Computerworld.bg
Владимир Владков

БОРИКА стартира с нова идентичност и нова картова схема

Владимир Владков

Computerworld.bg

© Владимир Владков


Владимир Владков

Мащабен проект за Национална картова схема (НКС) стартира картовият и платежен оператор Борика. Компанията вече ще работи под това име (Борика АД), като променя цялостната си корпоративна идентичност и засилва фокуса си върху разнообразните електронни услуги и за бизнеса, и за крайните потребители. Създаден по инициатива на БНБ, проектът за новата национална картова схема под името Bcard, бе обявен на специално събитие в София, на което бяха раздадени и сертификати на институции, акцептиращи и издаващи националната карта Bcard.

Две компании – едно дружество

„След около месец се навършват точно 7 г. от сливането на двете дружества – БОРИКА и БАНКСЕРВИЗ, които имат общо над 30-годишна история. Преди година, когато влязох в компанията, това не бе едно дружество, а две механично слети, заяви Мирослав Вичев, главен изпълнителен директор на БОРИКА АД. – През последната година бяха инициирани промени, които се осъществяват трудно в такива относително консервативни институции. Новата стратегия е свързана с новия модел на работа и желанието ни да разделим различните бизнес линии, да видим тяхната ефективност, така че и акционерите да знаят кои услуги са по-ефективни“, добави още той.

Според Вичев, първото постигнато нещо е съществено намаляване на цените на услугите. Следващата крачка е раздаване на натрупванията като дивидент на акционерите и постигане на рентабилност от всяка дейност, така че компанията да може да се развива технологично.

Според Калин Христов, подуправител на БНБ и член на СД на БОРИКА, приетата в края на 2016 г. стратегия ясно е дефинирала какви продукти ще продава БОРИКА и какви услуги ще развива. „Моето виждане от гледна точка на централната банка е, че компанията да развива инфраструктура за цялата държава, включително за банките, които да се съсредоточат върху основния си бизнес – услугите за различните типове клиенти. БОРИКА ще изпълнява ролята на ютилити компания, която ще изгражда, обновява и поддържа национална инфраструктура. Това ще доведе не само до по-ефективно управление, но и до намаляване на цените заради икономиите от мащаба, като всички клиенти ще бъдат третирани равнопоставено“, добави Христов.

Според него инфраструктурата ще става все по-скъпа и за изграждане,и за поддържане и заради новите изисквания за кибер сигурност. Тази модерна инфраструктура с надеждна и отказоустойчва работа ще се използва и за продължаващата електронизацията на правителството, а това допълнително ще свали цените за цялата индустрия, обясни подуправителят на БНБ.

„Днес виждаме една нова „опаковка“, зад която обаче има много ново съдържание, каза Петър Андронов, председател на Асоциацията на банките в България. – УС на асоциацията одобрява поевтиняването на услугите. Същевременно нашето разбиране е, че ако шансът ни да се впишем технологично в новите тенденции, които заливат финансовия сектор, то той е в обединяване на нашите усилия и нашият инструмент е БОРИКА. Пожелаваме да продължите да сте мотор на иновациите в този специфичен финансов сегмент”, добави Андронов.

Ребрандирането

Технологичните иновации и отношенията с акционерите и клиентите на дружеството са водещи в бизнес стратегията ни, обясни Мирослав Вичев. Те са и в основата на ребрандирането, което цели постигането на синергия между различните предлагани продукти и услуги. „Модернизацията и разширяването на спектъра от електронни услуги са верният път към клиентите ни, както корпоративните, така и крайните“, добави той. На практика компанията обновява брандовете на всички свои популярни услуги, предлагани досега от дружеството БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ, така че да отговорят на новата корпоративна идентичност. Това са електронният подпис B-Trust, електронната фактура E-Faktura, мобилното приложение Mobi-B и и услугата за парични преводи през банкомат Cash-M.

Защо БОРИКА?

Огромна част от приходите на дружеството са свързани с картовия бизнес. Името БОРИКА е много познато на всеки, присъства на всички карти, банкомати, ПОС терминали. „С това име позиционираме компанията така, че да е достъпна за всеки потребител“, заяви Вичев.

Развитието на е-услуги включва развитие на мобилни и облачни решения за електронния подпис B-Trust, разширяване на функционалността на електронната фактура. Мобилният портфейл Mobi-B ще стане „флагман“ на решенията на БОРИКА, изтъкна Мирослав Вичев.

Списъкът от нови електронни услуги е много дълъг, но по-важно е как ще ги предоставяме? Новата корпоративна идентичност включва да предложим ново качество на услугите, базирано на строги SLA договори. Не е лесна задача. Опитваме се да се позиционираме и на регионалния пазар. Вече имаме клиенти в Гърция и Сърбия, водим преговори и в Румъния“, добави той.

Ролята на Bcard

Внедряването на Национална картова схема е ключов проект в новата пазарна стратегия на БОРИКА. Очаква се тя да окаже положително влияние върху икономиката на България и да промени коренно начините на разплащане. За разлика от други страни по света всички трансакции в България, включително на международните картови схеми, се обработват и изпълняват в страната, а това води до поевтиняване на самите трансакции. Освен това се гарантира оставане на личните данни на българските граждани в страната.

Общият брой трансакции през 2015 г. у нас е 213 млн. броя, от които 119 млн. са теглене на пари от банкомат, а 94 милиона пъти е плащано на ПОС терминал. Според Стоилка Арсова, ръководител на НКС Bcard, у нас се отчитат 11 броя платежни трансакции на глава от населението при средно 104 в Европейския съюз.

Компанията се надява НКС да увеличи броя на платежните трансакции у нас и коренно да промени съотношението между плащанията през банкомат и през ПОС терминал. В момента превес у нас имат АТМ машиниите с 56%, а ПОС терминалите държат 44%. В Европа съотношението е точно обратното - 81 на 19 в полза на ПОС плащанията. Миграцията на кешовите разплащания към дигиталните кални чрез развитието на нови електронни услуги и в публичния, и в частния сектор са сред основните задачи на новата картова схема.

100% от банкоматите у нас и 85% от ПОС терминалите имат техническа готовност да приемат новата Bcard. С нея клиентите ще имат възможност да реализират плащания и към държaвата, да поръчват електронни ваучери (около 300 милиона хартиени ваучери се използват годишно), да я използват в транспорта, във вендинг машините и на много други места.

От септември картата ще се пусне към потребителите. В момента интересът от банките е голям, имат много идеи как схемата да ефективна за пазара, добави Стоилка Арсова. Приета е система за оспорени плащания, които банките са съгласни да действат за всички локални трансакции.

Повечето банки у нас ще са акцептиращи институции за новата Bcard, включително ЦКБ, СИБАНК/ ОББ, ПИБ, Тексимбанк, Търговска банка, Общинска банка, Уникредит Булбанк, Юробанк България, Банка Societe Generale Експресбанк, БАНКА ДСК, Райфайзенбанк (България), Алианц Банк България, Инвестбанк, БАКБ, Банка Пиерос България, Интернешънъл Асет Банк, Токуда Банк, ПроКредит Банк и Те–Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ – клон София. Transcard Financial Services също получи сертификат за акцептираща институция. Засега са издадени два сертификата за издател на новата банкова карта – на ЦКБ АД и на EasyPayment Servrice.

Владимир Владков

Мащабен проект за Национална картова схема (НКС) стартира картовият и платежен оператор Борика. Компанията вече ще работи под това име (Борика АД), като променя цялостната си корпоративна идентичност и засилва фокуса си върху разнообразните електронни услуги и за бизнеса, и за крайните потребители. Създаден по инициатива на БНБ, проектът за новата национална картова схема под името Bcard, бе обявен на специално събитие в София, на което бяха раздадени и сертификати на институции, акцептиращи и издаващи националната карта Bcard.

Две компании – едно дружество

„След около месец се навършват точно 7 г. от сливането на двете дружества – БОРИКА и БАНКСЕРВИЗ, които имат общо над 30-годишна история. Преди година, когато влязох в компанията, това не бе едно дружество, а две механично слети, заяви Мирослав Вичев, главен изпълнителен директор на БОРИКА АД. – През последната година бяха инициирани промени, които се осъществяват трудно в такива относително консервативни институции. Новата стратегия е свързана с новия модел на работа и желанието ни да разделим различните бизнес линии, да видим тяхната ефективност, така че и акционерите да знаят кои услуги са по-ефективни“, добави още той.

Според Вичев, първото постигнато нещо е съществено намаляване на цените на услугите. Следващата крачка е раздаване на натрупванията като дивидент на акционерите и постигане на рентабилност от всяка дейност, така че компанията да може да се развива технологично.

Според Калин Христов, подуправител на БНБ и член на СД на БОРИКА, приетата в края на 2016 г. стратегия ясно е дефинирала какви продукти ще продава БОРИКА и какви услуги ще развива. „Моето виждане от гледна точка на централната банка е, че компанията да развива инфраструктура за цялата държава, включително за банките, които да се съсредоточат върху основния си бизнес – услугите за различните типове клиенти. БОРИКА ще изпълнява ролята на ютилити компания, която ще изгражда, обновява и поддържа национална инфраструктура. Това ще доведе не само до по-ефективно управление, но и до намаляване на цените заради икономиите от мащаба, като всички клиенти ще бъдат третирани равнопоставено“, добави Христов.

Според него инфраструктурата ще става все по-скъпа и за изграждане,и за поддържане и заради новите изисквания за кибер сигурност. Тази модерна инфраструктура с надеждна и отказоустойчва работа ще се използва и за продължаващата електронизацията на правителството, а това допълнително ще свали цените за цялата индустрия, обясни подуправителят на БНБ.

„Днес виждаме една нова „опаковка“, зад която обаче има много ново съдържание, каза Петър Андронов, председател на Асоциацията на банките в България. – УС на асоциацията одобрява поевтиняването на услугите. Същевременно нашето разбиране е, че ако шансът ни да се впишем технологично в новите тенденции, които заливат финансовия сектор, то той е в обединяване на нашите усилия и нашият инструмент е БОРИКА. Пожелаваме да продължите да сте мотор на иновациите в този специфичен финансов сегмент”, добави Андронов.

Ребрандирането

Технологичните иновации и отношенията с акционерите и клиентите на дружеството са водещи в бизнес стратегията ни, обясни Мирослав Вичев. Те са и в основата на ребрандирането, което цели постигането на синергия между различните предлагани продукти и услуги. „Модернизацията и разширяването на спектъра от електронни услуги са верният път към клиентите ни, както корпоративните, така и крайните“, добави той. На практика компанията обновява брандовете на всички свои популярни услуги, предлагани досега от дружеството БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ, така че да отговорят на новата корпоративна идентичност. Това са електронният подпис B-Trust, електронната фактура E-Faktura, мобилното приложение Mobi-B и и услугата за парични преводи през банкомат Cash-M.

Защо БОРИКА?

Огромна част от приходите на дружеството са свързани с картовия бизнес. Името БОРИКА е много познато на всеки, присъства на всички карти, банкомати, ПОС терминали. „С това име позиционираме компанията така, че да е достъпна за всеки потребител“, заяви Вичев.

Най-новото

Полша ще разследва Open AI за нарушения по GDPR

Полша ще разследва Open AI за нарушения по GDPR

  • 0Amazon ще инвестира до 4 милиарда долара в AI стартъпа Anthropic

Amazon ще инвестира до 4 милиарда долара в AI стартъпа Anthropic

  • 0


Мозъчният имплант на Neuralink ще бъде тестван върху хора

Мозъчният имплант на Neuralink ще бъде тестван върху хора

  • 0
Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК