ бюджет на членовете ни е над 150 мл. евро“, каза председателят на EuroCIO по време на кръглата маса, проведена в партньорство с International Hotel Casino & Tower Suites и със съдействието на Chivas, Gartner и Georgievi Bros.

Мисията на ИТ директорите е да влияят върху бизнес процесите в организациите, да взаимодействат с бизнеса, да вдъхновяват колегите си за нови идеи, да иновират непрестанно“, добави ван ден Вингарт. Той работи в Agfa-Gevaert Group от 2000 г. и е вицепрезидент и CIO, отговарящ за глобалните споделени услуги Agfa ICS. „Самата Agfa се трансформира от фирма за фотоапарати и фотоматериали в ИТ компания“, каза той.

За всяка организация е важно да развива компетенции и умения, да се организират обучения и преквалификации, да се развиват меки умения, да се проучват възможностите в областта на Интернет на нещата и изкуствения интелект, както и да се развива работна сила за цифровата епоха.

„В същото време ние в Agfa се фокусираме върху бизнес възможностите, а не върху технологичните тенденции. Тенденциите трябва да се имат предвид, но само като инструмент за възползване от нови бизнес ниши“, каза той. Освен това организациите трябва да следват законовите и регулаторни изисквания, особено в областта на сигурността на данните. Петата препоръка на президента на EuroCIO е сътрудничество и тясна интеграция между бизнеса и ИТ, развиване на общуването на всички нива в организацията.

Лидерство в технологиите

се постига чрез изграждане на силни взаимоотношения с потребителите, организиране на процесна компетентност и създаване на ноу-хау за управление на данните и на бизнес моделите. Лидерството изисква още изграждане и споделяне на най-добрите практики и естествено вземане на поуки от лошите, управление на проекти и програми, които са очаквани от бизнеса. „Освен всичко това трябва да бъдете честни, но и любопитни, реалисти, но и горди с успехите си. Трябва да изпитвате страст към бизнеса на компанията си, към хората в нея, към работа си“, коментира още Фреди ван ден Вингарт.

„Дигиталната трансформация е бизнес проект,

правим я през последните 30 г. Разликата сега е, че сега клиентите очакват от целия бизнес да предоставя дигитални услуги, клиентите искат да участват в процеса, добави Юрий Генов. - Почти всеки служител в компаниите извършва цифрови транзакции, плаща онлайн сметки, пазарува онлайн, така че дигиталната трансформация е в главите на хората. Но висшето ръководство задава визията, която да е спусната до всички.“

В времена на недостиг на ресурси в глобален мащаб автоматизацията обхваща все повече икономически сфери, заяви Ласло Пап, партньор и управляващ надиректор, i-Tango Ltd., Gartner България и Унгария. Според неотдавнашно изследване на Gartner водещите 5 стратегически бизнес приоритета на организациите през следващите 2 г. са осигуряване на растеж (при подобрена печалба и намалени разходи), засилено фокусиране върху потребителя, развитие на работната сила, подобряване на ефективността и продуктивността на оперативно ниво в компаниите и едва на пето място се посочва свързани с ИТ.

„Заради цифровизацията и глобализацията всичко в нашия живот следва експоненциалната крива на растеж – удвояване на всеки 18 месеца. Това обаче означава, че повечето компании, които дълго време са живели в зоната на комфорт, базирайки се на досега изградени структури, бизнес процеси и клиенти, много бързо излизат извън тази зона. Налага им се да научават нови неща, да цифровизират процесите и организациите си, иначе попадат в сферата на всевъзможни опасности, идващи от различни други бизнеси“, коментира Ласло Пап. - Вече са реалност безпилотни автомобили, които сами вземат решения за движение, за паркиране. Какво ще стане в организации, ако се окаже, че роботи вземат решение за заплата ви“, попита той.

В транспортната фирма Дискордиа заплатите не се определят от софтуер, но именно

ИТ решенията помагат за промяна в поведението

на шофьорите и оттам на експлоатирания автомобилен парк. „Не съм специалист по ИТ, но чрез инвестициите през последните 7-8 години сме от най иновативните компании не само у нас“, заяви Христо Христов, основател и изпълнителен директор на Дискордиа и член на УС на КРИБ.

Едно от първите неща бе първото внедряване в България на MS Dynamics NAV през 2006 г. и оттогава работим с това решение, внедрихме и NaviTrans на FTS, навигационно решение на Volvo Trucks и др. „Имахме възможност да експериментираме и да използваме част от тези продукти по по-различен начин от това, което са си представяли производителите. Цялата комуникация с шофьора е писмена, пази се архив на тази комуникация за 5 г. назад. Следят се над 10 показателя - как се натиска педала на газта, колко време се движи в икономичната зона и др. Постигнахме резултат, за който в България за първи път пристигна главният шеф на Volvo Trucks и заяви, че в Европа подобно нещо не е постигано.“

Един от следените показатели е натоварване на двигателя над 90%, например при потегляне на тежкотоварния автомобил. През 2008 г. първите камиони, наети във Volvo, са показвали подобно натоварване в 12% до 18% от всички изминати километри. „След 3 години борба с шофьорите намалихме този показател до под 3% от километрите за цялата флотилия от превозни средства. Заедно с шофирането в икономичната зона на оборотите на двигателя успяхме да намалим разхода на гориво с 23%, а именно това е най-сериозният разход в автомобилния бранш“, каза Христов. Всичко това е заложено през 2012 г. в плана 2020 на Дискордиа с хоризонт 8 г. напред.

„От 2012 до 2016 г флотилията ни нарасна до 281 автомобила, нарасна обемът и на приходите, и на продажби, още повече увеличихме ефективността. В началото оперативната ни печалба бе в рамките на 6,4% при средно за Европа в този бранш около 8 на сто. В момента оперативната ни печалба е над 20%, или 2 пъти и половина над средноевропейското ниво, каза шефът на Дискордиа. - Промени се и профилът на шофьорите, те са по-спокойни, по-загрижени за децата и семейството си. Освен това отчитаме по-малко застрахователни щети, заради което получаваме сериозни намаления от застрахователите. Икономичното шофиране на тежкотоварните камиони води до няколко допълнителни ползи. По-нисък е и разходът на гуми, които също са аутсорсвани към Michlen, намалени са и разходите за сервизни услуги. „Като цяло постигнахме 41% спад на всички разходи – за камиони, гуми, сервизи, застраховки и именно това вдигна оперативната печалба до споменатите 20%“, заяви Христо Христов. Компанията е сключила договори за обратно изкупуване след 36 месеца и въпреки че новите машини за по-скъпи, амортизациите са намалели с 16%, тъй като връщаните камиони са много по-добро състояние от тези на други транспортни фирми в Европа.

„В началото имаше голяма борба с шофьорите, които твърдяха, че се чувстват като Биг Брадър. Но вграденият софтуер е от полза и за фирмата, и за шофьорите. В момента при заплащане средно на шофьор от над 4000 - 5000 лв., на пазара няма кадри. И въпреки това ние си позволихме да уволним 70 шофьори и да назначим 200, като в момента на всеки камион има по 1,5 шофьори“, добави Христо Христов.

Иван Такев, CIO на една от най-големите спедиторски фирми на Балканите Гопет Транс, заяви, че цифровата трансформация означава–добро разбиране на клиентите, по-голяма гъвкавост, голямо ниво на абстракция. „Трябва да запълним пъзела на липсващи инструменти с решения, предлагани от всички посоки. Идентифицирането на ресурсите не е трудно, а използването им в реално време“, добави Такев. Гопет Транс има над 2000 партньори, всеки с поне 50 камиона.

„Увеличаваме обема си всяка година в сериозна конкурентна и динамична среда. Разчитаме на една основна ИС, която се развива постоянно, а в групата има 15 дружества, така че се налага извършване на консолидация на ГФО. През миналата година внедрихме софтуер за тази консолидация, първи в България, и за щастие той работи успешно. Системата ни позволява да получаваме бърза, навремена и точна информация, за да реагираме на възникващи предизвикателства“, добави Христо Стоянов, финансов директор на Бони Холдинг. Дружествата от холдинга обхващат цялата производствена верига – от производство на фуражи, през отглеждане на прасета до създаване и дистрибуция на месни продукти.

„Инвестираме в ИТ решения, подобрявайки своя бизнес. Важно е не само управлението на ИТ отдела, а добрата координация с бизнеса. Печелят онези, които по-бързо въртят парите“, коментира Александър Иванов, директор “Информационни технологии” в Петрол АД, която управлява най-голямата верига от бензиностанции у нас с над 800 млн. лв. приходи и повече от 3000 служители.

„ИТ е навсякъде и водещ е бизнесът,

но често сме в ситуация да се съобразяваме какво е възможно да се реализира“, коментира Веселин Рашин, директор "Бизнес оперативен център", в УНИКА България. „В УНИКА въведохме различни ИТ иновации, преди 2 г. реализирахме е-архив, а от декември т.г. стартирахме уеб приложение за онлайн издаване и плащане на полици. Този проект бе осъществен в тясно сътрудничество на всички звена, така че клиентите да са максимално удовлетворени“, допълни Рашин.

Цифровизацията често среща съпротива и заради страхове,че ще доведе до съкращаване на персонала. Висшето ръководство (СЕО) трябва да подкрепя ИТ директора, за да наложи проекта за цифрова трансформация. Добрият лидер успява да създава добре платени и организирани работни места, така че цифровите технологии да не изместват човешкия фактор.

„Има краен резултат, който е цел на цялото мероприятие, ако хората имат полза от крайния резултат, тогава внедряването е по-лесно", каза Христов от Дискордиа. "Спрете да плащате на служители защото са в офиса, плащайте за постигнат резултат“, допълни Христо Стоянов, финансов директор на Бони Холдинг.

Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото

Apple представи AR шлем - Vision Pro

Apple представи AR шлем - Vision Pro

  • 0
  • 130


Apple Reality идва през декември?

Apple Reality идва през декември?

  • 0
  • 183


5% от съкращенията в САЩ за заради изкуствен интелект

5% от съкращенията в САЩ за заради изкуствен интелект

  • 0
  • 233

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК