5,76 млрд. лева генерират ИКТ и телеком фирмите у нас през 2019 г.

870 млн. лева са приходите от софтуерен развой, износът на ИТ продукти надхвърли 990 милиона евро

Владимир Владков
578 прочитания

Общо над 5,76 милиарда лева са общите приходи за 2019 г. на компаниите, разработващи, доставящи и внедряващи информационни и комуникационни технологии, и на доставчиците на телекомуникационни услуги у нас, участващи в 23-ото поредно проучване ТОП 100 на технологичните компании в България 2020.

Постъпленията само от дейностите, свързани с информационни и комуникационни технологии, включително облачни услуги, изнесени ИТ услуги и ИТ обучения са малко над 3 млрд. лева, или увеличение с над 3,8 на сто спрямо данните от миналогодишната класация.
Цялото издание "Топ 100 на технологичните компании в България 2020 г." е налично в библиотеката на Икомомедия на следния линк:

Заради извънредното положение, въведено от правителството като мярка за ограничаване на пандемията Covid-19, бяха затворени редица бизнеси, а дейността на много други бе силно затруднена. Бе приет и Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, с който се промениха редица срокове по Закона за счетоводството. Например подаването на годишния отчет за дейността на фирмите пред НСИ бе удължен от 31 март на 30 юни 2020 г., а срокът за публикуване на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади бяха удължени до 30 септември 2020 г. Всичко това затрудни събирането на данните на всички големи компании от ИТ сектора, а други обявиха, че подадените данни са предварителни.

Въпреки това събраните данни от участниците потвърждават тенденцията ИТ бизнесът в България да се развива с поне три пъти по-бързи темпове от останалите индустриални сегменти.

В тазгодишното подреждане се включиха най-големият доставчик на изнесени услуги DXC (Enterprise Services Bulgaria), Telelink Business Services Group, която подаде консолидиран отчет, а през юни успешно стартира предлагането на акции на Българската фондова борса, Telelink Infra Services. За пръв път в проучването участват българското поделение на софтуерния разработчик DataArt, на световния доставчик на решения за сигурност Acronis Bulgaria. В класацията се завърна и дистрибуторът ASBIS Bulgaria. Нови участници са също софтуерният разработчик TINQIN и създадената през 2019 г. Crayon Bulgaria, а доставчикът на телекомуникационни услуги Novatel обяви и приходите си от облачни услуги и системна интеграция. На практика годишният ръст на приходите само на участниците в класацията е близо 10 на сто.

В самостоятелната класация на доставчиците на телекомуникационни услуги няма промени, като общите постъпления са нараснали с 5,6 на сто до малко над 2,84 млрд. лева. Челната тройка на операторите се запазва, като те генерират общо над 98% от приходите в сектора (при липсата на данни за възстановяващия се от финансовата криза доставчик на платена телевизия и оптичен интернет Bulsatcom). Прави впечатление, че увеличените приходи са постигнати с по-малко на брой служители - общо 10639, срещу над 11 000 в данните за 2018 г., което означава и по-висока средна ефективност (приходи на един служител) - над 257 хиляди лева. Това подобрение се е отразило и на повишените разходи на операторите за трудови възнаграждения, като средното брутно месечно възнаграждение е нараснало със 7 на сто до над 2100 лв.

За втора поредна година най-голямата ИТ компания у нас е българският производител на касови апарати и мобилни ПОС терминали Datecs, която отново увеличи приходите си, макар и с по-скромните 13,3%. На второ място е новият участник DXC (Enterprise Services Bulgaria), която също отчита сериозен годишен ръст от близо 10%. Третото място запазва и водещият дистрибутор Polycomp. В топ 5 са още българското поделение на VMware, което е не само най-големият софтуерен разработчик у нас, а и водещ глобален център на щатската компания, както и глобалният център за услуги на IBM Bulgaria. Сред първите 10 са още българското поделение на Progress Software, новосъздадената Telelink Business Services Group AD с консолидирани данни, още един много успешен развоен център SAP Labs Bulgaria, българската група BULPROS и миналогодишният победител при изнесените ИТ услуги - Hewlett Packard Global Delivery Bulgaria Center.

В проучването за приходите от ИКТ продукти и услуги, реализирани през 2018 г., се включиха общо 101 ИТ фирми. 4 от тях участват и в самостоятелната класация на телеком операторите, но техните приходи от телекомуникационни услуги са изключени от изчисленията за ИТ пазара, за да се постигне правилната картина на участниците в отделните ИТ подсегементи.

Разпределение по ИТ сегменти

Софтуерният развой отново е най-големият сегмент държи най-голям дял от почти 29 на сто от общите ИТ приходи за 2019 г. Разработените софтуерни технологии, включени в портфолиото на най-големите световни гиганти, генерира за трета поредна година най-големи приходи, отчитайки годишен ръст от над 21 на сто до над 870 млн. лева. Освен това още 187 млн. лева са приходите от продажбата на софтуерни решения, които добавят още 5,1% дял към ИТ пазара. Това означава, че общият дял на софтуерната индустрия в проучването за 2019 г. е над 34 на сто.

Изнесените ИТ услуги създават втория по големина пазарен подсегмент с приходи от на 667 млн. лв., или над 22% от общите постъпления на участващите фирми. Огромен принос за това увеличение имат данните на DXC (Enterprise Services Bulgaria), но останалите компании също отчитат много по-добра 2019 г.

Въпреки годишният спад от около 6 нас сто системната интеграция се очертава като третия важен за българските ИТ фирми пазар с дял от около 15,7 на сто, като проектният бизнес все разчита не само на клиенти в България, а и в чужбина. Бърз поглед към реализираните проекти очертава внедрявания в страни от почти всички континенти (няма данни само за Австралия), осъществени от българските инженери и консултанти. Заедно със самостоятелните инсталации на СКС решения, които представляват около 0,4% от общия оборот, системната интеграция е "отговорна" за над 16,1% от ИТ пазара през 2019 г.

Производството и продажбата на хардуерни продукти на крайни клиенти, включително персонални компютри, касови апарати, принтери, UPS устройства, комуникационни системи от неоператорски клас и други, е донесло приходи в размер на над 369 млн. лв., или около 12,3 на сто повече в сравнение с миналогодишните резултати.

ИТ дистрибуцията остава тази година на пето място по дял от общия ИТ пазар (около 11,6 на сто), основно заради липсата на данни за Solytron (вече работи под името ALSO Bulgaria). Спадът спрямо миналогодишните резултати е почти 31 на сто. При отчитане на данни и за ALSO дистрибуторският пазар вероятно би бил в рамките на поне 560 до 570 млн. лева, или ръст от поне 10-11%.

Обученията и курсовете за придобиване на ИТ умения заедно със самостоятелните консултантски услуги са създавали общо 1,2 на сто от ИТ постъпленията (съответно около 0,2% и 1%). И в двата подсгегмента се отчита намаление на отчетените приходи (съответно с 9,3 на сто и с 12,9 на сто), като обяснението е, че все по-често тези приходи са част от големите договори за комплексни внедрявания, включващи целия процес от проучване, доставка, внедряване, обучение на кадрите на потребителя и следпродажбена гаранционна и извънгаранционна поддръжка.

Отличниците

 • Най-голяма хардуерна компания отново е Datecs, която естествено заема първото място и по отношение на производството, но остана втора в класацията на ИТ износителите за сметка на глобалния център на DXC (Enterprise Services Bulgaria). В топ 5 на хардуерните компании са още Telelink BS Services (консолидиран отчет), Kontrax, STEMO и Teletek Electronics (т.е. участниците в топ 5 остават същите). При доставчиците на PC техника първа остава Plesio Computers, a Konica Minolta BS Services Bulgaria запазва лидерството при доставките на решения за модерния офис.
 • Най-голяма софтуерна компания за поредна година е VMware България, следвана от SAP Labs Bulgaria, Progress Software, Experian Bulgaria и BULPROS. При софтуерните разработки първите две места остават за развойните центрове на VМware и SAP, а веднага след тях се нареждат Experian Bulgaria, Scale Focus и Chaos Software. При доставките на софтуер Progress Software запазва първото място, а челната петица допълват CAD R&D Progress Group, Software Group Bulgaria, Software One и новата компания Crayon Bulgaria.
 • Дистрибуторската класация се оглавява от Polycomp, която се "откъсва" сериозно напред спрямо останалите участници - ASBIS Bulgaria, LANCOM Bulgaria, Clico Bulgaria и SysTech.
 • При системните интегратори TBS Group AD е лидер, а в топ 5 са още STEMO и KONTRAX, запазили съответно втората и третата позиция, следвани от Telelink Infra Services и Lirex BG.
 • DXC (Enterprise Services Bulgaria) зае веднага първото място при изнесените ИТ услуги с общи приходи за 2019 г. от почти 252 млн. лв. На второ място е IBM Bulgaria, следвани от Hewlett Packard Global Delivery Bulgaria Center, MODIS Bulgaria и HP Inc. Bulgaria.
 • Лидер в подреждането при консултациите на клиентите за ИТ технологии и проекти остава BULPROS, следвана тази година от Quality House, Balkan Services и Service Centrix и ITCE.
 • При обученията също няма съществени промени. Лидер отново е New Horizons Bulgaria, следвана от ITCE, Service Centrix, Quality House и Scale Focus.
 • Общата счетоводна печалба на ИКТ сектора спада леко до 299 млн. лв., при над 307,6 милиона лева за 2018 г., като лидерите по печалба са Progress Software, DATECS, DataArt Europe, DXC (Enterprise Services Bulgaria) и Chaos Software
 • Средното брутно възнаграждение в ИКТ бранша през 2019 г. е 3480 лв.,, или с 0,8% повече в сравение с 2018 г.

Телеком секторът

Над 5,6 на сто е ръстът на общите постъпления на най-големите доставчици на телекомуникационни услуги в България през 2019 г., достигайки 2.84 млрд. лева (около 1,4 млрд. евро). Това увеличение е постигнато на силно наситения пазар и на мобилни, и на фиксирани телекомуникационни услуги у нас, включително при предоставянето на телевизионни услуги и преноса на данни.

Общо 10639 служители работят в телеком компаниите, участващи в класирането, a средната ефективност (приходи на един служител) за 2019 година се е увеличила до 257 хиляди лева (131 хил. евро). Средното заплащане в телекомуникационните оператори също се увеличава за поредна година от 1971 лв. на 2108 лв., или със 7 на сто повече. През 2017 г. средното брутно възнаграждение в сектора беше 1902 лв. на месец (с включване на платените от работодателя осигуровки).

Снимка на Photo Mix от Pixabay

Общо над 5,76 милиарда лева са общите приходи за 2019 г. на компаниите, разработващи, доставящи и внедряващи информационни и комуникационни технологии, и на доставчиците на телекомуникационни услуги у нас, участващи в 23-ото поредно проучване ТОП 100 на технологичните компании в България 2020.

Постъпленията само от дейностите, свързани с информационни и комуникационни технологии, включително облачни услуги, изнесени ИТ услуги и ИТ обучения са малко над 3 млрд. лева, или увеличение с над 3,8 на сто спрямо данните от миналогодишната класация.
Цялото издание "Топ 100 на технологичните компании в България 2020 г." е налично в библиотеката на Икомомедия на следния линк:
Споразумението между съдружниците на стартъпа създава яснота в отношенията им
Съдържание за Адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"
Tobel - управление на територията в умния град
Съдържание от Mapex

Най-новото

Apple представи AR шлем - Vision Pro

Apple представи AR шлем - Vision Pro

 • 0
 • 63


Apple Reality идва през декември?

Apple Reality идва през декември?

 • 0
 • 157


5% от съкращенията в САЩ за заради изкуствен интелект

5% от съкращенията в САЩ за заради изкуствен интелект

 • 0
 • 182

Още от Digitalk ›
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОК