Велко Ангелов

От 1 април обществените поръчки ще са само електронни

Владимир Владков

© Велко Ангелов


От 1 април 2020 г всички обществени поръчки, които са основен инструмент за разходване на публични средства, ще се осъществява по електронен начин чрез новата уеб базирана платформа на Агенцията по обществени поръчки (АОП). От 1 януари досега електронни обществени поръчки са организирали няколко пилотни възложители, сред които големи общини като София, Пловдив и Бургас, както и секторни възложители като ТЕЦ Марица изток 2 и АЕЦ Козлодуй, която е провела и първaта електронна поръчка през платформата, обяви Петя Димитрова, държавен експерт в дирекция "Законодателство и методология" в АОП, по време на XXI конференция по е-управление, организирана от ICT Media, Капитал и ISACA Sofia Chapter.

Проектът по разработване и внедряване на електронната платформата ЦАИС ЕОП е финансиран по Оперативна програма "Добро управление" на обща стойност близо7 милиона лева, от които почти 6 милиона са осигурени от ЕСИФ. "Обществените поръчки са водещ инструмент за разходване на публични средства. На ниво ЕС техният дял представлява 14-15% от общия годишен БВП. В България делът е в рамките на 7-8% от БВП, което е между 7-8 млрд. лева годишно. Тенденцията е за повишаване на публичните средства разходвани чрез обществени поръчки като през 2019 г. са изразходвани над 14 милиарда лева", обясни експертът.

Новата платформа е достъпна както от Портала за обществени поръчки на електронен адрес www2.aop.bg, така и чрез директен достъп на адрес eop.bg. Част от предимствата на Централизиралата автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" са свързани с осигуряване на единна точка за възложители и изпълнители и достъп до цялата налична информация за конкретна ОП, по-добър мониторинг на пазара на ОП в страната, съкращаване на сроковете, повишаване публичността и прозрачността на възлгателния процес, както и намаляване на административната тежест. "От м. март 2019 г. са въведени първите 16 базови модула, като до края на м. декември 2020 г. поетапно ще бъдат внедрени и останалите 16 надграждащи модула", добави Димитрова.

Сред първите базови модули са електронната регистрация, е-обявяването, електронната документация, фактуриране, е-оферти и тяхното отваряне, както и няколко служебни и административни модула. Тези модули са необходими за стартиране на процедури. Интересен факт е, че за първата обществена поръчка, стартирана от АЕЦ Козлодуй, оферти са подавани от участниците в събота и неделя, т.е. избягва се зависимостта от работното време на възложителя.

Досега в системата са се регистрирали над 1850 възложители и около 1900 стопански субекта, а публикациите в ЦАИС ЕОП са близо 300. Стартираните поръчки са над 185 на обща стойност над 202 млн. лева. От Агенцията обаче очакват регистрация на възложителите и стопанските субекти да нарастне значително тъй като в Регистъра на обществени поръчки преди задължителното ползване на ЦАИС ЕОП има регистрирани над 6 600 възложителя, а по поръчки са участвали над 31 000 стопански субекта. През 2019 г. от Агенцията са предприели кампания за насърчаване на ранната регистрация, което дава възможност на потребителите да се запознаят с наличните функции на системата. АОП, заедно с разработчика на ЦАИС ЕОП провеждат безплатниобучения за крайните потребители на платформата, които отново са финансирани по ОПДУ. През 2019 г. обучение са преминали над 1100 крайно потребители, като от началото на 2020 г. се провеждат нови надграждащи обучения за служители от централната и места администрация, които целят да обхванат 2500служители. От м. ноември 2019 г. АОП провежда и обучения на малки групи крайни потребители като само за последните два месеца на 2019 г. са обучени допълнително още близо 450 потребители. АОП предоставя и тестова среда на Системата (app-test.eop.bg), в която всяко заинтересовано лице може да се регистрира и да симулира възлагателни процеси. От официалното пускане на тестовата среда през м. декември 2019 г. до момента са се регистрирали над 500 потребителя и има над 1000 публикации.

По време на втория етап от разработването на ЦАИС ЕОП ще бъдат поетапно въведени 16 надграждащи модула, сред които профил на купувача, е-оценяване, е-подбор, е-жалба, е-магазин, е-разплащане, е-планиране на потребностите, електронен търг, е-магазин и др. " В ЦАИС ЕОП са реализирани високи защити по отношение на сигурността на информацията . Офертите са криптирани, с уникални ключове, генерирани от системата, които от своя страна се криптират чрез уникален ключ, генериран в интернет браузъра на потребителя. Този ключ е известен само на участника като за отварянето им е необходимо допълнително действие от страна на стопанския субект по предоставяне на ключа за декриптиране. Освен това, всички документи в системата, които имат правна сила се подписват с квалифициран електронен подпис (КЕП), предоставян от български и европейски доставчици, включени в т.нар. Trusted list на ЕК. Освен това, всички важни действия в системата са придружени с полагане на квалифициран електронен времеви печат, което гарантира невъзможността за подмяна на чувствителни данни или части от предложението от кандидатите ", каза още Петя Димитрова.

От пускането на 1 януари 2020 г. на ЦАИС ЕОП в реална експлоатация се вижда, че към 2 март в системата са подадени общо 206 оферти по 74 поръчки, а в процес на разглеждат са 198 оферти по 56 поръчки. Общата прогнозна стойност на обявените обществени поръчки, финансирани със средства от ЕС са на стойност близо 99 млн. лв, а 108 млн. лв. за стартираните поръчки през системата с национално ниво са на обща прогнозна стойност 108 млн. лв.. Досега през новата платформа са сключени 5 договора за обща прогнозна стойност над 9,35 млн. лева. Сред организациите с най-много обществени поръчки, стартирани през ЦАИС ЕОП са АЕЦ с 54 обяви, ТЕЦ Марица Изток 2 с 20, Столична община с 14, Община Пловдив с 12 и др.

От 1 април 2020 г всички обществени поръчки, които са основен инструмент за разходване на публични средства, ще се осъществява по електронен начин чрез новата уеб базирана платформа на Агенцията по обществени поръчки (АОП). От 1 януари досега електронни обществени поръчки са организирали няколко пилотни възложители, сред които големи общини като София, Пловдив и Бургас, както и секторни възложители като ТЕЦ Марица изток 2 и АЕЦ Козлодуй, която е провела и първaта електронна поръчка през платформата, обяви Петя Димитрова, държавен експерт в дирекция "Законодателство и методология" в АОП, по време на XXI конференция по е-управление, организирана от ICT Media, Капитал и ISACA Sofia Chapter.

Проектът по разработване и внедряване на електронната платформата ЦАИС ЕОП е финансиран по Оперативна програма "Добро управление" на обща стойност близо7 милиона лева, от които почти 6 милиона са осигурени от ЕСИФ. "Обществените поръчки са водещ инструмент за разходване на публични средства. На ниво ЕС техният дял представлява 14-15% от общия годишен БВП. В България делът е в рамките на 7-8% от БВП, което е между 7-8 млрд. лева годишно. Тенденцията е за повишаване на публичните средства разходвани чрез обществени поръчки като през 2019 г. са изразходвани над 14 милиарда лева", обясни експертът.

Най-новото

Полша ще разследва Open AI за нарушения по GDPR

Полша ще разследва Open AI за нарушения по GDPR

  • 0Amazon ще инвестира до 4 милиарда долара в AI стартъпа Anthropic

Amazon ще инвестира до 4 милиарда долара в AI стартъпа Anthropic

  • 0


Мозъчният имплант на Neuralink ще бъде тестван върху хора

Мозъчният имплант на Neuralink ще бъде тестван върху хора

  • 0
Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК